Tampere
19 May, Sunday
17° C

Proakatemian esseepankki

Minä valmentajana Proakatemian ansiostaKirjoittanut: Oona Orava - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Proakatemia on ollut merkittävä kasvualusta valmennustaitojeni kehittymisessä. Olen pari vuotta toiminut valmentajana hip hop tanssissa kilpaileville lapsille sekä nuorille. Koen, että tässä valmentajan roolissa, olen saanut hyödynnettyä tiimijohtamisen opinnoista karttunutta osaamista jo opintojen aikana. Tässä esseessä sanoitan näitä opittuja asioita, jotta voin hyödyntää niitä vielä tietoisemmin valmentajan roolissa tulevaisuudessa.

 

Ensimmäinen merkittävä oppimiskokemus Proakatemialla on ollut tiimityöskentelyn merkitys johtajuudessa. Tiimin johtaminen vaatii kykyä rakentaa luottamusta ja kuunnella erilaisia näkemyksiä. Olen oppinut, että menestyksekäs johtaminen ei ole autoritaarista, vaan se vaatii yhteistyötä ja avointa viestintää. Proakatemialla johtajuus ei ole hierarkkinen valtarakenne, vaan pikemminkin jaettu vastuu ja päätöksenteko. Tätä samaa mallia pystyn hyvin hyödyntää myös valmentamisessa. Olen jo nyt huomannut, että käyttämällä aikaa dialogiin nuorten ja lasten kanssa sekä osallistamalla heitä päätöksen tekoon sekä jopa taiteelliseen prosessiin, voin kasvattaa heidän sitoutuneisuuttansa. Lisäksi tietenkin erilaisten keskustelevien ja osallistavien harjoitusten avulla joukkueen yhteishenki ja luottamus rakentuu ohjatusti.

Proakatemia on tarjonnut myös paljon lisää työkaluja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Varsinkin positiivisen palautteen ja kiitoksen antaminen ovat yksi keinoista vahvistaa tiimin henkeä ja parantaa työmotivaatiota. Sama koskee mitä tahansa tiimiä. Olen jo aiemmin panostanut positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen tanssijoukkueissani, mutta Proakatemian myötä se on vahvistunut entisestään. Harjoittelemme lasten ja nuorten kanssa palautteen antamista ja vastaanottamista positiivisen palautteen avulla. Kauden loppua kohden lisäämme myös rakentavan palautteen määrää. Ensisijainen tavoitteeni kuitenkin lasten ja nuorten kohdalla on, että he oppisivat erottamaan konkreettisesti ja realistisesti sekä omat vahvuudet että kehityskohteet. Oman tanssin arviointi on kuitenkin se kaikista vaikein asia, joka helposti lipsahtaa etenkin nuorilla liiallisen kriittisen arvostelun puolelle. Tästäkin johtuen olemme ensin panostaneet luottamuksen, kannustavan ja hyväksyvän ilmapiirin luomiseen, jossa uskaltaa heittäytyä ja tehdä virheitä.

Yleisesti erilaisten työkalujen hyödyntäminen johtamisessa ja kaikessa Proakatemialla on myös asia, josta voin ammentaa omaan valmentajan työhön. Viime kauden lopussa visualisoimme yhdessä lasten ja nuorten kanssa menneen kauden aikajanalle. Tanssijat kirjoittivat eri värisille lapuille kauden onnistumiset, epäonnistumiset ja mieleenpainuvimmat hetket. Sitten podimme yhdessä, mitkä asiat johtivat mihinkin. Tämä on yksi esimerkki hyvästä visualisoivasta työkalusta.

Haluan vielä nostaa konfliktien pelkäämättömyyden, hallinnan ja niiden rakentavan ratkaisemisen. Olen oppinut Proakatemialla, että tiimissä työskennellessä konfliktit ovat väistämättömiä ja niitä ei tarvitse pelätä. Ne voivat jopa olla voimavara, jos ne käsitellään oikein. Nuorten ja lasten ryhmissä kohtaan takuu varmasti jonkinlaisia konflikteja urani aikana. Proakatemiaa ennen minulla ei olisi ehkä ollut eväitä sellaisten kohtaamiseen. Nyt koen, että osaan toimia sellaisen vastaan tullessa, enkä hätkähdä. Osaan nyt paremmin sanoittaa tilanteita ja tunteita sekä johtaa mahdollista konfliktia kohti sitä, että loppu viimein se kääntyy voimavaraksi.

Asia, johon haluan jatkossa panostaa enemmän, on erilaisten oppimistapojen sekä persoonien parempi huomioiminen valmentamisessani. Tähän en ole vielä ehtinyt niin paljon laittaa ajatusta, mutta se on välillä noussut mieleeni lasten ja nuorten kanssa työskennellessäni. Monimuotoisuuden hallinta ja inklusiivisuus ovat nousseet esiin tärkeinä teemoina johtamisessa Proakatemialla. Tiimityöskentely erilaisten ihmisten kanssa on opettanut, miten johtajan tulee tunnistaa ja arvostaa erilaisia näkemyksiä, taustoja ja vahvuuksia.

 

Lopuksi voin vain todeta, että Proakatemian ainutlaatuinen oppimisympäristö on tarjonnut ainutlaatuisen alustan valmentajuuteni kehittymiselle. Tiimityöskentely, itsensä johtaminen, kokemuksellinen oppiminen, konfliktit ja inklusiivisuus ovat kaikki olleet keskeisiä osatekijöitä, jotka ovat muokanneet näkemyksiäni johtamisesta ja valmentamisesta. Proakatemialla johtajuus ei ole staattinen rooli vaan jatkuva evoluutio, joka vaatii avoimuutta, oppimishalua ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja sellaista on mielestäni myös valmentajuus. Olen kiitollinen oppimiskokemuksista Proakatemialla. Ne ovat vahvistaneet niin johtajuuttani kuin valmentajan rooliani.

 

 

Kommentoi