Tampere
24 Apr, Wednesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Minä johdettavanaKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Minä johdettavana?

Johdettavana olevan taidot ovat ammattimaista työotetta, auttamishalua, positiivista asennetta ja kykyä toimia työyhteisössä rakentavalla tavalla. Hyvä johdettavuus vaatii asennetta ja luottamusta, sekä esimieheltä, että muilta tiimiläisiltä ja hyvältä tiimipelaajalta. Työstä kannetaan vastuu, se tehdään tavoitteellisesti ja laadukkaasti, kun johdettava ja johtava luovat toimivan yhteistyön ja kommunikaation. (https://duunitori.fi/tyoelama/johda-minua).

Kaikki lähtee vuorovaikutuksesta

Johdettavan ja johtavan välillä kaikki lähtee vuorovaikutuksesta. Luottamus ja viestintä ovat merkityksellisessä asemassa kommunikaatiossa. Hyvä johdettava kohtelee työyhteisön jäseniä kunnioittavasti ja tasapuolisesti. Hän osaa vuorovaikutuksen sosiaaliset pelisäännöt ja tulee toimeen muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Myös palautteen anto ja vastaanotto luovat tärkeää roolia johdettavana kehittymiseen. (https://duunitori.fi/tyoelama/johda-minua).

Millainen johdettava olen?

Koen olevani suhteellisen hyvä johdettava. Arvostan kaikkia tiimiläisiä sekä työ- että vapaa-ajan persoonina. Minulle on luontevaa ja helppoa kommunikoida työyhteisössä. Koen, että hyvän johdettavan piirteitä ovat myös luottamus nostaa ongelmakohtia esiin johtavalle ja haastaa työyhteisöä kehittymään ja näkemään uusia näkökulmia. Olen onnistunut kehittämään kommunikaation taitojani haastamalla tiimiä ja yksilöitä ajattelemaan erilaisesta näkökulmasta ja kehittymään sitä kautta. Koen, että yksi johdettavana olemisen tärkeimpiä taitoja on kyky kuunnella ja prosessoida kuulemaansa. Minulle kuunteleminen ja läsnäolo ovat vahvuuksia, joiden kautta koen olevani helposti johdettava.

Tiimissämme uskallan ottaa vastuuta erilaisista asioista ja uskallan myös delegoida ja priorisoida asioita eteenpäin. Hoidan oman vastuualueeni ja pyrin kehittymään uusilla metodeilla ja palautteella, jota saan.

Kehitettävää minulla on itseni johtamisessa esseiden saralla sekä palautteen annossa muille työyhteisön jäsenille. Myös asenteessani on paikoitellen kehittämisen varaa.

Miten onnistua johdettavana?

Johdettavana olevan kannattaa pohtia omaa asennoitumistaan työhön, ammatilliseen kehittymiseen, esimieheensä ja koko työyhteisöön. (https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/1074109316/Alaistaidot+ovat+olennainen+osa+tyohyvinvointia.)

On tärkeää pohtia omaa toimintatapaa ja asennetta työyhteisön hyvinvoinnin ja yhteistyön edistämisen kannalta. Alaisena voi pohtia luoko parempaa ja avoimempaa työyhteisöä vai jarruttaako kehitystä. On tärkeää ymmärtää, miten voi johdettava kehittää hyvien tavoitteiden edistämistä.

Hyvä johdettava onnistuu johtamalla itseään. (Duunitori.) Kun uskaltaa ottaa vastuuta ja täyttää vastuun kriteerit positiivisesti ja arvokkaasti, luo samalla luottamusta työyhteisön välille. Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen on tärkeää, sillä ymmärrys ”minä vaikutan tekemisilläni” vaikuttaa myönteisesti sekä vuorovaikutukseen työyhteisön sisällä että johtavan ja johdettavan välillä.

Kommentit
Kommentoi