Tampere
15 Jun, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Nopeus on valttia – tehokkuutta LeanistäKirjoittanut: Atte Takamaa - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Lean Startup
Eric Ries
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mikä ihmeen Lean?

Yritysten hallintatapoja on yhtä lukuisia kuin yrityksiä ylipäänsä. Kirjallisuutta erilaisista yritysten hallinta- ja johtotavoista nousee pinnalle vuosittain, aina tarunomaisista startup-yrittäjien tarinoista menestyneiden perustajien johtomalleihin. Suurta osaa kyseistä kirjallisuutta yhdistää yksi haitallinen yksityiskohta: niiden perustuminen empiiriseen tietoon eli yrittäjän omaan kokemukseen. Oma kokemus onnistumisesta on tietenkin vahva argumentti jonkin toimintatavan toimivuudesta, mutta tapa, joka on toiminut yhdellä, ei valitettavasti takaa menestystä muille. Ilman laajamittaista tutkimusta tietyn toimintatavan sudenkuopista ja esimerkkejä useista onnistumisista oikeissa yrityksissä, on menestyksen odottaminen näillä metodeilla kuin odottaisi voittavansa lotossa jokaisella arvalla.

”Poikkeus vahvistaa säännön”, sanoi joku itseäni viisaampi aikoinaan. Eric Riessin vuonna 2011 kirjassaan The Lean Startup esittämät metodit startupin rakentamiseen tyhjästä aina orastavaa menestystä kohti ovat mielestäni kyseinen poikkeus. Riessin esittämät metodit perustuvat jo 1900-luvun puolella nopeudestaan tunnettuun Lean-ajatteluun. Ennen Lean Startupin metodeita tunnettiinkin jo Taiichi Ohnon kehittämän Lean teollisuuden (eng. Lean manufacturing) sekä Steve Blankin Asiakaskehityksen (eng. Customer development) metodit (Lohr 2010). Kyseiset metodit ovat vuosien saatossa todistaneet itsensä reaalimaailmassa menestystarinoina aina Toyotasta Dropboxiin asti ja kiinnittäneet täten allekirjoittaneenkin huomion.

 

MVP

Mitä ovat nämä Riessin kirjassaan mainitsemat Lean-metodit ja -ideologiat? Kaikki Lean-metodit perustuvat tapaan tuotteen kehittämisestä perinpohjaisesti asiakkaalle mahdollisimman lyhyellä luomissyklillä. Näiden metodien hyötyihin luetaan muun muassa markkinariskin vähentäminen, niin sanottujen Uskon harppaus (eng. Leap of Faith) -hypoteesien poistaminen ja ajankäytön tehostaminen. Pääosassa Riessin metodeista on kuitenkin MVP:n (Minimum Viable Product) luominen startupeissa. MVP tarkoittaa pienintä toimivaa tuotetta, jonka yritys voi julkaista testatakseen tuotteen istuvuutta markkinoille. Tämän lisäksi MVP mahdollistaa tuotteen kysynnän, toimivuuden ja palautteen seuraamisen aidoilla asiakkailla sekä vähentää yrityksen tarvetta kerätä rahoitusta sen saadessa kassavirtaa jo tuotteen julkaisusta lähtien. (Ries 2011.)

Eikö keskeneräisen tuotteen julkaiseminen vaan tuhoa yrityksen maineen ja karkota vähäisetkin asiakkaat? Jos tämä on huolesi, eikö ole aika selvää, että tuotteellesi ei ole tarvetta eikä kysyntää markkinoilla? Kyseisen havaitseminen omasta tuotteestaan tietysti kirpaisee, mutta kun kyseessä oli MVP, jonka startuppisi tuotti viikossa ja minimibudjetilla, on sattunut vahinko kuitenkin huomattavan pieni. Toisin olisi käynyt, jos olisit rakentanut satojen työntekijöidesi kanssa tuotetta useamman vuoden ajan, nostettuasi ensin kymmeniä miljoonia sijoittajilta. Kuten edeltävästä esimerkistä huomaa, kuuluu MVP:n hyötyihin myös suorituspaineen vähentäminen julkaisuhetkeltä sekä yrittäjyyteen liittyvien riskien vähentäminen ylipäänsä. Sama tilanne olisi, jos julkaisit kerran jo menestyneen tuotteen ja nyt uudelle tuotteelle on kovat odotukset. Jos käytät runsaasti aikaa ja rahaa tuotteen markkinointiin sekä sen kehittämiseen MVP:n sijasta, ovat todennäköisyydet huomattavat, että päädyt polttamaan näppisi uuden tuotteesi flopatessa. (Ries 2011.)

