Tampere
21 May, Tuesday
9° C

Proakatemian esseepankki

Mitä erilaisia sijoitusvaihtoehtoja on olemassa ja mihin niistä ehkä kannattaisi sijoittaa?Kirjoittanut: Kasimir Vuorinen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Miten sijoitan pörssiosakkeisiin
Sijoita kuin guru
Nykyajan sijoitusgurut - Kymmenen tapaa rikastua
Osta, vuokraa, vaurastu
Seppo Saario
Jukka Oksaharju
Joonas Orava, Olli Turunen
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Mitä erilaisia sijoitusvaihtoehtoja on olemassa ja mihin niistä ehkä kannattaisi sijoittaa?

 

Johdanto

Ympäri maailmaa tapahtuu tällä hetkellä paljon kaikenlaista ja tuntuu, että elämme tietyltä kantilta katsottuna melko epävakaita aikoja. Erilaiset poliittiset päätökset ja maiden turvallisuuteen liittyvät asiat heijastuvat väistämättä myös talouteen. Talouden heilahtelut ja ainakin pienimuotoiset taantumat vaikuttavat suoraan esimerkiksi sijoittajiin.

Epävakaat taloudelliset ajat saattavat horjuttaa sijoittajan itseluottamusta ja riskinsietokykyä punnitaan toden teolla. Taloudessa on hyvä pyrkiä ennakoimaan ja rakentamaan erilaisia skenaarioita siitä mitä tulevaisuudessa saattaisi tapahtua. Sijoitussuunnitelman laatiminen ja siitä kiinni pitäminen epävakaassakin taloustilanteessa on tärkeää. Sijoittajan olisi hyvä perehtyä eri omaisuusluokkien riskeihin ja siksi myös hajauttaminen on tärkeässä roolissa, kun mietitään tasapainoista sijoitussalkkua. Jotta pystyisi hajauttamaan sijoituksiaan, on hyvä olla tietoinen monista eri sijoitusvaihtoehdoista, joita sinulla on sijoittajana.

Kun on tietoinen sijoituskohteistaan ja pitää kiinni sijoitussuunnitelmastaan sekä hajauttaa ainakin muutamaan eri kohteeseen, on jo pitkällä. Monesti saattaa käydä niin, että jäädään vain miettimään sijoittamisen aloittamista, eikä silloin saada ikinä selville mihin asti olisi voinut jonain päivänä päästä sijoittamisen avulla. Tästä huolimatta ei ole olemassa yhtä ainoaa totuutta siitä mikä sijoituskohde tuottaa voittoja tai tuottaa sinulle lokoisat eläkepäivät. Kannattaa siis itse opetella ainakin perusjutut erilaisista sijoituskohteista ja koittaa valita näiden perusteella itselle kenties se sopivin vaihtoehto.

 

Mitä erilaisia sijoitusvaihtoehtoja on olemassa?

Sijoittajana on hyvä muistaa, että erilaisia sijoitusvaihtoehtoja on paljon. Jos tuntuu siltä, että sinulle sopivaa sijoitustapaa tai -kohdetta ei vielä ole löytynyt, kannattaa kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi moniin sijoituskohteisiin pystyy sijoittamaan suhteellisen pienellä summalla aluksi. Toki sijoitussuunnitelma ja riskikartoitus helpottavat tunnistamaan sellaisia kohteita, jotka voisivat toimia juuri sinulle sijoittajana.

 

Sijoitusvaihtoehdoista:

  1. Osakkeet (ja rahastot)

Osakkeet ovat tarjonneet historiallisesti muita omaisuusluokkia korkeampia tuottoja. Alkuun on kuitenkin hyvä huomioida, että historiallinen tulos ei ole tae tulevasta tuloksesta. Osakkeisiin sijoitettaessa on aina riskiä. Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä eli mitä korkeampi tuotto-odotus on niin sitä korkeampaa riskiä sijoitettu kohde myös sisältää. Vaikka osakkeet ovat riskialttiimpia sijoituskohteita moniin muihin sijoituskohteisiin verrattuna, ne ovat tarjonneet pitkällä aikavälillä korkeampaa tuottoa ja hyviä tuotto-odotuksia markkinavaihteluista huolimatta. Osakesijoittamisessa on hyvä muistaa, että ennen ei pysty vaurastumaan kuin aloittaa. Se on ensimmäisenä kaikkein tärkein tehtävä. (Saario, 2020, 15).

