Tampere
25 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Myynti klikkailua   Kirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita
Useita
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Akateeminen essee: Kirjoittanut Ida Laaksonen ja Kerttu Kanerva 

13.5.2019 

Halusimme kirjoittaa esseen myynnin murroksesta, joka on hyvin ajankohtainen aihe. Vaatteita myydään entistä vähemmän kauppakeskusten liikkeistä, sillä kaiken saa suorana kotiin toimitettuna nopeasti netistä.Tästä ilmiöstä kertoo uutisoitu H&M liikkeiden lopettaminen; ei ole sattumaa, että kaksi kivijalkamyymälää lopettaa Tampereella samaan aikaan. Yhtenä isona trendinä näkyy, että uuden tuotteen tuominen markkinoille ei vaadi enää sen viemistä liikkeeseen vaan tuotteita myydään verkossa. Uskomme kuitenkin, että vaikka verkosta ostaminen on kasvava trendi, taantuu se jossakin kohtaa. Ihmiset arvostavat aitoa kohtaamista ja palvelua. 

 

Verkkokaupat kannattavat ja puhelimella ostamisesta on tehty helppoa.Erilaisiafeedejäselatessa voimme nopealla klikkauksella laittaa tuotteet suoraan ostoskoriin kuvasta, jossa tuote oninfluencerinpäällä. Niin nopeaa, yksinkertaista ja helppoa. Emme halua enää käyttää aikaa siihen, että itse etsisimme tuotteita, joista pidämme. Maksettu mainonta tuo tuotteet luoksemmeinboundmarkkinoinnin tavoin. Juuri oikealla hetkellä oikeaan aikaan pongahtaa näytölle tuote, jota etsimme. Pohdimme esseessä mistä hyvä sosiaalisessa mediassa myyminen koostuu ja mitä eri koinoja voi käyttää.  

 

Socialselling(Ida) 

 

Myynnin muuttumisen isoin vaikutus näkyy ihmisten tavassa ostaa tuotteet. Käymme entistä vähemmän keskustelua myyjän kanssa eikä myyjien tarvitse enää suositella meille tuotteita, sillä mainostus on jo tehty ja tiedämme mitä haluamme. Olemme siis itseohjautuvia ostajia ja kuluttajia. Erilaiset sosiaalisen median kanavat toimivat vaikuttamisen keinoina mahdollisille ostajille ja kohderyhmälle. (L. Pääkkönen: 2017, 29) Sosiaalinen myynti perustuu verkostoon, mitä laajempi verkosto, sitä useamman ihmisen tavoitat. Vuorovaikutus myyjän ja ostajien välillä erilaisissa kanavissa on pääosin yksipuolista. Myyjä kertoo tuotteistaan ja mahdolliset ostajaehdokkaan kuuntelevat. Mikäli halutaan muuttaa verkostoa kohti yhteisöä, täytyy myyjän olla enemmän läsnä ja osallistua keskusteluihin. Prosessi perustuu luottamukseen yhteisön ja myyjän välillä.  

 

Apajana haluammeluoda sosiaaliseen mediaan sisältöä, joka erottuu ja kiinnittää huomion. Pelkän some kanavan luominen ei kuitenkaan yksinään riitä. Jotta pelkästä somekanavasta tulee sosiaalista myyntiä jokaisella yrityksen jäsenellä, täytyy olla mahdollisuus viestiä asiakkaiden kanssa. Viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta saadaan luotua asiakkaisiin luottamuksellinen suhde. (L. Pääkkönen: 2017, 41)Socialsellingmyyntityö koostuu kolmesta tärkeästä osasta:  

  1. vuorovaikutus ja viestintä, 2. verkostot ja suhteet ja 3. asiakasymmärrys.Kokonaisuuden ymmärtämiseen auttaa asiakkaiden kuunteleminen, vain sitä kautta yritys voi tuottaa oikeanlaista sisältöä kanaviinsa. Pääkkönen tuo kirjassaan esiin, että yrityksen kanavien takana tulee olla oikeita ihmisiä, ei pelkkää brändin pönkötystä. Ihminen ostaa aina tuotteen loppujen lopuksi ihmiseltä ei yritykseltä.

