Tampere
17 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Pelkäämmekö me konfliktia vaikkei ole syytä?Kirjoittanut: Atso Jaakkola - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Konflikti päivässä
Kirsi Piha
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Konfliktin pelko.

 

Viime aikoina olen huomannut miettiessäni. Uskaltaisinko sanoa aiheesta. Vaikka se on pieni. tai miksi huomaa, että joku haluaisi sanoa aiheesta muttei uskalla. Tämä on viime aikoina näkynyt tiimiyrityksessämme ja noussut keskusteluihin. Monesti puemme sanoisi sen, että tarvitsemme lisää suoraa puhetta. Tarvitsemmeko me suoraa puhetta vai konfliktin pelon poistamista. Kummisikin tiedämme sen, että hyvällä keskustelulla ja kipeiden asioiden nostamisella päästää hyviin ja rikastaviin keskusteluihin. Löydetään sitä kautta uusia kulmia ja syvempää tasoa tekemiseen ja yhteisen arjen edistämiseen.

 

Mitä on konflikti?

 

konfliktin synonyymejä on Ristiriita, selkkaus, erimielisyys, toisin ajattelu tai kyseenalaistaminen. Näistä toiset kuulostavat pahemmalta ja toiset paremmalta.  Sitä ei kannata tehdä, että pelkää käyttää sanaa konflikti silloin ja tiedostamattaan pelkäät konfliktia. (piha 2017, 74.)

 

Niin kuin tiedämme. Konfliktejakin on erilaisia. On sellaiset mitkä rakentavat ja on sellaisia mitkä tuhoavat.

Konflikti voi pahimmillaan olla kuin tuli, joka leviää kulovalkein tavoin ja jättää pitkät jäljet ihmisiin. Se voi tuhota työilmapiirin. Vaarantaa yrityksen tai menettää isoja summia rahaa. On tärkeää löytää oikeanlainen konflikti

 

 

Neljä erilaista konfliktia?

 

 

Ihmissuhde konflikti: Kuvataan monesti ihmisten välistä konfliktina, jossa on henkilöillä on konflikti joka on henkilökohtainen. Vaikka kyse olisi jostain alla kuvatuista konflikteista

 

Tehtäväkonflikti: On se kun ollaan eri mieltä siitä mitä pitäisi tehdä. Esimerkkinä voisi olla. Mitkä on projektin tavoitteet.

 

Prosessikonflekti: On kyse siitä, että ollaan eri mieltä, miten asia pitäisi tehdä. Se voi olla mielipide ero miten pitäisi johtaa tai miten päästäisiin lopputulokseen

 

Statuskonflikti: On kun taistellaan siitä kuka päättää ja johtaa. Kismaa voi myös syntyä, jos tasa-arvoisessa hierarkiassa jonkun sanaa pidetään painavampana kuin toisen.

 

Kirjassa myös kuvataan. Miten konfliktia voidaan käsitellä. Siinä sanotaan, että on neljä eri tapaa käsitellä. 1. Tapa on ettei konfliktia käsitellä eikä siihen haeta ratkaisua monesti tällöin se jää kaivamaan ja tulee jossain vaiheessa esille. 2. Konflikti voidaan käsitellä epäsuorasti. jolloin sitä sivutetaan. 3. konflikti voidaan käsitellä suoraan jolloin se saadaan ratkaistua. 4. Koko ihmissuhde poistuu. eli vaikka jos joku erotetaan tai ihmissuhde katkeaa.  (piha 2017, 78.)

 

Konfliktin välttely

 

Kun ihminen välttelee konfliktia. Se johtaa ikävään kierteeseen, jossa ei uskalleta puuttua epäkohtiin ja silloin yritys ei pysty muuttumaan vaan se jää rullaamaan paikalle. Monesti siinä käy ”sivustakatsojailmiö” jossa ihmiset ajattelevat, että joku on tämän ajatellut. Tai joku vastustaa tätä.

Vaikka ei haluta olla ikäviä työkavereille on muistettava, että erityksen pitää uskaltaa uusiutua, jotta se voi olla menestyvä liiketoiminta. Monia kymmeniä vuosia.

Meidän pitäisi enemmän kannustaa yrityksissämme konflikteihin, jotta niitä uskallettaisiin nostaa. Tässä keskiössä on yrityskulttuuri, jossa keskiössä on turvallisuuden tunne ja avoimuuden ilmapiiri. (piha 2017, 70.)

 

Voimmeko toimia Saawassa paremmin

Mielestäni tässä vielä tehtävää Saawassa. Jotta uskaltaisimme kerto toisillemme asioita ja kertoa kuinka meidän pitäisi edetä. Uskon että meillä ensimmäiset askeleet on tehty tähän. Meillä on luottamus toiseen henkilöön. Sillä tavalla, että uskomme toisen ajattelevan meistä hyviä asioita ja haluavan meille hyviä asioita. Meille haasteena on rohkeus. Sitä että uskallamme sanoa. Ei pelätä reaktiota tai sitä että muuttuisimme ei tykätyksi henkilöksi. Näinpä ollen meidän kannattaa uskaltaa aukaista suu ei niin mukavistakin asioista vaikka se olisi ikävää.

Kommentit
  • Inka Tikkanen

    Oli mielenkiintoista lukea esseetäsi konflikteista. Opin lisää itse termistä, minkälaisia erilaisia konflikteja voi olla ja millä eri tavoin niitä voidaan käsitellä (tai jättää käsittelemättä). Oli mielenkiintoista myös lukea omia ajatuksiasi ja asennettasi konflikteja kohtaan. Allekirjoitan sen, että Saawassa kaivattaisiin enemmän ääneen puhumista ja suoraa rehellistä puhetta. Olemme kuitenkin myös tiiminä tosi herkkä, mikä aiheuttaa haasteita näin suuressa tiimissä. Voi aiheutua mielipahaa tietynlaisesta mielipiteen ilmaisusta ja toiselle taas jo pelkästään ääneen sanominen voi tuntua vaikealta. Miten otamme kaikkien mielipiteen huomioon? Vai tarvitseeko? Entä miten määritellään, kenen mielipiteellä on arvoa ja kenen ei? Ja kuka sen päättää? Pidän joka tapauksessa tärkeänä suun aukaisemisen, koska jos sitä ei tee, on hyvin todennäköistä, että sitä mielipidettä tai näkökulmaa ei oteta huomioon esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä. Mielestäni voisimme Saawassa keskittyä juuri siihen, että miten kohtaamme konfliktit eikä karsia siitä, että mitä ääneen uskalletaan sanoa. Moni varmasti pelkää konflikteja, mutta mielestäni niitä ei kannata pyrkiä välttämään, koska niiden kohtaamisessa ja käsittelyssä oppii paljon enemmän niin itsestä kuin tiimistä/tiimiläisistäkin.

    14.9.2022
Kommentoi