Tampere
22 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Motivaatio mitä se on?Kirjoittanut: Julia Liinamaa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

 

Jokainen meistä varmasti tietää motivaation tärkeyden ja sen merkityksen jokapäiväisessä elämässä. Motivaation perustana ovat kuitenkin ihmisen omat motiivit. Motiiveilla tarkoitetaan erilaisia yksilön tarpeita, haluja, vietteitä tai palkkioita ja rangaistuksia. Motiivi on yleensä päämääräsuuntautuneista ja se voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta. Motiivit luovat aikaan yksilön motivaation jotakin tiettyä asiaa kohtaan. Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäinen motivaation lähde on sisäisesti syntynyt tai että ihmisen käyttäytymisen syyt ovat sisäisiä. Tässä kuitenkin on suuri eri ulkoiseen motivaatioon, sillä sisäisessä motivaatiossa ihminen toimii omasta vapaasta tahdostaan ilman ulkopuolisia ärsykkeitä. Ulkoisessa motivaatiossa ihmistä ohjaavat palkkiot ja pakotteet. Sisäinen motivaatio on siis ulkoista motivaatiota pitkäkestoisempi ja teholtaan parempi.

 

Motiivit kumpuavat siitä mitä arvostamme, mitä pidämme tärkeänä sekä mitä haluamme saavuttaa elämässämme. Elämäämme mahtuvat niin pieniä kuin suuria motiiveja. Pienet motiivit yleensä sävyttävät arkeamme ja isot motiivit taas antavat suuntaa elämällemme. Myös vahva merkityksen tunne koko olemassaolo olemme syntyy motiiveista. Motivaation rakentamista ja ylläpitämistä voidaan vahvistaa monenlaisin keinoin.

 

Motivaatio mitä se on?

 

On tärkeä aloittaa siitä, että motivaatio ei ole taito, eikä myöskään pysyvä persoonallisuuspiirre, joka meillä joko on tai ei ole. Jokainen meistä varmasti tietää mitä haluaa tehdä, mutta meitä ei vain huvita tehdä sitä heti. (Smith 2022) Luomme elämässämme paljon tavoitteita, jotka voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Voimme varmasti jokainen huomata, että joskus joku tavoite herättää meissä palavaa intoa ja yleensä tällöin asioilla on tapana lähteä rullaamaan. Palavan innon lopahtaminen parissa päivässä on mahdollista ja voisi sanoa jopa, että se on yleistä. Sitä ei siis kannata pelästyä, mutta olemmehan taas päässeet aloituspisteeseen. (Smith 2022) 

 

Jokainen meistä varmasti tiedostaa tilanteita oman palon sammumisesta jotakin tiettyä asiaa kohtaa jo muutamassa päivässä. Motivaatio jotakin asiaa kohtaa voi syntyä todella nopeasti, jopa pienestä ajatuksesta. Motivaatio voi kuitenkin haihtua myös yhtä nopeasti mitä se on meille tullut. Motivaatio on tuntemus, joka tulee ja menee aivan niinkuin kaikki muutkin tunteemme. (Smith 2022)

 

Useimmiten ihmiset painivat “ei huvita” -tunteen parissa, tällöin meillä on olemassa kaksi erilaista toimivaa ratkaisua. Voimme opetella ruokkimaan motivoitunutta ja energistä tunnetta, mistä seuraa se, että tunnemme useammin olomme motivoituneeksi. Toinen vaihtoehto on se, että voimme opetella toimimaan omaa parastamme ajatellen silloinkin, kun motivaatio puuttuu. Näin kehitämme kykyämme huolehtia velvollisuksistamme, vaikka meitä ei huvittaisi. (Smith 2022)

 

Jokaisella meistä on tullut ja tulee tulemaan tunne, että ei huvita. Tällöin on tärkeää, että jokainen meistä pystyy muovaamaan oman mielen mallinsa juuri oikeaksi ja pääsemään tämän tunteen ylitse. Voin kertoa esimerkiksin itsestäni. Raskaan kouluviikon jälkeen viikonloppuna saisi nukkua pitkään, mutta olen sopinut valmennuksen aamuksi ja sinne on pakko mennä. Ensinnäkin on pakko mennä on ensimmäinen latistava asia. Kenenkään ei ole pakko tehdä mitään, kaikki lähtee jokaisen omasta vapaasta halusta kehittyä. Itse olen päättänyt ja tehnyt omat valintani. Toisekseen itselläni yleensä ongelmana on vain lähteminen, kun olen saanut raahattua oman ruhoni autoon ja olen saapunut määränpäähän kaikki ei huvita fiilikset katoavat täysin. Tärkeintä on se, että jokainen jaksaisi päästä tämän hetkellisen ei huvita tilan läpi. 

 

Kirjassaan Smith kirjoittaa juuri tähän sopivan lauseen ja se kuuluu näin “Jos jonkin asian tekeminen on sinulle tärkeää ja vaikuttaa suotuisasti terveyteesi, älä odota motivaatiota vaan ryhdy toimeen – Tuntui miltä tuntui.”

 

Motivaation syntyminen? 

