Tampere
23 May, Thursday
22° C

Proakatemian esseepankki

Osuuskunnan perustaminen ja kohtaamamme haasteetKirjoittanut: Aake Kuoppala - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tässä esseessä käsittelen osuuskunnan perustamisen vaiheita ja siihen liittyviä asioita sekä myös meidän tiiminä kohtaamia haasteita liittyen osuuskunnan perustamiseen. Oman pohdinnan ja kokemuksen lisäksi käytän esseessäni myöskin Pellervon osuuskunnan perustajan opasta.  

 

Ensimmäinen vaihe osuuskunnan perustamisessa on osuuskunnan toiminimen, käytännössä nimen keksiminen. Osuuskunnan nimeä varten on seuraavanlaiset byrokraattiset vaatimukset: ” Toiminimen tulee yksilöidä osuuskunta ja erottautua selvästi ennestään jo rekisterissä olevista toiminimistä. Toiminimilain mukaan osuuskunnan toiminimessä tulee olla sana ”osuuskunta”, yhdysosa ”osuus” tai lyhennys ”osk”.” (Pellervo- osuuskunnan perustajan opas). Merkitsimme yrityksen toimialaksi kaikki laillinen liiketoiminta. Ensimmäisen vastoinkäymisen kohtasimme jo tässä kohtaa. Keksimme nimen, perustimme sillä nimellä yrityksellemme kaikki sähköpostit, sosiaalisen median tilit yms. Viikko sen jälkeen, kun olimme saaneet tehtyä kaikki asiat tulee ilmoitus PRH:lta toiminimen hyväksymisestä ehdollisena. 

Ehdot olivat, että joko yrityksen toimialaa on tarkennettava tai nimeä tulisi vaihtaa, sillä toinen melkein saman niminen yritys on jo olemassa. Optiona myöskin oli, että kyseinen nimi valinta käy mikäli soitatte kyseistä nimeä jo käyttävälle yritykselle ja kysytte heiltä suostumusta. Näin tehtiin, mutta se ei käynyt missään tapauksessa hänelle. Niinpä meillä oli nimen ideointiprosessi uudestaan edessä. Mainittakoon vielä, että yrityksen, jolla oli jo käytössä melkein sama nimi, mikä mekin oltaisiin haluttu, käytti toimialanaan “Vienti, tuonti ja muu vähittäiskauppa”. Emme pystyneet olemaan varmoja etteikö toimittaisi missään vaiheessa kyseisillä toimialoilla, niinpä myöskään toimialan tarkentaminen ei ollut meille vaihtoehto. Mietittiin myöskin vaihtoehtoa käyttää virallisena, rekisteröitävänä nimenä jotakin aivan muuta nimeä, mutta markkinointinimenä tätä aiemmin keksimäämme nimeä. Tiiminä kuitenkin päätimme siis keksiä täysin uuden nimen. 

Nimen ideointiprosessi oli aika raskas, kun jouduttiin tekemään kaikki alusta uudestaan. Käytimme nimen ideointiin yhden kokonaisen pajan. Useiden äänestyksien ja pienryhmissä ideointien jälkeen nimeksemme tuli Flyyna.  

 

Sitten mennäänkin itse osuuskunnan perustamiseen. Miten? Missä? Mitä tietoja tarvitaan?Käytännössähän osuuskunta perustetaan kirjallisella perustamisilmoituksella, joka toimii samaan aikaan myöskin perustamissopimuksena. Perustamissopimuksen tulee allekirjoittaa kaikki osuuskunnan tulevat jäsenet, jotka toimivat myöskin siinä perustajina. Juridisesti perustajana voi olla yksi tai useampia henkilöitä. Pellervon oppaan mukaan myöskin ulkomaalainen henkilö, joka omaa pysyvän asuinpaikan ETA-alueen ulkopuolella voi myöskin toimia osuuskunnan perustajana. Osuuskunta on aina velvollinen tekemään perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Osuuskunta syntyy siis rekisteröimisellä. 

 

Tarkemmin perustamissopimuksen sisältöön liittyvistä vaatimuksista kerrotaan Pellervossa seuraavasti:  

“Perustamissopimuksen sisältö (OKL 2:2 §) 

Perustamissopimuksessa on aina mainittava: 

  • Sopimuksen päivämäärä 
  • Kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet 
  • Osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta) 
  • Osuuden maksuaika 
  • Osuuskunnan hallituksen jäsenet. 

Perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä 3 §:ssä tarkoitetut säännöt. Sääntöjen laadinnassa suosittelemme käyttämään tämän sivuston mallisääntöjä. Tilikaudesta on määrättävä perustamissopimuksessa tai säännöissä. Perustamissopimuksessa on mainittava osuuskunnan toimitusjohtaja, (hallintoneuvoston jäsenet), tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat, jos osuuskunnassa on tällainen elin. Lisäksi osakkeista ja niiden merkitsijöistä on mainittava 1 momentissa tarkoitetut tiedot, jos annetaan myös osakkeita. Perustamissopimuksessa voidaan nimetä hallituksen (ja hallintoneuvoston) puheenjohtaja. Jos hallituksen puheenjohtajaa ei nimetä perustamissopimuksessa, hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous, jossa valitaan puheenjohtaja. Pöytäkirja liitetään kaupparekisteriin toimitettaviin perustamisasiakirjoihin.” 

 

Osuuskunnan liiketoiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa osuuskunnan perustamissopimuksen allekirjoittamisesta kaupparekisteriin ja koska osuuskunta on kirjanpito- sekä verovelvollinen, on ilmoitus tehtävä myöskin verottajalle.  

Olen huomannut, että osuuskunnan perustamiseen liittyy monia haasteita. Ennen kuin yritys voidaan perustaa, se vaatii paljon enemmän suunnittelua ja järjestelyä sen jäseniltä, kuin esimerkiksi osakeyhtiön perustaminen. Osuuskunnan perustajien on muun muassa päätettävä yrityksen arvoista ja tavoitteista, jäsenyyden ehdoista, hallituksen jäsenistä ja säännöistä, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa. Tämän kaiken suunnittelu 22 tasavertaisen henkilön kesken on työlästä. 

Toiseksi, osuuskunnan perustaminen ylipäätään voi olla myöskin taloudellisesti haastavaa, sillä voidaan tarvita pääomaa, jotta yrityksen toiminta voidaan aloittaa. Osuuskunnan jäsenet usein osallistuvatkin pääoman keräämiseen yhdessä, porukalla. 

Lopuksi, osuuskunnan menestys riippuu sen jäsenten sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Jos jäsenet eivät ole motivoituneita tai jos heillä on erimielisyyksiä yrityksen suunnasta, se usein johtaa konflikteihin ja voi johtaa jopa osuuskunnan hajoamiseen, mikäli ongelmiin ei puututa tarpeeksi ajoissa. 

Kaiken kaikkiaan osuuskunnan perustaminen on haastava, mutta palkitseva prosessi. Meillä Proakatemialla se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa yhteisöön, edistää yhteisön, yhteiskunnan sekä tiimin tavoitteita ja luoda sitä kautta kestävää liiketoimintaa. Alkuvaiheessa on tärkeää tehdä huolellinen suunnittelu, olla avoin ja olla valmis työskentelemään yhdessä, jotta osuuskunnasta voi tulla menestyvä yritys. 

 

Lähde: https://perustajanopas.pellervo.fi/osuuskunnan-perustamisen-kaytannon-toimet/ 

Kommentoi