Tampere
22 May, Wednesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Onnistunut 12-H?Kirjoittanut: Topias Tuomilehto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Ensimmäinen 12h-innovointihaaste

Yrityksemme Flyyna pääsi kokemaan ensimmäisen 12h-innovointihaasteensa. Tästä koko tiimi sai paljon oppeja ja koppeja tulevaan. Itse toimin projektijohtajana, joka oli erittäin miellyttävä kokemus. Päivä myös antoi paljon motivaatiota ja onnistumisen tunteita päivän aikana, jota koko tiimi olikin kaivannut. Tiimimme jaettiin kahteen ryhmään ja jako tapahtui legendaarisella tytöt vs pojat jaolla. Tässä esseessä käyn läpi mitä päivämme sisälsi, ja mitä oppeja koppeja saatiin.

12h-Innovointihaaste?

12 tunnin innovointihaasteet on suunniteltu valmistamaan tiimiä 24 tunnin vuorokausihaasteen. Yksinkertaisuudessaan 12 tunnin innovointihaaste tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen toimeksiantaja antaa tiimille haasteen, ja tiimi pyrkii innovoimaan ratkaisun tähän haasteeseen 12 tunnin aikana. Lopulta toimeksiantajat osallistuvat tiimin esitykseen, jossa esitellään valmis ratkaisu tai menetelmä pitchauksen muodossa.

Valmistelut ennen 12h päivää

Kuuluin projektiryhmään, joka valmisteli 12h-innovointihaaste päivän. Valmisteluja varten tiimillämme oli projekti ryhmä, joka valmisteli etukäteen päivää, jotta päivä sujuisi paremmin. Kontaktoimme vanhempia Proakatemia opiskelijoita, miten päivää voisi suunnitella ja valmistella. Saimme hyviä vinkkejä, miten päivään voisi valmistua esimerkiksi taukojen, eväiden ja yhteishengen ylläpitämiseen.  Valmisteluja ei pystynyt kumminkaan määränsä enempää tekemään koska emme tienneet mikä toimeksiantajamme oli tai mitä alamme innovoimaan.

Vanhemmat opiskelijat myös kehottivat valmistamaan raporttipohjan ennen innovointi päivää, jotta tähän ei menisi ylimäärästä aikaa. Myös vinkeissä korostui vahvasti, että ideoita ei kannata heti ampua alas vaan listata kaikki tyhmimmätkin ideat taululle. Myös ryhmän asenteen ylläpitämistä pidettiin äärimmäisen tärkeänä ja avaintekijänä päivään.

The main day

Saavuimme akatemialle toimeksiantoa varten hyvissä ajoin 7:45 ja toimeksiantajan esitys haasteista alkoi tasan kello kahdeksan. Toimeksiantajamme oli Ruoveden yrittäjät Ry ja Bussi Manninnen oy. Valmentajamme oli päättänyt, kumpi haaste tulee kummallekin ryhmälle. Me pojat saatiin Ruoveden Yrittäjät Ry:n haaste jossa meidän täyty kehittää keino/keinoja, joilla lopettaneille/lopettaville ruovesiläisille yrittäjille/yritykselle löydettäisiin potentiaalisia jatkajia.

Pidimme haastetta todella haavana ainakin verrattuna tytöille tulleeseen haasteeseen. Emme kumminkaan annettu sen vaikuttaa ja ryhdyimmekin heti töihin. Päivä alkoi, kun saimme toimeksiannon jälkeen noin 10-15 minuuttia aikaa miettiä kysymyksiä toimeksiantoa varten. Tämän kysely tunnin jälkeen jaoin ryhmämme ryhmiin ja yksi ryhmä rupesi miettimään ongelmia miksi asia on niin että jatkajia yrityksille ei tahdo löytyä, toinen ryhmä rupesi miettimään mahdollisia ratkaisuja ja kolmas ryhmä mietti, mikä toimii muissa pienimmissä kunnissa, jossa yrityksille löytyy jatkajia.

Kontaktoimme myös ulkopuolisia tahoja kuten esimerkiksi Ruoveden yritys neuvontaa josta saimme paljon apua ongelmatilanteisiin ja apua toimeksiantoon. Ongelmaksi selvisi nopeasti että yrittäjät eivät halua avoimia yrityksen lopettamisesta tai myynnistä ja kaikkia ei välttämättä kiinnosta edes löytää yritykselle jatkajia.

