Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

Pehmeät ja kovat työelämätaidotKirjoittanut: Vivi Wideman - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tärkeinä työelämätaitoina pidetään tulevaisuudessa muun muassa vuorovaikutustaitoja tunneälykkyyttä, empatiaa, yhteistyökykykä ja joustavuutta  (Anttila ym. 2022). Vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa tärkeästä kaupasta neuvoteltaessa. Tunneäly ja empatia ovat tärkeitä, koska ne auttavat meitä olemaan ihmisiä toinen toisillemme niin töissä kuin vapaa-ajalla. Tiimityöskentelytaidot sisältävät itsessään vuorovaikutustaitoja ja tunneälyä, joita ilman tiimityöskentely tuskin onnistuisi kovin hyvin. Joustavuus on tärkeä työelämäntaito ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Työhyvinvoinnin näkökulmasta ajateltuna työntekijä joka osaa vetää omat rajansa ja pitää niistä kiinni ylläpitää paremmin työkykyään kuin työntekijä joka on aina valmis joustamaan joka suuntaan. Tulevaisuuden työelämä tarvitsee lisäksi itsensä johtamistaitoja sekä viestintä- ja asiantuntijataitoja (Kankainen 2022). Työelämän ja työtehtävien ollessa paikoin varsin pirstaleisia, vaatii se työntekijöiltä vahvaa osaamista oman toiminnan ohjaamisessa ja itsensä johtamisessa. Viestintä niin työpaikan sisällä kuin eri organisaatioiden välillä on merkittävässä roolissa jo nyt ja sen merkitys tuskin vähenee tulevaisuudessa. Asiantuntijataidot pitävät sisällään muun muassa tiedonhakutaitoja, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja (Kankainen 2022). Edellä kuvatut työelämätaidot voisi karkeasti jakaa “pehmeisiin ja koviin” taitoihin.

 

Mitä mielikuvia niin sanotut pehmeät taidot herättävät sinussa? Tuleeko mieleesi kenties hyvät vuorovaikutustaidot ja ihmistuntemusta omaava ihminen vai herättääkö sana mielikuvan jostain turhanpäiväisestä lässytyksestä? Sanavalintani olivat tarkoituksella kärjistetyt, koska haluan herätellä lukijan  miettimään sanojen synnyttämiä mahdollisia mielikuvia.

Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan henkilön erilaisia ominaisuuksia kuten empatiakykyä ja tapoja olla vuorovaikutuksessa työkavereiden kanssa. Pehmeiksi taidoiksi mielletään muun muassa luovuus, vakuuttavuus, yhteistyökyky, sopeutumiskyky sekä ajanhallinta. Pehmeitä taitoja voidaan hyödyntää useissa eri työrooleissa toimialasta riippumatta. (Nyyssölä 2020.)

 

Mitä mielikuvia niin sanotut kovat taidot taas herättävät sinussa? Onko mielessäsi kenties ensimmäisenä talousasioiden rautainen asiantuntija joka puhuu kuutta eri kieltä sujuvasti ja johtaa organisaatiota naama peruslukemilla? Mielikuva riippuu lukijasta, mutta jostain se on lähtöisin ja tyypillisesti kovat taidot ovat niitä, joita isketään CV täyteen.

Kovat taidot määritellään koulutuksen ja kokemuksen kautta opittaviksi kyvyiksi ja tiedoiksi. Esimerkiksi tekninen osaaminen, kuten koodaaminen sekä vieraiden kielten osaaminen luetaan koviksi taidoiksi. Kovat taidot ovat useammin sidoksissa johonkin tiettyyn työrooliin tai toimialaan. Perinteisesti kovat taidot ovat hallinneet työmarkkinoita. (Nyyssölä 2020.)

 

Jos jatketaan vastakohtien tematiikalla, eikö voitaisi yhtä lailla puhua makeista ja suolaisista tai kuumista ja kylmistä asioista? Pehmeällä tuolilla on mukavampi istua kuin kovalla, mutta kovaa pöytää käyttää mielummin kirjoitusalustana kuin vaikka pehmeää tyynyä. Suolainen ja makea täydentävät kivasti toisiaan esimerkiksi suolakinuskijuustokakussa. Saunon mielummin kuumassa saunassa ja nautin virvoitusjuomani kylmänä kuin päinvastoin. Jos jotakuta ihmistä kuvaillaan suolaiseksi tai kylmäksi, millaisia mielikuvia se herättää sinussa? Yhtä lailla työelämätaidoista puhuttaessa sanoista heräävät mielikuvat saattavat mielessämme arvottaa toiset asiat tai taidot toisten yläpuolelle.

Pointtini on, että näitä molempia, ”kovia ja pehmeitä” taitoja, tarvitaan ja niille on oma aikansa ja paikkansa ja ne kulkevat koko ajan rinnakkain työelämässä.  Etuliitteet ovat ehkä jonkinlainen jäänne, joka saattaa auttaa vähän hahmottamaan mistä puhutaan. Kyseenalaistan kuitenkin sitä, ovatko ne tarkoituksenmukaisia vai luoko näiden taitojen ristiminen vastakohtia kuvaavilla etuliitteillä niiden välille vain turhaa vastakkainasettelua? Työelämässä erilaiset taidot kuitenkin täydentävät toisiaan ja ovat elinehto yrityksen menestymiselle.

 

Lähteet:

Anttila ym. 2022. Lisää kilpailukykyäsi – ota haltuun tulevaisuuden työelämätaidot. Artikkeli. Luettu 4.3.2023.
https://www.karelia.fi/2022/04/lisaa-kilpailukykyasi-ota-haltuun-tulevaisuuden-tyoelamataidot/

Kankainen, 2022. Mitä ovat tulevaisuuden työelämätaidot 2020-luvulla? Luettu 4.3.2023.
https://hyplus.helsinki.fi/mita-ovat-tulevaisuuden-tyoelamataidot-2020-luvulla/

Nyyssölä, 2020. Soft skills vs. Hard skills – Mikä on näiden ero? Luettu 4.3.2023.

Soft skills vs. Hard skills – Mikä on näiden ero?

Kommentoi