Tampere
27 May, Monday
20° C

Proakatemian esseepankki

Mitä tiimin tuki tarkoittaa?Kirjoittanut: Susanna Mäkelä - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Joskus löydämme itsemme tilanteesta, josta emme pääse yksin eteenpäin, vaan tarvitsemme toisten tukea. Jos saamme töistä potkut, saatamme tarvita puolison tukea asian käsittelyssä. Jos parisuhteessa on möykkyjä, saatamme kääntyä ystäviemme puoleen. Tuki tarkoittaa ihmisille eri asioita, ja sen tulkinta riippuu vahvasti ihmisistä, vuorovaikutuksesta, tilanteista ja normeista. Mutta mitä tarkoittaa tiimin tuki?

 

Minulla on ollut elämässäni erilaisia tilanteita, joissa olen kaivannut tukea. Joskus tuki on tarkoittanut kuuntelevaa korvaa tai olkapäätä, johon nojata. Joskus se taas on tarkoittanut pitkiä ja analysoivia keskusteluja jonkin epämääräisen tilanteen ymmärtämiseksi. Joskus tuki on empaattista ja joskus ratkaisukeskeistä. Olen huomannut hakevani tukea läheisiltäni sen mukaan, kuinka hyvin koen heidän pystyvän vastaamaan tarpeeseeni. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos tunnistan tarvitsevani empaattista tuka, en ala hakemaan sitä sellaiselta läheiseltä, jonka tiedän olevan kykenemätön sellaista antamaan. Tämä läheinen voi kuitenkin eri tilanteessa tarjota minulle toisenlaista tukea, mikä on aivan yhtä arvokasta.

 

Toisten tukemiseen ja tuen saamiseen liittyy siis aina joitain subjektiivisia odotuksia. Tukea haetaan johonkin tarpeeseen. Onkin tärkeää tunnistaa nämä tarpeet itsessään sekä muissa. Omien tarpeiden tunnistamiseen auttaa itsetutkistelu ja tuen saamisen kartoittamiseen auttaa vuorovaikutus. Me ihmiset vaikutamme aina toisiimme halusimme tai emme. Jokaisella toiminnollamme, sanavalinnallamme ja kehon eleellämme on jokin vaikutus tai seuraus (Työturvallisuuskeskus ry). Alle on listattu hyvää vuorovaikutusta edistäviä sekä estäviä tekijöitä.

Hyvää vuorovaikutusta edistää
 • kuunteleminen
 • aito läsnäolo
 • kiinnostus
 • kyky asettua toisen asemaan eli empaattisuus
 • kyky yhteistyöhön
 • jämäkkyys
 • tukeminen
 • tilan antaminen

 

Hyvää vuorovaikutusta estävät puolestaan
 • voimakkaat ennakkoasenteet
 • puolueellisuus
 • yleistäminen tai syyttely
 • vastuunsiirto
 • kiinnostuksen puute
 • kiire

(Työturvallisuus keskus ry.)

 

Jos nyt mietimme mitä tiimin tuki tarkoittaa, voisimme hetken pohtia, mitkä tekijät edesauttavat tiimin tuen saamista ja mitkä taas estävät sitä. Koska tiimissä on ihmisiä, on siellä myös ihmissuhteita. Esimerkiksi parisuhteessa toisen tukemista voidaan pitää itsestäänselvyytenä, mutta parisuhteissa kuten muissakin ihmissuhteissa on hyvä keskustella millaista tukea milloinkin tarvitsee, ja kykeneekö toinen osapuoli juuri sillä hetkellä sellaista tukea antamaan. Sama pätee tiimissä. On kohtuutonta olettaa, että tiimi on tukena jokaisessa tilanteessa jokaisessa hetkessä. Jos esimerkiksi tiimin jäsen on toiminnallaan estänyt hyvän vuorovaikutuksen syntymistä, on luonnollista, että tiimin tuki voi tilanteissa olla vähäistä kyseistä henkilöä kohtaan. Jos taas tiimin jäsen on hyvää vuorovaikutusta edistävästi ilmaissut omat tarpeensa ja kunnioittanut muiden tarpeita ja resursseja, voi tiimiltä irrota paljon enemmän ja laadullisesti parempaa tukea kyseistä jäsentä kohtaan.

 

Onkin tärkeää keskustella tiimissä, missä asioissa tiimiltä voi odottaa tukea ja miltä tuki näissä tilanteissa voisi näyttää. Esimerkiksi deadlineistä kiinni pitäminen voi olla teema, jossa moni kokee tarvitsevansa tukea.

 1. Ensin yksilötasolla täytyykin itsetutkiskelun kautta selvittää, millaista tukea juuri sinä tarvitset, jotta kykenet tekemään työsi deadlineen mennessä. Voit harjoittaa itsetutkiskelua yksin, ystävän kanssa tai esimerkiksi psykologin tai työnohjaajan avulla.
 2. Kun tämä on selvillä, tulee sinun viestiä asiasta muille.
 3. Sen jälkeen muut voivat pohtia, onko heillä resursseja tai osaamista tukea tätä henkilö hänen tarvitsemallaan tavalla.
 4. Mikäli tilanne on se, että tiimi ei pysty tukemaan yksilöä hänen tarvitsemallaan tavalla, voi tiimi pohtia mikä taho voisi tällaista tukea tarjota. Onko olemassa esimerkiksi jokin koulutus tai työryhmä, jossa pystytään pureutumaan fokusoituneesti kyseiseen tarpeeseen?

 

Yksi hyvän johtamisen kulmakivistä on johdonmukaisuus. Mikäli tiimityö vaatii tiimijohtamista, mutta myös itsensä johtamista, tulee tiimillä sekä sen yksilöillä olla johdonmukaiset käytännöt tuen tarjoamiseen ja sen pyytämiseen. Kukaan ihminen ei pysty ratkeamaan moneen suuntaan ja meillä jokaisella on rajalliset resurssit. Meidän tulee hyväksyä tämä tilanne, sillä se pätee jokaiseen meistä. Meidän tuleekin kunnioittaa toistemme rajallisia resursseja ja etsiä yhdessä toimivat tavat, jotka palvelevat meitä, eivätkä kuluta meitä loppuun.

 

Lähde:

Työturvallisuuskeskus ry. Työkäyttäytyminen. Luettu 5.5.2022. https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoyhteiso/tyoyhteisotaidot/tyokayttaytyminen

Kommentoi