Tampere
19 May, Sunday
20° C

Proakatemian esseepankki

Minustako kiertotalousyrittäjä?Kirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Hakiessani Proakatemialle mietin, miten pystyn yhdistämään arvoni liiketoiminnan pyörittämiseen, varsinkin, kun en saa valita ihmisiä kenen kanssa yritystoimintaan lähden. Minulle on ollut alusta asti selvää, että en halua harjoittaa liiketoimintaa ympäristön kustannuksella. Maailma hukkuu tavaraan, muoviin sekä päästöihin, joten välillä kestävien liiketoimintaideoiden pallottelu on tuntunut jopa epätoivoiselta.

Lähiaikoina olen törmännyt useasti termiin kiertotalous ja ruvennut ottamaan asiasta enemmän selvää. Olen oppinut, että kiertotalous voi olla avain kestävämpään liiketoimintaan, sillä siinä talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Näin kiertotalous voi olla siis myös yksi avain luontokadon pysäyttämiseen.

Mitä on kiertotalous?

Sitra määrittelee kiertotalouden talousmalliksi, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen, kuten jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. (Sitra.)

Kiertotalouden liiketoimintamalleja ovat:

Tuote-elinkaaren pidentäminen
Tuotteita pidetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessa mahdollisimman pitkään ja useita käyttökertoja. Tuote pyritään korjaamaan ja kunnostamaan, jolloin uusien tuotteiden ostamisen ja valmistamisen tarve vähenee.

Tuote palveluna
Asiakkaan ei tarvitse omistaa tuotetta, vaan asiakas maksaa tietystä toiminnosta tai suorituskyvystä.

Jakamisalustat
Digipohjaisilla alustoilla edistetään tavaroiden ja resurssien käyttöasteiden kasvattamista ja elinkaaren pidentämistä. Keskiössä sovelluksen hyödyntäminen, kehittäminen, optimointi ja jäljitettävyys.

Uusiutuvuus
Tuotteissa ja suunnittelussa suositaan uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia materiaaleja. Keskiössä myös uusiutuvat energianlähteet.

Resurssitehokkuus ja kierrätys
Panostetaan resurssitehokkuuteen ja kierrätyksen tehostamiseen. Hyödynnetään jätteet, käytetään ylijäämät raaka-aineina uusiotuotteisiin.

Kiertotalous saatetaan sekoittaa pelkkään kierrättämiseen, mitä se ei kuitenkaan ole. Se on ennen kaikkea uusi tapa ajatella taloutta. Kun nykyinen talousjärjestelmämme on tuhlaileva ja tehoton, kiertotalouden ytimessä on tavoite hyödyntää olemassa olevia tavaroita ja materiaaleja tehokkaammin. Näin luonnonvaroja tarvitaan vähemmän ja luonnon kuormitus pienenee. Kaiken pohjana on siis ennen kaikkea uusi tapa ajatella.

Kiertotalouden etuja

Mitä kaikkia etuja kiertotaloudesta sitten on? Olen osallistunut viimeisen puolen vuoden aikana useaan eri kiertotalousseminaariin, kuunnellut kiertotaloudesta kertovia podcasteja sekä etsinyt tietoa kiertotaloutta edistäviltä tahoilta. Olen oppinut, että kiertotalouden etuja ovat muun muassa:

 • Kustannustehokkuus: vähemmän hukkaa ja tehokkaampia tapoja toimia
 • Yritysvastuun kehittäminen: asiakkaille houkuttelevampi ja sijoittajille riskittömämpi
 • Merkityksellisyyden lisääminen: henkilöstön arvot
 • Varautuminen markkinoiden muutokseen sekä houkuttelevuus markkinoilla
 • Uudet tuote- ja palveluinnovaatiot
 • Uusien tulovirtojen synnyttäminen mm. alusta- ja jakamistalouden kautta
 • Varautuminen sääntelyyn ja ympäristömaksuihin
 • Ympäristönäkökohdat
 • Omistaja-arvon kasvattaminen

Kiertotalouden mahdollisuuksia kannattaa alkaa pohtimaan jo nyt, sillä esimerkiksi lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti tukemaan kestävämpää yhteiskuntaa. Jos yritys on miettinyt kestävää kehitystä etukäteen, tuo se kilpailuetua lainsäädännön muuttuessa. Kiertotalous ja vastuullinen liiketoiminta kiinnostaa myös sijoittajia ja esimerkiksi yhä useampi meistä haluaa jatkossa tehdä arvojensa vastaavaa työtä.

Myös yhä useammat asiakkaat vaativat kestävää liiketoimintaa ja haluavat kestävämpiä ratkaisuja. Kiertotaloudessa onkin tärkeää juuri asiakaslähtöisyys – tärkeintä on tuottaa arvoa asiakkaalle ja tehdä palvelusta asiakkaalle mahdollisimman helppo. Kun tunnistetaan kaikki asiakkaan tarpeet ja hyödyt, voidaan rakentaa kannattavaa kiertotalousliiketoimintaa.

Yksi tärkeimmistä eduista on kuitenkin resurssien riittävyys – neitseellisiä luonnonvaroja ei kohta enää ole.

