Tampere
22 May, Wednesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Myyntipäivien tulevaisuusKirjoittanut: Kasper Sinkkonen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Podcast tai vlog / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Myyntipäivien tulevaisuus 

 

Kirjoittaneet Myyntipäivien 2023 kohumyyjät: Kasper Sinkkonen & Tommi Riikonen 

 

LINKKI PODCASTIIN

 

 

Jälleen ovat yhdet Proakatemian Myyntipäivät takana. Myyntipäivät ovat Proakatemian yksi vuosittaisista perinteistä, jossa tiimit kisaavat myynnin parissa. Myyntipäivät ovat myyntikilpailu, mutta myös tiimikilpailu. Kisassa mitataan koko tiimin tapaa toimia paineen alla, kisa-asetelmassa. Lähivuosina myyntipäivät ovat kuitenkin saaneet melko paljon Proakatemialla kehitysehdotuksia, sekä negatiivista suhtautumista. Negatiiviset suhtautumiset ovat liittyneet milloin kestävyyteen, milloin epätasa-arvoisuuteen tiimien välillä. Tämän vuoden tavoitteena olikin parantaa konseptia ja tehdä Myyntipäivistä entistä paremmat. Tämän esseen lisäksi keskustelimme linkistä löytyvässä podcastissä yleisesti Myyntipäivien konseptiin liittyen, sekä pohdimme mahdollisia kehitysehdotuksia ja –muutoksia. Oikeita vastauksia ei kuitenkaan meiltä löydy, jätetään oikeiden päätöksien tekeminen meitä viisaampien päättäjien huolenaiheeksi. 

 

Proakatemialla tiimien koko vaihtelee todella paljon. On tiimejä, joissa on alle 10 henkilöä, ja on tiimejä, joissa on yli 20 henkilöä. Tästä on ollut paljon puhetta, että myyntipäivillä tiimien väliset erot ovat liian suuria, sillä henkilömäärältään isommat tiimit pystyvät myymään enemmän, sillä myyntiin käytettäviä tunteja on reilusti näillä tiimeillä enemmän. Tänä vuonna ratkaisu olikin se, että jokaisen tiimin yhteismyynti jaettiin tiimin henkilömäärän mukaan, jolloin kaikilla tiimeillä on yhtäläinen mahdollisuus voittaa Myyntipäivät. 

 

Toimeksiantajat ovat jo muutaman vuoden olleet Myyntipäivillä Proakatemian sisältä tulleita projekteja, omilla tuotteillaan tai palveluillaan. Mielestäni tämä on ollut erittäin hieno mahdollisuus koko yhteisön voimin tehostaa tietyille projekteille kasvua. Tänä vuonna Myyntipäiville valittiin kaksi tuotetta ja yksi palvelu. Mukana palveluna oli Roiman oma PT, joka tarjoaa rännien puhdistusta. Historiallista tässä oli se, että aiemmin ei myyntipäivillä ole ollut toimeksiantajaa, jolla on entuudestaan ollut jatkuvaa liiketoimintaa vuosien ajalta. PT:n projektiryhmän kesken tavoitteena olikin opettaa yhteisölle ratkaisumyyntiä. 

 

Usein Myyntipäivillä myynnissä olevat tuotteet ovat olleet ensimmäistä kertaa myynnissä vasta nimenomaan Myyntipäivillä. Toimeksiantajat ovat joissain tapauksissa rakentaneet tuotteensa varta vasten Myyntipäiville. Vaikka tuote olisi myynyt kuinka hyvin, on projekti/liiketoiminta tuotteen ympärillä lopetettu pian myyntipäivien jälkeen. Tällaisen mahdollisuuden hyödyntämisestä on vaikea syyttää helpon rahan ansaan astunutta projektitiimiä, sillä yhteisö on heidät toimeksiantajiksi valinnut. Tämä käytös sisältää kuitenkin parikin ongelmaa, jotka sotivat yhteisön arvoja vastaan. 

 

Jos tuote on suunniteltu nimenomaan Myyntipäiviä varten ja kertaostokseksi, kuinka paljon tuotteen vastuullisuuteen kiinnitetään huomiota? On hienoa, että vastuullisuus on näkynyt viime aikoina Proakatemialla myös myyntipäivätuotteissa. Kuitenkin, vaikka tuote olisi vastuullisista materiaaleista valmistettu, onko asiakkaalta käyttämättä jäävä tuote vastuullinen? Jos tavoitteena ei ole jatkuva liiketoiminta, tuotteen ei tarvitse vastata asiakkaan tarpeisiin kuin ostohetkellä. Tunteet saattavat sekoittaa asiakkaan järkiperäistä ostopäätöstä (Vähä, J. 2019) ja asiakas saattaa tehdä hetken huumassa heräteostoksen. Koska tuotetta ei ole tarkoituskaan myydä myyntipäivien jälkeen, ei asiakassuhteen jälkihoito ole oleellista. Tuote on kerran myyty ja se riittää. Toinen ongelma liittyy hukattuun potentiaaliin. Proakatemialla opetellaan kestävää liiketoimintaa, eikä pikavoittojen haalimista. Onko oikein, että myyntipäiville valitaan projekti, joka tulee myyntipäivien jälkeen päättymään? Myyntipäivät ovat mille tahansa tuotteelle huikea mahdollisuus kasvattaa asiakaskuntaa, jos tilaisuus käytetään oikein hyväksi. 

