Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Mitä on työhyvinvointiKirjoittanut: Sille Sinor - tiimistä SYNTRE.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Työhyvinvointi on termi mikä esiintyy usein työelämässä ja siitä puhutaan paljon. Se esiintyy kun työntekijät heittävät vitsiä työ olosuhteistaan tai kun eri ammattiliitot lakkoavat. Usein moni työntekijä vaatii parempia työhyvinvointi olosuhteita. Mutta mitä työhyvinvointi tarkoittaa ja mitä siihen kuuluu.

Se työhyvinvointi

Työhyvinvointi on ympäripyöreästi sanottuna kokonaisuus, jonka osa-alueita ovat työn ja vapaa-ajan suhde, työntekijän terveys, työntekijän turvallisuus ja työntekijän hyvinvointi. Siinä keskitytään työntekijöiden oloihin työ paikalla ja heidän suhteeseen työhön. Hyvin johdetussa organisaatiossa työntekijä kokee työnsä mielekkääksi, palkitsevaksi ja elämänhallintaa tukevaksi. Sillä pyritään siis tarjoamaan työ ympäristö, missä ihmisen on hyvä ja turvallista tehdä työtä. Työhyvinvoinnilla voidaan tavoitella erilaisia asioita ja sen toteutus voi olla erilaista riippuen organisaatiosta ja työn luonteesta. Esimerkiksi yötyötä tekeville työntekijöille voi työnantaja näyttää tukeaan tarjoamalla runsaasti tietoa miten yötyö vaikutta elimistöön ja miten antaa keholle tarpeeksi lepoa tai esimerkiksi tarjoamalla ilmaista kahvia työssä oleville.

Työntekijän ja työnantajan tehtävät

Työhyvinvointi ei ole vain työnantajan tehtävä. Vaikka työnantajan kuuluu parhaansa mukaan tarjota sitä, niin työhyvinvointi on kaksisuuntainen tie. Työntekijät luovat yhdessä johdon kanssa työhyvinvointia. Jos työntekijät eivät aktiivisuudellaan tuo esille heidän töitään häiritseviä tai hidastavia tekijöitä työnantajalle, ei tämä osaa niihin myöskään tarttua. Sen takia palautteen ja avoimen keskustelun käyminen työntekijöiden ja työnantajien välillä on tärkeä osa mikä edistää työhyvinvointia. Työntekijöiden pitää tuntea itsensä kuulluksi ja ymmärretyksi.

Sen lisäksi että työntekijä pystyy työssään tuntemaan itsensä hyvin, hänen pitäisi myös osata vapaa-ajallaan pystyä rentoutumaan ja edistää terveyttään. Eli hyvinvointi ei ole vain työpaikalla tapahtuvaa, vaan hyvistä elämäntavoista ja riittoisasta levosta on pidettävä huolta myös työn ulkopuolella. Työnantaja voi rohkaista työntekijöitä viettämään vapaa-aikaa terveellisissä merkeissä tarjoamalla heille kulttuuriseteleitä. Eli työntekijä voi käydä vapaa-ajallaan nauttimassa liikunnasta tai kulttuurista halvemmalla, kiitos työnantajan. Kun työntekijä pysyy iloisena niin työssä kuin vapaa-ajalla, niin hän on enemmän aktiivinen ja jaksaa paremmin töissä.

Muita asioita millä työnantaja voi tukea työyhteisön hyvinvointia on tarjoamalla johtajuutta, mikä tukee ja vahvistaa mielenterveyttä. Hän siis ottaa huomioon työntekijöidensä henkisenhyvinvoinnin ja pyrkii tukemaan sitä. Työntekijöiden ja työnantajien välinen avoin keskustelu ja työtekijän tukeminen, sekä inspirointi ovat esimerkkejä tällaisesta johtajuudesta. Niiden toteuttamiseen työpaikalla auttaa erilaiset koulutukset ja seminaarit, mitä työyhteisö voi yhdessä käydä läpi ja mikä tukisi työnantajia paljon. Työnantaja voi myös organisoimalla tehdä suuren vaikutuksen työhyvinvointiin. Eli tarjoamalla toimivat työajat, selkeät työ toimenkuvat ja inspiroivia tavoitteita, voidaan selkeyttää ja tukea työntekijöiden hyvinvointia. Sen lisäksi tekemällä hyvinvointia ja ympäristöä tukevat ohjeistukset ja säännöt työntekijöille, vältytään ikäviltä tilanteista ja osataan puuttua asioihin ajoissa työpaikalla.    

