Tampere
18 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Millainen johdettava olen?Kirjoittanut: Tuomas Saarinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

INTRO

Essee pohjautuu Evisionin pajaan 18.2., jossa kävimme Outi Katteluksen vetämänä tiimin kehityskohtia läpi Topaasia-korttipelin kautta, sekä omiin kokemuksiini johtamisesta ja johdettavana olemisesta.

MILLAISTA ON HYVÄ JOHTAJUUS?

Jokaiselle on varmasti tuttu ”pomo VS johtaja” -vertailu. Jos vertauskuva on tuntematon, tässä lyhyt kertaus. Pomo on se ääriperinteinen ison pöytänsä takaa käskyjä huutava, auktoriteetilla toimintansa oikeuttava ja pelolla johtava mörkö, jota työntekijät inhoten tottelevat. Johtaja puolestaan tekee tiimin kanssa yhdessä, johtaa esimerkillä ja ansaitsee omalla toiminnallaan alaistensa kunnioituksen ja luottamuksen. Nykyajan yritysmaailmassa on onneksi yhä vähemmän pomoja ja enemmän johtajia.

Näin on asia myös Proakatemialla, jossa esimerkiksi projektipäälliköt ovat tasavertainen osa projektitiimiä ja tekevät töitä yhtä lailla kuin tiimin muutkin jäsenet. Pomottaminen tiimiyrityksessä kaatuisikin omiin jalkoihinsa jo kättelyssä – kukaan ei halua kokea olevansa alempiarvoinen sätkynukke. Tasavertaisuus luo kuitenkin haasteita, jotka kumpuavat sekä johtajuudesta että johdettavana olemisesta yrityksessä, jossa lopulta jokaisen sanalla on täsmälleen yhtä suuri painoarvo.

JOHTAJUUS PROAKATEMIALLA

Proakatemialla on kyse vertaisjohtamisesta. Kenelläkään ei lähtökohtaisesti ole johtajan tai esimiehen titteliä, eikä ketään ole pakko totella. Tiimin eteenpäin vieminen vaatii kuitenkin myös johdettavana olemisen taitoa. Lähes joka tiimissä todennäköisesti on myös ihmisiä, jotka eivät ole koskaan toimineet minkäänlaisissa johtotehtävissä, ja Proakatemia onkin harvinaisen turvallinen paikka sen kokeilemiseen.

Evisionissa on kolme erillistä projektia, joissa jokaisessa luonnollisesti on myös projektipäälliköt. Tämän lisäksi tiimissämme on johtoryhmä, joka koostuu talouteen ja liiketoimintaan keskittyvästä business leaderista, tiimin hyvinvointia ja yhteisiä asioita hoitavasta team leaderista sekä yrityksen lukuja seuraavasta talouspäälliköstä. BL ja TL täydentävät toisiaan, eikä toinen pärjäisikään ilman toista. Nykyinen systeemi ja johtoryhmä pelkän BL:n sijaan otettiin Evisionissa käyttöön vuodenvaihteessa, ja olen mielissäni siitä, miten hyvin kaikki on toiminut. Vauhdikas BL Arttu ja rauhallinen TL Siiri ovat tasapainottaneet toisiaan ja luotsanneet koko tiimiä upeasti eteenpäin.

Johtotehtävissä auktoriteetti ja kunnioitus voi olla vaikea saavuttaa, koska tiimioppimistaitomme ovat vielä kehittymässä. Luottamus siihen, että projektipäällikkö ajattelee projektin ja projektitiimin parasta, ei tule aina automaattisesti. Haastaminen on hyvästä, mutta tarpeeton päällikön aseman kyseenalaistaminen ja valtataistelut eivät tee muuta kuin hajottavat hitaasti rakentuvaa tiimihenkeä.

JOHDETTAVANA OLEMINEN PROAKATEMIALLA

Tiimimme henkilömäärä on 20. Jokaisella meillä on oma luonteemme, työtapamme ja unelmamme. Erilaiset ihmiset toimivat parhaiten eri johtamistyylien alaisuudessa, eikä yksi tyyli sovi kaikille. Johtoryhmä ei toiminnallaan aina voi tehdä kaikkia miellyttäviä päätöksiä, joten meiltä jokaiselta vaaditaan empatiaa, pelisilmää ja kykyä joustaa. Jotta tiimi toimii, tiimin jäsenten on kyettävä näkemään tiimi kokonaisuutena ja ymmärtämään, että tiimin etu menee oman edun edelle.

