Tampere
21 May, Tuesday
11° C

Proakatemian esseepankki

Otsikkona tiimi.Kirjoittanut: Santeri Simonen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Jokainen, joka Proakatemialla opiskelee, tulee kuulemaan sanoja tiimi ja yhteisö heti opiskelutaipaleen alusta lähtien. Tiimi määritellään yksilöistä koostuvana organisoituneena ryhmänä, joka pyrkii yhteisyössä yhteisiin tavoitteisiin (Lehtinen 2013). Yhteisö vaikea määritellä yksiselitteisesti, mutta yhden määritelmän mukaan se on ryhmä, joka koostuu yksilöistä, jotka ovat liittyneet yhteen parantaakseen elinolojaan (Lehtonen 1990). Toisin sanoen Proakatemialla tiimit koostuvat yksilöistä eli opiskelijoista eli tiimiyrittäjistä ja koko Proakatemian yhteisö taas tiimeistä ja niiden yksilöistä. Akatemialla tulee vastaan useasti seuraava toteamus: ensin yhteisö, sitten tiimi ja viimeisenä yksilö. Todellisuus on kuitenkin näiden kaikkien välillä tasapainoilua ja akatemialle on myös helppo kuplautua.

Koska tiimi on ryhmä sen rakentumiseen voi soveltaa esimerkiksi sosiaalipsykologian teorioita, kuten Bruce Tuckmanin viittä ryhmän kehityksen vaihetta. Muodostumisvaiheessa ryhmässä tutustutaan, aletaan rakentaa turvallista ympäristöä ja määritetään yhteistä tavoitetta. Jokaisen tulee kokea itsensä merkitykselliseksi tavoitteen kannalta. Kuohuntavaiheessa ryhmän jäsenet hakevat paikkaansa ja rooliaan ja törmätään ns. yhteen. Tämä on välttämätöntä ryhmän kehityksen kannalta. Joskus kuohuu enemmän ja joskus vähemmän. Normiutumisvaiheessa ryhmä on pikkuhiljaa löytänyt muotonsa ja normi eli toimintatavat ja säännöt ovat alkaneet löytyy paikkansa. Merkkejä tästä on se, että esimerkiksi sovitaan pajasäännöistä. Lopulta tulee eteen toteutusvaihe, jossa tavoitetta kohti aletaan mennä kunnolla. Ollaan siis todellinen tiimi. Miten tiimistä sitten saadaan rakennettua huipputiimi? (Tuckmann 2007)

Jotta ryhmästä ja siitä muodostuneesta tiimistä päästään Proakatemiallakin olevaan ihanteeseen eli huipputiimin tarvitaan hyvin tehdyn pohjatyön lisäksi myös arkipäiväistä työtä toteutusvaiheessa. Tiimi ei pyöri itsestään vaan siihen tulee myös panostaa erityisesti sen alkutaipaleella. Tiimissä tulisi vallita kaikkien jäsenten välillä luottamus, koska ilman sitä tiimi ei voi menestyksekkäästi toimia. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus ilmaista omat ajatuksensa ja mielipiteensä vapaasti, mutta tiimin toiminta tai sen yksilöt eivät kärsi tästä vaan erilaiset näkökulmat vievät tiimiä ja sen yksilöitä eteenpäin. Tiimissä olevat yksilöt haastavat ja puskevat toinen toisiaan eteenpäin, jolloin koko tiimi myös kasvaa ja oppii. Ylipäätään tiimissä olisi hyvä vallita avoin ja kannustava ilmapiiri, joka sallii virheet ja epäonnistumiset.

Jotta todelliseen huipputiimi tilanteeseen voidaan päästä tiimin jäsenten tulee tuntea toisensa ja taustansa ja mielellään myös sen arkipäiväisen kontekstin ulkopuolelta ainakin jollakin tasolla. Silloin tiedämme toivottavasti myös jotakin jokaisen henkilökohtaisista motiiveista ja tavoitteista. Näitä Proakatemialla käsitellään esimerkiksi oppimisopimuksissa koko kolmen vuoden ajan. Jatkuva dialogin käyminen pajoissa myös tuo jokapäiväisessä toiminnassa esiin tiimin jäsenten erilaisia näkökulmia, taustoja, motiiveja ja tavoitteita ja projektien kautta päästään näkemään ja tuntemaan tiimi käytännössä. Ei olekaan parempaa tiimiyttävää tekemistä kuin kunnon – kenties jopa hieman aamuinen – röytö. Olisi tärkeää osata hyödyntää koko tiimin potentiaalia ja osaamista, jolloin jokainen kokee itsensä merkitykselliseksi. Vaikka tiimeissä on erilaisia rooleja, joista toiset ovat vahvempia ja toiset heikompia ei ketään saisi kuitenkaan jyrätä alle. Tämä on asia, joka voi erityisesti tiimin alkuvaiheessa olla haastavaa. Tiimi toimii parhaiten yhdessä.

