Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Opinnäytetyön eri mahdollisuudet kehittyäKirjoittanut: Helmi Kaihlanen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Opinnäytetyö prosessina on merkittävä osa meidän opintojamme ammattikorkeakoulussa. Työ edellyttää paljon itsenäistä työskentelyä, johon kuuluu lukemista, seminaareja ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa käytyä ohjausta. Opinnäytetyön keskeinen tavoite on kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa ammattiopintoihin liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen valinta on tärkeä askel ja se kannattaa tehdä huolellisesti omien kiinnostusten, mahdollisen toimeksiantajan tarpeiden ja omien taitojen pohjalta. Aiheen valinnassa rohkeus, luovuus ja omaperäisyys voivat olla avainasemassa arvosanan saannissa. Opinnäytetyön tulisi olla taloudellisesti kiinnostava, ajankohtainen sekä käytännön tarpeisiin vastaava. Tavoitteena opinnäytetyössä on kehittää laaja-alaisesti opiskelijan taitoja, kuten tiedonhankinta ja viestintätaitoja. Opinnäytetyön tarkoitus on saavuttaa asetetut tavoitteet konkreettisten toimien kautta, kuten esimerkiksi uusien työkäytäntöjen kehittäminen tai käytännön ongelmien ratkaiseminen.

Opinnäytetyössä asetetaan kysymyksiä, jotka auttavat jäsentämään ja suuntaamaan työn toteuttamista. Näitä kysymyksiä kutsutaan tutkimusongelmiksi määrällisen tutkimuksen yhteydessä ja tutkimustehtäviksi laadullisen tutkimuksen yhteydessä.

Opinnäytetyön valmistumista tukevat tiedonhakutaidot, joita voi kehittää esimerkiksi kirjaston järjestämässä koulutuksessa tai meillä Proakatemialla pajoissa tai semmoissa. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön prosessi on monivaiheinen ja vaatii opiskelijalta sitoutumista, aikataulujen hallintaa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhallintaan. (TAMK, 1-2)

 

Kun aihe on valittu, aletaan miettimään, että mikä voisi olla opinnäytetyön muoto. Jokainen opinnäytetyön muoto tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittää osaamista eri tavoin. Opinnäytetyön muoto vaihtelee tutkinto-ohjelmittain, siksi kannattaakin käydä oman opinnäytetyön ohjaajan kanssa keskustelua että mikä sopisi parhaiten itselle. Muodosta riippumatta opinnäytetyö on työ, jossa perehdytään huolellisesti tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.  Käydään seuraavaksi yksitellen läpi jokainen vaihtoehto. (TAMK, 3,2)

 

Tutkimuksellinen opinnäytetyö edellyttää syvällistä perehtymistä aiheeseen, tutkimuskysymysten asettamista ja usein myös empiiristä tai teoreettista aineiston keräämistä ja analysointia. Tämä muoto sopii erityisen hyvin opiskelijoille, jotka haluavat osallistua uuden tiedon tuottamiseen ja akateemiseen keskusteluun. (TAMK, 3,2)

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä keskeistä on työelämälähtöinen lähestymistapa, jossa pyritään ratkaisemaan käytännön ongelmia tai kehittämään organisaation toimintaa. Tämä muoto tarjoaa mahdollisuuden konkreettisen hyödyn tuottamiseen ja työelämään tarvittavien valmiuksien kehittämiseen. Opinnäytetyön tuloksena syntyy usein esimerkiksi tuote tai palvelu. (TAMK, 3,2)

 

Portfolio-opinnäytetyö puolestaan antaa tilaisuuden koota yhteen näytteitä omasta osaamisestaan ja projektitöistään, mikä voi olla erityisen hyödyllistä niille, jotka hakevat työpaikkoja tai jatko-opiskelumahdollisuuksia. Kirjallisen osion lisäksi portfolio voi sisältää esimerkiksi kuvia tai videoita. (TAMK, 3,2)

 

Taideteko-opinnäytetyö on mahdollinen valinta kulttuurialoilla. Tässä opinnäytetyön muodossa voi ilmaista luovuutta ja osaamista esimerkiksi musiikin tai muun taiteellisen tuotoksen avulla. Tämä muoto voi myös tarjota mahdollisuuksia yhteistyöhön eri alojen ammattilaisten kanssa ja avata ovia luovalle uralle. Tässäkin opinnäytetyön muodossa täytyy olla mukana kirjallinen osuus. (TAMK, 3,2)

 

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö voi olla loistava valinta, jos haluaa syventää omia työtapojansa ja kehittää niitä. Tämä muoto tarjoaa rakenteen ja johdonmukaisuuden omalle oppimisprosessille ja antaa mahdollisuuden reflektoida omaa toimintaa ja oppimistaan. Päiväkirjassa kuvataan omaa päivittäistä toimintaa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Päiväkirjatyön kesto on usein noin 10–15 viikkoa. (TAMK, 3,2)

 

Minulla alkaa opinnäytetyö prosessi nyt tänä keväänä ja siksi tuntuikin ajankohtaiselta perehtyä hieman lisää eri opinnäytetyön muotoihin. Haluan omalla opinnäytetyölläni edistää ja kehittää osaamistani, siihen mitä haluan tehdä työkseni valmistumisen jälkeen. Nyt kun aiheeni on hieman kirkastunut niin luulen, että toiminnallinen opinnäytetyö sopii minulle ja työlleni kaikista parhaiten.

 

Lähteet:

TAMK. Opinnäytetyö (ohje opiskelijalle, TAMK). Julkaistu: 25.2.2019. Päivitetty: 7.2.2024.

https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/tamk/opiskelu-0/opinnaytetyot/opinnaytetyo-ohje-opiskelijalle-tamk#tyyppeja

Kommentoi