Tampere
28 May, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Mitä mieltä muutoksesta?Kirjoittanut: Titta Keisala - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Millainen olisi työpaikka, jossa ei olisi minkäänlaisia muutoksia ikinä? Tylsä ja ankea? Ainakin minun mielestäni. Ellei minkäänlaisia muutoksia tarvitse, niin silloinhan yrityksen pitäisi olla täydellinen. Mutta valitettava fakta mielestäni on, että vaikka olisi kuinka täydellinen yritys, aina on jotain parannettavaa sekä kehitettävää. Varsinkin hyvinvointi valtioiden yrityksissä on tapahtunut muutoksia paljon viime aikoina. Lisäksi nykyteknologia on saanut aikaan huimia parannus mahdollisuuksia yrityksen joka saralla. Kehitys on jatkuvaa. Mutta näin sen kuuluisi ollakin.

Muutos on prosessi, joka vaatii johtajuutta sekä johtajaa. Jokaisessa tiimissä täytyy olla henkilö, kuka on vastuussa mm. visiosta, strategiasta, tavoitteesta ja johtaa tiimin muutosta kohti. Jokaisella ihmisillä on erilainen tapa käsitellä muutoksia niin työelämässä kuin myös henkilökohtaisessa elämässä. Tähän vaikuttaa esimerkiksi persoonallisuus sekä aiemmat kokemukset. Myös johtajilla on erilaisia tapoja käsitellä muutoksia. Mutta johtajana pitäisi olla henkilö, kuka käsittelee muutosta ns. ”oikeaoppisesti” ja kaikille osapuolille mieluisasti. Koska ellei johtaja pysty käsittelemään muutoksia sujuvasti, on hänen hankala ohjata muita muutoksen keskellä. Niin kuin myös muissa tiimitilanteissä, myös muutoksen alla, on tärkeää, että johtajana toimivalla henkilöllä on taito ymmärtää erilaisia persoonia sekä hyödyntää ihmisten erilaisuutta.

Jos sinulle esitetään faktatietoon perustuva artikkeli, kuinka helposti uskot kaiken mitä siinä sanotaan? Alatko mahdollisesti kyseenalaistamaan sitä? Alatko etsiä asiasta lisää tietoa? On helpompi uskoa omaan tuttuun ja turvalliseen mielikuvaan kuin alkaa muuttaa sitä. Uskon, että ihminen karttaa tällaisella tavalla muutosta ja käyttäytyy samalla tavalla useissakin eri tilanteissa. Pienikin muutos voi muokata omaa ajatusmaailmaa ja se voi olla joskus haastavaa.

Työntekijät reagoivat helposti edellä mainitulla tavalla, kun kerrotaan työpaikalla tulevaisuudessa tapahtuvasta muutoksesta. Mietitään tilannetta, jossa kampaamo on muuttamassa uuteen liiketilaan uudelle asuinalueelle. Laskelmat on tehty ja niiden perusteella tämä on kannattava muutos. Vaikka työntekijöille kerrotaan, kuinka uudessa paikassa on enemmän asiakaskuntaa, eikä ole muita kampaamoja sekä lisäksi vielä paremmat liiketilat, osa työntekijöistä ei kuitenkaan pidä muutoksesta. Syitä tähän voi olla monia mutta usein ihmiset pelkäävät muutosta sekä sen mukana tuomaa prosessia, jonka avulla muutokseen päästään.

Osa ihmisistä voi reagoida muutoksiin hyvin raskaasti. Muutoksia yksinkertaisesti vierastetaan. On selvää, että tie muutokseen voi aiheuttaa stressiä, kovaa työtä ja pään vaivaa mutta silloin olisi hyvä miettiä, että on myös olemassa syy miksi muutokseen ylipäätään lähdetään. Osa ryhmän jäsenistä kaipaa suurta analysointia, pohdiskelua sekä asioiden sulattelua.

On varmasti olemassa myös ihmisiä, jotka yksinkertaisesti ovat tyytyväisiä olemalla ns. paikoillaan elämässä ja välttävät muutoksia yksityisessä elämässä viimeiseen asti. En tiedä onko siinäkään mitään väärää, jokainen oman elämänsä rakentaa. Muistan, kuinka luin kerran vanhemmasta naisesta, joka kertoi lehden haastattelussa, että hän ei ole ikinä lähtenyt kotipaikkakunnaltaan mihinkään saatikka sitten ulkomaille. Hän kertoi kuinka hän ei tarvitse sellaista, koska on tyytyväinen kaikkeen siihen mitä hänellä on, joten miksi menisi minnekään muualle. Joka tapauksessa, työelämää ei pysty kontrolloimaan kuitenkaan sillä tavalla, että välttyisi muutoksilta, vaikka olisi samassa työpaikassa koko ikänsä.

Vaikka työntekijät, tiimiläiset tai ryhmän jäsenet kokevat muutokset suurina rasitteina, uskon, että suurin stressi on kuitenkin aina johtajalla. Tämä on ehkä asia, joka unohtuu helposti, kun mietitään miten muutos vaikuttaa omaan työhön tai omaan elämään. Muutos on johtajalle loputon työmaa. Ensiksi löydetään syy muutokseen, pohditaan toteutus, päädytään toteutukseen, oman tiimin saaminen mukaan, tavoite saavutettu ja viimeisenä työn arviointi sekä sen pohjalta uusien tavoitteiden tekeminen. Johtajan työ muutoksen äärellä on henkisesti raskasta. Yksin hän ei onnistu ja jokainen tiimin jäsen pitää huomioida. Erilaiset persoonat sekä eriävät mielipiteet aiheuttavat huonoa ilmapiiriä. Tällaiset tilanteet ja jatkuvat selvittelyt kuormittavat johtajaa paljon. Johtajan tehtävä on kuitenkin löytää ratkaisu tilanteisiin ja ymmärtää mitä kukakin työntekijä kaipaa. Yksi johtajan haasteellisimmista tehtävistä on löytää ratkaisu yhteisymmärrykseen.

Oma mielipiteeni onkin, että muutos vaatii aina johtajuutta ja ilman sitä on hankala selviytyä. Mitä isompi ryhmä, sitä hankalampi sitä on hallita. Myöskin mitä isompi ryhmä, sitä enemmän on erilaisia persoonia ja näkökulmia. Johtaja ei voi kuitenkaan yksin selviytyä muutoksesta, koska tarvitsee avuksi oman tiiminsä tuen. Henkilöstä riippuen, vakuuttamisen prosessi saattaa olla hyvinkin pitkä. Pitkän puurtamisen jälkeen lopussa yleensä kiitos seisoo niin johtajalla kuin työntekijöilläkin. On hienoa katsoa matkaa taakse päin, huomata mihin asti ollaan päästy, mikä on työn tulos ja minkälaiseksi tiimiksi kehityttiin matkan varrella. Hienoin hetki muutoksen alla onkin, kun kaikki tiimiläiset pääsevät vihdoin samalle ajatustasolle ja alkavat puhaltaa yhteen hiileen muutosta varten.

Hyviä vinkkejä johtajille, jotka kamppailevat muutoksien kanssa voisi olla esimerkiksi seuraavat asiat: ota pieni pala purtavaksi kerrallaan, priorisoi, suunnittele selvä reitti, et voi kannustaa tarpeeksi, älä luovuta.

Kommentoi