Tampere
24 May, Friday
22° C

Proakatemian esseepankki

Miten luovuus syntyy?Kirjoittanut: Linda Kivialho - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

 

 

 

 

LUOVUUDEN ALKEMIAA

 

Tiimiakatemian perustaja Johannes Partanen on kirjoittanut kirjan Mitä tiimivalmentajan tulee tietää innovoinnista. Kirjan alussa hän nostaa tulevaisuusnäkökulman viitekehyksenä siihen, minkälaisia asioita tarvitaan, kun digitaalisuuden aallosta siirrytään seuraavaan aaltoon. Tätä uutta aaltoa kutsutaan älykkyyden aikakaudeksi, joka linkittyy vahvasti teknologisiin harppauksiin sekä vastuullisuuteen yhteiskunnasta ja luonnosta.

 

Älykkyyden aallossa on Partasen mukaan nähtävillä viisi periaatetta:

 

  1. Yhteistyö
  2. Avoimuus
  3. Jakaminen
  4. Integriteetti
  5. Keskinäinen riippuvuus

 

Näitä kaikkia yhdistää aito, todellinen vuorovaikutus niin yritysten, asiakkaiden kuin yhteiskunnankin välillä. Avoin, rehellinen ja tinkimätön yhteistyö, jossa yhteistyön merkitys ymmärretään ja sitä arvostetaan. Myös keinotekoiset rajat toimialojen välillä katoavat, ja uskalletaan rakentaa kestäviä toimintamalleja yhdessä.

 

Tämä tietysti johtaa myös siihen, että johtaminen maailmassa muuttuu. Johtaminen keskittyy voitontavoittelun sijaan inhimillisen pääoman ymmärtämiseen. Lähes jokainen hyvä johtamiskirja puhuu siitä, kuinka ihmisten hyvinvoinnilla on merkitystä tulokseen, eikä yhteistyötä ja tiimitoimintaa voi sivuuttaa. Vastuu ja valta halutaan antaa työntekijöille, sekä tiimeille mahdollistaa autonomia. Vanha hierarkkinen tapa johtaa ei toimi, ja ihmisiä halutaan johtaa inspiroimalla ja mahdollistamalla vision kautta. Tämä vaatii johtajilta ajattelu- ja toimintamallien muutosta. Myöskään johtamisen näkökulmasta yhteiskunnallista vastuuta yrityksessä ei kannata unohtaa.

 

Partuksen mukaan tarvitsemme uuden luovuuden kulttuurin, sekä uuden työ- ja oppimiskulttuurin. Uudenlainen aalto tuo meille kaikille haasteita, joihin meidän tarvitsee sopeutua ja vastata. Innovointi ja uuden kehittäminen on yksi hyvin tärkeä osa tätä.

 

Tiimin innovoinnissa on usein hyvin paljon erilaisia haasteita, ja usein se ei mene ihan niin kuin pitäisi. Aiheeseen liittyy paljon erilaisia tekijöitä niin psykologisesta turvallisuudesta käytettäviin työkaluihin. Haasteiksi tulee usein se, ettemme saa esille kaikissa meissä piilevää luovuutta.

 

 

MITÄ LUOVUUS ON?

 

Lähtökohtaisesti jokainen ihminen on luova. Eroja on lähinnä siinä, kuinka ihmiset ovat oppineet tuomaan sitä ulos tai käyttämään sitä. Ken Robinson määrittelee luovuuden seuraavasti: ”aitojen arvoa tuottavien ideoiden prosessi”.

 

Luovuuden tehokkain tappaja onkin arviointi ja tulosvastuun paineet. Kirjailijan blokki on hyvä esimerkki siitä, sillä perfektionismi ja vaatimuksellisuus kohdistuu kirjoittamisen laatuun. Ajatukseen, että minkälaista tekstiä pitäisi tuottaa sen sijaan, että voisi vapaasti ja tuomitsematta kirjoittaa ulos sen, mitä oikeasti kokee tai ajattelee. Kuitenkin luominen parhaillaan on ennakkoluulotonta leikkiä, jossa näkyy yli ja se tuntuu sujuvan kuin itsestään. Partuksen mukaan intohimo ja innostus ovat tärkein polttoaine luovuudelle.

