Tampere
22 May, Wednesday
13° C

Proakatemian esseepankki

Mitä me teemme ja miksiKirjoittanut: Heta Valkama - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta
Timo Purjo
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Miten teemme päätöksiä elämässä? Miten näemme maailman eri lailla? Kulttuuri ja kasvatus, mitkä niiden arvot ovat ja miten ne vaikuttavat elämiimme? Miksi yrityksillä on arvot ja miten ne tuodaan esille jokapäiväisessä toiminnassa? Rupesin pohtimaan omia arvoja ja visiotani käytyäni solussa syksyllä, jonka Niina ja Susanna järjestivät. Ylipäätään solu oli erittäin silmiä avaava ja aiheena oli irti ylisuorittamisesta.

Miksi me teemme Proakatemialla arvot yrityksiimme?

Yleisesti ottaen arvot luovat säännöille perustan ja ohjaavat yrityksen toimintaa, siitä esimerkiksi millaisia tavoitteita yritykselle luodaan. Yritysten toiminnan päämäärien tulisi edustaa niitä arvoja, jotka on yhdessä luotu ja yhdessä niihin sitouduttu. Aivan kuten Purjo kirjassaan kertoo, olemme myös Hurmoksessa luoneet Mission ja arvomme perusteella meille yhteiset pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet. Pääpainona arvojen luomiselle on se, että ne sitouttavat työntekijöitä, motivoivat ja luovat yhteistä identiteettiä eli kuuluvuuden tunnetta. (Purjo 2014, 51.) Arvot auttavat käytännössä arjen toiminnassa yritystä brändäämisessä, rekrytoinnissa ja toimivat suuntaviivoina päätöksenteossa.

Miksi jokaisen pitäisi pohtia omia arvojaan elämässä?

Rupesin pohtimaan juuri omia arvojani sen takia, että solussa tuli ilmi tehtävien kasaantuminen. Miten sanoa ei kaikelle kivalle? Kaiken arjen päätöksen teon pitäisi automaattisesti perustua omiin arvoihin, jotta tulee myös helpommaksi perustella asiat mitä haluaa ottaa omalle kontolleen ja minkä perusteella on tehnyt tietyn päätöksen. Arvomaailmaa voi kartoittaa reflektoimalla omia prioriteetteja elämässä, mihin haluaa panostaa. Millaisia periaatteita omistaa ja miten ne ohjaavat päätöksiä. Miten vakaumukset näkyvät elämässä ja käyttäytymisessä yleisesti suhteessa muihin. (Solu 2023.) Arvomaailmaan ihmiset pureutuvat yleensä, kun ihminen kohtaa ison asian elämässään ja silloin arvot saattavat muuttua. Isoja muutoksia ovat esimerkiksi lapsen syntymä tai läheisen kuolema. Arvojen tunnistaminen vaatii paljon itsereflektiota ja avoimuutta omille arvoille.

Visiota voi aloittaa pohtimaan, sillä tavalla, että pohtii mitä elämässä haluaa olla tietyn ajan päästä mahdollisimman realistisesti. Miten haluaa, että ihmiset puhuvat sinusta, kun olet kuollut. Olitko empaattinen, rauhallinen, rakastava, työnarkomaani, ilkeä tai helposti syttyvä ihminen. Se millaisia unelmia ihmisillä on, on hyvä pohja aloittaa vision rakentaminen. Visio tarvitsee unelma arjen kartoittamista, sekä tavoitteet miten mennä omaa visiota kohden? (Solu 2023).

Mitä hyötyä näistä sitten muka on?

Kun on tutkiskellut omaa arvomaailmaansa tällä hetkellä ja luonut vision millainen ihminen haluaa olla ja mitä tavoittelee, on paljon helpompaa elää omaa unelmaansa, olla kiitollisempi ja onnellisempi ihmisenä. Toki vision saavuttaminen tarvitsee aina tavoitteita ja päätöksiä minkä mukaan omaa elämäänsä ohjaa. Arvojen tunnistaminen siis selkeyttää elämää ja antaa suuntaa epäselviin tilanteisiin. Arvojen ja vision selkeydyttyä tuntee itsensä paremmin ja osaa sanoa EI tilanteisiin, jotka eivät palvele itseään. Arvot ja visio auttavat myös päästämään irti omista peloista ja saavuttamaan tavoitteita nopeammin. Suosittelen siis kaikille perehtymään arvomaailmaansa ja ottamaan vastuun omasta elämän suunnasta.

Lähteet joita käytin esseeseen:

Piirainen, N. Kankaanpää, S. 2023. Irti ylisuorittamisesta. Proakatemia. Solu. 29.11.2023.

Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere University Press. Viitattu 26.1.2024.

Kommentoi