Tampere
23 May, Thursday
19° C

Proakatemian esseepankki

Miksi?Kirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Start with Why
Simon Sinek
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Kirjassaan “Start With Why: How great leaders inspire everyone to take action” Simon Sinek tutkii kysymystä, miksi jotkut yksilöt ja organisaatiot saavuttavat huomattavaa menestystä, kun taas toiset eivät. Kirjan inspiroivat tarinat, vakuuttavat esimerkit ja ihmisen käyttäytymisen tutkiminen kertovat taustalla olevan tarkoituksemme ja niin sanotun ”Miksin” merkityksestä. Kirjassa korostetaan sen merkitystä erityisesti johtajuudessa sekä yksilön omalla henkilökohtaisella tasolla. (Sinek 2009)

 

The Golden circle: miksi, miten, mitä

Sinekin kirjan ytimessä on käsite “Golden circle”, joka koostuu kolmesta ympyrästä: “Miksi”, “Miten” ja “Mitä”. Uloin ympyrä eli “Mitä” edustaa tuotteita, palveluita tai toimintaa, jota yksilö tai organisaatio tuottaa tai tekee. Keskimmäinen ympyrä “Miten” edustaa prosesseja ja strategioita, joita käytetään näiden tulosten saavuttamiseksi. Ytimessä oleva ympyrä on “Miksi”, jolla tarkoitetaan taustalla olevaa tarkoitusta tai syytä, joka ohjaa yksilöä tai organisaatiota. Sinek väittää, että vaikka useimmat johtajat ja organisaatiot keskittyvät “Mitä” ja “Miten” ympyröihin, kun taas menestyneimmät aloittavat “Miksi” ympyrällä. Aloittamalla tarkoituksestaan tai syystä toiminnan olemassa oloon he voivat innostaa muita toimimaan. Mallin ytimessä oleva “Miksi”, haastaa perinteiset johtajuuden lähestymistavat, jotka keskittyvät kohtiin “Mitä” ja “Miten”. Sinekin mukaan poikkeukselliset johtajat aloittavat tarkoituksestaan eli “Miksi” ja viestivät siitä intohimoisesti innostaakseen ja sitouttaakseen muita. Kun johtajat näin ilmaisevat uskomuksiaan ja arvojaan, he vetävät puoleensa samanhenkisiä henkilöitä, jotka jakavat samanlaisen näkemyksen ja voivat parhaassa tapauksessa muodostavaa sitoutuneen tiimin. (Sinek 2009)

 

Inspiroiva johtajuus: syyn kertominen (Miksi)

Kirjan inspiroivissa tarinoissa Sinek esittelee, kuinka johtajat, kuten Martin Luther King Jr., Steve Jobs ja Wright Brothers, saavuttivat huomattavaa menestystä kertomalla juuri tämän “Miksi”. He eivät vain kertoneet, mitä he olivat tekemässä tai miten he tekisivät sen vaan he jakoivat näkemyksensä, uskomuksensa ja unelmansa innostaakseen muita. Sinekin mukaan yhteydenpito aivojen emotionaaliseen osaan, jossa päätökset tehdään, on tärkeää innostaessa muita toimintaan. Kun ihmiset uskovat samaan “miksiin”, he tuntevat yhteenkuuluvuuden ja yhteisen tarkoituksen, mikä johtaa syvempään sitoutumisen tasoon. Tosiasioilla johtamisen ja lukujen kommunikoimisen sijaan tarinoiden kertomisen ja visionäärisen viestinnän avulla johtajat voivat siis inspiroida suurta motivaatiota tiimeissään. “Start With Why” korostaa tarkoituksen ja siihen uskomisen merkitystä johtamisessa. Kun johtajat aidosti uskovat “miksiinsä”, se tukee päättäväisyyttä jopa haasteiden edessä. Tällainen usko kerää muiden luottamusta ja kunnioitusta. (Sinek 2009)

 

Inspiroivan kulttuurin kehittäminen

Sinekin mukaan suuret johtajat eivät ainoastaan inspiroi yksilöitä, vaan myös rakentavat inspiroivaa kulttuuria organisaatioissaan. Kertomalla “miksi” ja varmistamalla, että jokainen tiimin jäsen noudattaa sitä, johtajat luovat tarkoituksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tiimissään ja mahdollisesti koko organisaatiossaan. Tämä yhteinen tarkoituksellisuuden tunne tukee yksilöitä arkipäiväisissä työtehtävissä ja luo motivoitunutta ilmapiiriä tiimissä, joka työskentelee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtajat, jotka aloittavat sanasta “Miksi”, ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan ulkopuolelta tulevia haasteita ja muutoksia. Toiminnan tarkoitustoimii ohjaavina suuntaviivoina, jonka avulla johtajat voivat tehdä strategisia päätöksiä, jotka ovat linjassa organisaation vision, arvojen ja mission kanssa. Näin ollen tällaiset organisaatiot ovat kestävämpiä, koska ne eivät ole riippuvaisia pelkästään lyhyen aikavälin strategioista, vaan niitä ohjaa syvempi tarkoitus. (Sinek 2009)

 

Transformationaalinen johtajuus

“Start With Why” kannattaa transformationaalista johtajuutta, joka keskittyy henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen. Kun johtajat ilmentävät “miksiään”, he innostavat muita tekemään samoin, antaen yksilöille mahdollisuuden löytää tarkoituksensa ja omaksua johtajarooleja itse. Tällainen lähestymistapa luo positiivisen muutoksen vaikutuksen, joka edistää jatkuvaa kehittymisen kulttuuria yksilöissä ja koko organisaatiossa. (Sinek 2009)

 

Pohdintaa

Simon Sinekin “Start With Why” ja sen mallit ovat niin Proakatemialla kuin maailmallakin tunnettuja. ”Start with why”tarjoaa valaisevan näkökulman johtamiseen ja erityisesti transformationaaliseen johtamiseen. Kirjassa keskeisenä teemana on ”Miksi” eli taustalla olevan tarkoituksen merkitys johtamisessa, tähän kirja myös tarjoaa mallin sekä työkalun ”Golden circle”, joka on hyödyllinen jokaiselle johtajalle ja organisaatiolle. Inspiroivan ja transformationaalisen johtamisen kanssa kirjassa korostuu myös inspiroivan kulttuurin rakentamisen merkitys organisaatioissa. (Sinek 2009)

 

Lähteet:

Sinek, S. 2009. Start With Why: How great leaders inspire everyone to take action. Portfolio.

Kommentoi