Teimme myös forms kyselyn, joka jaettiin Ruoveden yrittäjille. Kysymyksinä meillä toimi seuraavat:

Mitä vahvuuksia ja etuja Ruovedellä on yrittäjän näkökulmasta?

Mitä haasteita Ruovedellä on yrittäjän näkökulmasta?

Minkä näet suurimpana haasteena yrityksen ostajan/jatkajan löytämisessä? Onko sinulla ideoita miten näitä haasteita voisi taklata?

Onko Ruovedellä mielestäsi tarpeeksi nykyaikaista yritysneuvontaa?

Kysymyksiin saatikin hyvin monipuolisia vastauksia jotka auttoivat meitä etenemään tehtävän kanssa.

Tämän jälkeen kokoonnuimme yhteen ja ruvettiin miettimään suuntaa mitä lähdettäisiin työstämään. Ideoita meillä tuli paljon, mutta yritettiin miettiä mahdollisimman hyvin sellaista ratkaisua, joka vastaisi toimeksiantajan haasteeseen.

Ideoitamme oli:

Nuoret

Pohdimme alkuvaiheessa nuorille suunnattua yrittäjyyteen valmentavaa lukiokurssia, jossa nuoret oppisivat yrittäjyyteen ja talouselämään kuuluvia peruskäsitteitä ja käytänteitä. Tämä lisäisi oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä, sekä tutustuttaisi nuoria paikallisiin yrityksiin ja niitä pyörittäviin yrittäjiin. Ideana oli sisällyttää kurssiin tietynlainen työelämään tutustuminen paikallisissa yrityksissä, mikä voisi sytyttää nuorissa halua jatkaa tulevaisuudessa kyseisiä yrityksiä.

Vesterbacka strategia

Mietimme mahdollisuutta hyödyntää ulkomaalaisten halua muuttaa Suomeen. Ukrainalaisten ostovoimaa yrityskaupoissa. Tämä myös voisi olla yksi keino, jolla Ukrainalaisia/ulkomaalaisia tekijöitä integroidaan yhteiskuntaan.

Paluumuuttajat

Moni ruovedellä syntynyt ja työuransa muualla tehnyt olisivat halukkaita muuttamaan synnyinpaikkakunnalleen takaisin. Heissä olisi hyvää potentiaalia jatkamaan Ruoveden yrityksiä, jotka tarvitsevat jatkajaa yritykselle.

Visit Ruovesi videot ja Yrityspörssi

Tekisimme viisi videota missä kerrottaisiin Ruoveden yrityksistä, yrittäjistä ja Ruovedestä ylipäätään. Suunnittelimme, että projekti toteuttaisiin 2024 Ruoveden kauniissa kesämaisemissa. Yrityspörssi olisi alusta, jossa yritykset saisi koulutusta yrityksen myyntiin ja alusta toimisi myös yrtitysten myyntialustana.

Koimme kaikkien olevan hyviä ideoita, joita voitaisiin lähteä jatkojalostamaa. Haluamme kuitenkin valita mahdollisimman nopealla aikavälillä toteutettavan stretegian, jonka esittelemme.  Suomessa on jo useita yrittäjälukioita, -linjoja ja -kursseja. Näin ollen emme näe sen tuovan uusia opiskelijoita Ruovedelle.  Mahdolliset yritysten jatkajat ei olleet myöskään teidän mielestä nuoriso, minkä vuoksi emme lähteneet jatkamaan tätä ideaa.

Ulkomaalaisille suomen kielen opettaminen ja heidän asuttamisensa Ruovedelle ei ole utopistinen ajatus. Saman kaltaista konseptia harjoittaa Finest Future, joka on tehnyt kymmenien toisen asteen koulujen kanssa yhteistöitä. Mielestämme olisi mahdollista implementoida kyseinen toiminta myös Ruovedelle ja lisätä siihen yritysten pyörittäminen. Tämä vaatisi tuhottoman paljon aikaa ja tietoja, edes vähän konkreettiseen esitykseen, minkä vuoksi emme kokeneet rahkeidemme riittävän esityksen toteutuksen.

