Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Opiskelijakin voi auttaa Afrikan lapsiaKirjoittanut: Veera Hauta-aho - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Opiskelijakin voi auttaa Afrikan lapsia

Viime vuosikymmeninä on panostettu Afrikan terveydenhoitojärjestelmiin. Tämä on tuottanut tulosta, esimerkiksi alle 5-vuotiaiden kuolleisuus on laskenut 50 % 1990 jälkeen. Huolimatta tästä, lapsikuolleisuustilanne on silti edelleen Afrikassa vakavin. Lasten terveyspalveluihin sijoittaminen esimerkiksi Unicefin kautta vähentää hoitokuluja, lisää koulutuksen saantia ja parantaa tuloksia oppimisessa. Tällä saadaan koulumenestys paremmaksi ja lisää tuottavia työntekijöitä. Unicefin mukaan jokainen dollari, joka on sijoitettu äiteihin ja lapsiterveyteen, tuottaa 20 dollaria takaisin Afrikan lasten hyvinvointiin voi vaikuttaa vahvistamalla maan peruspalveluita, kuten terveys- ja sosiaalihuolto-, sekä koulutus- ja lastensuojelujärjestelmiä. Näiden avulla voidaan saada lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa.

Lasten määrä afrikkalaisissa peruskouluissa on kasvanut yli puolella viimeisten vuosikymmenten aikana. Koulun aloittaminen ja sen loppuun suorittaminen luo edelleen haasteita, etenkin tytöillä. Edelleen tällä hetkellä hieman alle 80 % 10-vuotiaista koulua käyvistä lapsista ei osaa lukea. Tämä kertoo osittain opetuksen laadusta ja lapsien opiskelun tukemisen heikkoudesta. Opettajilla ei riitä itsellään pätevyys lasten opettamiseen riittävällä tasolla. Osaltaan tämä luo eriarvoisuutta lapsien kesken. Laadukkaalla koulutuksella voidaan vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Lisäksi se tuo vakautta ja vaurautta lapselle ja antaa hänelle mahdollisuuden katkaista hänen sukunsa periytyvä köyhyyden kierre. Unicefin mukaan afrikkalaisen henkilökohtaisia tuloja voidaan jo yhdellä laadukkaalla kouluvuodella kasvattaa jopa 10 %. Useamman vuoden koulutuksella lapsi voi saavuttaa vauraamman tulevaisuuden itselleen, mikäli koulutus mahdollistetaan hänelle.

Afrikassa lapset kohtaavat paljon vääryyttä, kuten väkivaltaa, kriisejä, sekä lapsiavioliittoja. He saattavat jo hyvin nuorena joutua kantamaan vastuuta koko perheestä, eikä esimerkiksi koulutukseen ole tällöin mahdollisuutta. Jotta lapsi pystyy kehittymään, hän tarvitsee turvallisen lapsuuden. Lapsi tarvitsee yhteiskunnan suojelua. Ilman syntymärekisteröintiä hän jää usein monien palveluiden ja turvaverkkojen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lapsi saa tukea ja turvaa yhteiskunnalta, vaan jää helposti yksin, mikäli sairastuu tai tarvitsee muutoin apua. Monissa maissa syntymärekisteröintien määrä on jopa alle 50 % syntyneistä lapsista, mikä on hurja luku. Tähän voidaan vaikuttaa tukemalla Afrikan terveydenhuoltoa ja tekemällä syntymärekisteröinnistä helpompaa ja tarjoamalla sitä kaikille avoimemmin muuallakin kuin terveyden huollon yksiköissä. Afrikan lapset joutuvat valitettavasti edelleen lapsiavioliittojen uhreiksi. Edelleen yli kolmasosa Afrikan tytöistä joutuu alle 18-vuotiaana naimisiin vanhemman miehen kanssa. Tämä päättää tytön lapsuuden ja usein myös koulunkäynnin. Lapsuusajan raskaus kasvaa niin ikään lapsiavioliiton myötä. On kohtuutonta, että toinen ihminen, usein tytön isä, voi riistää lapselta lapsuuden. Turvallinen lapsuus parantaa lapsen elämänlaatua ja samalla myös oppimistuloksia ja sitä kautta tuottavuutta, sekä taloudellista kasvua. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön kustannukset ovat valtiolle huomattavasti kalliimmat, kuin lasten suojeluun menevät kustannukset, jolla voidaan ehkäistä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä Afrikassa.

Tamk toimii yhteistyössä Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n kanssa, joka haluaa edistää terveys- ja sosiaalialan kansainvälistä osaamista Suomessa ja Afrikan maissa. Tamk:n hoitoalojen opiskelijat ja opettajat ovat Terveys- ja hoitoalan opiskelijat ovat suorittaneet siitä asti harjoittelujaksoja näissä kahdessa kohteessa. Ugandassa työnkuvaan on kuulunut perusterveydenhuollon edistämistä, kyläyhteisön hyvinvoinnin ja terveys- ja sosiaalialan koulutuksen edistämistä, sekä työskentelyä kehitysvammaisten ja katulasten kanssa. Kenian yhteistyössä on painotettu koulutuksen kehittämistä ja terveyden edistämistä, sekä ravitsemuksen tietämystä. Afrikan maista puuttuu osaamista lasten tarpeisiin vastaamiseen. Koulutuksen antaminen koskien terveys- ja sosiaalialaa on heille elintärkeää, jotta yhteisössä on osaavia hoitajia hoitamaan erityisesti lasten sairauksia ja tapaturmia. Lapsen tulisi päästä kehittymään ja kasvamaan ikätasonsa mukaan. Tämä on mahdotonta, mikäli lapsen terveydestä ei osata huolehtia. Etenkin kehitysvammaisten lasten hoidosta on Afrikassa hyvin vähän tietoa siihen nähden, kuinka paljon tällaisia lapsia siellä on. Kehitysvammainen lapsi tarvitsee erilaista hoitoa ja hänellä on samat oikeudet saada sitä, kuin terveellä lapsella. Jotta kehitysvammaisia lapsia osataan hoitaa Afrikassa, on heille tärkeää viedä tietotaitoa siitä, kuinka he voivat näitä lapsia auttaa.

Suunnitelmissani oli, että olisin itse lähtenyt suorittamaan lasten harjoittelua Keniaan Terve Afrikka ry:n kautta keväällä 2021. Vallitseva maailmantilanne kuitenkin esti lähtöni. Olen pitkään halunnut lähetä Afrikkaan paikanpäälle auttamaan lapsia. Koen jollain tapaa sen olevan tehtäväni jossakin elämänvaiheessa, ja harjoittelun tekeminen siellä olisi ollut oiva tapa kokea se. Lasten auttaminen tuntuu minulle sydämen asialta ja haluan antaa panokseni Afrikan lasten auttamiseen niin lahjoituksilla, kuin jossain vaiheessa vapaaehtoistyöllä. Valmistumiseni jälkeen lähden varmasti tekemään asioita Afrikkaan lähdön eteen.

 

Lähteet:

http://www.terveafrikka.fi/etusivu.php

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/Kuvat/Grafiikka/Afrikka+2030_esite.pdf

Kommentoi