Tampere
22 Jun, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Näin teet liiketoimintasuunnitelmanKirjoittanut: Aaron Taivalsalmi - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Näin teet liiketoimintasuunnitelman

Olemme Apajassa mielenkiintoisessa vaiheessa tällä hetkellä; olemme hiljattain käynnistäneet projektin nimeltä “Olohuone”. Projekti Olohuoneen tarkoitus on perustaa Tampereen alueelle bistro tyyppinen anniskeluravintola, jossa tarjoamme erilaisia alkoholijuomia, sekä maukasta ruokaa asiakkaillemme rennon viihtyisässä olohuonemaisessa tunnelmassa.

Itse kuulun kyseisen projektin projektiryhmään ja olenkin ottanut tehtäväkseni muun muassa rakentaa Olohuoneen liiketoimintasuunnitelmaa. Tämänkaltaiseen “isompaan” projektiin varsinkin on syytä tehdä liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen tietynlainen kattava dokumentti, missä kuvataan, selitetään ja arvioidaan koko yritystoimintaa. Siitä tulee selvitä erityisesti yritystoimintasi budjetti ja kulurakenne, sekä miksi juuri sinun tuotettasi/palveluasi asiakkaat ostaisivat ja mistä itse asiakkaat tulevat.

Liiketoiminnan tekeminen on suhteellisen työläs prosessi sen kattavuuden takia, mutta se kannattaa. Liiketoimintasuunnitelman avulla:
1. Saat koko yritystoimintasi konkreettisesti dokumentoitua ylös.
2. Koko projektiryhmän ja esimerkiksi erilaiset ulkopuoliset tahot, kuten rahoittajat (jotka usein itseasiassa jopa vaativat nähdä yrityksen LTS:an) hahmottavat toimintasi kokonaisuuden selkeämmin.
3. Hahmotat jo yritystoiminnan suunnitteluvaiheessa erilaisia riskejä ja pystyt paremmin ennakoimaan ja reagoimaan niihin.

Miten liiketoimintasuunnitelma sitten tehdään? Mitä se pitää sisällään?
Liiketoimintasuunnitelma ei sinäänsä tarvi olla juuri tietynlainen eikä mitään “oikeaa” tai “väärää” mallia sen tekoon oikeastaan ole. Törmäsin kuitenkin hyvään yrityksen-perustaminen.net:in artikkeliin, joka auttaa mielestäni hyvin antamaan kuitenkin tiettyjä tärkeitä suuntaviivoja sen tekemiseen. Artikkelin mukaan hyvän liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Tuote tai palvelu:
Mikä tuotteesi/palvelusi, miten myyt sitä ja miksi?

2. Markkinatilanne ja kilpailijat:
Miten eroat kilpailijoista? Mitä teette paremmin kuin kilpailijat? Onko tuotteellesi kysyntää? Kysynnän kartoittamiseksi voitte tehdä esimerkiksi validointia ja erilaisia kyselyitä, kerätkää niistä data ja kehittäkää toimintaanne tämän valossa. Tehkää tähän kohtaan myös kilpailija-analyysi. (Pst! Tsekkaa mun essee “Pieni ohjenuora kilpailija-analyysin tekoon”)

3. Omat ja yrityksen vahvuudet ja heikkoudet:
Mitkä tekijät tukevat menestystäsi, mitkä mahdollisesti aiheuttavat riskejä?
Kartuttakaa riskejä riskianalyysin, sekä SWOT-analyysin (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) avulla. (Pst! Tsekkaa mun essee “Pieni ohjenuora kilpailija-analyysin tekoon”). Minkälaiset asiat ovat vahvuutenne, heikkoutenne, minkälaisia mahdollisuuksia yritystoiminnallanne on ja mitä uhkia teillä on?

4. Asiakkaat
Kuka on teidän asiakas? Miten löydät heidät? Onko heitä tarpeeksi? Mikä saa heidät ostamaan juuri sinun tuotteesi?

5. Rahoitus ja budjetointi
Miten aiotte rahoittaa toimintanne? Kuinka suuret ovat investointikulunne? Liiketoimintasuunnitelmaan tulee määrittää mahdollisimman tarkasti liiketoimintannastanne koituvat kulut, kuten esimerkiksi, kalusto-, henkilöstö ja markkinointikulut, sekä kulut, jotka koituvat koko toimintanne käynnistämisestä, eli investointikulut. Tähän kohtaan tulee myös ennustaa ja arvioida yrityksen tulomallia ja kuinka paljon se tuottaa kuukausittain ja vuosittain.

6. Käytännön toimet
Viimeisenä, muttei lainkaan vähäisimpänä tulee liiketoimintasuunnitelmassa kertoa kuinka olette yrityksenä hoitaneet käytännön toimia, kuten esimerkiksi toimitilan, markkinoinnin, kirjanpidon, vakuutukset ja yritysmuotosi.

Kuten huomata saattaakin, liiketoimintasuunnitelman tekoon sisältyy paljon tekemistä ja mietittävää. Siihen kannattaa silti todella panostaa ja tehdä kerralla kunnolla. Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma voi parhaimmillaan mahdollistaa koko toimintanne käynnistämisen.

Lähteet: https://yrityksen-perustaminen.net/liiketoimintasuunnitelma-lts/

Kommentoi