Tampere
27 May, Monday
22° C

Proakatemian esseepankki

Minä joukkuepelaajanaKirjoittanut: Annika Viiala - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Ideal Team Player
Patrick Lencioni
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Luin taannoin kirjan nimeltä Paras mahdollinen joukkuepelaaja. Kirja kertoo kuvitteellisesta toimitusjohtajasta, joka yrittää pelastaa sairaan setänsä yhtiötä korjaamalla työntekijöiden suhtautumista tiimityöhön. Toimitusjohtaja pyrkii selvittämää sitä, että mitä ominaisuuksia todelliselta joukkuepelaajalta edellytetään ja luomaan toimintakulttuurin, jossa kaikki tekeminen perustuu näihin välttämättömiin ominaisuuksiin. Kirjan mukaan ominaisuuksia ovat Nöyryys, Nälkä ja Älykkyys. Nämä ominaisuudet eivät ole persoonallisuustyyppejä vaan nimenomaan piirteitä, jotka voi oppia ja joita voi kehittää.

Tiimipelaajan tärkeimmät ominaisuudet

Nöyrä = todellinen joukkuepelaaja on kiinnostuneempi ympärillään olevista ihmisistä kuin itsestään. Nöyrä henkilö osaa myöntää virheensä ja reflektoida omaa käytöstä niin hyvässä kuin pahassa. Nöyrän vastakohdaksi voisi kuvailla määräävä, vallanhimoinen, koppava tai ylimielinen. Ylimieliseltä henkilöltä voi löytyä rohkeutta ja jääräpäisyyttä, mutta sosiaalinen älykkyys voi olla puutteellista.

Älykkyys = sosiaalisesti älykäs ihminen tietää kuinka eri tilanteissa on käyttäydyttävä, mitä sanoa tai jättää sanomatta. Sosiaalisesti älykäs ihminen osaa asettua toisen saappaisiin ja pystyy ymmärtämään monia eri näkökulmia asiaan kuin asiaan. Uskon, että opiskelu Proakatemiassa opettaa meille kaikille kuuntelemisen taitoa, sen merkityksellisyyttä ja käytännön toteuttamista.  Sosiaalisesti älykkäät henkilöt luovat tiimiin yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä. He ovat empaattisia, hyviä kuuntelijoita ja osaavat kohdella toisia heidän luonteensa perusteella.

Nälkä – Nälkäisyydellä tarkoitetaan suurta halua tehdä asioita. Nälkäisillä ihmisillä on jatkuva tarve tehdä enemmän, kuin mitä pyydettiin, oppia lisää ja saavuttaa mahdollisimman paljon. Nälkäiset työntekijät ovat usein tehokkaita ja saavat paljon asioita aikaiseksi. Nälkäistä ihmistä ei tarvitse käskeä tekemään töitä ahkerammin tai miettimään seurauksia, koska hän on todennäköisesti jo askeleen edellä. Joissakin tapauksissa yksilön nälkäisyys on saattanut mennä äärimmäisyyksiin, ja voi olla haitaksi tiimityöskentelylle.

Nöyryys, nälkä ja älykkyys eivät ole merkityksellisiä yksittäisinä ominaisuuksina. Näiden ominaisuuksien yhdistelmä on avain kehittyneeseen tiimityöskentelyyn.

Itsearvio

Olen viimeisien vuosian aikana alkanut tietoisesti tekemään enemmän itsensä tutkistelua ja omien opittujen käytösmallien syvällistä pureskelua. Mielestäni olen jo päässyt alkuun, mutta matka ei missään tapauksessa ole vielä päättynyt. Olen kiinnittänyt enemmän huomiota omaan suhtautumiseen eri asioihin, itsensä johtamiseen, tehokkaaseen ajanhallintaan, läsnäoloon ja tiimissä työskentelyyn.  Koen, että elämänkokemus sekä henkilökohtaiset valinnat kotona ja urapolulla ovat tukeneet minua tässä prosessissa.

Jos tutkin itseäni kirjassa määriteltyjen ominaisuuksien myötä, niin koen omaavani kaikista kolmesta ominaisuudesta joitakin piirteitä, mutta myös puutteita. Koen kiittäväni ja kehuvani herkästi ympärillä olevia ihmisiä ja koen, että toisen menestyminen ei ole minulta itseltäni pois. Koen myös olevani sosiaalinen ja empaattinen, ja usein myötäelän ympärillä olevien henkilöiden kokemien asioiden kautta. Haluan kuitenkin kehittyä kuuntelijana ja oppia ymmärtämään kuulemiani asioita syvällisemmin ja laajemmin. Koen, että näistä kolmesta ominaisuudesta minulla korostuu vahvimmin nälkä. Haluan, että joukkueeni pärjää sekä yksilö, että tiimitasolla ja olen valmis antamaan kaikkeni yhteisen hyvän eteen. Usein teen enemmän, kuin mitä pyydettiin ja koen, että itselleni mieluisat asiat vievät helposti mennessään.

Mielestäni itsetutkistelussa tärkeää on pyytää palautetta, reflektoida omaa toimintaa ja viedä opittuja asioita käytäntöön. Haluan korostaa jatkossa vielä entisestään omaa käyttäytymistä tiimissä sekä tuomalla positiivista energiaa ja nälkää tiimin yhteisien tavoitteiden saavuttamiseen.

Työkalut

Haluan jakaa loppuun vielä kirjasta opittuja työkaluja kaikille tiimissä työskenteleville pohdittavaksi. Kuinka monta kohtaa pystyt omalla kohdallasi allekirjoittaa?

  • luottamuksen rakentaminen tiimikavereihin
  • konfliktitilanteiden hoitaminen joustavasti ja muita kunnioittaen
  • päätöksien tekeminen, vaikka osapuolet olisivat alun perin olleet eri mieltä
  • tiimin tuloksen asettaminen omien tarpeiden edelle

LÄHTEET
Lencioni, P. 2016. The Ideal Team Player – How to recognize and cultivate the three essential virtues.

Kommentoi