Tampere
30 May, Thursday
20° C

Proakatemian esseepankki

Onnistumia ja painajaisia saman katon allaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Opinnäytetyö tehtiin osana kasvuyrittäjyys tutkimusryhmää.

 

Opinnäytetyöni digitaalisen on-demand -palvelun parissa opetti minulle erittäin paljon. Toimeksiantajani, start up -yritys Vivo Warriors lanseerasi uudenlaisen palvelun, jonka kautta yritykset voivat palkata eri alojen ammattilaisia nopealla aikataululla. Yritys keskittyy pääosin hyvinvointialaan, liikuntaan ja sen mukanaan tuomiin asioihin. Vaikka nopealla havainnoinnilla voi päätellä yrityksen suurimman ja potentiaalisimman kohderyhmän olevan esimerkiksi kuntosalit ja liikuntakeskukset, halusi yritys kartoittaa omia liiketoiminnallisia mahdollisuuksiaan hotelli- ja majoitusalalla pirkanmaalla. No, siitä lähdettiin liikkeelle.

Tutustuttuani palveluun ja sen mahdollisuuksiin aloin miettimään, mikä olisi sopiva tapa lähteä tekemään tarvekartoitusta kyseiselle palvelulle. Menetelmäksi valikoitui teemahaastattelut, koska koin niiden antavan minulle parhaan mahdollisen lähestymiskulman palvelun tarpeen määrittämiseen. Teemahaastatteluihin valitsin kolme palvelun tarpeelle keskeistä aihetta: On-demand -palvelut, hyvinvointipalvelut ja rekrytoiminen. Kun teemat oli päätetty, oli hyvä aloittaa haastattelukysymyksien luonnosteleminen. Ne syntyivät loppujen lopuksi melko vaivattomasti, koska aihepiirit olivat minulle jo ennestään hyvin tuttuja ja läheisiä. Ainoastaan rekrytoinnin kanssa en ollut niin sinut, mutta oletin, että haastateltavat varmasti ovat eksperttejä kyseisellä alueella. Hypoteesini osui oikeaan ja kaikki haastateltavat antoivat syvällisiä ja laaja-alaisia näkemyksiä esittämiini kysymyksiin. Aineistoa syntyi erittäin paljon.

Ketä sitten haastattelisin? Lähdin liikkeelle kysymällä itsestäni, että ketkä tietävät hotellialan rekrytoimisesta ja palveluiden tuottamisesta kaikista eniten? Luonnollisesti mieleeni tulivat ensimmäiseksi hotelliketjujen toimitusjohtajat, mutta koska tehtävänäni oli tehdä tarvekartoitus nimenomaan pirkanmaalle, päätin haastatella pirkanmaalla sijaitsevien hotellien hotellinjohtajia ja muita pirkanmaalla sijaitsevien hotellien korkeassa asemassa olevia henkilöitä. Haastateltavien kontaktointi alkoi jopa hieman myöhässä, mutta onnekseni vastausprosentti oli hyvä ja sain haastattelut hoidettua ripeästi, alle kolmessa viikossa. Haastateltaviksi sain loppujen lopuksi neljä hotellinjohtajaa ja kaksi vuoropäällikköä. Haastatteluiden keskimääräinen kesto oli puolesta tunnista 45:een minuuttiin.

Haastatteluiden perusteella aloin analysoimaan aihetta ja kokoamaan johtopäätöksiä toimeksiantajalle. Tulokset olivat melko odotettavissa olevia. Palvelulle ei suoranaisesti ollut tarvetta keskustan hotellien osalta, mutta hieman syrjemmällä sijaitsevissa resort -kohteissa palvelulla voisi saavuttaa huomattaviakin positiivisia vaikutuksia esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Sen todettiin voivan esimerkiksi helpottavan vastaanottovirkailijoiden sekä hotellinjohtajien työtä henkilöstön palkitsemisessa ja asiakkaiden nopeammassa palvelemisessa.

Yksiselitteisenä lopputuloksena voin todeta, että palvelulle ei ole varsinkaan keskustassa sijaitsevien hotellien osalta tarpeeksi isoa tarvetta. Keskustassa sijaitsevat hotellit järjestävät tarjoamansa hyvinvointipalvelut yhteistyökumppanien kanssa toimien ja rekrytoinnin kanssa esiintyvät haasteet ratkaistaan hotellialalla erittäin tärkeiden toimijoiden, vuokratyöfirmojen kanssa. Resort -kohteet, joihin asiakkaat yleensä saapuvat oikeastaan pelkästään aktiviteettien perässä, ovat kyseisellä alalla niitä, joihin resurssit palvelun myymisen kannalta tulisi käyttää. Resort -kohteissa asiakkaat eivät välttämättä ole aivan niin itseohjautuvia kuin keskustassa, jossa kaikki palvelut ovat käytännössä kävelymatkan päässä. Tällöin palvelun / ammattilaisen tilaaminen on huomattavasti todennäköisempää hieman syrjemmälle.

Opinnäytetyössä opin etsimään avaimia tarvekartoituksen tekemiseen ja analysoimaan tuloksia toimeksiantajalle merkitsevällä tavalla. Oli hienoa, kun huomasi pystyvänsä auttamaan taipaleensa alkupuolella olevaa yritystä oman liiketoimintansa kehittämisessä. Vaikka kyseinen aihe ei itselleni läheisin mahdollinen ollut, niin sen kanssa työskentely tuntui erittäin mielenkiintoiselta. Opinnäytetyön suurin anti itselleni olikin uusien toimintatapojen löytäminen ja asioiden hahmottaminen eri konteksteista.

Vinkkinä tuleville opinnäytetyön tekijöille haluaisin mainita sen, että omaa työtään ei voi aikatauluttaa liikaa. Kannattaa miettiä tarkat ajankohdat ja aikataulut tietyille työvaiheille hyvissä ajoin, jotta kiirettä ei pääsisi syntymään. Itse en tätä ohjenuoraa noudattanut tarpeeksi hyvin. Toinen vinkki koskee litteroinnin merkitystä. Haastattelujen kirjoittaminen puhtaaksi kannattaa tehdä heti haastattelun jälkeen, jolloin muistaa haastattelun ilmapiirin ja haastateltavan reaktiot. Niistä voi päätellä yhtä sun toista. Kun kokoaa haastateltavien vastaukset yhteen tiedostoon kysymyksittäin esimerkiksi värikoodien avulla, helpottaa se lopussa tehtävää analysointityötä erittäin, ERITTÄIN paljon. Tiedostosta toiseen pomppiminen katkaisee ajatustyön täysin.

Opinnäytetyöprosessi on työläs, mutta opettavainen kokemus. Minulle se opetti eniten stressinhallintaa ja asioiden jäsentelyä ja priorisointia. Jos nämä asiat ovat jo hallussa, voin taata sen, että kokemuksestasi tulee huomattavasti helpompi kuin se minun kohdallani oli.

Tsemppiä ja kärsivällisyyttä jokaiselle tulevalle opinnäytetyön tekijälle! Takaan, että se tarjoaa onnistumisia ja painajaisia saman katon alla!

Lähde: Järviluoma, V. Opinnäytetyö.

Kommentoi