Ihmiset, joilla on johtamisesta kokemusta jo ajalta ennen aloittamista Proakatemialla, ajautuvat myös helposti johtotehtäviin. Projektitiimikin saattaa kokea, että johtajaksi kannattaa valita sellainen henkilö, jolla on jo jokin koppi siitä, miten johdetaan spektaakkelimaisen hyvin. Tämä kuitenkin nostaa johtajan saappaisiin hyppäämisen kynnystä niille, jotka eivät ole johtaneet niin paljoa, vaikka ehkä haluaisivatkin.

Mielestäni kuka tahansa voi johtaa projektia tai koko Evisionia, jos muut osaavat olla hyviä johdettavia. Empatia on avainsana. Empatia on taitoa kuvitella itsensä toisen ihmisen asemaan ja sitä kautta ymmärtämään toisia. Tätä vaaditaan jokaiselta tiimin jäseneltä. Kun tiimi näyttää tukensa, jokaisella yksilöllä on mahdollisuus oppia loistavaksi johtajaksi. Johtotehtävässä oleminen Evisionissa eiv myöskään kestä puolta vuotta pidempään, joten meillä kaikilla on oiva mahdollisuus sekä johtaa että tulla johdetuksi.

MINÄ JOHTAJANA

Evision jatkaa nykyisellä organisaatiomallilla ainakin vuoden 2020 loppuun asti. Valtaosa tiimistä oli jatkon kannalla, sillä kevät on sujunut todella hyvin johtamisen näkökulmasta. Harkitsin itse TL:n roolia tulevalle syksylle, mutta tällä hetkellä haluan antaa kaikkeni HIGHLEVELiin, jotta kesän ja koko loppuvuoden aikana saamme oikeasti isoja asioita tapahtumaan. Myös BL:n rooli herättää mielenkiintoni, mutta senkään aika ei ole vielä ensi syksynä.

Uskon, että minulla olisi paljon annettavaa kumpaankin rooliin, etenkin BL:n rooli jo ajatuksena jännittää ja kutsuu kokeilemaan ja parantamaan kykyjäni johtajana. Minua kiinnostaa, voiko Evisionin toimintaa muuttaa vieläkin ketterämmäksi ja muutoksiin nopeammin uppoutuvaksi. Tavoitteenani on kuitenkin jatkaa yrittäjänä koulun jälkeenkin, mikä edellyttää taitoa johtaa. Taitoa olla johtaja eikä pomo. Ja kuten alussa sanoin, ei ole Proakatemiaa parempaa paikkaa päästä harjoittelemaan tätä.

MINÄ JOHDETTAVANA

Ennen kuin HIGHLEVEL oli edes aloittanut toimintaansa mutta tiimi oli kasassa, silloinen projektipäällikkömme Kimi kysyi meiltä jokaiselta erikseen henkilökohtaisesti, mitä odotamme häneltä projektipäällikkönä ja miten haluamme tulla johdetuiksi. Loistava peliliike johtajalta heti projektin ensiaskelilla. Kerroin odottavani rohkeaa tehtävien delegointia ja työmäärän jakamista, sekä uskallusta antaa palautetta, niin kehua kuin kritiikkiäkin. Kimi hoiti tonttinsa esimerkillisesti ja hän oli mielestäni tasapainoinen johtaja HIGHLEVELille.

Jälkimmäiseen kysymykseen vastasin, että saan tsempistä hyvin vauhtia, mutta suoraa palautetta toiminnasta saa ja pitääkin antaa. Koen olevani melko helppo johdettava ja teen helposti kompromisseja, kunhan ne palvelevat projektitiimin etua. Toisinaan en lähde haastamaan toisia, jos mielipiteemme eivät kovin paljoa eroa toisistaan. Olen kevään aikana oppinut sanomaan rohkeammin omia ajatuksiani ääneen, mistä olen ylpeä.

OUTRO

Mielestäni ei ole mahdollista olla hyvä johtaja ennen kuin osaa olla hyvä johdettava. Vasta johdettavana olemisen ja sen ymmärtämisen jälkeen todella osaa kuunnella alaisiaan ja samaistua heidän tilanteeseensa. Hyvä johtaja ymmärtää tiimin jäseniä yksilöinä, ja pyrkii auttamaan heitä parhaansa mukaan kohti huikeimpia mahdollisia suorituksia.

Pomot pompottavat, johtajat johdattavat.

LÄHDE: Evisionin paja Tribella 18.2.2020, Outi Kattelus – ”Yhteinen Evision”

Kommentit
Kommentoi