Tampere
23 May, Thursday
19° C

Proakatemian esseepankki

Oikean vaikuttajan valintaKirjoittanut: Joona Merviö - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vaikuttajamarkkinointi
Misme Halonen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Vaikuttajamarkkinointi. Tämä markkinointistrategia, joka hyödyntää sosiaalisen median vaikuttajia eli henkilöitä, joilla on merkittävä seuraajakunta ja vaikutusvalta tiettyyn kohdeyleisöön. Vaikuttajamarkkinointi keskittyy yhteistyöhön vaikuttajien kanssa brändien ja yritysten mainostamiseksi, tuotteiden tai palveluiden markkinoimiseksi sekä viestin levittämiseksi kohdennetulle yleisölle.

Vaikuttajia on erilaisia ja eri kokoisia. On mikrovaikuttajia ja globaaleja vaikuttajia. Vaikuttajat voivat olla esimerkiksi somevaikuttajia, bloggaajia, tubettajia tai muilla alustoilla vaikuttavia henkilöitä, joilla on vahva seuraajakunta ja jotka kykenevät vaikuttamaan seuraajiensa mielipiteisiin, päätöksentekoon ja ostokäyttäytymiseen. Miksi tätä tehdään? Koska vaikuttajat voivat esitellä yrityksen tuotteita tai palveluita omalla persoonallisella ja luovalla tavallaan, mikä tekee markkinoinnista usein uskottavampaa ja luontevampaa verrattuna perinteiseen mainontaan. Myös tehokkuus ja täsmällisyys ovat syitä miksi vaikuttaja markkinointia tehdään.

 

Kuinka valita oikea vaikuttaja?

Vaikuttajamarkkinoinnin laajentuessa ja tarjotessa entistä enemmän vaihtoehtoja, oikean vaikuttajan valinta on keskeistä kampanjan menestyksen kannalta. Vaikuttajien kirjo on monipuolinen, ja heidän yhteistyöhintansa vaihtelevat suuresti. Kuinka sitten voidaan määritellä etukäteen heidän vaikuttavuuttansa ja saada valittua juuri oikea vaikuttaja? Yksi tapa on katsoa seuraajamääriä, mutta se ei valitettavasti kerro paljoa mitään. Tärkeämpää on tässä kohtaa katsella vaikuttajan, yrityksen ja kohderyhmän kohtaavuutta. Yrityksen tulisi valita yhteistyökumppaniksi sellainen vaikuttaja, jolla on merkityksellinen kohderyhmä ja vaikuttaja osaa luoda yrittäjän mielestä kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä. (Halonen 2019) En siis suosittele valikoimaan vaikuttajaa pelkän seuraajaluvun perusteella.

Tutkimus- ja konsulttiyhtiö Altimeter Group on kehittänyt tutkimuksen, jossa henkilön vaikuttavuutta mitataan. Tutkimus kertoo, että vaikuttavuus rakentuu kolmen peruspilarin varaan. Vaikuttavuuden pilarit ovat:

  1. Tavoitettavuus eli kuinka paljon vaikuttaja tavoittaa ihmisiä viestinnällään. Tämän mittarina toimii esimerkiksi seuraajat, tilaajat, sivujenliikenteen määrä.

 

  1. Relevanssi eli vaikuttajan teeman tai viestin osuvuus ja merkityksellisyys vastaanottajille. Puhutaan siis yhteensopivuudesta yrityksen tai ihmisen kiinnostuksen kohteiden kanssa. Tässä mittarina toimii vaikuttajan tuottama sisältö ja kuinka hyvin se kattaa aiheet, jota kohderyhmä mielellään kuulee.

 

  1. Resonanssi eli vuorovaikutuksen aste; se, miten vaikuttajan yleisö reagoi sisältöön. Useimpien alustojen algoritmit nostavat postauksia, joissa tapahtuu vuorovaikutusta. Tämä tarkoittaa, että julkaisu leviää suuremmalle yleisölle mitä enemmän se saa tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Mittarina toimii edellä mainitut asiat eli mm. tykkäykset, kommentit, jaot ja katselukerrat.

 

(Halonen 2019)

Nämä ovat keinoja, jolla yrityksen tulisi valita heille oikeanlainen vaikuttaja. Olisi tärkeää, että vaikuttajalla nämä kaikki kohtaisivat mahdollisimman hyvin, silloin saadaan vaikuttajasta kaikki irti. Yrittäjä haluaa siis löytää vaikuttajan, joka tavoittaa riittävästi potentiaalisia ihmisiä, on kohderyhmälle relevantti ja kiinnostava persoona, joka puhuu yrityksen kanssa samaa kieltä. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä Mediakixin tekemän tutkimuksen perusteella peräti 61% markkinoijista kokee sopivien vaikuttajien löytämisen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. (Halonen 2019) Ei kuitenkaan mitään hätää, sillä nyt kerron lisää ohjeita vaikuttajan valintaan.

