Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Oman polun kulkeminen ja sen yhdistäminen sosiaalisiin suhteisiinKirjoittanut: Suna Mikkola - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Halusin kirjoittaa tuntemuksiani viimeaikaisesta huomiostani, kuinka hankalaa välillä on kulkea omaa polkua varsinkin jos se eroaa “perinteisestä reitistä”. Perinteisellä reitillä tarkoitan tässä ehkä sitä, että opiskelee jossain perinteisessä ammatissa esimerkiksi sairaanhoitajan tai opettajan ammatissa. Sellaisessa, josta ihmiset selvästi tietävät miten opiskelupolku ja työelämään orientoituminen menee. Joillekin polku näyttää olevan selkeästi merkitty, ja he kulkevat sujuvasti kohti yhteiskunnan määrittelemää “menestystä”. Mutta mitä tapahtuu, kun oma polku eroaa tästä vallitsevasta reitistä?

 

Prokatemian kohdalla huomaa jo eron.  Proakatemiasta harva tietää konkreettisesti mitä minä teen ”koulupäivien”  aikana ja kuinka raskasta meillä oikeasti on. Välillä tuntuu, että läheisetkään eivät osaa kysyä tarkkaan miten projektit etenee. Viimeaikoina olen pohtinut tarkasti tätä kysymystä omasta polusta, sillä olen huomannut, että omien intohimojen ja arvojen seuraaminen voi olla äärimmäisen haastavaa ympäristössä, joka painottaa usein sopeutumista ja noudattamista.

 

Halusin tarkastella omia tuntemuksiani ja kokemuksiani siitä, kuinka vaikeaa akatemiaelämä välillä on, kun siitä ei valmistuta suoraan perinteiseen ammattiin vaan polku voi olla moninaisempi ja reittejä on useita erilaisia. Proakatemia, Tampereen ammattikorkeakoulun ainutlaatuinen opetus- ja oppimisympäristö, tarjoaa mielestäni hyvää vaihtelua normaaliin polkuun ja Proakatemialla korostetaan yrittäjyyttä, tiimityötä ja oppimista käytännön projekteissa, mikä poikkeaa perinteisestä opetustavasta monin tavoin. Olen huomannut, että tämä opiskeluympäristö kannustaa opiskelijoita kulkemaan omia polkujaan ja löytämään oman äänensä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa ylipäätään. Kuitenkin, vaikka Proakatemia tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan, se ei ole todellakaan helppo tie. Monet minunlaiset tyypit kohtaavat vastustusta tai epäilyksiä valitessaan tällaisen vaihtoehdon perinteisen opiskelun sijaan. Omien arvojen ja intohimojen seuraaminen voi edelleen olla haastavaa, vaikka opiskeluympäristö olisikin avarampi ja rohkaisevampi. Seuraavassa kappaleessa tarkastelen mahdollisia ratkaisuja siihen, kuinka esimerkiksi omalle lähipiirille voi avata omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan siitä, kuinka haastavaa voi olla kulkea omaa polkuaan.

 

Yksi tapa avata keskustelua lähipiirille olisi tietenkin olla avoin omista tunteistaan ja kokemuksistaan. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kun tehty. Olisi tietenkin hedelmällistä kertoa rehellisesti omia haasteitaan ja tuntemuksiaan ja se voisi auttaa lähipiiriä ymmärtämään paremmin tilannetta ja tarjota heille myös mahdollisuutta tukea ja kannustaa. Samalla voisi tietty selventää, miksi se oma erilainen polku tuntuu niin tärkeältä ja miksi sitä haluaa kulkea. Toinen ratkaisu voi olla pyytää lähipiiriä keskustelemaan avoimesti omista näkemyksistään ja odotuksistaan. Miltä heistä minun tekeminen näyttää ja onko heillä jotain millä he voisi auttaa minua omassa tilanteessa. Lisäksi voi olla hyödyllistä tarjota lähipiirille konkreettisia esimerkkejä ja todisteita siitä, että oma polku voi olla yhtä toimiva kuin heidänkin. Akatemian polku on kuitenkin mielestäni aivan yhtä merkityksellinen kuin perinteisempikin vaihtoehto ja tällä hetkellä itsestäni tuntuu jopa, että olen saanut akatemialta paljon enemmän mitä ikinä pystyin kuvittelemaan että korkeakoulu opinnoiltani saisin.

 

 

Yhteenvetona, avoimuus, keskustelu ja esimerkkien tarjoaminen voisivat olla tehokkaita tapoja avata lähipiirille omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan siitä, kuinka haastavaa voi olla kulkea omaa polkuaan. Näiden juttujen avulla voisi rakentaa yhteistä ymmärrystä ja tukea, joka voisi auttaa juuri minua matkalla kohti omien unelmien ja tavoitteiden saavuttamista. Loppujen lopuksi ne joka oikeasti uskovat minuun ja välittävät minun tekemisistäni vilpittömästi ovat niitä oikeita ystäviä ja läheisiä.

Kommentoi