Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Oletko omaperäinen?Kirjoittanut: Ismo Huusko - tiimistä Kaaos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Originals
Adam Grant
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Oletko omaperäinen?

 

Tässä esseessä pohdin omaperäisyyttä ja kuinka sitä voi omassa elämässään edistää. Käyn myös läpi omaperäisyyden merkitystä ja kuinka pitkälle se voikaan viedä. Esseessä käytän inspiraationa Adam Grantin kirjoittamaa kirjaa nimeltä Originals, jossa omaperäisyyttä käydään varsin kattavasti läpi.

 

Omaperäisyys käsitteenä on hyvin suoraviivainen ja tarkoittaa juuri sitä, mitä tuo sana ilmentää. Itselle omaperäisyydestä herää ajatus siitä, kuinka jokin asia on täysin sinusta lähtöisin, eikä kukaan muu ole sitä vielä oivaltanut tai toteuttanut. Se on peräisin sinusta ja idea on sinun oma, kukaan muu ei sitä omista tai hallitse.

 

Omaperäisyys ei tule kuitenkaan itsestään ja se vaatii aina luovuutta. Pidän myös sanasta luovuus, koska siitä voidaan eritellä ei niinkään kieliopillisesti, mutta leikkimielisesti ”luovu” ja ”uus”, eli sinun täytyy luopua jostain luodaksesi uutta. Luopuminen voi tarkoittaa tietystä ajatusmallista, konseptista tai tavasta työskennellä luopumista ja tilalle tarvitaan uutta. Sanasta voidaan ottaa myös ilmaisu ”luo uutta”. Uuden luomiseen liittyy kriteeri, että sen pitää olla jollakin tavalla hyödyllistä ja sanansa mukaisesti uutta. Se ei ole niinkään helppoa toteuttaa, mutta voi olla että uusi ratkaisu olisi monin kerroin parempi tapa tehdä asiat verrattuna vanhaan tapaan. Uuden asian esille tuominen ja vanhan kyseenalaistaminen voi olla vaikeaa ja siinä peliin tulee rohkeus. Puhutaan rohkeudesta kuitenkin lisää myöhemmin. (Grant 2016)

 

Grantin mukaan omaperäiseksi ihmiseksi luokitellaan henkilö, joka tekee visiostaan totta. Vision luominen ja toteuttaminen lähtee kuitenkin oma-aloitteellisuudesta, koska on hyvin todennäköistä, että kukaan ei tee sitä puolestasi ja jos tekisi, se ei olisi enää omaperäistä. Motivaatio oma-aloitteellisuuteen syntyy esimerkiksi tyytymättömyydestä nykyhetkejä kohtaan ja halu tehdä muutos kasvaa. Nykyhetken tyytymättömyyteen liittyy myös oletusarvon kyseenalaistaminen. ”Miksi tämä oletusarvo on edes olemassa?” (Grant 2016). on todella avaava kysymys, sillä se avaa katseen tunnelivisiosta helikopteri näkymäksi samantien. Oletusarvon takana on yksilö tai ryhmä, joka on päättänyt tehdä asiat heidän tavallaan syystä tai toisesta. Se jättää mahdollisuuden sille, että asiat voidaan tehdä toisella tavalla ja entistä paremmin . Oletusarvot rakentuu vahvemmiksi pitkällä aikavälillä ja kynnys niiden kyseenalaistamiseen kasvaa. Tässäkin tarvitaan aiemmin mainittua rohkeutta mennä vastarintaan ja luoda uusia oletusarvoja. Miksi tyytyä jonkun toisen päätökseen ja jos tyydytään, niin perehdytään vähintään niiden taustoihin ja perusteluihin. Uteliaisuus yhdistettynä oma-aloitteellisuuteen on todella vahva ja tarvittava yhdistelmä, kun ollaan luomassa uutta. (Grant 2016)

 

Mielenkiintoinen aihe, joka nousee esiin Grantin kirjassa on se kuinka kirjaviisaus jää toiseksi käytännön nokkeluuden kanssa, kun ollaan tarttumassa toimeen ja luomassa menestystä. Kirjaviisauden heikkous on omaperäisyyden puutteellisuus ja tässä peliin tulee käytännön nokkeluus. Käytännön nokkeluus on hetkessä elämistä avoimin silmin mahdollisuuksia kartoittaen. Pidin kovasti siitä, kuinka Grant sanoi ”harjoitus voi tehdä mestarin, mutta se ei luo uutta” (Grant 2016). Harjoitellessamme jotain asioita menemme valmiiksi luotuja polkuja, jotka eivät kannusta uuden luomiseen. Mikäli haluat olla omaperäinen, sinun tulee olla valmis metsurin tehtäviin. Tällä tarkoitan sitä, kuinka sinun pitää itse raivata tie tuntemattomaan metsään ja unohtaa valmiit polut. Ilman tuota raivaamista et voi luoda uutta. Yhteiskunta ei aina valitettavasti kannusta omaperäisyyteen, sillä esimerkiksi kouluissa omaa tietä kulkevia oppilaita pidetään hankalina, koska he eivät seuraa opettajan antamia käskyjä. Luovuuden laiminlyöminen saa oppilaat vaimenemaan ja seuraamaan valmiiksi luotuja polkuja. (Grant 2016)

 

Mainitsin aiemmin rohkeuden osana omaperäisyyttä. Mitä rohkeus oikein on? Rohkeus on kyky tehdä aloite vaativassakin paikassa. Rohkeus on mukautumisen vastakohta ja se menee täydellisesti yhteen oman polun kulkemisen kanssa. Mukautuminen tässä tapauksessa on valmiiden polkujen kulkemista omien polkujen luomisen sijaan. Mielen kynnykset voivat nousta välillä todella korkealle idean esittelemiselle, vaikka mielessä olisi mahdollisesti läpimurto idea. Mikä saa nämä muurit nousemaan? Se voi olla ennakkoajatus siitä, että muut lyttäisivät ideasi ja pitäisivät sitä vitsinä, vaikka todellisuus voi olla aivan muuta.