Maailmamme on suljetun kierron järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että meillä on vain yksi maapallo ja tietty määrä raaka-aineita. Emme pysty siirtymään uudelle maapallolle raaka-aineiden loputtua, joten meidän tulisi pystyä käyttämään kaikki tehokkaasti hyödyksi. Kiertotaloudessa on kyse juuri tästä. Meidän on kehitettävä kilpailukykyä luonnon monimuotoisuutta uhkaamatta, vaikka lainsäädäntö tai regulaatiot eivät siihen meitä vielä varsinaisesti velvoita. Menestyäksemme tulevaisuudessa on meidän kuitenkin tunnistettava eri skenaariot ja katsottava vähintään viiden vuoden päähän. Uskon, että viiden vuoden päästä lainsäädäntökin on ehtinyt jo päivittymään siihen malliin, että vastuuttoman liiketoiminnan pyörittäminen ei ole enää mahdollista.

Mistä lähteä liikkeelle?

Hyvä tapa lähteä liikkeelle on tietenkin ottaa asiasta enemmän selvää ja hakeutua esimerkiksi tilaisuuksiin, joissa on mahdollisuus verkostoitua kiertotaloutta edistävien yritysten tai tahojen kanssa. Kokosin tähän muutamia lähteitä, joista itse lähdin liikkeelle oppiakseni kiertotaloudesta lisää:

 • Sitran laaja tietopaketti kiertotalouteen liittyen. Katso ainakin kiertotalouden kiinnostavimmat lista sekä 39 vaikuttavaa kiertotalousratkaisua maailmalta.
 • KIERTO 100: lista Pirkanmaalla toimivista yrityksistä, joiden toiminta pohjautuu kokonaan kiertotalouteen tai jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleensa kohti kiertotaloutta.
 • KIERTO- podcast: neljän jakson verran asiaa kiertotaloudesta, työstä, yrittämisestä ja oman osaamisen lisäämisestä. Löytyy Spotifysta!
 • Johtajuussymposium-podcast: juttua kestävästä kehityksestä, vastuullisesta liiketoiminnasta ja kiertotaloudesta. Löytyy SoundCloudista!
 • Kiertotalouden strategiat ja johtaminen -podcast: kiinnostavia kiertotalousvaikuttajia yhteiskunnan eri aloilta. Löytyy Spotifysta!
 • Tulossa myös: Kiertotaloussymposium 11.11.2021 – hybriditapahtuma Tampereen yliopistolla, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen tavoitetta olla kiertotalouden edelläkävijämaa vuonna 2025.

Kiertotalouden saralla piilee lukuisia uusia bisnesmahdollisuuksia, joita ei ole vielä tehty tai keksitty. Kiertotalouden liiketoiminnan kehittäminen lähtee ideasta: minkä ongelman tai asiakastarpeen idea voisi ratkaista? Harva idea on ainutkertainen, joten toteuttamistapa ratkaisee. Tärkeää on tietenkin pohtia myös, että onko markkinoilla tilaa tai olisiko idean toteuttamiseen mahdollista saada esimerkiksi rahoitusta. Toistaiseksi kiertotalouden markkinoille on vielä hyvin tilaa ja moni ongelma odottaa vielä ratkaisua.

Mielestäni Proakatemialla tavoitellaan tällä hetkellä lähinnä nopeita ratkaisuja – miten saada tiimiyritykselle nopeasti liikevaihtoa. Silloin lienee helpointa tarttua tuttuun ratkaisuun ja kehitellä markkinoille jokin tuote ja lähteä myymään sitä. Toki palveluitakin kehitetään Proakatemialla jatkuvasti, mutta mistä löytyisi seuraava kiertotalouden innovaatio tai miten Proakatemialla voitaisiin tukea uusien innovaatioiden kehittelyä? Uudet innovaatiot ottavat aikaa, mutta ovat mahdollisesti kestävämpi ratkaisu sekä tuovat enemmän voittoa juuri pitkällä aikavälillä.

Koen pientä rauhaa siitä, että tulevaisuudessa löytyy keinoja harjoittaa liiketoimintaa ja toimia yrittäjänä ilman luonnonvarojen riistämistä. Tällä hetkellä näen oman tulevaisuuteni juuri kiertotalouden parissa, mutta en tiedä vielä tarkemmin mitä ongelmaa lähtisin liiketoiminnan avulla ratkaisemaan. Ajatukset ovat alkaneet kuitenkin raksuttamaan.

Lähteet:
KIERTO-hanke. Minustako kiertotalousyrittäjä? Seminaari. 4.12.2020.
KIERTO-hanke. Tuotteesta palveluksi. Seminaari. 3.9.2021.
Sitra: Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1-lista. https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista Luettu 18.10.2021.
Sitra: 39 vaikuttavaa kiertotalousratkaisua maailmalta. https://www.sitra.fi/artikkelit/39-vaikuttavaa-kiertotalousratkaisua-maailmalta/ Luettu 18.10.2021.
Sitra: Kiertotalous. https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/ Luettu 18.10.2021.

 

Aihetunnisteet:

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi