Tampere
18 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Minä johdettavana ja johtajanaKirjoittanut: Annika Viiala - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Ideal Team Player
Patrick Lencioni
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tämän soluesseen on kirjoittanut Matilda Tella, Mari Weckman ja Annika Viiala aiheesta tiimijohtaminen.  

Soluesseen tarkoituksena on pohtia 3 henkilön projektia ja sitä, että minkälaisia tiimipelaajiatarkemmin kuvattuna johdettavia ja johtajia – juuri me olemme kaikkineen vahvuuksineen ja heikkouksineen. Pohdimme asiaa yhteisen Heemi Desing projektimme kautta, jossa olemme määrittäneet projektillemme projektijohtajan ja muita vastuurooleja. Käytämme tekstissämme apuna belbinin tiimiroolitestiä ja tiimityöskentelyyn soveltuvaa kirjallisuutta.  

Tiimityöskentelyssä esiin nousevat eri henkilöiden persoonallisuudet ja näiden myötä jokaiselle tiimin jäsenelle löytyy oma rooli tiimissä. Hyvä tiimityöskentelijä osaa havaita omat vahvuudet, mutta myös heikkoudet ja on valmis kehittämään niitä parempaan suuntaan. Lisäksi hyvä tiimityöntekijä osaa asettua muiden asemaan ja näkemään asiat laajemmassa mittakaavassa. Patrikc Leicionin kirjan mukaan hyvät tiimityöskentelytaidot eivät ole persoonallisuustyyppejä vaan nimenomaan piirteitä, jotka voi oppia ja joita voi kehittää. 

 

Annika  

Jos saisin itse luonnehtia itsenä tiimityöskentelijänä niin koen olevani ystävällinen, tehokas, kannustava, mutta myös määrätietoinen, suorapuheinen ja hallitsevaProakatemian tiimejä luodessa meille tehtiin Belbinin personaallisuustestit, jotka mielestäni kuvaavat hyvin omaa toimintaani tiimissä. Tuloksen mukaan minä olen 80 prosenttisesti Implementer ja 60 prosenttisesti plant.  

Implementer on vastuuntuntoinen ja ahkera, joka usein organisoi toimintaa ja on “kääritään hihat ja ryhdytään toimeen” -tyyppi. Testin mukaan minua johtaa helpoiten Shaper tai Plant -persoonatyyppiä omaavat henkilöt, jotka arvostavat tehokkuutta ja ideoiden viemistä käytäntöön. Heemi projektin päällikkönä toimiva Matilda on Belbin testin mukaan Shaper, joten tämän testin mukaan minun on helppo toimia hänen johdettavana.  

Plant-persoonaa kuvaillaan seuraavasti: luova, mielikuvituksellinen ja vapaasti ajatteleva. Luo ideoita ja ratkaisee vaikeita ongelmia. Heikkouksia ovat: jättää sattumanvaraiset seikat huomiotta. Liian keskittynyt muuhun, jotta kykenisi tehokkaaseen kommunikointiin. 

Persoonassani on paljon sellaista, mikä on jossain määrin haitallista tiimityöskentelylle, mutta vielä enemmän haitallista minulle itselleni. Haluan tehdä paljon itse, olen ahkera ja vaadin päästä ratkaisemaan ongelmia. Tehokkuus menee minulla monessa asiassa yli ja koen sen olevan vaarallista omalle jaksamiselleni.  

Jämäkkänä ja sinnikkäänä persoonana minulla on kyky tulla toimeen vaativien esimiesten kanssa ja tarvittaessa nousta myös vastarintaan. Uskallan ehdottaa sellaisia päätöksiä, jotka eivät ole suosittuja. Pyrin aina odottamaan projektijohtajan suuntaviivoja ja päätöksiä, mutta joskus saatan löytää itseni tilanteesta, missä olen ottanut ohjakset omaan haltuuni. Etenkin niissä tilanteissa, kun mielestäni asia olisi hyvä saada nopeasti eteenpäin. Toivon saavani tästä palautetta tiimikavereiltani, mikäli se tuntuu muiden varpaille astumiselta.  

Minulla on rohkeutta tutkia uusia osavaltauksia, ottaa jossain määrin riskejä ja puolustaa omaa kantaani.  Olen valmis tekemään paljon asioita tiimin eteen ja haluan varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet saavat työlleen merkitystä.  