 

Instagram ja Facebook myynti (Ida) 

 

Instagramissa olevien yritysten määrä kasvaa jatkuvasti. Tarkistamme usein yrityksen Instagramin ennen tuotteen tai palvelun ostamista. Erityisesti ruokapaikat ovat hyvä esimerkki siitä, miten Instagramin luoma mielikuva vaikuttaa ostopäätökseen. Viihtyisä ravintola tai kahvila houkuttelee luokseen Instagram profiilin avulla. Yritysprofiili Instagramissa mahdollistaa profiilin tarkastelun: kuinka moni vierailee päivässä sivuilla, tallentaako joku kuvia tai kuinka moni siirtyy profiilista nettisivuille. Mahdollisuuksia on monia jaInstargaminkohdennettu mainonta on yleistymässä.  

 

Mainonnan avulla on tarkoitus saada ihmisiä vierailemaan profiilissa ja sitä kautta ostamaan tuotteita tai palveluita. Mikäli vaikuttajat käyttävät maksettua mainontaa, tuleefeediisikuva hänen profiilistaan, jonka alla on suora linkki “vieraile käyttäjän profiilissa”. Instagram myynti tapahtuu nopeasti klikkailemalla. Itse olen kuitenkin huomannut, että vaikka tuotteet tulevatkin esille eri profiileissa, ostan ne mieluiten nettisivulta kuin suoraaiglinkeistä. Instagramin suosion kasvaessa, mietin mikä on seuraava asia, jonka Instagram mahdollistaa. Markkinointi, maksettu mainonta ja myynti kasvavat, mutta mitä seuraavaksi. Uskon, että seuraava askel on yritysprofiilien tekeminen entistä helpommaksi ja käyttäjä ystävällisemmäksi.  

 

Facebook on edelleen yksi isoimmista somekanavistagooglen ja Instagramin lisäksi. Facebookin käyttäjien ikäjakauma Suomessa on keskimäärin 13 vuodesta 64 ikävuoteen. Tilastoista nähdään, että keski-ikäisten käyttäjien määrä on lisääntynyt. Facebookissa yrityksiä on Suomessa enemmän kuin Instagramissa, sillä Facebook on ollut pinnalla pidempään ja yritykset kokevat sen ehkä helpommaksi ja tutummaksi. Yritysprofiileissa korostuu usein informatiivisuus, kun taas Instagramissa profiilit luovat mielikuvia. Profiilit luovat kuvaa yrityksestä ja sen palveluista, suosioon nousseet Facebook arvonnat ovat yksi tapa lisätä yrityksen näkyvyyttä.Socialsellingissäkannattaa hyödyntää kaikki kanavat,jotta näkyvyys on maksimaalista. Kohderyhmä kannattaa nähdä laajempana kuvana kuin vain minkä ikäisiä asiakkaat ovat. Missä he liikkuvat, mitä he tekevät? Millaista sisältöä he haluavat seurata mediassa ja mitä kanavaa he itse käyttävät.   

 

Facebookissa erilaisten asioiden myyminen on helppoa. Voit liittyä ryhmiin, joissa myydään sinulle tarpeellisia asioita tai postata omalle sivulle tuotteen kuvan, jonka haluat myydä. Ryhmissä on ylläpitäjät, jotka tarkkailevat tuotteiden laatua ja mahdollista aitoutta. Ylläpidolla on oikeus mm. ilmiantaa postauksesi, mikäli sen informaatio osoittautuu virheelliseksi. Ryhmiä hyödyntämällä esimerkiksi yritykset voivat hakea lisää näkyvyyttä. Monet erilaiset sisällöntuotto yritykset tarjoavat palveluita yritysten Facebook ja Instagram sivujen avulla liiketoiminnan ja myynnin kasvattamiseksi. Kohderyhmää kannattaa pohtia ja miettiä, missä omat ostavat asiakkaat ovat. Sijoittaako rahaa Facebook vai Instagram markkinointiin.Yrityksille myytäessä asiantuntijabrändillä on merkitystä. Suosituimmat kanavat yritysmyynnissä ovat Twitter jaLikdln. (L. Pääkkönen: 2017, 80) 