Lähdimme taklaamaan näkyvyyden ongelmaa. Uskomme että, yrityksiä tuomalla aidosti esille ihmislähtöisesti on yksi ratkaiseva tekijä. Tideostamme että yrityskaupat ovat lähestulkoon aina raakaa matematiikkaa ja lukujen tarkastelua. Haluamme kuitenkin tuoda inhimillisyyden, Ruoveden yhteisöllisyyden ja pienen paikkakunnan rauhallisen ja kauniin mutta aikaansaavan miljöön yrittäjyydestä kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Tiedostamme ettei videoilla saavuteta satoja yritysten jatkajia, mutta se ei olekkaan tavoitteena. Tavoitteena on sytyttää muutamissa ihmisissä halu lähteä yrittäjäksi Ruovedelle tai palata kotikonnuille viettämään toimeliasta elämää, kun palkkatyöt alkavat tulla päätökseen syystä tai toisesta.

Lopulta päädyimme viisi osaiseen videosarjaan joka, esittelisi Ruoveden kuntaa ja sen mahdollisuuksia. Myös joka jaksossa olisi mukana yksi yrittäjä joka myös selittäisi minkälaista Ruovedellä on yrittää. Jaksoijen tavoitteena olisi saada ihmiset kiinnostumaan Ruovedestä ja ohjata ihmisiä Ruovesipalvelee.fi sivustolle. Sivustolle kehitettäisiin oma yrityspörssi sivusto, jossa olisi yrityksiä myytävänä ja myös apua lopettaville yrityksille/yrittäjille mitä pitää tehdä, että yritys on myyntikuntoinen ja mielenkiintoinen.

Laskimme ja kysyimme myös konkreettisen hinnan mitä tämä voisi maksaa. Etsimme kuvaajan, teimme protoversiot yrityspörssistä, kysyimme kunnan ja Ruoveden yrittäjien budjettia, kysyimme paikalliselta yritysneuvojalta miltä tämä hänen mielestään vaikuttaisi. Koimme että näin toisimme lisäarvoa esitykseemme, emmekä vain toisi esityksessämme esiin ympäripyöreitä ajatuksia.

 Mitä paremmin seuraavalla kerralla?

Vaikka ensimmäinen 12h-innovointihaaste menikin hyvin, aina löytyy jotakin parannettavaa. Näistä tärkeimpänä parannuksena pidän erilaisten innovointi menetelmien käyttäminen.

Esimerkiksi

Idea Generation Tools, kuten MindMeister ja Miro, ovat digitaalisia työkaluja, jotka tarjoavat tehokkaita mahdollisuuksia ideoiden keräämiseen ja organisoimiseen tiimityössä. MindMeister, esimerkiksi, on suosittu miellekarttojen luomiseen tarkoitettu verkkopohjainen työkalu, jonka avulla tiimit voivat visuaalisesti hahmottaa ideoitaan ja yhdistää niitä. Miro puolestaan tarjoaa monipuolisen digitaalisen taulun, joka mahdollistaa ideoiden esittelyn, kommentoinnin ja yhteistyön reaaliajassa. Nämä työkalut eivät ainoastaan helpota luovaa ajattelua, vaan myös mahdollistavat tiimille nopean ja joustavan yhteistyön ideoiden kehittämisessä. Tällaiset välineet ovat erityisen hyödyllisiä esimerkiksi 12 tunnin innovointihaasteissa, joissa aikarajoitukset korostuvat. Verkkosivustojen, kuten MindMeisterin ja Miron, ohjeiden ja opetusmateriaalien avulla tiimit voivat hyödyntää näitä työkaluja parhaalla mahdollisella tavalla ja tuoda innovatiiviset ideansa tehokkaasti esiin. (Viima.com, 2023.).

Lopulta

Päivämme onnistui mielestäni todella hyvin ja koko tiimi oli samaa mieltä. Saimme myös toimeksiantajalta paljon hyvää palautetta. Toimeksiantaja oli todella tyytyväinen siihen mitä oltiin, saatu aikaan. Ainut miinus mitä toimeksiantaja olisi toivonut enemmän oli, että olisimme myös laajentaneet kyselyitä muihinkin kuntiin/kaupunkeihin. Myös olisimme toivoneet ehkä haasteeksi enemmän konkreettisen haasteen eikä sellaista mihin ei edes presidentillä ole vastausta. Loppujen lopuksi päivä oli todella onnistunut ja saimme paljon oppeja tulevaan ja myös motivaatiota tiimin kesken.

Lähteet:

Kylliäinen, J, 2023. 14 suosittelemaamme ideointityökalua ja -menetelmää

https://www.viima.com/fi/blogi/14-suosittelemaamme-ideointityokalua-ja-menetelmaa

Kommentoi