Tampere
22 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Paras mahdollinen joukkuepelaajaKirjoittanut: Ville Parkkila - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Millainen on paras mahdollinen joukkuepelaaja? 

 

Nöyryys, älykkyys ja nälkä ovat kolme tärkeintä piirrettä hyvässä tiimipelaajassa. Avaan hieman ajatuksia niihin liittyen, ja siihen kuinka niihin voit päästä mielestäni yksinkertaisimmin.  

Nöyrä tiimipelaaja jakaa helposti kiitosta tiimikavereilleen ja määrittelevät tiimin menestyksen koko tiiminä, eivät vain yksilöinä. Hän pystyy myöntämään virheensä tiimin edessä ja jakamaan tarvittaessa vastuutehtävät muille. (Lencioni 2016, 173.) Nöyryyden kehittäminen on omalla tavallaan haastavaa, koska nöyryyteen liittyy paljon tunteita ja mahdollisesti epämukavuusalueelle ajautumista, koska nöyryys peilaa paljon omaan luonteeseen ja historiaan. (Lencioni 2016, 216) Mielestäni nöyräksi ei opita, nöyräksi kasvetaan, mutta myös vanhana voi kasvaa. Hyvä tapa kehittää nöyryyttä on ruveta kiinnittämään huomiota omassa käytöksessä nöyryyteen ja tehdä niitä asioita, joista nöyryys koostuu. Näin voit huomata, että käytös, joka on ollut sinulle aiemmin vaikeaa, on ollut hyödyksi tiimityölle ja muiden hyvinvoinnille. Ja tämä saa sinut toimimaan näin myös uudelleen ja voit keskittyä seuraavan osa-alueen kehittämiseen ja palata hetken kuluttua takaisin nöyryyden pariin. Toisena hyvänä keinona on ottaa parhaat mahdolliset arvioijat eli omat tiimikaverisi mukaan prosessiin.   

Tehdä lista, joita asioita koet tai koette yhdessä, että sinun olisi järkevintä kehittää omassa työskentelyssä. Näin tiimikaverit voivat muistutella sinua ajoittain kiinnittämään huomiota käytökseen ja pystyt paikallistamaan tilanteet, joissa mahdollisia korjattavia asioita tapahtuu. Kolikon kääntöpuolelta paljastuu se ehkä kaikkein tärkein apu kehittymiseesi, kun tiimikaveri huomioi parantuneen käytöksen ja kehuu sen parantaneen tiimitoimintaa ja yhteistyönvoimaa. Lähes sata varmasti tulet toistamaan käytöstä alitajuntaisesti uudelleen.  

Hyviä keinoja kehittyä nälkäiseksi ovat esimerkiksi löytää itselle ja omalle työlleen selkeä merkitys ja tavoite, sekä saada selkeitä ja napakoita muistutuksia hoitaa työtä nälkäisemmin. Kun löydät tekemällesi työlle selkeän merkityksen se auttaa sinua muistamaan miksi ja kenelle työtäsi teet ja sitä kautta nälkäsi pääsee kehittymään. On myös tärkeää pyytää omalle työlleen selkeät odotukset ja tavoitteet, jotta voit huomata kuinka olet työsi suorittanut ja oletko kenties ollut tarpeeksi nälkäinen päästäksesi tavoitteeseen. Asialliset ja selkeästi annettavat muistutukset saavat sinut analysoimaan tekemistäsi ja sitä kautta niistä muodostuu sinulle tapoja, aiemman ei-nälkäisen käytöksen sijaan.  

Kun haluat kehittyä älykkäämmäksi tiimitoimijaksi, on kyseessä taas mahdollisesti tunteita herättäviä hetkiä. Älykkäästä tiimipelaajasta puhuttaessa ei puhuta kirjaviisaudesta tai älykkyysosamäärästä, sen sijaan puhutaan älykkyydestä ihmisten kanssa toimisesta ja tilannetajusta erilaisiin tilanteisiin muovautumisessa. Tälle osa-alueelle muiden tiimiläisten tuki on iso apu. Heidän tehtävänään on ymmärtää, ettei vähemmän älykäs tiimikaveri tarkoita pahaa, kun hän sanoo asioita väärin tavoin vääriin väleihin. (Lencioni 2016, 224.) On tärkeää tuoda omat tunnetilat ilmi muille tiimiläisille, jotta he voivat antaa sinulle palautetta käytöksestäsi ymmärtäen mistä se voi johtua ja sitä kautta muotoilla palautteen oikein. On tärkeää muistaa tämänkin asian kehittämisessä positiivisen osion ja kehityksen huomioimisen tärkeys.  