 

Henkilöbrändi 

 

Myynti tapahtuu yhä enemmän verkossa ja pohjautuu tuotteen tai henkilön brändiin. Sosiaalisessa mediassa usein henkilö tuotteen takana on vahvempi kuin itse tuote. Yrityksen brändi perustuu mielikuviin yrityksestä ja viestiin, jota se luo kohdeyleisölleen. Henkilöbrändin pohjana on yksittäinen henkilö, jota ihailemme tai, johon voimme samaistua. Ennen julkisuuden henkilöt olivatlaualajiatai tanssitähtiä. Nykyajan tunnetut henkilöt ovatvaikuttajia jatunnettujauseinvahvan henkilöbrändin ansiosta. Somessa olevat vaikuttajat ovat luoneet henkilöbrändin, jonka avulla heidän on mahdollista tulla toimeen ilman kello 8-16 työtä, sillä some on heidän elantonsa. Vanhemman sukupolven on vaikea ymmärtää tätä uudenlaista ammattia. 

 

Henkilöbrändin avulla on mahdollista kasvattaa suosiota ja tehdä yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa. Monet ovat luoneet itsensä näkyväksi somessa mainostamalla erilaisia tuotteita tai mahdollisesti mainostamalla itseään. Henkilöbrändi pohjautuu luottamukseen ja verkoston rakentamiseen. Vahva henkilöbrändi mahdollistaasocialsellingin, jolla tarkoitetaan vaikuttamista omalla aktiivisuudella sosiaalisessa mediassa. Vaikuttamista niissä kanavissa ja alustoissa, joissa potentiaaliset asiakkaat ovat. Seuraaja luvulla ei ole niin suurta merkityistä kuin sitoutuneilla seuraajilla, jotka tykkäävät useimmista kuvistasi ja ostavat sinun tuotteitasi. Aktiivisuudella ja läsnäololla on iso merkitys seuraajien kokemukseen sinusta.  

 

Hyvä myyjä tuo henkilöbrändissään esiin osaamisensa ja ammattimaisuutensa, sitä kautta hän voi vahvistaa rooliaan. Suosituilla henkilöbrändeillä on enemmän seuraajia kuin yritystileillä. (L. Pääkkönen: 2017, 87) Haluamme Apajassa hyödyntää tätä mahdollisuutta. Olemme pohtineen omien henkilöbrändien vahvistamista tai luomista tukemaan yrityksemme kasvua. Tarkoituksena ei ole pakottaa jokaista yritysten jäsentä toimimaan aktiivisemmin somekanavissa, mutta kun saamme yhteismääräämme aktivoitua, näkyvyytemme on moninkertainen. Myös netissä ensivaikutelma ratkaisee, minkälaisen kuvan välität itsestäsi seuraajille, on olennaisessa roolissa myös myynnin näkökulmasta.  

 

Kaikki tunnetut henkilöt eivät ole somekanavissa. Osa on saanut luotuaan itselleen asiantuntijabrändin, joka ei vaadi aktiivisuutta somessa. Asiantuntijabrändi perustuu voimakkaisiin mielikuviin ja tietoisuuteen. Emme ole vielä Apajan kanssa päättäneet, minkälaista henkilöbrändäystä lähdemme tekemään. Näyttöä kuitenkin on henkilöbrändin vaikutuksesta myynnin kasvattamiseen. Erityisesti kiinteistönvälittäjät tarvitsevat nykyään yhä enemmän henkilöbrändiämyynninsätueksi. Kilpailun kasvaessa yritykset voivat erottua markkinasta vahvojen henkilöbrändien tai asiantuntijabrändien kautta.Nuoren yrityksen on hyvä aloittaa kanavissa tekemään itsensä näkyväksi, jotta asiakaskunta kasvaa.  

 

 

Vaikuttajamarkkinointi(Kerttu) 

 

Vaikuttajamarkkinointi on nopeasti suosiotaan kasvattava markkinoinnin muoto. Vaikuttajamarkkinointi on useiden tutkimuksien mukaan todella tehokas tapa markkinoida sosiaalisessa mediassa.Yrityksetetsiväyvaikuttajia, joiden kanssa toimia. Tärkeää on, että vaikuttajat vastaavat yrityksen arvoihin ja tuovat lisäarvoa kohderyhmälle. Vaikuttajienkautta kerrotaan yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita halutullekohderyhmälle. Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia,snäppääjiä, instaajia, artisteja tai urheilijoita, jotka ovat tunnettuja sen kohderyhmän keskuudessa, jota halutaan puhutella. Oleellista on, että heillä onolemassaolevaoma yleisönsä sosiaalisessa mediassa, sekä halu tuottaa ja jakaa ammattimaisesti tuotettuja laadukkaita sisältöjä. 

 

Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan erittäintehokasta, sillätoteuttaminen voi olla mahdollistamatalallakin budjetillaja tulokset myynnissä voivat olla merkittäviä. Vaikuttajien takana on aina oma yhteisönsä, joten onmahdollista tavoittaa ihmisiä todella laajasti. Siihen kannattaa panostaa pitkällä tähtäimellä.Usein henkilöiden subjektiivinen näkemys on yrityksen mediamainontaa tehokkaampaa.Kun vaikuttaja suosittelee tuotetta tai palvelua yleisölleen, sitä uskotaan ja siihen luotetaan. Luottamuksen kautta vaikuttajan tuottama sisältöusein puhuttelee kohderyhmää paremmin kuin mainonta.  

 

Tärkeää on osata valita oikea vaikuttajamarkkinoinnin muoto, sekä tunnistaa oma kohderyhmä ja omalle tuotteelletaipalvelulle. Mikä tahansa vaikuttaja ei tuota tulosta, on ymmärrettävä ketävaikuttjaaakohderyhmä arvostaa ja seuraa. Sitä kautta vaikuttaja luo lisäarvoa yritykselle.Vaikuttajamarkkinoinnineri muotoja on:  

 

  1. Affiliate-yhteistyöt:ns.affiteli julkaisijat, jotka tuottavat julkaisun omaan sometiliinsä, joka johtaa kyseisen tuotteen tai palvelun sivuille.  

 

  1. BrandAmbassador -yhteistyöt:BrandAmbassador, on yrityksen ulkopuolinen brändin puolestapuhuja, joka käyttää tuotteita ja jakaa niistä kuvia somessa. 

 

  1. Vaikuttajat mainoskasvoina (esim. Nokia & Noora-LottaNeziri). Luo mielikuvan, että vaikuttaja uskoo tuotteeseen. 

 

  1. Osallistuminen tuotekehitykseen. Tuotteessa näkyy selvästi vaikuttajan kädenjälki ja tuotteesta tulee ilmi, että vaikuttajaa onollut mukana suunnittelussa. Esim. Vaatemallistot, jotka ovat bloggaajan suunnittelemia.  

 

 

Nykyajan myynti ja markkinointi kanavat (Kerttu) 

 

Sisällöntuotanto on käsitteenä ennen tarkoittanut enimmäkseen toimittajien ja journalistien ammattia, mutta nykypäivänä sisällöntuotannosta ensimmäisenä tulee mieleen some. Eri viestintäkanavat mahdollistavat teksti ja kuva sisältöjen jakamisen.Sisällöntuotanto on yleistyvä bisnes tällä hetkellä. Yritykset panostavat markkinointiin ja käyttävät usein ulkopuolisia sisällön tuottajia. Videoiden ja kuvien tekemiseen saatetaan helposti palkata freelanceri.  

 

Myös bloggaajat ja videobloggaajat luovat sisältöä. Blogissa voidaan julkaista sisältöä tekstin lisäksi myös kuvien, videokuvan tai äänen muodossa. Bloggaamisessa javloggaamisessavaikuttajien käyttö on myöskin hyvin kannattavaa. Myös blogia on markkinoitava sosiaalisenmedian kanavissa, jotta se tavoittaisi lukijat. Vaikuttajien käyttö tässä tilanteessa kasvattaa näkyvyyttä ja herättää ihmisten mielenkiintoa. Vloggauseli videobloggaus on toiminnan perusmuoto: bloggaamista videon muodossa. Tubettaminen on videobloggausta, joka tapahtuu YouTubessa. Suurin osa vlogeista on YouTubessa, koska se tarjoaa toimivan alustan ja yleisön. Videobloggaaminen on kasvava trendi, joka on erityisesti nuorten keskuudessa jo hyvin suosittua. 