Sitten kun aloittaminen on tehty voi suunnata katseensa markkinoille eli pörssiin, jossa osakkeita voi ostaa. Pörssiosakkeissa hyvä puoli on, että ne voi tarvittaessa muuttaa suhteellisen nopeasti takaisin rahaksi, jos esimerkiksi vertaa vaikkapa sijoittamista asuntoon. Lisäksi arvopaperikauppaan liittyvät kaupankäyntikulut ovat melko alhaiset. (Saario, 2020, 33.)

Osakkeissa on hyvä muistaa, että niihin voi sijoittaa monella erilaisella strategialla kuten esimerkiksi hajauttamalla eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja eri kokoisiin yrityksiin. Hajauttaminen oman strategian mukaisesti kannattaa, sillä hyvin harvoin jos koskaan tulosta tulee yhden osakkeen tai yhtiön kautta vaan osakekauppaa käyvän sijoittajan on muistettava rakentaa salkkuaan monipuolisesti, jotta sijoittaja pystyisi hallitsemaan riskiään paremmin.

Osakkeisiin voi sijoittaa suoraan tai rahastojen kautta. Sijoittamalla osakkeisiin rahastojen kautta pystyy hajauttamaan jo heti kättelyssä ja rahastoihin pääsee kiinni pienemmällä pääomalla. Rahastot ovat siis jo valmiiksi hajautettuja rahaston sijoittaessa samaan aikaan useampaan eri toimialaan, maahan tai vaikkapa raaka-aineisiin. Rahastoissa on hyvä muistaa, että kulut kannattaa pitää alhaisena, jotta ne eivät liikaa pääsisi syömään tuottojasi. (Saario, 2020, 37).

 

TOP-3 tärkeimmät asiat liittyen osakesijoittamiseen:

  1. Aloittaminen
  2. Hajauttaminen
  3. Rahastoista kannattaa lähteä liikkeelle, jos ei tiedä mihin sijoittaisi

 

  1. Korkosijoitukset

Korkosijoitukset ovat yleensä hyvä sijoituskohde riskin pienentämiseksi. Korkosijoituksia löytyy monia erilaisia mutta yksi esimerkki on joukkovelkakirjalainat. Korkosijoitukset tarjoavat usein vakaata ja ennustettavaa tuottoa, mutta osakkeisiin verrattuna matalampaa tuottoa, sillä niin kuin aiemmin todettiin, riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä. Korkosijoitukset voivat kuitenkin toimia hyvänä sijoitussalkun puskurina, sillä niiden arvo ei tyypillisesti heilahtele yhtä voimakkaasti kuin osakkeiden.

Suomalaiset ovat säästäjä kansaa ja yleisin tapa säästää on ollut perinteinen pankkitalletus eli pitää rahat pankissa säästötilillä. Kuitenkin pankkitilillä olevat rahat usein menettävät arvoaan koska niille ei makseta juurikaan korkoa ja näin ollen inflaatio aiheuttaa niille melko helposti rahan arvon heikkenemistä eli ostovoima kärsii. Jos inflaatio ylittää koron määrän rahan arvo laskee.

Pankkitalletus on kuitenkin yleisesti ottaen turvallinen ja lähtökohtaisesti rahat ovat nopeasti nostettavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Pieni taloudellinen puskuri onkin hyvä olla pankkitilillä esim. elämän yllättäviä menoja varten kuten esimerkiksi kodinkoneen hajoaminen tai vaikkapa autohuolto.

Joukkovelkakirjat voivat olla hyvä vaihtoehto sijoittajille jotka etsivät pankkitalletuksia parempaa tuottoa mutta haluavat silti säilyttää suhteellisen matalan riskitason sijoituksissaan. Joukkovelkakirja on laina, jolla lainan liikkeeseen laskija esim. valtio tai yritys lainaa rahaa sijoittajilta ja maksaa vastineeksi korkoa tietyn aikataulun mukaisesti. Sijoittajat saavat takaisin sekä korot että alkuperäisen sijoitetun lainapääoman laina-ajan päättyessä. Joukkovelkakirjojakin on useita eri tyyppejä ja sijoittajan onkin hyvä tutustua eri vaihtoehtoihin riskinsietokykynsä mukaan. (finnvera.fi.)