 

Mari 

Tiimipelaajana näen itseni määrätietoisena, loogisena ja kurinalaisena, sillä pyrin itsenäisesti johtamaan työmoraaliani saavutusten pohjalta. Käytännössä tarvitsen työskentelyyn omaa rauhaa, selkeää informaatiota ja loogista työlistaa, jonka pohjalta rakennan työmäärästä isomman kokonaisuuden. Jotta pääsen työlistassa eteenpäin, olen löytänyt pienien onnistumisten motivoivan minua kurinalaiseen työskentelyyn. 

Näitä piirteitä tukeekin tekemäni belbinin tiimiroolitestin tulokset, jonka mukaan olen suurimmaksi osaksi implementer eli toimeenpanija. Lyhenteeltään IM eli toimeenpanija on tasapainoinen ja hallitsee asioita. Työssään IM on looginen, luonteeltaan vahva, omistaa kurinalaisen otteen työhönsä, on käytännön organisoija ja muuttaa päätökset ja suunnitelmat toiminnaksi. Työssään IM tarvitsee vakaita rakenteita toimiakseen ja rakentaa niitä itse, mutta hänestä voi kuoriutua erittäin kilpailuhenkinen yksilö. 

Toisena suurena tuloksena sain Shaper eli Muokkaaja tai muovaajan eli kärsimättömän, dominoivan ja ulospäin suuntautuneen. Työssään muokkaaja on tehtäväorientoitunut johtaja, täynnä energiaa, impulsiivinen, emotionaalinen ja haasteista nauttiva. Huonoina puolina voidaan pitää muokkaajalla kilpailuhenkeä, jonka voi tulkita joskus ylimielisyydeksi ja sitä, miten tulokset vaikuttavat henkisesti muokkaajan toimintaan. 

Pystyn tunnistamaan itseni kummastakin yllä mainitusta tiimiroolitestin tuloksesta, mutta en koe itseäni kovin kilpailuhenkiseksi. Suurempana haasteena koen itselleni madaltaa isojen töiden aloittamisen kynnystä. Tällä hetkellä kynnyksen ylittäminen vaatii minulta useamman lyhyen työn suorittamista ja ongelmien ratkaisemista. Projektissa tämä voi olla erittäin haitallista, mikäli toinen osa puoli ei ymmärrä toimintaani. Ulospäin tällainen käyttäytyminen voi vaikuttaa tarpeettomalta ja ajan hukkaamiselta, joten ymmärrän hyvinkin, jos projektin muut osapuolet haluaisivat, että hyppisin eri työtehtävien välillä.  

Toisena haasteena koen itselleni suorasanaisuuden, sillä pyrin ilmaisemaan oman kantani poliittisesti, jotta jokainen ymmärtäisi kerralla minun kantani. Haluan opetella ilmaisemaan itseäni yksinkertaisesti ja jämäkästi, jotta voin nopeasti kommunikoida toisille tiimiläisille tarpeistani. 

Kaikesta huolimatta koen projektimme toimivan sulavasti, koska jokainen tiimiläinen tiedostaa omat heikkoutensa ja pyrkii aktiivisesti parantamaan omaa toimintaansa. Tämän lisäksi olen huomannut tiimissämme yhteisen halun tehdä töitä yhteisen tulevaisuuden eteen. 

 

Matilda 

Tiimipelaajana koen, että osaan innostaa sekä motivoida ryhmää, delegoida askareita, sanoa ei ylimääräiselle sekä hypettää pieniäkin asioita.  Projektissamme olen tällä hetkellä johtavainnostava sekä luova hassuttelija. Näistä piirteistä varmasti on hyötyä maanantai aamuna sekä mahdollisesti haittaa rankan viikon jälkeen perjantaina. 

Belbinin persoonallisuus testien mukaisesti tulokset osoittivat minut rooleihin Resource Investigator 93 % ja shaper 62 %. 

Resource Investigator on roolissa parhaimmillaan ulospäinsuuntautunut, innokas sekä kommunikoiva. Tiimissä RI tutkii mahdollisuuksia ja luo kontakteja. Huonoina puolina voidaan nähdä ylioptimistinen asenne sekä kiinnostuksen menettäminen heti kun alkuinnostus on hiipunut. 

Shaper osaa olla haastava, dynaaminen sekä kukoistaa paineen alla.  Shaperilta löytyy draivia eli intoa sekä rohkeutta voittaa esteet. Kuitenkin huonona puolina rooli voi olla provokaatioon taipuvainen tai loukata helposti ihmisten tunteita. 

