Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Miksi Proakatemialainen pärjäisi Diili ohjelmassa?Kirjoittanut: Lauriina Matilainen - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Törmäsin hetki sitten mainokseen Diili ohjelmasta ja muistin katsoneeni sitä lapsena. Halusin virkistää muistiani ja aloin katsomaan uudistettua versiota. Katsoin seitsemännen tuotantokauden (2021) sekä kahdeksannen tuotantokauden (2022) ja huomasin, että on todella paljon asioita, jotka yhdistävät Proakatemiaa sekä Diili ohjelmaa. Seuraavaksi käymme läpi havainnot, jotka huomasin katsoessani ohjelmaa.

Diili on siis viihdeohjelma, joka on alun perin Yhdysvalloista. Diilissä kilpailee joukko ihmisiä, jotka ottavat toisistaan mittaa liikemiestaidoillaan. Ohjelmassa on erilaisia tehtäviä, ja jokaisien tehtävien jälkeen joukkueet näkevät johtoryhmässä, jossa kausilla 7. ja 8. Jaajo Linnonmaa julkistaa voittajajoukkueen. Voittajajoukkue pääsee nauttimaan erilaisista palkinnoista, joista joskus on hyötyä esimerkiksi seuraavassa tehtävässä. Koko Diili ohjelman voittajan palkinto on vaihdellut tuotantokausilla, mutta esimerkiksi 8. tuotantokaudella voittaja saa starttirahaa uudelle yritykselle, jossa liikekumppaneina toimii itse Jaajo Linnonmaa, Toni Lähde sekä Noora Fageström. (Ruutu.fi, 2022)

Diilissä huomasin heti alkuun sen, kuinka suuri vaikutus oli joukkueen persoonissa. Yleensä joukkueissa parhaiten äänensä saivat kuuluviin ne, jotka osasivat erottua joukosta. Määrätietoiset sekä päättäväiset persoonat pitivät naruja käsissään. Tehtävänannon jälkeen joukkuelaiset saivat valita projektipäällikön sekä apulaisjohtajan. Tähän monesti vaikutti se, kenen vahvuusalueella tehtävä pyöri. Huomasin, että tilanteessa paljon vaikutti myös se, kuka uskalsi ensin ääneen sanoa haluavansa projektipäällikön paikalle. Toki oli tilanteita, jossa joukkue antoi mahdollisuuden hiljaisemmille persoonille.

Asia, joka erottui heti alussa esimerkiksi 7. tuotantokauden kohdalla oli kommunikaatio. Osa joukkuelaisista ei osannu kommunikoida keskenään ja se koitui heidän kohtalokseen. Tehtävät olivat vaativia ja niissä tarvittiin joukkueen sisäistä kommunikaatiota. Me proakatemialla harjoitellaan kommunikaatiota paljon ja sen huomaa tilanteissa, jossa on proakatemialaisia sekä esimerkiksi muiden alojen opiskelijoita. Myös palautteenanto oli merkittävässä roolissa kilpailijoiden keskuudessa. Huomasin useamman tilanteen, jossa tehtävä kaatui siihen, ettei osattu antaa palautetta. Yleensä palautteenanto tapahtui vasta johtoryhmässä, jossa usein saatettiin syyttää jotain kilpailijaa tehtävän epäonnistumisesta. Monesti kilpailijat eivät tajunneet puuttua epäkohtiin keskellä kilpailutilannetta. Uskon, että proakatemialaisen vahvuus Diilissä olisi hyvä kommunikointi sekä palautteenanto- ja vastaanotto.

Tehtävissä oli paljon vastuutehtäviä ja monet kilpailijoista eivät pystyneet delegoimaan tehtäviä muille. Huomasin, että jossain tehtävissä projektipäällikkö keräsi liikaa vastuuta itselleen, jolloin projekti epäonnistui. Toki jotkut projektipäälliköt tajusivat hyödyntää eri kilpailijoiden vahvuuksia ja osasivat jakaa tehtävät osaamisen mukaan. Vastuunjakaminen on tärkeää, sillä tehtävissä aikaa oli vähän ja tekemistä oli paljon. Hyvä esimerkki vastuunjakamisesta on esimerkiksi myyntipäivät. On huomattavasti tehokkaampaa jakaa vastuuta, kun keskittyä isolla porukalla samaan tehtävään.