Ries painottaa kirjassaan myös startupin joustavuuden sekä asiakaspalautteen tärkeyttä. Startupin täytyisikin keskittyä asiakkailta tulevaan palautteeseen ja muokata tuotettaan alusta asti sen mukaisesti, sekä jättää intuition mukaan kulkeminen vähemmälle. Kirjassa tätä prosessia kuvaillaan Validoiduksi oppimiseksi (eng. Validated learning) sekä Rakenna, Mittaa, Opi -sykliksi (eng. Build, Measure, Learn). Kyseiset metodit kulkevatkin Riessin mukaan menestyvissä startupeissa käsi kädessä. Rakenna, Mittaa, Opi -sykli pyrkii kuvaamaan yrityksen työflowta. Kyseisen syklin toimiessa yritys rakentaa MVP:n, mittaa saamiaan tuloksia ja saavuttaa täten Validoitua oppimista eli oikeanmaailman tuloksista valideilla mittareilla (eng. Actionable metrics) saatua oppimista. Validoitu oppiminen täten vaatii validien mittareiden käyttöä yrityksen edistymisen seuraamiseksi. Validit mittarit on myös osattava tunnistaa turhamaisista. Tästä klassinen esimerkki on uusien asiakkaiden määrä päivässä, joka usein vaikuttaa yrityksen menestykseltä lukujen kasvaessa. Tarkemmin tarkasteltuna, jos uuden asiakkaan hankkimiskustannus onkin siltä saatavaa tuloa suurempi, seuraatkin menestyksen sijaan oman konkurssisi rakentumista. (Ries 2011.)

 

Pohdinta

Lean-metodit vaikuttavat The Lean Startup:in lukemisen jälkeen juuri sopivilta akatemian projekteihin ja voinkin kirjaa suositella kelle tahansa yrittäjyydestä kiinnostuneelle. Itse yritteliäänä ihmisenä uskon vähän Leania mukaillen liikkeen olevan paras lääke yrittäjyydessä. Olen kuullut myös yrittäjyyteen liittyvän sanonnan, joka kuvaa mielestäni Leania osuvasti: ”10 minuuttia tekemistä on arvokkaampaa kuin 10 tuntia miettimistä”. Yrittäjyyteni tähän mennessä on hyvin pitkälti perustunut juuri tähän. Liikeidean nettisivuista tultua mieleeni, sitä lähettiin heti tutkimaan. Koulun jäätyä tauolle, olin heti seuraavana päivänä pankissa avaamassa yritystiliä. Liikeidean asuntosijoittamisesta tultua mieleeni, olin siitä viikon sisään puhumassa jo Samulille, nykyiselle yhtiökumppanilleni ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin sanotusti ”nopeasti liikkuminen” on tuonut mukanaan onnistumisia ja aion myös sitä jatkaa tulevissa seikkailuissani, mitä akatemia tai elämä tulee eteeni heittämäänkään.

 

Lähteet

Lohr, S. 2010. The Rise of the Fleet-Footed Start-Up. The New York Times. Viitattu 18.10.2021. https://www.nytimes.com/2010/04/25/business/25unboxed.html?_r=1

Ries, E. 2011. The Lean Startup. Yhdysvallat: Crown Business.

 

Kommentoi