Tampere
23 May, Thursday
18° C

Proakatemian esseepankki

Patagonia: Vastuullisuuden suunnannäyttäjäKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Patagonia

 

Patagonia perustettiin vuonna 1973 tavoitteenaan luoda laadukkaita ja kestäviä ulkoiluvaatteita ja -varusteita. Yrityksen perustaja, Yvon Chouinard, oli intohimoinen kiipeilijä ja ulkoilmaihminen, ja hän halusi tarjota korkealaatuisia tuotteita samanmielisille asiakkaille. Patagonian pääkonttori sijaitsee Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, mutta sen vaikutus ulottuu ympäri maailmaa, sen ollessa yksi maailman suurimmista ulkoiluvaatemerkeistä. Tänä päivänä Patagonia on tunnettu maailmanlaajuisesti arvoistaan, vastuullisuudestaan ja korkealaatuisista tuotteistaan. (Patagonia 2023a)

 

 

Yvon Chouinard ja Patagonian synty

 

Yvon Chouinardin tarina Patagonian perustamisesta on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka yksilön intohimot ja arvot voivat muovata yrityksen ja brändin, joka heijastaa näitä periaatteita. Vuonna 1957 Yvon Chouinard, nuori kiipeilijä, teki ensimmäisen suuren kiipeilyretkensä Kalifornian Sierra Nevadan vuorille. Tämä retki sytytti hänen intohimonsa vuorikiipeilyyn ja ulkoilmaelämäntapaan. Chouinard havaitsi kuitenkin, että hänellä ei ollut sopivia kiipeilyvarusteita, ja hän päätti tehdä omat varusteensa. (Patagonia 2023a)

Hän aloitti varusteiden valmistamisen pienessä takapihan vajassaan. Yvon Chouinard otti mallia vuoristossa testatuista varusteista ja alkoi kehittää parempia ja toimivampia kiipeilytarvikkeita. Hän keskittyi erityisesti kiipeilykoukkujen valmistukseen, ja nämä koukut osoittautuivat suosituiksi vuorikiipeilijöiden keskuudessa.Tietoisena siitä, että toimiva ja laadukas varustus oli tärkeä osa vuorikiipeilijöiden turvallisuutta, Chouinard päätti laajentaa toimintaansa. Hän perusti yrityksen nimeltä Chouinard Equipment ja alkoi valmistaa ja myydä kiipeilyvarusteita, kuten koukkuja, kärkipultteja ja köysiä. (Patagonia 2023a)

Chouinard ei kuitenkaan tyytynyt pelkästään liiketoiminnan kasvattamiseen. Hän alkoi jo varhain pohtia ympäristövaikutuksia, joita hänen alansa aiheutti. Hän huomasi, että kiipeilijät jättivät vuorille jälkeensä roskia, ja tämä herätti hänen huomionsa ympäristönsuojeluun. Tämä huoli ympäristöstä ja Chouinardin perustamat arvot ohjasivat Chouinard Equipmentin toimintaa. Yritys alkoi kehittää kestävämpiä valmistusmenetelmiä ja käyttää kierrätettyjä materiaaleja. Vuonna 1973 yritys sai nimen Patagonia, joka oli nimi Patagonian alueelle Etelä-Amerikassa. Tämä nimi kuvasti yrityksen kiinnostusta seikkailuihin ja luontoon. (Patagonia 2023a)

Patagonian perustaminen oli yhdistelmä Yvon Chouinardin intohimoa vuorikiipeilyyn, huolta ympäristöstä ja halua luoda laadukkaita, kestäviä tuotteita. Yritys alkoi kasvaa, ja samalla Chouinard vahvisti Patagonian sitoutumista ympäristövastuuseen. Yrityksen menestyminen ei ollut vain taloudellista, vaan myös laajempaa vaikutusta ympäristönsuojeluun ja kestävään elämäntapaan. Tänä päivänä Patagonia on tunnettu maailmanlaajuisesti arvoistaan, vastuullisuudestaan ja korkealaatuisista tuotteistaan. (Patagonia 2023a)

 

 

Brändin ideologia

 