Tehokkain keino arvioitaessa näitä piirteitä, on pyytää ihmistä arvioimaan itse itseään. Lencioni kirjassaan kehottaa myös pyytämään  

Kun olet saavuttanut nämä kaikki osa-aluetta hyvällä tasolla, olet paras mahdollinen joukkuepelaaja. Usein ammattiurheilijoilta kysytään parhaita muistoja uransa varrelta, nämä kolmen hyveen omistajat, ovat monesti olleet luomassa tarinaa ja tulevat esiin viimeistään ajan kullatessa muistot.   

On tärkeää pystyä arvioimaan itseään ja muita tiimissä toimijoita, mihin osa-alueelle kukakin kuuluu. Tämän avulla on mahdollista kehittää omista tiimiläisistä kaikista parhaita mahdollisia ja saada tiimidynamiikka toimimaan täydellisesti.  

 

Miten voin auttaa muita kehittymään?  

 

Oli roolisi sitten johtaja, tasavertainen tiimikaveri tai vaikkapa alainen, sinulla on oma tehtäväsi toisen henkilökohtaisen kehityksen tukemisessa. Johtajan tehtävä on monesti kaikkein haastavin ja perinteiseen hierarkiaan peilaten häneltä odotetaan eniten muutoksen toteuttamisessa. Jos tiimissä on jäsen, jonka jotakin piirrettä lähdetään kehittämään, johtajan tehtävä on huolehtia, että kehitystä myös tapahtuu. 

Kaikkein tärkein osa kehittymisprosessia ja se osa, joka kovin usein jää puuttumaan, on johtajan sitoutuminen siihen, että hän jatkuvasti ”muistuttaa” työntekijälle, jos tämä ei vielä tee sitä, mitä tarvitaan. Muutoin kehittymistä ei tapahdu. (Lencioni 2016, 213.) 

Johtajalta tulevan palautteen ja muistutusten lisäksi elintärkeää ja jopa tärkeämpää on tiimikavereiden antama palaute. Niin kuin jo aiemmin todettiin ja akatemialla itsekin sen todenneena, on tiimikaverilta saatu rehellinen palaute kullanarvoista ja kehittävää.  

Kehitystä tapahtuu muillakin tavoin, kuin puutteen toteamisella ja siitä muistuttelemalla. Keskustelu ja tekeminen ovat tehokkaita tapoja saada pysyvän muutoksen prosessi käyntiin. Keskustelulla voidaan yhdessä todeta puute ja miettiä keinoja sen kehittämiseksi yhdessä tiimin ja kehitettävän jäsenen kanssa. Kun kehitysprosessista tehdään yhteinen, on sen tulosten saavuttaminen helpompaa ja mielekkäämpää. Tekeminen on keskustelun kaveri. Yhdessä työskentelemällä ja aikaa viettämällä pystyy tukemaan tiimikaverin kehitystä ja samalla saattaa omatkin hyveet saada uutta tuulta. Yhdessä työskentelemällä erityisesti nälkäisyyttä pystyy tartuttamaan tiimikaveriin ja tämän toistuessa usein, voidaan saada aikaan pysyviä muutoksia. 

 

Paras mahdollinen Hurma 

 

Teimme solua pohtiessa venn-diagrammin, johon sijoitimme jokaisen meidän tiimiläisen ja onneksemme voimme todeta, että tiimistämme löytyy useampikin pelaaja, joiden arkipäiväisessä tekemisessä ja käyttäytymisessä ilmenee kaikki kolme hyvettä: nöyryys, nälkä ja älykkyys.  Lähes kaikkien voitiin nopealla luokittelulla todeta omaavan nöyryyden hyveen. Kahdesta jäljelle jäävästä hyveestä älykkyys ihmisten välisissä tilanteissa oli seuraavaksi korkeimmalla tasolla. Se tarkoittaa, että viimeiseksi jäänyt hyve, nälkä, on tiimimme työstöä vaativa osa-alue. Nälkäinen ihminen tavoittelee jatkuvasti lisää vastuuta, enemmän opittavaa, lisää asioita tehtäväksi, lisää jotakin. (Lencioni 2016, 175) Meidän tiimissä tämäkin puoli ilmenee vahvasti, joten en ole siitä lainkaan huolissani ja luulen, että nimenomaan yhdessä työskentelemällä saadaan nälkä osaksi jokaisen meidän dna:ta. 

Jo pelkästään tätä kirjoittaessa mieli on hieman muuttunut siitä, mitä muutama päivä sitten diagrammiin kirjoitettiin. Miten kävisikään, kun aiheeseen tutustuttaisiin pajassa, jokainen tekisi itsearvioinnin ja tämän jälkeen jokainen luokittelisi tiimin itsenäisesti ja yhdessä verrattaisiin kaikkien saamia tuloksia? Luultavasti siinä vaiheessa dataa ja näkökulmia olisi tarpeeksi ja voitaisiin varmuudella todeta, että mitkä ovat Hurman vahvuudet ja kehityksen kohteet. 

 

Lähteet:

Patrick Lencioni, 2016, Paras mahdollinen joukkuepelaaja, Päivä

Kommentoi