 

On tärkeää tiedostaa se, että motivaatio on enemmän kuin pelkkä syy tehdä jotain. Motivaatiosta puhutaan niin tarkoitamme innokasta ja tarmokasta tunnetta, joka vaihtelee täysin samalla tavalla kun kaikki muutkin tunteet. (Smith 2022) Tarkastellessaan motivaatiota voit huomata jonkun asian, joka vahvasti vaikuttaa omaan motivaatioon. Tässä näkyy juuri se, että kukaan ei pysty vaikuttamaan asioihin joiden olemassaolosta ei tiedä. Tästä syystä on todella tärkeää pohtia ja analysoida asioita. Tämä useimmiten auttaa myös synnyttämään motivaatiota. (Smith 2022) Kirjottaessani tätä aloin itse miettimään, että mikä minua ajaa kilpaurheilun pariin. Miksi se on niin kiinnostava? Ja nimenomaan kilpaurheilu. Olen usein sanonut ääneen, että jos en voi kilpailla tavoitteellisesti en halua harrastaa ratsastusta ollenkaan, mutta miksi harrastaminen ilman kilpailua ei kiinnosta?  Olenko vain jollain tavalla pinnallinen, kun normi harrastaminen ei kiinnosta? Kilpaileminen kuitenkin antaa konkreettisen tason ja tason nostaminen näkyy tuloksissa, mutta en usko syyn kuitenkaan olevan konkretia. Tätä ehdottomasti jään pohtimaan enemmän.

 

Liiku!

 

Useimmiten motivaatio onkin seurausta liikkeelle lähtemisestä. Tutkimuksen osoittavat, että jo pieni määrä liikuntaa on parempi kuin ei mitään, ja kaikki mikä on enemmän kuin tavanomainen liikuntamääräsi, auttaa kasvattamaan tahdonlujuutta. (Barton & Pretty 2010) On hyvä muistaa, että on aloitettava jostain mikä tuntuu helpolta ja tällöin nälän tunne tiettyä asiaa kohtaa kasvaa. 

 

Päämäärän tiedostaminen 

 

Päämäärän tiedostaminen on yksi tärkein asia motivaation ylläpitämisessä. Kuka meistä nyt voisi olla motivoitunut, jos päämäärä ei ole tiedossa? En usko kenenkään pystyvän olla motivoitunut, jos hänellä ei ole jotain selvää syytä tämän toiminnon harjoittamiseen. Yllä mainitsin itse, että jos en pysty kilpailemaan ei harrastus silloin jatkuisi. Tässä tilanteessa luomme motivaatiota siten, että joka kaudelle luomme omat tavoitteet jotka sitten lisäävät halua ja motivaatiota treenata ja kehittää itseään. 

 

On kuitenkin hyvin tärkeää muistaa se, että liian korkeiden tavoitteiden asettaminen ei vie sinua kovin pitkälle. Tavoitteiden asettamisessa on juuri se idea, että ne pystytään saavuttamaan. Eikä niin, että tavoite on jo lähtökohtaisesti mahdoton saavuttaa. Treenaamisen pitäisi olla hauskaa eikä hampaat irvessä puristamista ja puskemista. Liian haastavat tavoitteet voivat synnyttää juuri tämän “ei huvita” – tilanteen. 

 

Suhtautuminen epäonnistumiseen

 

Onnistuakseen on osattava suhtautua epäonnistumiseen ja sen käsittelyyn. Epäonnistumisen pelko voi olla suuri ja lamauttaa ihmisen täysin. Negatiiviset tunteet jyräävät positiivisten tunteiden ylitse, koska ne ovat vahvempia. Niin käy myös tässä kohtaa, sillä epäonnistumisen pelko voi latista motivaation aivan kokonaan. Lipsumisen ja epäonnistumisen jälkeen yleensä syytetään itseään ja ollaan armottomia, todennäköisimmin tällöin lannistut ja tunnet häpeää. Sen sijaan, että piiskaat itseäsi yhdestä epäonnistumisesta voisit kokeilla itsemyötätuntoa, tällöin kohtelet itseäsi lempeästi, kunnioittavasti, rehellisesti ja rohkaisevasti epäonnistumisen jälkeen. (Smith 2022)

 

Pohdinta

 

Motivaatio tulee siis sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Motivaation määrä voi vaihdella ja joskus voi kadottaa motivaationsa jotain asiaa kohtaa pysyvästi. Motivaatiota ylläpitääkseen on tärkeä muistaa olla itselleen armollinen. Jokainen epäonnistuu ja sen mitä itse olen urheilussa oppinut on se, että kehitys tapahtuu sykleittäin ja joskus otetaan yksi askel taakse, jotta voidaan ottaa kaksi eteenpäin. Ei siis kannata ruveta syyllistämään itseään, jos joskus tuntuu, että on ottanut takapakkia. Motivaation tason vaihtelua ei kannata pelästyä, sillä on täysin normaalia, että motivaation taso vaihtelee riippuen omasta elämäntilanteesta. 

 

Omalla motivaatiolla voi olla vaikutus myös ympärillä eläviisi. Se, että muut näkee miten motivoitunut olet suorittamaan jotain tiettyä tavoitetta elämässäsi ajaa myös ympärillä olevia tavoittelemaan tätä kyseistä tunnetta. Motivaatioon voi myös liittyä vahvasti merkityksen tunne ja sen tavoitteleminen, mutta tästä aion kirjoittaa seuraavassa esseessäni. 

 

Kommentoi