Työhyvinvoinnin kestävyys

Hyvällä työhyvinvoinnilla työntekijä viihtyy työssä monia vuosia ja nauttii oloistaan siellä. Jotta tämä toteutuisi on tärkeää, että työntekijällä on tavoitteita, mahdollisuus oppia ja parantaa itseään vuosien varrella. Esimerkiksi työnantaja voi antaa työntekijöilleen mahdollisuuden edetä työurallaan firmassa. Tällainen mahdollisuus motivoi työntekijöitä ja antaa heille tavoitteita mihin tähdätä vuosien varrella. Työnantaja voi myös tarjota työntekijöilleen koulutuspäiviä ja seminaareja, mitkä tukevat heidän oppimistaan. 

Hyvän työ ympäristön pystyy myös huomaamaan siitä, kuinka ihmiset tulevat työpaikalla toimeen toistensa kanssa. Kuinka hyvin he pystyvät tekemään työtä yhdessä ja viettävätkö he aikaa työn ulkopuolella. On huomioitava, että työntekijällä olisi työpaikalla myös mahdollisia työkavereita, jotka innostavat ja tukevat. Yhdessäolo ja tekeminen vaikuttavat mielenterveyteen ja viihtyvyyteen huomattavasti. Avun antaminen ja sen saaminen niin työkollegoilta kuin työnantajalta, viestii työpaikan inhimillisyydestä ja tuesta ihmisten välillä. On myös tärkeää, että työpaikalla toteutuisi nollatoleranssi rasismia, syrjintää tai kiusaamista vastaan. Usein ne voi jäädä huomioimatta helposti, jos työnantaja on esimerkiksi etäinen.  

Hyvä työterveyden huolto on myös osa työhyvinvointia. Kun työntekijöille on tehty työterveyden käyttö helpoksi ja nopeaksi, he myös hakeutuvat sinne matalammalla kynnyksellä. Kun työntekijä uskaltaa mennä matalalla kynnyksellä lääkärille, voidaan pidemmän ajan vauriolta ja sairaslomilta välttyä. Sen lisäksi se mahdollistaa, että mielenterveyden ongelmiin pystytään reagoimaan aiemmin, sillä nykypäivänä mielenterveydenongelmia esiintyy yhä enemmän työelämässä.  Jos työnantaja pystyy sopeutumaan helposti muutoksiin ja sairastapauksiin, hän tukee työntekijän henkistä hyvinvointia. Sillä työntekijän ei tarvitse huolehtia, että hänen poissaolonsa aiheuttaisi suuria tai ikäviä ongelmia työpaikalla.  

Jos työhyvinvointia ei toteuteta työpaikoilla sen seuraukset näkyvät firmassa monella eri tavalla. Esimerkiksi työntekijöiden tyytyvyys on alhaista ja samoin heidän työmotivaationsa. Huonossa työympäristössä työntekijöiden riski mielenterveyden ongelmiin kuten masennukseen kasvaa. Moni tekee työtä huonossa työympäristössä hetkellisesti, jonka jälkeen päättää vaihtaa työpaikkaa.  

Yhteenveto 

Työhyvinvointi on iso kokonaisuus, mitä työntekijät ja työnantajat luovat yhdessä työpaikalla. Työhyvinvointi pyrkii tarjoamaan mahdollisimman hyvät työ olosuhteet työntekijöille, heidän tarpeiden mukaan. Työhyvinvoinnin osa-alueita on työn ja vapaa-ajan suhde, työntekijän terveys, työntekijän turvallisuus ja työntekijän hyvinvointi. Työnantajalla on monia eri tapoja millä vaikuttaa työhyvinvointiin, mutta ilman vuoropuhelua työntekijöiden kanssa sen toteutus on vaikeaa. Huono työhyvinvoinit näkyy työpaikalla ja se ei ole kestävää. Vaikka Proakatemiassa ei puhuta työhyvinvoinnista vaan hyvinvoinnista ja kestävästä yrittäjyydestä, on niissä samoja arvoja.  


Lähteet:

https://duunitori.fi/tyoelama/tyohyvinvointi-koko-yhteison-asia

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6hyvinvointi

https://ttk.fi/koulutukset/tilaa_koulutus_tyopaikalle/tyohyvinvoinnin_portaat

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/tyoelamanmielenterveys/mielenterveyden-johtaminen/

Aihetunnisteet:
Kommentoi