 1. Kestävä tuotanto ja vastuullisuus: Patagonia uskoo, että yrityksen on oltava vastuussa ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Yritys pyrkii valmistamaan laadukkaita tuotteita kestävistä materiaaleista ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. (Patagonia 2023e)
 2. Kuluttamisen vähentäminen: Brändi kannustaa kuluttajia ostamaan vähemmän, mutta parempaa. Patagonia pyrkii luomaan kestäviä tuotteita, jotka kestävät pitkään ja ovat vastakohta pikamuodille ja kertakäyttökulttuurille. (Patagonia 2023e)
 3. Arvojen korostaminen: Patagoniaa ohjaa voimakas sitoutuminen sen arvoihin. Brändi edustaa ympäristönsuojelua ja kestävää toimintaa. Nämä arvot heijastuvat kaikessa, mitä yritys tekee.(Patagonia 2023e)
 4. Yhteisön tukeminen: Patagonia osallistuu hyväntekeväisyyteen ja yhteisöjen tukemiseen. Yritys lahjoittaa osan voitoistaan ympäristönsuojeluprojekteihin ja muihin tärkeisiin aloitteisiin. (Patagonia 2023e)
 5. Innovatiivisuus ja laatu: Patagonia panostaa jatkuvasti tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkailleen laadukkaita ja toiminnallisia tuotteita, jotka vastaavat ulkoilmaelämäntavan tarpeisiin. (Patagonia 2023e)
 6. Yksilöiden vaikutus: Brändi uskoo yksilöiden voimaan muuttaa maailmaa. Patagonia rohkaisee kuluttajia ja muita yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja edistämään positiivisia muutoksia. (Patagonia 2023e)

Patagonian brändin ideologia pyrkii yhdistämään laadukkaat tuotteet, kestävän liiketoiminnan periaatteet ja ympäristövastuullisuuden. Brändi ei ainoastaan myy vaatteita ja varusteita, vaan se toimii myös äänenä kestävän elämäntavan puolesta ja pyrkii inspiroimaan muita yrityksiä ja yksilöitä toimimaan vastuullisesti.(Patagonia 2023e)

 

 

Vastuullisuus

 

Patagonia on ennen kaikkea vastuullisuuden suunnannäyttäjä sitoutumisellaan kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Yritys on ollut edelläkävijä kestävän liiketoiminnan mallissaan. Patagonia on käyttänyt jo pitkään tuotteissaan kierrätysmateriaaleja ja kehittänyt prosesseja vähentääkseen tuotteidensa ympäristövaikutuksia. Tällaisia prosesseja ovat muun muassa

Patagonian huomattava panostus tuotekehitykseen, jotta tuotteet olisivat laadukkaita, kestäviä ja pitkäikäisiä. Laadun ja pitkäikäisyyden lisäksi Patagonia kantaa vastuuta myymistään tuotteistaan myös ostamalla, korjaamalla ja myymällä omia käytettyjä tuotteitaan. Patagonia toimii myös yhteiskunnallisena vaikuttajana ympäristösuojelun saralla. Patagonia on lahjoittanut merkittäviä summia hyväntekeväisyyteen ja ympäristönsuojeluprojekteihin. Patagonia ollut mukana perustamassa 1 % for the Planet -järjestöä, joka kannustaa yrityksiä lahjoittamaan 1 % liikevaihdostaan ympäristönsuojeluhankkeisiin vuosittain. (Patagonia 2023c) Patagonia on ollut myös mukana useissa lajinsäästöprojekteissa, joilla pyritään suojelemaan uhanalaisia lajeja ja niiden elinympäristöjä. Esimerkiksi Patagonia on tukenut kalastuskantojen elvyttämistä ja lohikalakantojen suojelua. (Ford 2012)

 

Käytettyjen vaatteiden myynti

 1. Worn Wear -ohjelma: Patagonian “Worn Wear” -ohjelma on keskeinen osa yrityksen käytettyjen tuotteiden myyntiä. Asiakkaat voivat palauttaa vanhoja Patagonian tuotteitaan kaupan kautta, ja jos tuote on edelleen hyvässä kunnossa, se voidaan korjata ja valmistautua myyntiin uudelleen. (Patagonia 2023d)
 2. Korjauspalvelut: Patagonia tarjoaa korjauspalveluita asiakkailleen. Yritys kannustaa ihmisiä korjaamaan vaatteitaan sen sijaan, että ne heitettäisiin pois. Tämä pidentää tuotteiden käyttöikää ja vähentää jätettä.(Patagonia 2023d)
 3. Käytettyjen tuotteiden verkkokauppa: Patagonialla on verkkokauppa, jossa myydään käytettyjä tuotteita. Nämä tuotteet ovat yleensä käyneet läpi korjaus- ja tarkistusprosessin varmistaakseen niiden laadun.(Patagonia 2023d)

Miksi Patagonia korjaa ja myy käytettyjä vaatteita?

