Tampere
25 May, Saturday
22° C

Proakatemian esseepankki

Peliprojektin riskit ja niiden hallintaKirjoittanut: Vili Anttonen - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Projektin riskit ja niiden hallinta

Tässä esseessä käydään läpi erilaisia riskejä ja etenkin sitä, miten niitä voidaan hallinnoida. Esseessä peilataan 2018 keväällä toteutettuun mobiilipeliprojektiin, jossa tuotettiin mobiilipeli tukemaan liikuntahäiriöisten kuntoutusta. Peli toteutettiin Exeriumille. Projektitiimissä oli projektipäällikkö, kaksi ohjelmoijaa sekä graafikko.

Projektin hallinta toteutettiin scrum -projektihallintamenetelmää käyttäen. Scrumin idea on jakaa työaika sprintteihin, jotka tässä projektissa kestivät aina kaksi viikkoa per sprintti. Sprinttien ideana on jakaa työtaakkaa pienempiin osioihin ja helpottaa välitavoitteiden luomista sekä seuraamista. Jokaisen sprintin alussa on aina palaveri, jossa käydään läpi tulevan sprintin asiat ja niihin kuului myös riskianalyysi. Projektitiimi tuotti projektin alkaessa oman riskianalyysin, johon sisältyy riskin vaikuttavuus sekä todennäköisyys. Näistä saadaan riski-indeksi, joka näyttää riskin vakavuuden. Vaikuttavuus ja indeksi numeroidaan asteikolla 1-5 (1=pieni, 5=suuri). Nämä numerot kertomalla saadaan riski-indeksi. Tämä kyseinen riskianalyysi tehtiin uusiksi aina jokaisen sprintin alkaessa, koska tilanteet elävät ja riskien vakavuudet sekä todennäköisyydet muuttuvat projektin edetessä.

Yllä kuva projektitiimin käyttämästä riskianalyysistä

Kuten kuvasta huomaa, niin projektitiimi koki projektin aluksi suurimmiksi riskeiksi kommunikaation sekä aikataulun. Tämä johti siihen, että projektipäällikkö pystyi ennakoimaan näitä riskejä. Riskit tiedostettua projektitiimi otti käytännökseen pitää joka viikko lyhyen noin 15min pituisen viikkopalaverin, jossa käytiin jokaisen tiimin jäsenen työtehtävät seuraavalle viikolle. Tämän avulla kommunikaatio pysyi tasaisena ja tiimi sai pidettyä projektin aikataulussa. Esimerkiksi noin puolivälissä projektia tiimi huomasi, että pelin grafiikka ei ole aikataulussa ja että siihen täytyy panostaa entistä enemmän. Tämän huomattua projektipäällikkö pystyi auttamaan graafikkoa tietyissä asioissa ja vähentämään hänen kuormaansa.

Yksi riskienhallintamenetelmä on myös skenaarioanalyysi. Tämä muistuttaa projektitiimin käyttämää riskianalyysiä, mutta skenaarioanalyysissä mennään hieman syvemmälle. Skenaarioanalyysissä ajatellaan jokaisen mahdollisen riskin kulku. Mitä tapahtuu milläkin osa-alueella, jos riski toteutuu. Tämän on vaivanloinen, mutta takuuvarma tapa ennakoida mahdollisia riskejä. Riskien tilanteiden lisäksi skenaarioanalyysissä käydään myös tarkasti läpi riskin minimoimista ja siihen reagointia. Sen lisäksi, että mahdolliset riskit ja riskitilanteet käydään perin pohjin läpi, saadaan riskeistä hyödyllistä tietoa. Skenaarioanalyysiä tehdessä nimittäin voidaan huomata niin sanottuja hiljaisia signaaleja. Eli erilaisia mahdollisuuksia tuleville trendeille. Näitä hyödyntämällä yritys pystyy rikastumaan oikeaan aikaan.

Nykypäivän yrittäjillä on erityisen tärkeää olla riskienhallinta mielessään, koska toimialat elävät ja muuttuvat päivä päivältä. Muutos on nopeaa. Tästä syystä muutosten ennakointi on avain asemassa. Teknologian pikaisen kehittymisen myötä on tiedettävä ei pelkästään tämän hetken trendit, mutta tulevaisuuden trendit. Tämä ei todellakaan ole helppoa ja harvassa yrityksessä niistä ei ole hajuakaan. Mikäli yrityksesi hallitsee tulevaisuuden ennustamista, niin silloin on vaikea mennä vikaan. Tulevaisuutta pystytään kuitenkin ennakoimaan ja suuri osa tästä tapahtuu big dataa (massadataa) hyödyntämällä.

Big datan hyödyllisyyttä on korostettu erityisesti päätöksenteon pohjana jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Cupore.fi, Anna Kanerva, 2017 – Big data ja kulttuuripolitiikka – teknologiaa, analyysiä ja mytologiaa

Massadatasta saadaan arvioita ihmisten ostokäyttäytymisestä ja trendeistä. Näytä oikein hyödyntämällä yritys osaa ajoittaa oikeat tuotteet oikeaan aikaan ja tätä kautta saada valtavan suuria eroja tuloksiin.

Tiimissäni Eventassa ollaan nyt 2019 syksyllä osattu varautua mahdollisiin riskeihin. Meidän tiimissä on tällä hetkellä nimittäin tilanteena se, että yli puolet tiimiläisistä lähtevät tiimiyrityksestämme. Tämän tietäessä olemme käyneet pienemmällä porukalla läpi mahdollisia skenaarioita ensivuoden puolesta. Olemme ottaneet käyttöömme mittareita sekä riskienhallintaa. Kun olemme tiedostaneet riskit etukäteen, olemme osanneet varautua niihin ja tämä on luonut tiimin sisällä tietynlaista turvallisuudentunnetta. Turvallisuuden tunne onkin osalle tiimistämme erittäin tärkeä asia ja se on helpottanut näkemään ensivuoden erilaisia mahdollisuuksia paremmin. Saas nähdä mitä ensivuodesta tulee.

 

Lähteet

Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja. Havakka, Pauliina; Kulmala, Jarna; Koskinen, Lasse; Ahteensivu, Aarno .Tampere University Press 2018

 

Cupore.fi, Anna Kanerva, 2017 – Big data ja kulttuuripolitiikka – teknologiaa, analyysiä ja mytologiaa

Kommentoi