 

 

”Jos haluat inspiroida ihmisiä urotekoihin, sinun täytyy osoittaa, etteivät he ole yksin.”

Johannes Partanen

 

Pakko ei tee hyvää luovuudelle, eikä virheiden kieltäminen. Epäonnistumisen täytyy olla sallittua, sillä ainoastaan virheiden kautta me opimme. Epäonnistumisen tulee olla turvallista. Partuksen mukaan epäonnistumisen poistainen innovoinnista olisi sama kuin hapen poistaminen tulesta. Luovuus on myös asioiden yhdistelemistä. Erilaisia tekniikoita käytettynä uusissa paikoissa, tai asioiden järjestelemistä uudelleen. Se on kykyä ottaa askel taaksepäin, ja katsoa asiaa eri näkökulmasta ja laajemmin.

 

Omia näkökulmiaan kannattaa aina myös haastaa. On hyvä tuoda erilaisia ihmisiä ratkaisemaan vanhoja ongelmia. Ihmiset melko usein hakeutuvat kaltaistensa seuraan, jotta toimiminen olisi helppoa. Tällaisesta vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä ei kuitenkaan usein synny mitään uutta. Partanen rohkaisee palkkaamaan yritykseen erilaisia ihmisiä, jotka haastavat vallitsevaa systeemiä. Nuoria vanhojen keskelle, vanhoja nuorien keskelle, vastavalmistuneita tuomaan uusia näkökulmia.

 

Luovuus ei ole älykkyyttä, eikä se ole myöskään lahjakkuutta. Jokainen meistä on luova. Ainoa, mitä tarvitaan, on väylä tuoda se ulos ja ilmaista sitä. Se voi olla ihan minkälainen väylä tahansa: toiset tekevät musiikkia, toiset rakastavat tehdä sopimuksia asiakkaidensa kanssa.

 

 

IDEAT TIIMISSÄ

 

Tiimitoiminnassa oman parhaan suorituksen tuominen tiimiin ei ole riittävää. Huippusuorituksiin pääsemiseksi tarvitaan sitä, että jokainen tiimiläinen kannustaa jokaista tiimiläistä kohti yhteistä tavoitetta. Näin luodaan yhdessä tunne siitä, että jokainen on osa sitä ja jokainen voi tulla mukaan uusien ideoiden kanssa. Tällä tavalla toimivaa tiimiläistä Partus nimittää huippusuorittajaksi. Huippusuorittaja kykenee ymmärtämään tapahtuvaa muutosta, ja osaa sovittaa tekemisensä muutoksiin voidakseen ylläpitää omaa flow-tilaansa.

 

Ideoiden kanssa työskentelystä Partus sanoo, että kyse ei ole yhdestä ideasta, vaan enemminkin ideaparvesta. Ideat eivät synny istuskelemalla mökillä ja yrittämällä keksiä jotain, vaan etsimällä uusia palasia, joita voi yhdistellä toisiinsa luovasti. Esimerkiksi tämä olisi hyvä muistaa Proakatemian innovointihaasteissa. Liian usein pallotellaan ideoita sen sijaan, että etsittäisiin uutta materiaalia, josta rakentaa uusia ideoita.

 

Ajatus myös siitä, että idea tulisi nopeasti, on väärä. Sen vuoksi voisi olla hyödyllistä käyttää tiimiläisten omia osaamisalueita ja tietotaitoa hyväksi, ja pyrkiä luomaan ideat näiden kompetenssien ympärille. Tämä tietysti vaatii sellaisen kulttuurin tiimissä, missä erilaisuutta todella arvostetaan ja psykologisen turvallisuuden tuoda omat ideat julki.

 

Partuksen mukaan luovuus koostuu kolmesta elementistä:

 

  1. Kulttuurista, joka sisältää symboliset säännöt
  2. Henkilöstä, joka tuo uudistuksen toimialalle
  3. Alan asiantuntijoista, jotka tunnistavat ja arvioivat innovaation

 

Hyvänä koppina Partus heitti vinkin: ”Yritä olla joka päivä hämmästynyt jostakin tai hämmästytä ainakin yksi henkilö joka päivä.”

Kommentoi