Tunnistan itsessäni paljon yllä mainittuja piirteitä, kuten innokkuuden sekä kommunikoinnin. Kehityskohtana itselläni korostuu kiinnostuksen menettäminen. Tämä on tiimityössä erittäin haitallista, koska saatan usein jättää asioita tekemättä tai hutiloidamikäli löydän jotain itselleni jotain mieluisampaa tekemistä. 

Haluan onnistua tarraprojektissamme sekä tehdä siitä koko poppoollemme unelmaprojektin, joka tuottaa rahaa enemmän kuin osasimme ajatella. Tämä on tällä hetkellä päätavoitteeni, mutta tarvitsen meidän tiimiämme “vaikeina aikoina”, ettei kiinnostukseni keskity johonkin muuhun. 

“Kun ohjausryhmä tai projektin asettaja on hyväksynyt projektisuunnitelman, projektipäällikön tehtävänä on sen toteuttaminen. Tähän liittyy suunnittelu, organisointi, projektin etenemisen seuranta ja raportointi, mahdollisten ongelmien ratkaiseminen, viestintä, mahdollisten projektisuunnitelmaan tulevien muutosten kontrollointi ja projektiin liittyvä riskienhallinta.” (Mikko Mäntyneva 2016, 32) 

Tiimimme projektipäällikkönä, koen että paineen alla työskentely sopii minulle.  Olemme lyhyessä ajassa kohdanneet monenlaisia haasteita matkassa. Itse olen nauttinut niiden ratkaisemisesta sekä projekti on alkanut yhä enemmän tuntua omalta, kun sitä on saanut “puolustaa”. Toki heikkoutenani saatan turhautua, mikäli en itse osaa ratkaista ongelmaa. Tiimissämme on monta sinnikästä ongelman ratkaisijaa, joten jatkossa näiden ongelmien delegointi voisi olla fiksua. Projektipäällikkönä voisin tehdä enemmän riskienhallintaa sekä varautua paremmin mahdollisiin tilanteisiin 

 

Projektin elinkaari  

Mikko Mäntynevan kirjassa Hallittu Projekti jaetaan elinkaarellaan useampaan vaiheeseen. Nämä vaiheet eroavat toisistaan esimerkiksi toiminnoiltaan, ominaisuuksiltaan ja työskentelytavoiltaan. Mikko on jakanut projektin elinkaaren neljään vaiheeseen, jotka ovat valmistelu, suunnittelu, toteuttaminen, päättäminen. 

Jokaisessa projektin vaiheessa tiimiläisellä on oma tärkeä rooli. Koko projektin aikana projektipäällikön tulisi olla tietoinen aikataulusta sekä aina askeleen edellä projektia. Tiimiläisten vahvuudet korostuvat eri vaiheissa eri tavoin, kuten Annikan luovuudesta on paljon hyötyä valmistelussa sekä suunnittelussa. Toteutuksessa Annikan ahkeruus, rohkeus sekä jämäkkyys pääsevät loistamaan. Marin tieto-osaaminen sekä itsenäinen tekeminen antavat meidän projektillemme paljon tuulta toteutuksessa sekä päättämisessä. Marilla on selkeä vahvuus tiimipelaajana ratkoa ongelmia sinnikkäästi sekä huolellisesti, joka tuo Matildan innostukselle arvokasta tasapainoa.  

Matilda johtaa projektiamme jämäkällä otteella, hyvin suunnitelluilla aikatauluillaselkeällä kommunikoinnilla ja ripauksella huumoria. Hän on ylittänyt odotuksemme ja tekee laadukasta työtä projektijohtajan saappaissa.  

Alle olemme koonneet herätteleviä aihealueita kehittämään projektin johtajan ja johdettavien yhteistyötaitoja.  

  1. luottamuksen rakentaminen tiimikavereihin 
  1. konfliktitilanteiden hoitaminen joustavasti ja muita kunnioittaen  
  1. päätöksien tekeminen, vaikka osapuolet olisivat alun perin olleet eri mieltä 
  1. tiimin tuloksen asettaminen omien tarpeiden edelle 

 

LÄHTEET:  

Belbin team roleshttps://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/ 

Lencioni, P. 2016. The Ideal Team Player – How to recognize and cultivate the three essential virtues.   

Mäntyneva, M. 2016. Hallittu Projekti 

Kommentoi