Niin kuin jo ylempänä mainitsin, että seuraajamäärien tuijottaminen on vain yksi seikka vaikuttajia valittaessa. Nämä ovat niitä asioita kuin sanonta laatu korvaa määrän pätee. Tärkeä tehtävä alkuun vaikuttajia valittaessa on selvittää ketä meidän (yrittäjän) asiakkaat seuraavat. Ketä meidän asiakkaamme pitävät luotettavina, kiinnostavina, ihailtavina, ärsyttävinä? Halonen sanoo kirjassaan, että on tärkeämpää kiinnittää huomiota siihen, keitä vaikuttajan seuraajat ovat, kuin siihen kuka vaikuttaja on (Halonen 2019).

Valitulla vaikuttajilla täytyy olla seuraajissaan joko valmiita asiakkaita, joita koitetaan houkutella ostamaan enemmän tai useammin tai kokonaan uusia potenttiaalisia asiakkaita. Jos näitä kumpaakaan valitulta vaikuttajalta ei löydy, on valinta mennyt väärin. (Halonen 2019)

 

Kohtaavuus sisällön ja seuraajien kanssa

Aiemmin mainitsinkin kohtaavuudesta yrityksen ja vaikuttajan välillä, mutta avaan asiaan hieman enemmän. Uskon, että meistä jokainen on huomannut somessa, kun joku seuraamamme henkilö on tehnyt yhteistyön ja se on herättänyt meissä vähintäänkin kysymysmerkkejä. Tätä yritetään välttää, kun halutaan tehdä onnistunut valinta vaikuttajan suhteen. Vaikuttajan jokapäiväinen sisältö tulisi sopia sulavasti maksetun postauksen kanssa. Mikäli näin ei tapahdu, saattaa postaus herättää mahdollisissa asiakkaissa negatiivisia tunteita, josta on haittaa molemmille, yritykselle sekä vaikuttajalle. On siis tärkeää, että vaikuttajan aikaisempi julkaisema sisältö kohtaa maksetun markkinoinnin tuotteen/palvelun kanssa. Esimerkkinä jos vegaanisuudesta puhuva vaikuttaja tekee kaupallisen yhteistyön Lihajalosteen kanssa, jälkipyykki tuskin on silmiä hivelevää. (Halonen 2019)

Toki rajoja voi joskus rikkoa ja tehdä täysin päinvastoin. Silloin markkinoinnin visio saattaa olla vain eri kuin myynnin lisääminen. Se voi olla esimerkiksi tietoisuuden ja näkyvyyden lisääminen. Onnistunut markkinointi tällaisessa tapauksessa on ollut Verohallinto. Verohallinto on onnistunut markkinoinnillaan herättämään nuorissa enemmän kiinnostusta verohallintoa kohtaan tekemällä mm. yhteistöitä nuorille tuttujen tubettajien kanssa. Verot ja verojen maksaminen ei kuulu nuorten arkisiin ajatuksiin, mutta mielestäni verohallinnon toteuttamat vaikuttajamarkkinoinnit ovat olleet huippuja. Näissä videoissa tubettajat kertovat mm. mitä veroilla tehdään ja mihin niitä käytetään.

 

Pohdinta

Vaikuttajamarkkinointi on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tehokkaimmista markkinointistrategioista digitaalisella aikakaudella. Sen avulla yritykset voivat saavuttaa laajaa näkyvyyttä, luoda aidompaa sekä merkityksellisempää vuorovaikutusta kohdeyleisönsä kanssa. Keskeinen tekijä vaikuttajan valinnassa on ymmärtää, että mm. seuraajamäärien ohella tavoitettavuus, relevanssi ja resonanssi ovat keskeisiä mittareita, jotka määrittelevät vaikuttajan vaikutusvallan ja tehon.

Oikean vaikuttajan valitseminen on haastava tehtävä, joka vaatii syvällistä ymmärrystä sekä vaikuttajan tarjoamasta sisällöstä, että kohderyhmän tarpeista. Yhteistyön on oltava luonnollista ja sopivaa, jotta se ei herätä epäilyksiä tai negatiivisia reaktioita seuraajissa. Vaikka vaikuttajamarkkinoinnin päämäärä voi olla myynnin lisääminen, sen potentiaali ulottuu myös muiden tavoitteiden, kuten brändin tietoisuuden ja näkyvyyden kasvattamiseen.

 

Lähteet:

Halonen, M. 2019. Vaikuttajamarkkinointi. E-kirja. Alma Talent

Kommentoi