 

Huikea esimerkki idean sisällä pidosta, jonka Grant nosti kirjassaan esille on se, kuinka Nikolaus Kopernikus pelkäsi kertoa oivalluksestaan maailmalle. Oivallus oli siis se, että aurinko ei kierräkkään maapalloa, vaan toisinpäin. Hän pelkäsi naurun alaiseksi tulemista niin paljon, ettei kertonut maailmankuvaa muuttavasta ideastaan kellekkään yli kahteenkymmeneen vuoteen. On niin outoa ajatella, kuinka yksi tunne nimeltään häpeä voi rajoittaa ihmisten potentiaalia ja koko ihmislajin kehittymistä. Mitä väliä, jos meille nauretaan? Ei yhtikääs mitään ja haluan tässä esseessäni rohkaista jokaista menemään eteenpäin pelkäämättä, jos joku nauraisi sinulle. Itseasiassa vaikka koko maailma nauraisi sinulle, niin sittenhän sinä olet maailman hauskin henkilö. Ota se kohteliaisuutena, elämä ei ole niin vakavaa. Kopernikuksen tapauksessa rohkeutta osoitti loppujen lopuksi nuori professori, joka lähetti Nikolauksen työt painoon. Ilman tätä nuorta professoria voisimme olla vielä enemmän myöhässä maailman kehityksessä. Välillä myös yksi rohkaisu ystävältä voi muuttaa kaiken, esimerkiksi itse tavoittelen yrittäjä kesää dialogityölläni ystävien rohkaistessa minua. Ilman heitä en olisi hypännyt syvään päätyyn, koska minua yksinkertaisesti on pelottanut ajatus yrittäjyydestä. Rohkaisun jälkeen uskon itseeni ja luotan siihen, että selviän kesästä työllistämällä itseni. (Grant 2016)

 

Tästä päästäänkin riskien ottamiseen ja siihen, kuinka menestyjät minimoivat riskit oman idean toteuttamisen ohella. Grant kertoo kirjassaan, kuinka useat menestykkäät läpimurto yrittäjät kuten esimerkiksi urheilumerkki Niken perustaja Phil Knight aloitti juoksukenkien myynnin auton peräkontista työskennellessään yhä kirjanpitäjänä. Hänellä on siis ollut epäilys omaan tekemiseen ja hän on halunnut pitää varman tulonlähteen turvanaan. Myönnettäköön, että itsekkin näin yrittäjyys kesää tavoitellessa olen myynyt juuri autoni ja näin varmistanut kesän toimeentulon ilmankin yritystoimintaani. Minimoin tällä päätöksellä riskini ja se luo vapaamman mielen ideani toteuttamiseen. Vaikka riskit minimoisi, ne on aina olemassa. On kuitenkin viisasta olla pistämättä kaikkea peliin ja varmistaa oma toimeentulo menestyi idea tai ei. (Grant 2016)

 

Viivästely nousee kirjassa ja sen tarinoissa myös esille ja se, kuinka se vain rakentaa varmempaa pohjaa menestykseen. Voimme ajatella ideaa pienenä taimena ja kuinka sitä pitää kastella vähän kerrallaan, jotta se alkaa kasvamaan. Mikäli hukutamme taimenen veteen meidän kiireellämme, ei se siitä mihinkään kasva, vaan se hukkuu. Näin käy helposti myös ideoille, joiden toteutuksen kanssa on kiirehditty. Olen itsekkin huomannut, kuinka pelko on viivästänyt minua dialogityöni kanssa, mutta uskon, että kaikki tämä aika on vain tehnyt vahvempaa perustaa toiminnalleni ja nyt olen alkanut saada itsevarmuuden sen toteuttamiseen ja ulos viemiseen. (Grant 2016)

 

Haluan lisätä vielä esseen loppuun käsitteet ”deja vu” ja ”vuja de”. Suurin osa meistä on varmasti kuullut näistä kahdesta yleisemmän sanonnan deva vun, joka tarkoittaa uuden kohtaamista ja se tuntuu silti tutulta. Deva vun vastakohta vuja de taas tarkoittaa tutun asian näkemistä uudesta näkökulmasta.  Voisimme jopa sanoa, että vuja de on omaperäisyyden slogan. Keskitytään omaperäisyyteen, sillä vain silloin voimme oikeasti tehdä muutoksia, niin pienessä, kuin isommassakin mittakaavassa. (Grant 2016)

 

Lähteet:

 

Grant, A. 2016. Original. Miten oman tiensä kulkijat muuttavat maailmaa. Ulf Töregård Agengy AB.

Tampereella asuva tiimiyrittäjyyden opiskelija.

Kommentoi