Tampere
19 May, Sunday
16° C

Proakatemian esseepankki

Muuttumattomuuden asenne vs Kasvun asenneKirjoittanut: Niklas Simonen - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mindset: menestymisen psykologia
Carol S. Dweck
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Mitä tarkoittaa muuttumattomuuden asenne? Mitä tarkoittaa kasvun asenne? Käsittelemme tekstissä ihmisen ajattelua ja omien uskomuksien voimaa oppimisessa, menestymisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Muuttumattomuuden asenne vs Kasvun asenne

Muuttumattomuuden asenteen ja kasvun asenteen ero on suuri. Muuttumattomuuden asenteen omaava ihminen ajattelee, ettei hän pysty parantamaan omia heikkouksiaan. Hän sen sijaan käyttää aikansa ja energiansa etsien pelkästään asioita, joissa hän pääsee pelaamaan pelkästään omilla vahvuuksillaan. Muuttumattomuuden asenteen omaava henkilö ajattelee, että hän on syntynyt tiettyjen ominaisuuksien kanssa. Hän uskoo, että hänen lahjansa ja heikkoutensa ovat luontaisia, joihin ei pysty vaikuttamaan. Muuttumattomuuden asenteen omaava henkilö tykkää puhua omista vahvuuksistaan, hän haluaa ikään kuin ottaa kaiken niistä irti. Ovatpa ne kaikki, mitä hänellä on.

Kasvun asenteen omaava henkilö puolestaan ajattelee, että hän pystyy omalla ponnistelullaan parantamaan omia heikkouksiaan. Kasvun asenteen omaava henkilö ajatteleekin oikeastaan, että epämukavuusalueelle meneminen on ainut tapa kasvaa, ja kasvaminen on ainut tapa kehittyä ihmisenä. Kasvun asenteen omaavat henkilöt uskovat, että kaikki taito ja älykkyys ovat saavutettavissa, kunhan tekee töitä niiden eteen. Kasvun asenteen omaavat ihmiset ovat sellaisia, jotka tarttuvat tuumasta toimeen välittömästi. Hei eivät jää miettimään pystyvätkö he tehdä jotain vaiko eivät, sillä heidän mielessä he pystyvät! Muuttumattomuuden asenteen omaavat eivät edes yritä, sillä eivät usko sillä olevan mitään hyötyä.

Muuttumattomuuden asenne on hyvin rajoittunutta, kun taas kasvun asenne avartavaa. Muuttumattomuuden asenteen omaava henkilö rajoittaa jatkuvasti omaa toimintaa rajoittuneella ajattelulla. ’’En ole hyvä tässä, enkä tässä’’. On paljon haastavampaa elää elämäänsä, jos kokee olevansa hirveän rajoittunut. Kasvun asenteen omaava henkilö voi mielessään pystyä mihin vaan, sillä hän uskoo kasvun ja kehityksen mahdollisuuteen.

                                                                                                  Perfektionismi

Muuttumattomuuden asenteen omaksuneet ihmiset haluavat usein olla virheettömiä ja näyttää ulospäin hyviltä ja menestyneiltä. Heille suoritukset ovat älykkyyden ja lahjakkuuden osoittamista. He saattavat olla alisuorittajia, sillä he pelkäävät epäonnistumisia. (Dweck 2020, 34) Toisin sanoen muuttumattomuuden asenteen omaksuneet eivät halua edes yrittää kehittää heikkouksiaan, koska eivät halua tehdä virheitä. He eivät ole valmiita tekemään virheitä oppimisen eteen. Muuttumattomuuden asenteen omaksuneet pyrkivät pelaamaan omilla vahvuusalueillaan, ja pyrkivät niissä usein perfektionismiin. Heidän on pakko, sillä he ajattelevat, että se on ainut mitä heillä on. Muuttumattomuuden asenteen omaava harjoittaa vahvuuksiaan vältellen heikkouksiaan, samalla kun kasvun asenteen omaava harjoittaa heikkouksiaan ja kehittyy monipuolisesti. Tämän takia muuttumattomuuden omaavat ihmiset voivat olla hyvinkin yksipuolisia ihmisiä ominaisuuksiltaan.  He pelaavat vain omalla alueellaan, samalla kuin kasvun asenteen omaavat pystyvät pelaamaan monella kentällä.

Suhtautuminen epäonnistumisiin

Ihmiset, joilla on muuttumattomuuden asenne uskovat, että luontaiset kykymme ovat ennalta määrätty, eikä niihin voi vaikuttaa. Epäonnistuminen kertoo siis siitä, että ei ole synnynnäisiä kykyjä, joten jatkossa ei kannata edes yrittää. (https://opiskelukoulu.fi/kasvun-asenne/) Kasvun asenteen omaavat uskovat mahdollisuuksiinsa kehittyä epäonnistumisista huolimatta.

Muuttumattomuuden asenne Proakatemialla

Olen törmännyt muuttumattomuuden asenteeseen Proakatemialla monesti. Ensimmäisenä tulee kirjojen lukeminen ja sen haasteet. Olen kuullut monen suusta, että he eivät vain ole lukijaihmisiä. Eivät vain pysty keskittymään kirjan lukemiseen. Kasvun asenteen omaava henkilö ajattelisi, että kyllä minulla on mahdollisuus oppia lukemaan ja tehdä siitä luontevaa. Toinen missä muuttumattomuuden asennetta on näkynyt kun on kuullut ihmisiltä, että he eivät ole hyviä myynnissä. Kasvun asenteen omaava ajattelisi vain sitä, miten pystyy myyjänä kehittymään ja uskoisi mahdollisuuteen kehittyä.

Kasvun asenteen hyödyntäminen Proakatemialla

Etenkin tiimiyrityksissä tulisi hyödyntää kasvun asennetta. Kun miettii liikeideaa, kannattaa ajatella lähtökohtaisesti että kaikki on mahdollista. Tiimiyrittäjyydessä muuttumattomuuden asenne tarkoittaisi sitä, että ajatellaan vaan mitä ’’voidaan’’ tehdä. Silloin ideoita ja mahdollisuuksia rajoitetaan.

                                 Oppimisessa kasvun asennetta kannattaa myös ajatella Proakatemialla. Yksinkertaisesti kasvun asenne=pystyn oppimaan ja kehittymään, ja muuttumattomuuden asenne=en pysty oppimaan enkä kehittymään.

                                 Kasvun asenne olisi tärkeä olla tiimiyrityksen toimintakulttuurissa osana. Vaikka toisaalta olen myös sitä mieltä, että tärkeää on myös saada välillä vaan pelata niillä omilla vahvuuksilla. Kysymys kuuluu tietenkin myös siinä, halutaanko priorisoida kehittymistä ja oppimista vai nopeita tuloksia.

Lähdeluettelo

Dweck, C. 2020. Mindset. Helsinki: Viisas elämä.

Kommentoi