Joukkovelkakirjoista maksettava korko on yleensä kiinteä ja se maksetaan vuosittain. Joukkovelkakirjat ovat yleensä luotettavampi sijoituskohde kuin esimerkiksi osakkeet tai osingot mutta toisaalta taas tuotto-odotus on matalampi. Joukkovelkakirjoja voi ostaa suoraan mutta niissä on yleensä korkeat minimiostosummat, joten yksityissijoittajien voi olla vaikeampaa sijoittaa niihin ja se voi olla esteenä tässä sijoitusvaihtoehdossa. Siksi rahastot voivat olla hyvä tapa sijoittaa näihin korkosijoituksiin, kunhan kustannukset ovat maltillisia eli tarpeeksi matalalla tasolla. Jos rahaston kulut ovat korkeat, ne alkavat nopeasti syömään rahastosta saatavaa tuottoa.

 

Rahastojen kautta voit sijoittaa joko osakerahastoihin tai korkorahastoihin à helpompi kokonaisuus hallita aluksi. 

 

’’Korkosijoituksissa on matalampi riski mutta myös matalampi tuotto-odotus verrattuna osakkeisiin.’’

 

 

  1. Muut sijoitukset

 

Edellä mainittujen osakkeiden, rahastojen ja korkosijoitusten lisäksi on olemassa myös monia muita erittäin hyviä sijoitusvaihtoehtoja sijoittajalle. Vaihtoehtoja on olemassa niin monia, että kaikkia ei millään pysty tässä esseessä mainitsemaan eikä tuomaan esille mutta lähdin lähestymään asiaa myös niin, että mitkä minua itseäni saattaisivat edellä mainittujen sijoituskohteiden lisäksi kiinnostaa ja esittelen niitä lyhyesti myös sinulle arvoisa lukija.

Yksi iso ja olennainen sijoitusvaihtoehto on asunnot ja kiinteistöt. Lähtökohtaisesti ensimmäinen sijoituskohde voikin olla oma omistusasunto. Tämän jälkeen, jos kiinnostuu asuntosijoittamisesta enemmän, voi hankkia sijoitusasuntoja. Niiden lyhyt ja/tai pitkäaikaisvuokraukset ovat oivallinen tapa lähteä sijoittamaan. Perusteluita on lukuisia ja tässä esimerkkinä muutama: Hyviä vuokranantajia tarvitaan aina ja ihmiset tarvitsevat koteja missä asua, tasainen kassavirta joka kuukausi (silloin kun sinulla on kohteessasi vuokralainen), velkavipu: pankit antavat helpommin lainaa asuntoihin, pystyt kasvattamaan varallisuutta nopeammin kuin osakkeilla ilman suurta pääomaa. (Orava ym. 2020, 18).

Toinen merkittävä sijoituskohde mikä kannattaisi huomioida on raaka-aineet. Raaka-aineista puhuttaessa on hyvä muistaa, että kaikki eivät ole enää niin moderneja kuin vaikkapa muutamia vuosikymmeniä sitten. Nykyään on tarpeen pistää merkille, mitkä ovat uusiutuvia raaka-aineita ja mitkä eivät. Suurin osa raaka-aineista, ellei lähes kaikki ovat saatavilla luonnosta jossain muodossa. Tulevaisuudessa yllättävät ja joskus arkipäiväisiltä tuntuneet aineet voivat olla osa sijoitusmarkkinoita. Esimerkiksi vesi on sellainen, että nyt on ruvettu huomaamaan merkkejä siitä, kuinka tietoisuus sen arvosta on nousemassa. Tarkoitan sitä, että joka puolella ei ole saatavilla puhdasta vettä ja siitä tulee olemaan pulaa myös tulevaisuudessa.

Myös raaka-aineista löytyy isoja vetureita, jotka ovat kestäneet ajan tuomat suhdannevaihtelut hyvin tällainen esimerkki on kulta. Kulta on osoittanut olevansa vakaa sijoituskohde, joka pitää hyvin arvonsa markkinatilanteesta riippumatta.

