Tampere
18 May, Saturday
9° C

Proakatemian esseepankki

Palautteen antamisen vaikeusKirjoittanut: Iisa Helin - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Palautteen antamisen vaikeus

Palautteen antaminen on aina ollut itselleni vaikeaa, etenkin negatiivisen tai rakentavan palautteen. Tarpeeksi usein en myöskään muista kehua muita onnistumisista. Tässä haluan akatemia aikana kehittyä. Jotta voin tulevaisuudessa olla hyvä, kannustava ja motivoiva johtaja, pitää minun pystyä kertomaan kehityksen kohteista ja parannusta vaativista paikoista. Uskon tämän haasteen kumpuavan omasta vaikeudestani ottaa kritiikkiä vastaan. Vihaan epäonnistumista ja pettymyksen tuottamista muille. Niinpä arastelen antaa muille palautetta heidän toiminnastaan. Tiedostan kyllä, ettei nämä ole hyvän johtajan ominaisuuksia ja siksi teenkin töitä asian eteen. Totuushan on kuitenkin se, että kukaan ei voi kehittyä työssään, jos ei tiedä mitä osa-alueita tulisi kehittää.

Positiivisen palautteen saaminen puolestaan kannustaa ja motivoi jaksamaan ja tekemään parhaansa. Unelmani olisikin löytää oikeanlainen balanssi näiden kahden välille. Miten kannustaa ja motivoida muita ja samalla tarttua kehitettäviin kohtiin. Tämä on varmasti vaikea laji, sillä omia aiempia esimiehiäni miettiessä, monella löytyy kyllä parantamisen varaa. Toisaalta ne muutamat, jotka ovat tässä onnistuneet, erottuvat joukosta edukseen.

Palautteen vastaanottamista voi harjoitella vain yhdellä tavalla – pyytämällä ja vastaanottamalla palautetta toiminnastaan. Se ei ole helppoa, varsinkaan kaltaiselleni, kenelle epäonnistuminen on vaikeaa. Tekemällä kuitenkin oppii. Olisikin hyvä muistaa pyytää tiimikavereilta palautetta omasta toiminnastaan. Toisaalta haluan olla johtaja, jolle kaikki uskaltavat antaa palautetta. Jos muut aistivat minusta, että sen vastaanottaminen on vaikeaa ja ikävää, eivät he välttämättä sano asioita yhtä suoraan, kuin ehkä olisi tarpeen.

Psykologista turvallisuutta ja ihmisten työidentiteettiä voidaan vahvistaa positiivisella palautteella (Sarkkinen 2017). Minulle yksi tärkeimmistä asioista työhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden kannalta on kokemus arvostettavuudesta. Kehut ja kiitokset hyvästä työstä esimiehiltä ja kollegoilta auttavat huimasti jaksamaan. Myös työn jälki on parempaa ja tehokkaampaa. Niin kutsuttu mikropalaute saattaa olla sen antajalle pieni asia, mutta voi merkitä sen saajalle paljon. Mikropalautetta on esimerkiksi ohi mennen käytävällä huikatut kiitokset hyvästä työstä. Se on pientä hyväksyntää ja viestii, että työpanoksesi on huomioitu. (Sarkkinen 2017.) Tämä ei ole kovin vaikea, mutta vaatii opettelua. Tulevaisuudessa yritän kehua tiimiläisiäni useammin hyvästä työstä.

Positiivisen palautteen antaminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa kuin kritiikin antaminen. Kuinka siis antaa rakentavaa palautetta? Aluksi on hyvä huomioida, että negatiivinen palaute voidaan jakaa rakentavaan ja hajottavaan palautteeseen. Rakentava palaute on asiallista ja työskentelyyn liittyvää. Sen idea on keittää ratkaisuja yhdessä. Hajottava palaute puolestaan on henkilökohtaista ja koskee usein henkilökohtaisia piirteitä. (Rakentava palaute on arvokas lahja…2022.) Rakentavaan palautteeseen tulisi siis pyrkiä hajottavan sijaan.

Palautteen antajan tulisi aina muistaa kohdella toista oikeudenmukaisesti. Palautteen pitäisi olla hyvin perusteltua ja sisältää ratkaisuehdotuksia. Palautteen antaminen pitäisi aina käydä dialogina, jossa molemmat osapuolet pääsevät esittämään mielipiteensä ja tulevat kuulluksi. Usein hajottava palaute on kieleltään jopa loukkaavaa ja tätä tulisikin ehdottomasti välttää. (Rakentava palaute on arvokas lahja…2022.) Olisikin varmasti viisasta miettiä sanojaan etukäteen, jotta tunteet eivät näyttele liian suurta roolia dialogissa. On myös syytä miettiä, millaisessa tilanteessa käyt palautekeskustelun. Palaute menee paremmin perille, kun se annetaan yksityisesti. Palautteen vastaanottajaa on turha nolata muiden edessä, jolloin itse viestin sanoma saattaa herkästi jäädä muiden tunteiden varjoon. ((Rakentava palaute on arvokas lahja…2022.)

Kuten sanonta kuuluu, harjoitus tekee mestarin. On vain rohkeasti tartuttava tilaisuuksiin, kehuttava muita onnistumisista, annettava rakentavaa palautetta, kun sille on tarvetta sekä pyydettävä palautetta omasta toiminnastaan. Tämä on taito, josta varmasti hyödyn tulevaisuudessa, joten sitten vain hihat heilumaan ja palautteiden kimppuun!

LÄHTEET:

Sarkkinen, M. 2017. Palaute on työelämän pienin suuri asia. ttl.fi Viitattu 01.05.2023 https://www.ttl.fi/tyopiste/palaute-on-tyoelaman-pienin-suuri-asia

Duunitori. 2022.Rakentava palaute on arvokas lahja – 5 tapaa, joilla paketoit fiksummin. duunitori.fi. Viitattu 01.05.2023 https://duunitori.fi/tyoelama/rakentava-palaute-arvokas-lahja

Kommentoi