Tampere
29 May, Wednesday
11° C

Proakatemian esseepankki

Palveleeko Proakatemia todellista yrittäjyyttäKirjoittanut: Kasper Sinkkonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Tällä viikolla Proakatemialla oli taas vuoden tauon jälkeen legendaarinen pajojen yö. Itse osallistuin kahteen ensimmäiseen pajaan, jossa käsiteltiin muun muassa Proakatemian ongelmakohtia, yleistä tyytymättömyyttä, sekä Proakatemian tulevaisuutta. Pajat herättelivät paljon omaa ajatustani etenkin siitä, mikä tilanne tällä hetkellä vallitsee. Päätin, että avaan tässä esseessä hieman omaa pohdintaa omalta kantiltani siitä, mikä Proakatemiassa oikeen mättää. 

 

Ensinnäkin täytyy tietää, että tutkinto-ohjelmamme nimi on yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma. Osa opiskelijoista on tullut oppimaan Proakatemialle enemmän johtajuudesta, toiset taas yrittäjyydestä. Opimme Proakatemialla eniten tekemisen kautta, joka palvelee ainakin itseäni kaikista parhaiten. Itse kuulun siihen porukkaan, jotka ovat tulleet oppimaan Proakatemialle enemmän yrittäjyydestä. Tietenkään nämä aihealueet eivät poissulje toisiansa, mutta yleensä jossakin vaiheessa kelkka kääntyy enemmän jommankumman puolelle, joko yrittäjyyteen tai johtamiseen. 

 

Ongelmakohdat 

Niin kuin kerroin, niin oma kelkkani opintojen osalta on kääntynyt yrittäjyyden puolelle. Itselläni on tällä hetkellä projekti, joka työllistää itseni lisäksi myös muita opiskelijoita. Omalla kohdallani tämä projekti työllistää itseni lähes täysipäiväisesti. Siinä vaiheessa, kun projekti lähtee niin sanotusti lentoon, alkaa ongelmia opintojen yhteen sovittelussa ilmetä. Meillä kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla tällä hetkellä on esimerkiksi tiistaisin ja perjantaisin läsnäolopakko pajoissa. Tämän lisäksi meillä on nyt käynnissä englannin kurssi, joka on joka toinen keskiviikko. Nämä kun laskee yhteen, niin tuntimäärällisesti läsnäolopakkoa on viikkotasolla 13 tuntia. Tämän lisäksi meidän täytyy kirjoittaa 20 esseepistettä lukukauden aikana, joka tarkoittaa esimerkiksi syyslukukaudella 5 esseepistettä kuukauteen. Laskennallisesti 5 esseepistettä on 40 tuntia, mutta todellisuudessa se taitaa ainakin minun kohdallani olla hieman vähemmän, mutta tämä antakoon osviittaa työtuntien määrästä, mitkä on pakko suorittaa. Yhteensä nämä tekevät viikkotasolla noin 21 tuntia, sillä englannin tunnit ovat joka toinen viikko.  

 

Näiden lisäksi tiimeillä on monesti joitakin palavereja tai kokoontumisia yleensä viikoittain. Lisäksi pajoihin täytyy valmistua erilaisilla ennakkotehtävillä. Englannin kurssilta tulee aina jotakin tehtäviä, jotka saattavat viedä muutaman tunnin. Lisäksi opetussuunnitelmamme mukaan semmatunteja täytyisi suorittaa n. 500 tuntia 3 vuoden aikana. Nämä ovat esimerkiksi seminaareja, soluja, yritysvierailuja tai muita oppimistilanteita, joita ei ole merkitty muihin kategorioihin. Tämä antaa hieman osviittaa siitä, kuinka paljon kaikkeen muuhun, kuin siihen omaan liiketoimintaan joutuu käyttämään aikaa Proakatemialla. Itse olen karsinut kaiken ylimääräisen osallistumisen pois aikatauluistani ja silti joudun olemaan läsnä 2 tai 3 päivää viikosta Proakatemialla. Se on mielestäni melko paljon silloin, kun esimerkiksi itselläni olisi maksavia asiakkaita olisi odottamassa palvelua. Toisaalta itsepähän olen kouluun päättänyt hakea ja silloin ei kokopäiväisesti pystykään kehittämään yritystoimintaa. 

 

Vielä täytyy nostaa yhdeksi ongelmakohdaksi tämä pitkään jatkunut osakeyhtiö -keskustelu. Proakatemia tukee yrittäjyyttä mielestäni siinä suhteessa hyvin, että me saamme opintopisteitä, kun pyöritämme omaa liiketoimintaa. Tässäkin on mielestäni hieman parannettavaa, sillä jos opiskelijalla on osakeyhtiö, jota hän pyörittää opiskelujensa ohessa, voi hän saada opintojensa aikana tästä toiminnasta 10 opintopistettä. Sitten taas, jos opiskelija tekee osuuskunnan kautta yritystoimintaa, voi hän saada maksimissaan 45 opintopistettä. Se, että voit saada Proakatemialla nämä täydet 45 opintopistettä kasaan, niin oikeastaan jokin pienempi toiminta, kunhan raha liikkuu, niin lasketaan. Tällöin tunneiksi merkataan kaikki suunnittelusta toteutukseen ja mahdolliseen lopetukseen asti.  

 

Opintopisteitä saa myös siitä, että on esimerkiksi kesätöissä jollakin toisella firmalla, mutta laskuttaa kesätyörahansa osuuskunnan kautta. Tämä riittää Proakatemialla opintopisteiden saamiseen niin sanotusti yrittäjyydestä, mutta sitten, jos opiskelija pyörittää omaa osakeyhtiötä koko opiskeluidensa ajan ja toimii oikeasti yrittäjänä, hänellä on mahdollista saada opintopisteitä 10. Tämä ei mielestäni ole kovin hyvä asia, jos Proakatemialla tulisi oppia taitoja yrittäjyyteen. Syynä tähän on toitotettu sitä, kuinka siinä vaiheessa, jos osakeyhtiöitä perustetaan ja toiminta kasvaa, niin tiimille käytetty aika vähenee. Voi hyvin pitää paikkaansa, että silloin tiimiin panostaminen saattaa vähentyä, mutta ei se kuitenkaan lopu, sillä muuten tästä koulusta ei voi valmistua. Tuleehan silti Proakatemialta raamit esimerkiksi pajoihin, sekä muihin oppimistilanteisiin, jotka täytyy suorittaa, jotta tästä tutkinto-ohjelmasta voi valmistua.  

 

Mielestäni Proakatemialla on tällä hetkellä nimenomaan se ongelma, että sieltä ei nouse niitä jatkavia yrityksiä kovinkaan paljon ja tämä pitää jollakin tavalla saada muutettua. Puhun nyt siis niistä yrityksistä, joilla mahdollisesti olisi jopa henkilöstöä enemmän kuin itse omistaja. Tämä ei mielestäni tule muuttumaan niin pitkään, kuin oikea yrittäjyys tehdään lähes mahdottomaksi toteuttaa akatemian aikana, ilman, että joka toinen opiskelija luovuttaa liiallisen työmäärän takia. 

 

 

Kommentoi