Mutta missä vaiheessa olemme oman tiimimme kanssa? Kulunut alkuvuosi on ollut mielenkiintoinen matka. Saimme tietää omat tiimimme joulukuussa ennen lomaa. Vallitsevasta tilanteesta johtuen koko alkuvuosi on tehty etänä ja olemmekin todenneet, ettemme tiedä todellisesta aksuelämästä yhtään mitään. Päävalmentajamme Tanja ”Tirri” Verho sanoin hyvin, että olemme rohkeita, kun perustamme yrityksiä käytännössä ihmisten kanssa, joita emme kunnolla tunne.  Tiimissämme on alusta asti vallinnut erittäin hyvä henki ja olemme saaneet päätöksiä aikaan verrattain tehokkaasti. Emme ole jääneet paikalleen mähmimään vaan olemme tarttuneet tehokkaasti tekemiseen kiinni. Samaan aikaan kuitenkin etäilyn takia välillä tuntuu, ettemme olisi saaneet mitään aikaiseksi. Eletään jonkinlaista kuohumis- ja normiutumisvaiheen välimuotoa, joka tulee varmasti vielä ottamaan tämän kevään. Tiimissä on selvästi vahvempia roolin ottajia ja sitten niitä, jotka vielä etsivät paikkaansa taustalla. Se on täysin hyväksyttävää ja normaalia. Jokainen löytää tärkeän paikkansa, kun annamme kaikille yhteisesti vain aikaa. Tiimi kasvaa koko ajan sitä mukaa mitä enemmän pääsemme kiinni projekteihin ja käytännön harjaamiseen eli arkipäiväiseen tekemiseen.

Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä millaiselta tuntuu, kun joskus vielä pääsemme palaamaan Akatemialle. Aloitamme ikään kuin alusta ja sieltä mistä muut aloittavat aloittaessaan opinnot. Tällä hetkellä kaikki pyörii aika vahvasti oman tiimin ympärillä ja yhteisökokemukset ovat jääneet varsin erilaisiksi pääosin nekin etäilyn värittämiksi. Kuitenkin kaikesta huolimatta tuntuu siltä jo tälläkin hetkellä, että saa olla osa jotain sellaista mitä harvemmin suomalaisesta korkeakoulumaailmasta löytyy. Huomaan myös ympärilläni olevan huikean osaamispotentiaalin sekä ison määrän hienoja ihmisiä. Mielenkiinnolla siis odotan päivää, kun pääsemme Aksulle ja pääsee todellisesti näkemään mitä on yhteisö ja tiimi siinä Aksun jokapäiväisessä elämässä. Onhan se totta tälläkin hetkellä, mutta ei kuitenkaan.

 

Lehtonen. 1990. Mikä on yhteisö? Artikkeli. Luettu 17.3.2021.
https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/mika-on-yhteiso/

Lehtinen. 2013. Tiimi ja työryhmä – mitä niillä oikein tarkoitetaan? Artikkeli. 8.1.2013. Luettu 17.3.2021.
http://esalehtinen.blogijanne.fi/2013/01/08/tiimityo-ja-ryhmatyo-mita-niilla-oikein-tarkoitetaan/

Tuckmann. 2006. Miten sinun porukkasi toimii? Tiede. Ryhmällä on kehitysvaiheensa, jotka ottavat aikansa. Artikkeli. 15.2.2006. Luettu 17.3.2021.
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/tiimi_syntyy_taistellen_ja_tyostellen

 

Hei ja tervetuloa tutkimaan millaisia ajatuksia allekirjoittaneen matkan varrella Proakatemialla on syntynyt!

Kommentoi