 1. Vähentää tekstiilijätettä: Tekstiilijäte on merkittävä ympäristöongelma. Patagonia pyrkii vähentämään tätä ongelmaa tarjoamalla käytettyjä tuotteita, jotka muuten saattaisivat päätyä kaatopaikalle. (Patagonia 2020)
 2. Edistää kestävää kuluttamista: Patagonia haluaa edistää kuluttajien tietoisuutta kestävästä kuluttamisesta. Ostamalla käytettyjä tuotteita, kuluttajat voivat osallistua kestävämpään kulutuskäyttäytymiseen. (Patagonia 2020)
 3. Laadun ja kestävyyden korostaminen: Myymällä käytettyjä tuotteita Patagonia korostaa tuotteidensa laadun ja kestävyyden merkitystä. Tuotteiden tulisi kestää pitkään ja säilyttää arvonsa, jotta niitä voi käyttää uudelleen ja uudelleen. (Patagonia 2020)
 4. Kiertotalouden edistäminen: Kiertotalous pyrkii minimoimaan jätteen määrää ja maksimoimaan resurssien käyttöä. Käytettyjen tuotteiden myynti on osa tätä kiertotalouden periaatetta. (Patagonia 2020)

 

 

Vastuullisuuden suunnannäyttäjä

 

Patagonia on ainutlaatuinen yritys, joka toimii esimerkkinä siitä, miten yritys voi menestyä samalla kun se pitää kiinni vahvoista arvoistaan ja sitoutumisestaan vastuullisuuteen. Patagonian perustaja Yvon Chouinard, ei luonut pelkästään menestyksekästä brändiä vaan myös vallankumouksellisen liiketoimintamallin. Patagonian tarina osoittaa, että yritys voi olla voimakas väline muutoksen aikaansaamiseksi maailmassa. Patagonian ideologia perustuu kolmeen keskeiseen periaatteeseen: laatu, kestävyys ja vastuullisuus. Laatu näkyy yrityksen valmistamissa tuotteissa, jotka tunnetaan kestävyydestään ja toiminnallisuudestaan. Kestävyys heijastuu Patagonian sitoutumisessa vähentää ympäristövaikutuksiaan ja käyttää kierrätettyjä materiaaleja. Vastuullisuus näkyy yrityksen osallistumisessa hyväntekeväisyyteen ja ympäristönsuojeluun. (Patagonia 2023b) Yksi mielenkiintoisimmista piirteistä Patagonian vastuullisuudessa on sen liiallisen kulutuksen vastustaminen, joka näkyi myös “Don’t Buy This Jacket” -kampanjassa, jossa yritys haastoi kuluttajat miettimään ostospäätöksiään ja harkitsemaan tarpeitaan ennen ostamista. Tämä kampanja on osa Patagonian laajempaa viestiä vastuullisesta kuluttamisesta ja ympäristön huomioon ottamisesta. (Patagonia 2011) Patagonian vastuullisuus ei rajoitu pelkästään brändin imagoon, vaan se on juurtunut syvälle yrityksen toimintatapoihin. Patagonia on esimerkiksi lahjoittanut merkittäviä summia hyväntekeväisyyteen ja pyrkinyt aktiivisesti suojelemaan ympäristöä. Yritys on myös omaksunut kiertotalouden periaatteet valmistamalla käytetyistä materiaaleista ja tarjoamalla korjauspalveluita, jotta tuotteiden elinkaari pitenee. (Patagonia 2023b) Patagonia ja sen tarina ja ideologia osoittavat, että yritys voi menestyä samalla kun se toimii vastuullisesti ja edistää kestävää kuluttamista. Patagonian esimerkki kannustaa muita yrityksiä harkitsemaan liiketoimintamallejaan uudelleen ja ottamaan ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet huomioon. Se muistuttaa meitä siitä, että yrityksen menestys ei ole vain taloudellista, vaan sillä voi olla laajempia vaikutuksia, kun se toimii vastuullisesti ja seuraa vahvoja arvojaan. Patagonia on siis ehdottomasti vastuullisuuden suunnannäyttäjä.

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet:

 

 1. Patagonia. 2023a. Our company history. Nettisivu. Luettu 31.8.2023

https://www.patagonia.com/company-history/

 1. Patagonia. 2023b. Our footprint. Nettisivu. Luettu 31.8.2023

https://www.patagonia.com/our-footprint/

 1. Patagonia. 2023c. 1 % for the planet. Nettisivu. Luettu 31.8.2023

https://eu.patagonia.com/fi/en/one-percent-for-the-planet.html

 1. Patagonia. 2023d. Wornwear. Nettisivu. Luettu 31.8.2023

https://eu.patagonia.com/fi/en/wornwear/

 1. Pat Ford. 2012. Safe Our wild Salmon. Nettisivu. Luettu 31.8.2023

https://www.patagonia.com/stories/save-our-wild-salmon/story-18409.html

 1. Patagonia. 2020. Quality Is an Enviromental Issue. Nettisivu. Luettu 31.8.2023

https://www.patagonia.com/stories/quality-is-an-environmental-issue/story-93237.html

 1. Patagonia. 2023e. Our core values. Nettisivu. Luettu 31.8.2023

https://www.patagonia.com/core-values/

 1. Patagonia. 2011. Don’t Buy This Jacket, Black Friday and the New York Times. Nettisivu. Luettu 2.9.2023

https://www.patagonia.com/stories/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times/story-18615.html

Kommentoi