Yksi iso vahvuus proakatemialaisella Diili ohjelmassa olisi innovointi sekä ”out of the box” ajattelu. Olemme kokeneet paljon erilaisia innovointitapahtumia sekä olemme opiskelleet innovoinnin menetelmistä. Koimme keväällä 2022 haasteen nimeltään tiimidiili, jonka meidän tiimien valmentajat olivat kehitelleet. Pääsimme innovoimaan yrityksen arvojen mukaiset toimintamallit, joita pystyisimme itse hyödyntämään toiminnassamme. Pääsimme esittämään valmiin idean muutaman tunnin kuluessa ulkopuoliselle toimijalle. Tehtävä oli hyvin tyypillinen Diilin tehtävä.

Diilissä innovointia käytettiin paljon. Monessa tehtävässä innovoitiin jollekin yritykselle ja valitettavan moni kilpailija ei ymmärtänyt ajatella esimerkiksi ”out of the box” periaatteella. Toki kyseinen ajattelumalli ei välttämättä toimi kaikkiin tehtäviin, mutta esimerkiksi 7. kauden finaalijaksossa finaalikilpailijoilla oli hyvin samankaltaiset ideat, mikä hankaloitti voittajan valinnassa.

Myynti on tärkeä ja isossa roolissa oleva tekijä. Diilin tehtävät koostuivat pitkälti myymisestä. Jos tästä ei ollut kokemusta, se saattoi koitua joukkueen kohtaloksi. Kilpailijoita oli laajasti eri aloilta, mutta myymistehtävissä siitä ei ollut apua. Proakatemialla järjestetään vuosittain myyntipäivät, jolloin pääsemme kokemaan myyntiä niin kasvotusten kuin puhelimitse. On paljon muita tilanteita, jolloin pääsemme kokemaan myyntiä, joten se on meille tuttua. Näen, että siitä on apua Diili ohjelmassa. Myynnin lisäksi koen, että olemme luovia ja se olisi varmasti meidän yksi vahvuus.

Päähavaintona huomasin sen, kuinka paljon tiimityöskentelytaidot vaikuttivat kilpailussa. Joukkueita sekoitettiin välillä kesken kilpailun, joten se tuotti valtavasti ongelmia, kun ryhmädynamiikka muuttui. Huomasin, että etenkin voittajajoukkueen palkinnot, jossa tiimi pääsi kunnolla tiimiytymään edesauttoi seuraavassa tehtävässä. Joukkueella oli parempi tiimihenki ja näin ollen enemmän luottamusta. Siitä oli iso apu tulevaisuuden tehtävissä. Ohjelmasta huomasi sen, ketkä eivät olleet tiimihenkisiä kilpailijoita. Osa kilpailijoista jyräsi omat mielipiteet muiden läpi ja yleensä tehtävät epäonnistuivat heidän takia.

Vahvasti pärjäsivät ne persoonat, jotka selkeästi erottuivat kilpailusta omalla asenteella. Voittajissa huomasin samoja piirteitä, kuten päättäväisyys, ymmärtäväisyys sekä asenne. Kilpailun tehtävät olivat yhä haastavimpia kilpailun edetessä, joten voittajalta vaadittiin sisua joka tehtävässä, vaikka se ei ollut mieluinen. Koen, että proakatemialaiselta löytyy tiimityöskentely- ja kommunikaatiotaidot sekä hyvä asenne, puhumattakaan laajoista kontakteista.

Toivottavasti pääsemme joku päivä näkemään proakatemialaisen Diili ohjelmassa, sillä näkisin meissä paljon potentiaalia. Ja ennen kaikkea meillä voittomahdollisuudet olisivat  korkealla.

Aihetunnisteet:
Kommentoi