Tampere
23 May, Thursday
25° C

Proakatemian esseepankki

Onko olemassa vastuullisia vaatteita?Kirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Rakastan ja vihaan vaatteita
Anniina Nurmi
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Viherpesu

Sanaa vastuullinen näkee nykyään kaikkialla. Oli kyseessä mikä tahansa ala, on vastuullisuus sana löytänyt tiensä tuotteiden pakkauksiin ja hintalappuihin. Vastuullisuudesta on siis kautta alojen tullut trendi, erityisesti vaatetusalalla. Vaikka ympäristöystävällisemmän ajattelun lisääntyminen on ennen kaikkea positiivinen asia, saa sekin aikaan muutamia ongelmia. Yksi näistä ongelmista on viherpesu. Viherpesulla tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksestä tai sen tuotteesta yritetään antaa väittämällä tai mielikuvamarkkinoinnilla ympäristönäkökulmasta virheellinen kuva. (Joutsenmerkki. 2021) Kuluttajalle tämä luokin ongelman, jossa oikeasti vastuullisten valintojen löytäminen on lähes mahdotonta.

 

Pikamuodin noidan kehä

Yksi vaatealan ongelmista nykypäivänä on pikamuoti. Pikamuodilla tarkoitetaan vaatteiden tuotantotapaa, jossa tuotetaan nopeasti ja halvalla. Nopeasti vaihtuvat trendit, ylituotanto ja huono laatu ovat keskeisiä käsitteitä pikamuodista puhuttaessa. Tällä hetkellä pikamuodiksi lukeutuu suurin osa vaatetusalan toimijoista ja erityisesti alan suurimmat nimet. Pikamuodille olennaista on nopeasti ja keinotekoisesti vaihtuvat trendit, joka edellyttää nopeasti ja halvalla tuottamisen. Nopeasti ja halvalla tuottamalla saadaan huonolaatuisia vaatteita eli vaatteita huonoista materiaaleista, jotka eivät kestä. Huonolaatuisten vaatteiden elinikä on lyhyt ja ne päätyvät nopeasti vaatejätteeksi, jolloin syntyy taas tarve uudelle vaatteelle. Näin siis itse vaatteiden huonolaatuisuuskin ruokkii pikamuodin nopean ja halvan tuotannon noidankehää. (Nurmi, A. 2021)

Siinä missä pikamuotiin kuuluu nopeasti ja halvalla tuottaminen, tuotetaan siinä myös liikaa. Ylituotanto on yksi pikamuodin ongelmista. 40 % kaikista tuotetuista vaatteista myydään alennuksella ja jopa 30 % kaikista tuotetuista vaatteista ei koskaan pääse käyttöön asti vaan päätyy suoraan vaatejätteeksi. Ylituotanto syy on varmasti myös yhteiskunnallinen. Kun nykyinen malli yhteiskuntamme taloudesta rohkaisee niin sanottuun pikamuoti mentaliteettiin, koska siinä missä vaatteita halutaan tuottaa koko nopeammin ja halvemmalla, niin halutaan myös kaikki muu tuottaa vielä nopeammin ja halvemmalla. Nykyinen hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu sen varaan, että talous kasvaa tasaisesti 2–3 prosentin vuosivauhtia, joten koko ajan tehokkaampiin ja edullisempiin tuotantotapoihin pyritään vaatteiden lisäksi myös kaikessa muussa. Ei voida siis olettaa vaatetusalan toimivan eri tavalla kuin kaikkien muiden alojen. (Nurmi, A. 2021)

 

Vastuullinen vaate

Ei kuitenkaan ole olemassa vain vastuullisia vaatteita ja pikamuotia. Sanalla vastuullinen vaate voidaan tarkoittaa niin montaa eri ominaisuutta. Tällaisia ominaisuuksia voi olla, että vaate on valmistettu kankaista, joiden tuotantoprosessi on vastuullinen tai kankaan materiaalit ovat esimerkiksi kierrätettyjä. Vaatetta saatetaan siis kutsua vastuulliseksi, jos vaatteen valmistusprosessi on vastuullinen, mutta sen kankaan ei kuitenkaan ole. Vaate vaatii paljon ollakseen vastuullinen. Jos vaatetta valmistavan brändin muut vaatteet eivät ole materiaaleiltaan tai valmistukseltaan vastuullisia, ei sen yhtä kriteerejä täyttävää vaatetta voi kutsua vastuulliseksi. Materiaalit, valmistus ja brändi ovat kumminkin vain tärkeimmät asiat ottaa huomioon tarkastellessa vaatteen vastuullisuutta. Tärkeää on pohtia myös, onko vaate kestävä tai ajaton. Kestävän vaatteen tulisi olla hyvin käyttöä kestävä ja helppo hoitoinen. Ajattomat vaateet ovat myös vastuullisempi kuin jatkuvasti vaihtuvia trendejä noudattaen valmistetut vaateet. Puhuttaessa vastuullisista vaatteista ei saa unohtaa käytettyjä vaatteita. Käytetty vaate on jo olemassa ja sen vaatejätteeksi päätymisen estäminen aina vastuullista, materiaaleista, valmistusprosessista ja brändistä huolimatta. (Nurmi, A. 2021)

 

Onko olemassa vastuullisia vaatteita?

Suurin osa tarjolla olevista vaatteista on pikamuotia, kun pikamuotikin on markkinoitu vastuullisena niin ei ole helppoa hahmottaa, mikä vaate on vastuullinen ja mikä ei. Jopa vastuullisen vaatteen kriteerit ovat monelle ihmiselle hyvin erilaiset. Eikä välttämättä tärkeää ole, että jokainen mahdollinen kriteeri toteutuu, kun voi jokainen vastuullinen teko vaatteen tuotantoprosessissa viedä alaa parempaan suuntaan, vaikka sitä motivoisi rahan ahne viherpesu. Vaatteiden pitkään jatkuneen ylituotannon seurauksen on jo olemassa olevia vaatteiden määrä valtava. Koska ratkaiseva tekijä vaatteen vastuullisuudessa on sen käyttöikä, voi ihminen vaikuttaa vaatteiden vastuullisuuteen myös omalla pukeutumisellaan. Noudattaako ihmisen pukeutuminen jatkuvasti vaihtuvia trendejä vai onko oma tyylikin pitkäikäinen? Huomioidessa kaiken tämän voidaan todeta, että nykypäivänä vastuullisia vaatteita ei oikeastaan ole, mutta lähimmäksi vastuullista vaatetta pääsee valitsemalla kestävän tai käytetyn vaatteen.

 

 

Lähteet:

Joutsenmerkki. 2021. Verkkosivu. Viitattu 26.2.2022 https://joutsenmerkki.fi/viherpesua-vai-ymparistovastuuta/

Nurmi, A. 2021. Rakastan ja vihaan vaatteita. S&S. Helsinki.

Kommentoi