 

Monet, jotka ovat alkaneet kirjoittaa blogia harraste mielessä, ovat mahdollistaneet itselleen ammatin myöhemmin.Blogi toimii loistavastimyös yrityksen markkinointikeinona esim. yrityksen nettisivuilla, johon se on liitettynä ja sinne pystyy tuottamaan ajankohtaisia aiheita yrityksen tuotteista, palveluista tai toiminnasta ns. pintaa syvemmältä. Blogi antaa henkilökohtaisemman katsauksen yrityksen toimintaan. Tärkeää blogin kirjoittamisessa on muistaa, että blogin on tarkoitus tuoda lukijalleen jotakin lisäarvoa. Vaikka kyseessä olisikin vain harrastusmielessä kirjoitettu blogi on lukijan, jotenkin koettava sisältö hyödylliseksi itselleen, jolloin sen lukemiseen on kannattavaa käyttää omaa aikaa.  

 

Erottuminen muista blogeistavoi olla hankalaa, joten onvalittavatietty aihealue, joka ontehtytavoitellullekohderyhmällekiinnostavaksi. Kenet haluat blogillasi tavoittaa? Bloginulkoasussa on tärkeää myösvisuaalinen ilme, sekä mielenkiintoinen teksti,jota onmiellyttäväälukea. Laadulla on enemmän merkitystä, kuin määrällä tässä tilanteessa. Blogi- teksti on kuitenkin parasta suunnitella ja luonnostella etukäteen tarkkaan ennen julkaisemista.Uuden blogin aloittajana olisi hyvä olla n. 5 postausta kirjoitettuna valmiiksi, koska lukijat eivät yleensä innostu, jos valmiina on vain pari lausetta ” aloitin blogin ” raakileena. Mahdollisimman monella some kanavalla kannattaa myöskin blogia mainostaa, sillä lukijat eivät löydä blogia netin syövereistä sattumalta.  

 

Kun blogi tavoittaa tarpeeksi paljon lukijoita ja mielenkiintoa, kerää se mahdollisia yhteistyökumppaneita. Yritykset voivat ottaa yhteyttä ja pyytää kirjoittamaan tekstin tietyistä tuotteista tai jollakin tapaa mainostamaan blogissa yrityksen palveluita, jolloin kirjoittaja hyötyy siitä myöskin jollain tapaa, joko rahallisesti tai muulla tapaa esim. tuotteilla ja alennuksilla. Moni bloggaaja tekee myös siis vaikuttajamarkkinointia yrityksille. On kuitenkin hyvä muistaa, että harvemmin lukijoita kiinnostaa mainontaa pulppuavat tekstit.  

   

Videobloggaaminen(Kerttu) 

 

Videobloggaaminen on kasvanut viime vuosina suureen suosion. Etenkin nuorten keskuudessa videoiden jakaminen ja katsominen on yleistynyt.  Videobloggaaminen on tämän hetken trendi, mutta silti perinteisien blogin suosio ei ole juurikaan tippunut. Hektisyyden keskellä olemme kiireisiä ja haluamme käyttää ajan aina tehokkaasti. Moni ei jaksa lukea tekstiävaan kokee mielekkäämpänä videoiden katselemisen ja podcastien kuuntelemisen. Videon avulla katsoja pääseelähemmäksi blogin pitäjää.Video on läpinäkyväja henkilökohtainen. Ihmiset haluavat aidon kontaktin ja tiedon siitä ketä he seuraavat.  

 

Youtubeon yksi suosituimmista ja käytetyimmistä videoblogi alustoista tällä hetkellä. Kun kanava tavoittaa suuren määrän tilaajia,se tuottaa myös yhteistyökumppaneita. Blogit ovat hyvä vaikuttaja markkinoinnin keino. Yritykset maksavat tubettajille, että saavat heidän tuotteensa näkymään videon mainoksessa.  

