Tampere
25 May, Saturday
21° C

Proakatemian esseepankki

Mitä tradenomilta odotetaan?Kirjoittanut: Jimi Hautamäki - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä tradenomilta odotetaan? Mitä tradenomi luulee itse olevansa? Miten Proakatemian oppimismalli vaikuttaa kyseiseen titteliin tai sen sisältämiin odotuksiin?

Liiketalouden tutkinto-ohjelman suorittaneelta opiskelijalta voidaan odottaa valmiuksia työskennellä asiantuntija- tai esimiestehtävissä koulun jälkeen. Riippuen suuntautumisesta, tutkinnon suorittaneella henkilöllä on mahdollisuudet työskennellä myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon, HR- ja esimiestyön tai juridiikan parissa.

TAMK korostaa oppimistavoitteissaan sitä, että valmistuneella tradenomilla on laaja-alainen ja ajantasainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Koulutuksen tulisi antaa vastaus siihen, miten liiketoiminnan eri osa-alueet toimivat ja miten niitä kehitetään työympäristössä. (Tuni, Liiketalouden tutkinto-ohjelma)

Mitkä ovat näitä konkreettisia oppeja ja työkaluja, jotka tradenomin tulisi hallita valmistumisen jälkeen? Luonnollisesti vuonna 2020 digitaalisten työkalujen hallitseminen, kuten digimarkkinoinnin työkalut (Google, sosiaaliset mediat ja niiden algoritmit), hallinnollisen työn työkalut, kuten MS Office paketin sisältämät hallinnolliset työkalut (Excel, Powerpoint ja Word), sekä tiimityöskentelytaidot.

Proakatemialla keskitytään ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen pitkälti tiimityöskentelyn – ja liiketoiminnan harjoittelemiseen. Voimmeko hallita samat opit, kuin pääkampuksen puolella käymättä kyseisiä kursseja vai opimmeko jopa enemmän, kuin pulpetin ääressä?

Liiketalouden tutkinto-ohjelma tähtää käytännönläheiseen opiskeluun ja se on opiskelijan tulevaisuuden kannalta tärkeää. Koulutuksen sisällön mukaan opiskelija pääsee ensimmäisen vuoden aikana harjoittelemaan käytännön asioita heti ensimmäisenä vuonna. Kykylaakson oppiyrityksessä simuloidaan yrityksen toimintaa ja sovelletaan teoriaa käytäntöön. Asioita opitaan niin teoriassa kuin tekemällä oppimalla.

Ensimmäisen vuoden aikana Proakatemialla ja pääkampuksella tuntuukin olevan pitkälti samat tavoitteet ja suunnat. Isoimmat erot tulevat toisen vuoden aikana, jolloin Proakatemialla aletaan tähtäämään toimivaan tiimiin ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Pääkampuksen puolella perehdytään syvemmin digitaalisiin työkaluihin, kansainvälisyyteen ja tutkimuksen työkaluihin. Kolmas ja neljäs vuosi määrittää pitkälti sen, mitä opiskelija haluaa koulutukseltaan saada. Pääkampuksen puolella syvennetään erityisosaamista opintojen ja käytännön projektien sekä harjoittelun avulla. Viimeisenä vuotena keskitytään siihen, että opiskelija saa tukea omalle urapolulle ja opinnäytetyö tehdään usein yritykseen, jossa pyritään työllistymään valmistumisen jälkeen. Viimeinen vuosi on hyvin samanlainen Proakatemian puolella. Projektit alkavat muotoutumaan siihen malliin, millä niitä voi pyörittää vielä valmistumisen jälkeen. On aikaa miettiä mitä tulevaisuudessa haluaa tehdä ja edelleen on aikaa kehittyä, jossain tietyssä tiedossa tai taidossa.

Tiimityöskentelytaidot ovat äärimmäisen tärkeitä nykypäivän työyhteisöissä. Moni taho on siirtynyt muodostamaan työntekijöistä tiimejä ja jakamaan esimiesten vastuuta tiimiläisille. Oma-aloitteisuus ja kokonaisuuksien ymmärtäminen tuo uudenlaista vaativuutta työyhteisöihin ja silloin on tärkeää, että porukasta löytyy edes yksi työntekijä, jolla on kokemusta tiimissä työskentelystä. Arvostan kovasti Proakatemian tuomaa arvoa opiskelijoille, joka saattaa näyttäytyä vasta myöhemmin työelämässä. Kun vastavalmistuneelta Proakatemian käyneeltä tradenomilta kysytään, mitä taitoja hänelle jäi koulusta käteen, niin vastausta voi olla vaikea muotoilla. Tärkeät opit löytyvät päivittäisestä toiminnasta, kokonaisuuksien hahmottamisesta, yrityksen toiminnan käytännön ymmärtämisestä ja vuorovaikutustaidoista.

Vaikka mihinkään näistä luetelluista taidoista ei käydä erillistä kurssia, niin ne opit tulevat käytännön oppimisen ja kokemusten kautta. Opiskeluajasta voi ottaa paljon irti tai sen voi mennä läpi rimaa hipoen. Kahdella täysin erilaisella henkilöllä, jotka ovat suorittaneet yrittäjyyden ja tiimijohtaisen tutkinto-ohjelman, voi olla valmistuttuaan aivan erilaiset lähtökohdat työelämään, vaikka molemmat ovat tradenomeja. Pääkampuksen puolella liiketalouden tutkinto-ohjelmassa on tiettyjä mittareita, kuten tentit, jotka määrittelevät opitun taidon tasoa ja kurssin läpi pääsyä.

Olen miettinyt, mitä olen oppinut Proakatemialla ja tullut siihen tulokseen, että ilman samanlaisia mittareita on haastavaa määritellä oppeja. Pääkampuksen puolella on helppo sanoa, että on käynyt digimarkkinoinnin kurssin, kun taas Proakatemian puolella oppi tulee näkymättömissä erissä sekalaisessa järjestyksessä. Voinko sanoa valmistuttuani, että hallitsen liiketalouden laaja-alaisen ja ajantasaisen perusosaamisen yhtä hyvin, kuin kursseilla käyneet opiskelijat. Oman osaamisen validointi ei ole helppoa kummankaan linjan käyneellä, eikä sitä välttämättä odotetakaan. Isoimmat opit tullaan todennäköisesti kokemaan vasta työelämässä myöhempinä vuosina.

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi