Tampere
24 Jun, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Pieni ohjenuora riskianalyysin tekoonKirjoittanut: Aaron Taivalsalmi - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Pieni ohjenuora riskianalyysin tekoon

Olemme Apajassa käynnistäneet hiljattain uuden projektin nimeltä “Olohuone”. Kaikessa lyhykäisyydessään projektin tarkoituksena ja tavoitteena on perustaa siisti ja rento illanvietto ravintola Tampereen alueelle, jossa on tarkoitus tarjoilla erilaisten alkoholijuomien lisäksi myös maukasta ruokaa.

Itselleni osui tehtäväkseni projektiryhmässä muun muassa riskianalyysin tekeminen.
On tärkeää ennalta määrittää liiketoimintaan mahdollisesti kohdistuvat riskit ja miettiä valmiiksi, miten toimia kohdatessa niitä.
Kyseinen analyysi on oleellinen osa liiketoimintasuunnitelmaa ja sen tekoa. Liiketoimintasuunnitelma puolestaan on tietynlainen dokumentti aloittavasta yrityksestä, jonka tulee kertoa lukijalleen kaikki tärkeimmät tiedot yrityksestä, sen toiminnasta, sekä myös itse yrittäjistä ja heidän visionsa yrityksen tulevaisuudesta.

Seuraavaksi pureudun tarkemmin riskianalyysiin, sen tekoon, sekä kerron tarkemmin minkälaista tietoa sen tulisi pitää sisällään.

Yrittäjän riskit voidaan karkeasti ottaen jakaa neljään “kategoriaan”: liike-, vahinko-, henkilö- ja rahoitusriskeihin. Riskienhallintaan puolestaan käytetään kolmea keinoa: riskin tunnistaminen, riskin arviointi ja riskiä varten tehtävät toimenpiteet.

Yrityksen tulee laatia lista riskeistä ja keinot niiden ehkäisemiseen riskienhallinnan muodossa, esimerkiksi tähän tyyliin:

RISKI ARVIOINTI TOIMENPITEET
Riskityyppi: liikeriski
Vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen. Riski on pieni, mutta vahinko suuri Sovitaan tarkkaan määräaikainen vuokrasopimus.
Riskityyppi: vahinkoriski
vahinkoriski 1 Arviointi 1 Toimenpide 1
“Riski” kohtaan kirjataan mahdollinen riski, “arviointi” kohtaan riskin suuruus ja arvioitu vahinko toteutuvasta riskistä ja “toimenpiteet” kohtaan kirjataan tehtävät toimenpiteet, jolla mahdollinen riski ehkäistään tai hoidetaan.

Eräs oleellinen osa riskien arviointia on myös Albert Humphreyn kehittämä SWOT-analyysi. SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on työkalu, joka auttaa yrityksiä hahmottamaan sen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi koko yrityksen toiminnan kartuttamiseen, asiakkaisiin tai vaikkapa tuotekehityksessä.

SWOT-analyysia kutsutaan myös yritystoiminnan nelikenttäanalyysiksi, koska se muodostuu nelikenttämaisesti, seuraavanlaisesti:

Vahvuudet:

Heikkoudet:
Mahdollisuudet:

Uhat:

Kaksi ensimmäistä ruudukkoa: vahvuudet ja heikkoudet ovat liiketoiminnan sisäistä ympäristöä, kun taas kaksi viimeistä: mahdollisuudet ja uhat ovat liiketoiminnan ulkoista ympäristöä.Toisin sanoen, sisäisessä ympäristössä keskitytään yrityksen sisäiseen toimintaan; mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Ulkoiseen ympäristöön kirjataan yritystoiminnan ulkoiset asiat kuten esimerkiksi mahdollisuuksiin konseptin kehittäminen ja uhkiin vuokrasopimuksen irtisanominen.

Riskien analysoinnissa on paljon tehtävää, mutta se on tärkeä osa koko yritystoiminnan kokonaisuutta ajatellen. Eikun siis vain tuumasta toimeen!

Lähteet: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143487/Ruokonen_Mari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fi.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyysi

Kommentoi