 

Ensin on voitettava lukijoiden luottamus(Kerttu) 

 

Yksi kannattava keino kasvattaa tilaajia ja hankkia pysyviä asiakaskontakteja on sähköpostilistojen kerääminen. Menestyneimmätvlogaajatja bloggaajat ymmärtävät merkityksellisen sisällön arvon. Laadukkaaseen videoblogiin on tuotettu sisältöä, joka on aidosti näkemisen, kuulemisen tai lukemisen arvoista ja pyytää vasta sen jälkeen yleisöään tilaamaan kanavan.  

 

Tällä tavoin yrityksenkin kannattaa toimia keräillessään osoitteita sähköpostilistalleen. Harva haluaa liittyä listalle, jos liittymispyyntö tulee ennen blogijutun lukemista, mutta jos sisältö on aidosti hyödyllistä tai edes viihdyttävää, niin sähköpostilista voi hyvinkin kasvaa lukemisen jälkeen.  

 

Videobloggaaminen vaatii tietenkin suunnittelua ja jonkinlaisten kuvausja editointi – taitojen osaamista, mutta se ei välttämättä vaadi tuhansien eurojen kameroita ja laitteita vaan älypuhelimellakin pystyy tuottamaan hyvää sisältöä, jos vaan katsoo perus valotus, kuvanlaatu ja äänenlaatu asiat kuntoon. Yksi tärkeimmistä seikoista on kuitenkinhenkilökohtaistettuviestintä, jonka vuoksi videobloggaamisen suosion on kasvamassa perinteisen blogin ohitse kovaa vauhtia. 

Useiden tutkimusten mukaan nimittäin esimerkiksi tekstistä tulee heti vakuuttavampi, kun sen yhteyteen on liitetty äänessä olevan asiantuntijan kuva ja jos sisältö on videomuodossa vakuuttavuus kasvaa vieläkin enemmän.  

 

Oman naaman peliin laittaminen kertoo lukijalle/katsojalle, että sisällön takana on ihminen, jokauskoo asiaansa. Jos sisällön yhteydessä on myös mahdollisuus suoraan yhteydenottoon, uskottavuus kasvaa edelleen. Aito vuorovaikutus on siis jopa niin tärkeää, että pelkkä mahdollisuuskin siihen lisää sisällön uskottavuutta. Läpinäkyvyys on sosiaalisenmedian maailmassa varsinkin videoblogeissa ja blogeissa yksi tärkeimmistä asioista. Ihmiset haluavat aitoja kontakteja ja samaistua bloggaajan elämään jollakin tapaa. Sisällön on siis tuotettava jonkinlaista arvoa lukijalleen joka kerta kun ihminen lukee tai katsoo blogia. 

 

 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Pääkkönen L. 2017.Socialselling– henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media BTB myynnissä:Noblea 

 

Mitä onsocialselling? Luettu 17.4.2019 

https://www.salescommunications.fi/blog/mita-on-social-selling-3-kaytannon-esimerkkia 

 

Mitenfacebookauttaa ihmisiä ostamaan ja myymään luotettavin mielin? Luettu 17.4.2019 

https://www.facebook.com/help/809497125833105?helpref=related 

 

Facebookin ja Twitterin tilastoja 2018. Luettu 17.4.2019 

https://harto.wordpress.com/2018/04/10/facebookin-ja-twitterin-tilastoja-2018/ 

 

Vaikuttaja markkinoinnin lyhyt oppimäärä2018. Luettu 18.4.2019 

https://www.indieplace.fi/vaikuttajamarkkinointi-lyhyt-oppimaara/ 

 

Mitä on vaikuttajamarkkinointi? 2017. Luettu 18.4.2019 

https://www.hypement.com/vaikuttajamarkkinointi/ 

 

Vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokasta 2017. Luettu 18.4.2019 

https://viestijat.fi/vaikuttajamarkkinointi-tutkitusti-tehokasta/ 

 

3 helppoa askelta bloggaamisen aloittamiseen 2019. Luettu 18.4.2019 

https://www.tiiakonttinen.fi/perusta-blogi-2/ 

 

 

Kommentoi