Tampere
15 Jun, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Nuori työntekijä ja lakiKirjoittanut: Tatu Arminen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Työpaikan lait 2022
Kauppakamari
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Nuori työntekijä ja laki

 

Alle 18-vuotias, eli nuori työntekijä tarvitsee vahvempaa työaikasuojelua kuin täysi-ikäinen työntekijä, jotta tämän kasvu, kehitys tai mahdollinen opiskelu ei vaarannu. Suomalaisessa lainsäädännössä on erikseen nuorille työntekijöille suunnattu lakikokonaisuus: Laki nuorista työntekijöistä (988/1993). Siihen kannattaa perehtyä jos esimerkiksi on aikeissa palkata nuoria kesätyöntekijöitä.

 

Nuoren työsopimus

Nuori työntekijä on alle 18-vuotias henkilö, joka on työ- tai virkasuhteessa. Viisitoista ikävuotta on työelämään astuessa tärkeä ikä. Viisitoista vuotta täyttänyt työntekijä voi itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. (Kauppakamari 2021, 355) Neljätoista vuotta täyttäneen tai samana kalenteri vuonna neljätoista vuotta täyttävän henkilön voi myös ottaa kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. (Kauppakamari 2021, 355) Neljätoistavuotiaan työntekijän työsopimukseen tarvitsee puolestaan huoltajan antaman luvan. Huoltaja voi tällöin myös tehdä nuorelle työsopimuksen nuoren puolesta. (Kauppakamari 2021, 355) ”13-vuotias tai nuorempi saa aluehallintoviraston luvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Nuoria työntekijöitä koskevassa laissa on luettelo poikkeusluvan myöntämisen ehdoista.” (PAM 2021)

Työsopimus on syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen sopimus on myös pätevä. (Työsuojelu.fi) Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos tämä nähdään tarpeellisena toimena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden kannalta. (Kauppakamari 2021, 355)

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut asetuksen ja esimerkkiluettelon (25.4.2012/189) niistä kevyistä töistä, joita nuoren sopii tehdä. Valtioneuvosto, eli hallitus on puolestaan laatinut asetuksen ja luettelon (15.6.2006/475) erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä nuorelle. Tämän ”vaarallisen” listankin töitä nuori voi tehdä tietyin edellytyksin, esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa opettajan johdolla ja valvonnassa. Kumpaakaan esimerkkiluetteloa, niin nuorelle soveltuvista kevyistä töistä tai nuorelle haitallisista töistä, en suoraa löytänyt nuorille työntekijöille suunnatusta laista. Tämä oli mielestäni outoa, jos esimerkiksi haluaa tutkia helposti asiaa omaa työpaikkaan liittyen. Toki laki nuorista työntekijöistä (988/1993) antoi tiedon, että missä lähteissä ko. luettelot ovat laadittu. Testasin kirjoittaa yllä kuvattujen asetusten nimet: ”25.4.2012/189” ja ”15.6.2006/475” Finlexin hakukenttään ja Finlex löysi kyseiset asetukset.

 

Nuoren työajasta

Viisitoista vuotta täyttänyttä henkilöä tarkastellaan osin jo täysi-ikäisen tavoin työaikalakiin pohjaten. 15-vuotiaan säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18-vuotiaan säännöllinen työaika samassa työssä. Ammatillisen koulutuksen oppisopimukseen liittyen on säädetty laki (531/2017), jossa kerrotaan, että opiskelijan työaika ja tietopuolinen koulutus eivät saa ylittää kahdeksaa tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. (Kauppakamari 2021, 355) Muutoin työtä tekevän nuoren työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa. (Kauppakamari 2021, 356)

Jos työntekijä suorittaa perusopetuslaissa tarkoitettua perusopetuksen oppimäärää, niin päivittäinen työaika saa vapaapäivinä olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi tuntia. (Kauppakamari 2021, 355) Koulupäivä ja samana päivänä tehty työ eivät saisi ylittää yli kahdeksaa tuntia eikä viikkoittainen työaika 12 tuntia. Alle viisitoista vuotta täyttänyt henkilö saa koulujen loma-aikana olla enintään seitsemän tuntia vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa töissä. (Kauppakamari 2021, 355)

Nuoren, viisitoista vuotta täyttäneen työntekijän työaika tulee sijoittaa klo 6-22 välille ja alle 15-vuotiaan työntekijän aikahaarukan klo 8-20 välille. (Kauppakamari 2021, 356) Työaikalaki pitää sisällään paljon poikkeuksia myös nuoren työntekijän kohdalla, joten täysin ehdottomia eivät yllä kerrotut aikamääreet ole. Nuoren suostumus on kuitenkin oltava jos laissa esitetystä nuoren työntekijän normaalista työajasta halutaan poiketa.

Ylityö ja hätätyö

Viisitoista vuotta täyttänyt henkilö voi omalla suostumuksellaan tehdä oman säännöllisen työaikansa lisäksi vuotta kohden enintään 80 tuntia ylitöitä. (Kauppakamari 2021, 356) Hätätöitä viisitoista vuotta täyttänyt voi tehdä vain jos täysi-ikäistä työntekijää ei löydy. Tällöin on huolehdittava nuoren korvaavasta lepo-ajasta, jos nuoren työaikalain 8§:ssä säädetty lepoaika kärsii. (Kauppakamari 2021, 356) Alle 15-vuotias ei saa tehdä ylitöitä eikä hätätöitä. (Kauppakamari 2021, 356)

Ylityöhön liittyen on hyvä muistaa, että olit sitten nuori työntekijä tai täysi-ikäinen työntekijä, työnantaja tarvitsee aina saada suostumuksesi ylityöntekoon liittyen.

 

Lepoajoista

Viisitoistavuotta täyttäneen nuoren työntekijän tulee saada vuorokausittainen vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika. Alle 15-vuotiaalla työntekijällä sama lepoaika tulee olla vähintään 14 tuntia.

 

Palkasta

Nuorelle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaan sovittua vähimmäispalkkaa. (Työsuojelu.fi) Monesti työehtosopimuksessa sovitaan erikseen nuorten palkkauksesta. Nuorille maksettava vähimmäispalkka on yleensä n. 70-90% alan vähimmäis-taulukkopalkasta. (Työsuojelu.fi) Nuoren tulee pystyä saavuttamaan sovittu vähimmäinen peruspalkka erillisiä lisiä, esimerkiksi ilta- ja yö-lisiä. (Työsuojelu.fi) Palkanmaksun yhteydessä tulee aina saada palkkalaskelma! (Työsuojelu.fi)

 

Lähteet

Kauppakamari. Työpaikan lait 2022. Viro: Meedia Zone OÚ.

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

https://www.pam.fi/wiki/kuka-on-nuori-tyontekija.html

Kommentoi