 

Yksi edellytyksistä Myyntipäiville voisi olla se, että toimeksiantajalla täytyy olla jo entuudestaan liiketoimintaa, asiakkaita, sekä näyttöä siitä, että toiminta on kannattavaa, sekä kestävää. Jatkuva liiketoiminta osoittaa myös sen, että tuotteelle tai palvelulle on aito tarve ja asiakaskunta. Tällöin kaikki hyötyisivät. Myyjän näkökulmasta tällöin olisi varmuus ja usko niihin tuotteisiin tai palveluihin, joita myy Myyntipäivillä. Ratkaisukeskeinen myynti lisääntyisi, jolloin “tyrkyttäminen” tai ainakin jossakin määrin siltä tuntuva myynti jäisi pois. Se olisi mielestämme todella tärkeää Proakatemiaa ajatellen, sillä nykyään suurella osalla meidänkin yhteisössä on huonoja kokemuksia esimerkiksi myyjistä tai myynnistä juuri tämän asian takia. Silti Myyntipäivät nykyisellä konseptilla saattaa jollakin tapaa ajaa yhteisöä juuri tämän kaltaiseen myyntiin.  

 

Toimeksiantajan näkökulmasta Myyntipäivistäkin on mahdollisuus saada esimerkiksi tuloksellisestikin enemmän arvoa, sillä kun tuote tai palvelu on jo testattu toimivaksi, sekä halutuksi, niin silloin myyjien on helpompi sitoutua, luottaa ja uskoa myytävään tuotteeseen tai palveluun. Kun myyjät saadaan seisomaan tuotteen tai palvelun takana, myyjällä on myös itsevarmempi ote myyntiin, jolloin todennäköisesti myyntiä saadaan enemmän. Kun toimeksiantajilla on dataa siitä, että tuotetta tai palvelua pystyy myymään ja sille riittää ostajia, on helpompaa rohkaista myös muita myymään. 

 

Toimeksiantajilla on valtava mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaa Myyntipäivien avulla. Haluamme rohkaista yhteisöä ja etenkin mahdollisia tulevia toimeksiantajia miettimään hieman pidemmän aikavälin hyötyjä. Myyntipäivät mahdollistavat ainutlaatuisen mahdollisuuden uusasiakashankintaan. Moni asiakas valitsee tunnetumman yrityksen tuotteita tai palveluja (CrediNord. 2022). Myyntipäivillä tunnettavuutta ja näkyvyyttä on mahdollista saavuttaa erittäin voimakkaasti, lyhyessä ajassa. Toimeksiantajalle tämä on iso mahdollisuus nimenomaan tulevaisuuteen, vaikka kaikki eivät ostaisikaan saman tien Myyntipäivien lyhyessä ajassa. Mielestämme toimeksiantajien täytyy myös miettiä, miten he hyötyvät jatkossakin näistä Myyntipäivillä solmituista asiakassuhteista.  Yritystoiminta kasvaa, kun asiakkaat sitoutuvat toimittajaan ja jäävät asiakkaiksi jatkossakin (Kettunen, S. 3.2.2015). Edelliseen viittaukseen pohjaten, jos haluat kasvattaa liiketoimintaa, niin jatkuvat asiakkaat ovat erittäin tärkeä asiakaskunta kasvua tavoittelevalle liiketoiminnalle ja vuosittaiselle kasvulle. 

 

Kuten eräs valmentaja sanoi, Myyntipäivät nykyisessä muodossaan ovat tulleet tiensä päähän. Nyt on aika kehittää jotain uutta ja tehdä myyntipäivistä entistä parempi, sekä toimivampi konsepti. Myyntipäivissä on valtava potentiaali kaikille siihen osallistuville osapuolille, eikä tätä mahdollisuutta meidän mielestämme saa päästää hukkaan. Uudella myyntipäivätiimillä on hieno haaste edessään! 

 

LÄHTEET: 

 

Kettunen, S. 3.2.2015. Viisi keinoa kasvattaa yritystä. Blogiteksti. Viitattu 6.4.2023. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/viisi-keinoa-kasvattaa-yritysta/57cb7b59-b445-59c9-97a2-10dcebad1373 

 

Vähä, J. 2019. Kuluttajan ostokäyttäytyminen. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/170266/Jonna_V%E4h%E4.pdf;jsessionid=9ADB3A98790911592A5BB0226488A35D?sequence=2 

 

CrediNord. 2022. Liiketoiminnan kasvattaminen – 5 strategiaa. Blogiteksti. Viitattu 6.4.2023.  

https://www.credinord.com/liiketoiminnan-kasvattaminen/ 

Kommentoi