Tampere
17 Jun, Monday
18° C

Proakatemian esseepankki

Millaista on hyvä yhteistyö?Kirjoittanut: Saara Leinonen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mitä hyvä yhteistyö vaatii? Millaisia kompastus kiviä yhteistöihin liittyy? Yhteistyötä tehdään Proakatemialla niin yksilöiden, tiimien ja ulkopuolisten yritysten kanssa. Tässä esseessä haluan paneutua siihen, millaista hyvä yhteistyö oikeasti on.

 

Kun halutaan tehdä yhteistyötä

 

Yksi yhteistyön tärkeimpiä asioita on molempien osapuolien innostuneisuus tekemistä kohden sekä halu toimia yhdessä ja puhaltaa yhteen hiileen. Yhteistyössä saa aina jotain enemmän kuin yksin yrittämällä. Tällöin ei ole erikseen voittajia ja häviäjiä, vaan kyseessä on yhteinen onnistuminen (Kasvustoori 2020). Jotta yhteiseen tavoitteeseen pääsee, on molempien osapuolien sitouduttava tekemiseen kunnolla.

Ilman sitoutuneisuutta yhteistyö ei ole avointa tai kehittävää ja onnistumisen mahdollisuudet laskevat. Kommunikaatio kuuluu avoimuuteen, joten myös ongelmatilanteissa ratkaisut tulee tehdä yhdessä ja molemmat osapuolet toimivat niiden mukaisesti. Mikäli kommunikaatio ei ole avointa, eikä yhteistyössä ole laisinkaan läpinäkyvyyttä tai tilanteessa ei päästä yhteiseen ratkaisuun, yhteistyö voi kaatua siihen.

Yhteistyötä aloittaessa molemminpuolinen innokkuus ja sitoutuminen on tärkeä tehdä selväksi. On myös sellaisia tilanteita, että toisella osapuolella innokkuus tehtävää kohden laskee. Näin voi tapahtua silloin, kun tehtävien määrä on liian suuri tai niiden delegointi on ollut epäselvää tai yhteinen kommunikaatio ja yhteistyötaidot eivät kohtaa.

Silloin kun molemminpuolinen innostus ei ole kohdillaan ja ei myöskään yhteistyö ole enää mukavaa. Tällöin toinen osapuoli saattaa vain jäädä niin sanotusti roikkumaan mukaan, koska yhteistyöstä on jo sovittu. Tässä tilanteessa projektijohtaminen on tärkeässä asemassa. Niin oman tiimin kuin yhteistyökumppaneidenkin huomioiminen ja mukavan työnteon ylläpitäminen helpottaa yhteistyötä ja mahdollistaa myös sille jatkumoa.

 

Tavoitteen asettaminen

 

Myös tavoitteet tulee tehdä selkeiksi ja niiden tulee olla yhteisiä. Tavoitteiden on oltava merkittäviä molemmille osapuolille, ja tällöin se edistää yhteen hiileen puhaltamista. Kun tavoitteet on sovittu etukäteen ja ne saavutetaan, on molempien osallistuttava seuraavan askeleen pohdintaan. Onko yhteistyöllä merkitystä ilman yhteistä tavoitetta?

Ilman luottamusta ei rakennu hyvää ja toimivaa yhteistyötä Luottamuksen pitää olla sellaista, ettei tarvitse miettiä tekeekö toiset, kuka ottaa vastuuta ja milloin tekee? Luottamuksen pitää olla sellaista, että molemmat osapuolet tietävät toisen hoitavan osuutensa (Kasvustoori).

Kun molemmat osapuolet tekevät oman osansa mallikkaasti loppuun, rakentuu onnistunut yhteistyö. Molempien vahvuudet tulee ottaa huomioon. Työtehtävät delegoidaan sen mukaan, kuka on parhain tekemään kyseistä tehtävää. Tehtäviä jakaessa huomioidaan myös kiinnostus- ja innokkuusaste tehtävää kohti.

Hyvässä yhteistyössä siis uskalletaan luottaa siihen, että tehtävän saanut hoitaa hommansa. Arvostetaan kumppaneiden osaamista ja heidän tekemistään. Uskalletaan myös pyytää toisten apua, jos ei joku pystykään hoitamaan hommaa (Kasvustoori). Täytyy uskaltaa olla avoin sekä rehellinen ja myös kysyä ja tarjota apua tarvittaessa.

”Kun yhteistyöhön lisätään ripaus kummaltakin luovuutta ja sirotellaan päälle kummankin rohkeutta, ehkä vähän uskallusta hullutteluunkin, niin saadaan erinomainen keitos. Tästä syntyy hyvä yhteistyö” (Kasvustoori)

 

Sopimuksien tekeminen

 

On hyvä kirjoittaa sopimukset kirjallisesti. Molempien osapuolien tulisi hyväksyä sopimukseen asetetut säännöt ja myös sitoutua niihin. Kannattaa sopia selkeät pelisäännöt, joissa tulee selväksi kaikki ne asiat, joista voi tulla epäselvyyksiä. Esimerkiksi päätöksentekoprosessit, kuka tekee ja milloin sekä millaiset ovat osapuolten työtehtävät. Sopimuksessa olisi hyvä näkyä selkeästi, että jos tehtäviä ei saakaan ajallaan valmiiksi, niin kuinka ne korvataan. Ei pidä vähätellä esimerkiksi työpanoksen tuntimäärää (Kasvustoori).

Jokainen Akatemian tiimiyritys tekee tiimille omat sisäiset säännöt, johon sitoudutaan ja sääntöjä noudatetaan. Säännöt tehdään kirjallisesti ja jokainen tiimin jäsen allekirjoittaa ne. Mikäli allekirjoitusta ei tapahdu, yhteistyön avulla säännöt tehdään niin selkeiksi, että jokainen jäsen hyväksyy ne.

 

Asiat, joita välttää yhteistyössä

 

Jos säännöt ovat puutteelliset tai kaikki yhteistyöhön kuuluvat osapuolet eivät niitä hyväksy, voi yhteistyöstä tulla vaikeaa. Yhteistöissä voi tapahtua myös niin, että toisella osapuolella on epärealistinen kuva tavoitteiden toteutumisesta tai aikamäärästä (Kasvustoori). Epärealistiset kuvat voivat aiheuttaa ongelmia.

Alle mainittu Kasvustoorin verkkosivuilta ”yhteistyön sudenkuoppia”

  1. Ei pelata oikeasti yhteiseen pussiin
  2. Ei luoteta yhteistyökumppaniin
  3. Ei olla rehellisiä osapuolille
  4. Aletaan hiljalleen tehdä osapuolilta salaa omia juttuja ja vähentää omaa panostaan
  5. Ei ole selkeää tehtävänjakoa
  6. Tavoitteet eivät ole selkeitä
  7. Viestintä osapuolten välillä ontuu
  8. Ei uskalleta kysyä

(Kasvustoori).

Mikäli nämä sudenkuopat ovat havaittavissa yhteistyötä tehdessä, on mahdollista, ettei yhteistyö suju niin mallikkaasti kuin olisi toivottu ja yhteistyön jatkumo on epävakaa.

Näitä Kasvustoorin mainitsemia sudenkuoppia tulisi myös ottaa huomioon tiimiyrityksissä. Yhteistyötähän tiimissä tapahtuu koko ajan, joten jos edes yksi sudenkuoppa vaikeuttaa tiimiä, ei etenemisestä ja työskentelystä tule yhtään mitään.

Prosessi sujuu ja kustannukset ovat minimissä silloin, kun kaikki toimii. Jos joku asia ei toimi, helposti prosessiin sekaantuu liikaa ihmisiä ja työtunnit karkaavat käsistä (Ekberg, A 2016)

 

Yhteistyöt Proakatemialla

Koska Proakatemialla työskennellään paljon niin yksilöiden, tiimien kuin ulkopuolistenkin yritysten kanssa, yhteistyötaidot ovat keskeisiä asioita onnistuneeseen projektiin. Yhdessä tekeminen ja oppiminen voi olla huomattavasti tehokkaampaa kuin yksin väkisin yrittäminen. Innovoinneissa on suotavaa saada useita eri näkökulmia, mielipiteitä ja haastamisia. Yhteistyö kehittyy jatkuvasti, kun ideoita ja keskustelua tapahtuu projektin edistämiseksi. Muiden opiskelijoiden, oman tiimin ja yhteisön kannustukset ja fiilistelyt nostattavat motivaatiota ja työmoraalia entistä korkeammalle.

 

Yhteistyötaitojen ansiosta yhä enemmän yrityksistä haluaa tehdä Proakatemian ja akatemialaisten kanssa yhteistyötä.

 

Lähteet:

Ekberg, A. 2016. Hyvä yhteistyö on painonsa arvosta kultaa. Luettu 4.5.2022https://www.fiblon.com/2016/08/29/hyva-yhteistyo-painonsa-arvosta-kultaa/

Kasvustoori. 2020. Mistä rakentuu hyvä yhteisö tekemisessä? Luettu 4.5.2022

https://www.kasvustoori.fi/mista-rakentuu-hyva-yhteistyo-tekemisessa/

Aihetunnisteet:
Kommentoi