Muista vaihtoehtoisista sijoitusmuodoista tulee mieleen vielä yksi suomalaisille erittäin rakas ja tärkeä kohde eli metsä. Metsä on ollut etenkin takavuosina myös tärkeä talouden veturi Suomelle. Siihen on löytynyt poikkeuksellista osaamista Suomesta esimerkiksi tehtaiden ja paperiteollisuuden saralta. Puhtaasti metsätalouden näkökulmasta katsottuna Suomen eroa tällä osa-alueella on kyllä kurottu maailmalla umpeen mutta edelleen se on tosiasia, että Suomen pinta-alasta noin 75% koostuu metsistä, joten niissä lepää edelleen runsaasti potentiaalia myös sijoitusmielessä (metsiensuomi.fi).

Lisäksi on hyvä muistaa, että Suomessa on arviolta lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa, joten yksityiseltäkin puolelta omistuksia löytyy (metsakeskus.fi). Oma kiinnostukseni metsäomistuksia kohtaan on herännyt siitä, että suvustani löytyy melko paljon metsäomistuksia, joten olen alkanut ymmärtää tätä kautta metsien potentiaalia ja käyttötarkoituksia talousmielessä paljon paremmin.

Metsä on siis sijoitusmielessä varsin käyttökelpoinen tapa sijoittaa mutta toki siihenkin liittyy riskejä esimerkiksi luonnonilmiöiden, tuholaisten ja metsäpalojen muodossa. Vastaavasti taas metsä on melko vakaa ja arvonsa hyvin pitävä kohde ja kun mietitään hyvin hajautettua sijoitussalkkua, metsä voi tuoda vakautta esimerkiksi osakesijoitusten rinnalle.

 

 

Yhteenveto

 

Sijoitusten hajauttaminen eri omaisuusluokkiin on tärkeää koska se suojaa erilaisilta riskeiltä, ja auttaa saavuttamaan tasapainoisen sijoitussalkun. Eli vaikka yhteen omaisuusluokkaan osuisi esimerkiksi hetkellinen taantuma niin toinen pystyy tarjoamaan sijoitetulle pääomalle siinä huonossa tilanteessa enemmän suojaa tai ainakin tasapainottamaan sitä. Kliseinen sanonta ’’Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin’’, pitää siis sijoittamisessa melko hyvin paikkansa.

On hyvä muistaa, että paljon erilaista tietoa sijoittamiseen liittyen on saatavilla monesta eri lähteestä ja palveluntarjoajia löytyy moneen lähtöön esimerkiksi pankit ja rahoituslaitokset. Jokaisen tulisi kuitenkin tarkastella omia sijoitustavoitteitaan realistisesti ja olla valmis punnitsemaan omaa riskinkantokykyään valitessaan eri sijoituskohteiden ja vaihtoehtojen välillä.

Lopun viimeksi sijoittaminen on tehokas tapa luoda taloudellista itsenäisyyttä ja vapautta, kun oppii sijoittamaan oikein ja hallitsemaan riskejä voi kasvattaa varallisuuttaan. On täysin luonnollista, että itse ei voi tietää kaikkea sen takia on hyvä hakeutua paikkoihin, joissa voi tavata itseään viisaampia ihmisiä ja verkostoitua heidän kanssaan. Esimerkiksi erilaiset sijoitusmessut ja –seminaarit ovat tähän oivallisia tilaisuuksia. Lisäksi ainakin Suomessa Varapuu niminen valmennusyhtiö tarjoaa erilaisia raha- ja sijoitustaidon valmennuksia, joissa olen itsekin käynyt oppimassa aiheesta lisää.

 

Lähteet

Saario, S. 2020. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Helsinki: Alma Talent Oy. 17.painos. Viitattu 30.11.2023

Hämäläinen, K., & Oksaharju, J. 2023. Nykyajan sijoitusgurut. Eli kymmenen tapaa rikastua. Oksaharju Capital Oy. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. Viitattu 29.11.2023

Hämäläinen, K., & Oksaharju, J. 2020. Sijoita kuin guru. Oksaharju Capital Oy. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. Viitattu 25.11.2023

Orava, J., & Turunen, O. 2020. Osta vuokraa, vaurastu. Alma Talent Oy. 9.painos. BALTO print Liettua. Luettu: 28.11.2023

Verkkolähde: https://metsiensuomi.fi/75-prosenttia-suomen-pinta-alasta-on-metsaa/#e93602a0

Verkkolähde: https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/tietoa-metsien-omistuksesta/yksityiset-metsanomistajat-asuinpaikan-mukaan

Verkkolähde: https://www.finnvera.fi/rahoitus/lainat/joukkovelkakirjarahoitus

 

 

 

Kommentoi