Tampere
23 May, Thursday
17° C

Proakatemian esseepankki

Mikä on markkinointistrategia?Kirjoittanut: Jemina Pennanen - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Halusin kirjoittaa markkinointistrategiasta, koska aihe oli minulle entuudestaan tuntematon. Oman yrityksen perustamisen alkumetreillä sain ensimmäisen kerran kuulla markkinastrategia käsitteen, josta aloin selvittämään heti tietoa. Markkinointistrategiasta ei useammin puhuta. En ainakaan itse ole koskaan siihen törmännyt kenenkään puheissa. Aiheeseen tutustumisen jälkeen huomasin, että markkinastrategia on erittäin tärkeä työkalu omaa yritystä suunnitellessa.

Toivottavasti essee antaa myös inspiraatiota muille oman yrityksensä perustamisen alkumetreillä ja mahdollisesti oman markkinointistrategian tekeminen auttaa näkemään uusia puolia omasta yrityksestä. Käyn tässä esseessä läpi yleisesti, mitä markkinointistrategia tarkoittaa. Mitä eri vaiheita kuuluu markkinointistrategiaan ja esittelen erään markkinointistrategia mallin.

 

Mikä on markkinointistrategia?

Markkinointistrategia tarkoittaa yrityksen pelisuunnitelmaa kuluttajien tavoittamiseksi ja heidän muuttamisensa maksaviksi asiakkaiksi. Markkinointistrategia vastaa yrityksen kysymyksiin: Milloin, missä, miten ja millä tavalla sinun tulee kilpailla markkinoilla, jotta saavutat yrityksesi tavoitteet ja onnistut muuttamaan kuluttajat maksaviksi asiakkaiksesi. (Folcan.fi)

Markkinointistrategian tulee siis pyöriä yrityksen arvojen ympärillä ja viestiä asiakkaalle, mitä yritys edustaa ja miten yritys toimii, kuten:

  • minne yritys haluaa pyrkiä
  • millä markkinoilla yritys pyrkii tavoitteeseensa
  • miten yritys lähestyy tätä markkinaa
  • kuinka yritys lähestyy kuluttajia ja tekee heistä maksavia asiakkaita

Markkinointistrategiasta lukiessani menin hieman sekaisin, kun puhuttiin markkinointistrategiasta ja markkinointisuunnitelmasta. Aluksi luulin näiden tarkoittavan samaa, mutta markkinointisuunnitelma taas koostuu niistä keinoista ja aktiviteeteista, joiden avulla pyritään saavuttamaan markkinastrategian tavoitteet. Markkinointistrategia on enemmän isompi kokonaisuus ja markkinointisuunnitelma on yksittäisiä ja enemmän kohdistettuja suunnitelmia, kuten: kampanjat ja niiden toteutus (miten joku tuote markkinoidaan vaikka tiettyyn sesonki-aikaan kaikista parhaiten). (Folcan.fi)

 

Markkinointistrategian eri vaiheet:

Markkinatilanteen kartoitus

Tarkoittaa nimensä mukaisesti alasi markkinatilanteen selvittämistä ja analysointi. Millainen kilpailu alallasi on, mitä uhkia ja vahvuuksia omalla yritykselläsi on nykyisessä markkinatilanteessa. Selvitä, mitä keinoja kilpailijasi käyttävät omassa markkinoinnissa, mitä kanavia he käyttävät ja onko mahdollisesti jotain mitä he eivät ole ottaneet käyttöön, josta voisi olla sinulle etulyöntiasema. Miten voit tehdä oman yrityksesi markkinoinnista ja näkyvyydestä parempaa ja tuottoisampaa. Opit markkinatilanteen kartoituksella myös ymmärtämään, minkälainen palvelu iskee kuluttajiin. (Folcan.fi)

 

Kilpailija-analyysi

Selvitä, ketkä ovat kilpailijasi. Kilpailijoista käytetään sanontoja ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen kilpailija( mitä pienempi numero sitä isompi ja uhkaavampi kilpailija). Kilpailijoiden kanssa kannattaa vertailla heidän ja sinun liiketoimintaa, tuotteita ja tuotevalikoimaa. Tarkastele myös omia sekä kilpailijoidesi heikkouksia ja vahvuuksia, missä he ovat paremmassa asemassa ja missä taas sinä. (Folcan.fi)

 

Kohderyhmäsi määrittäminen

Et voi myydä, jos et tunne omaa kohderyhmääsi ja osaa määrittää sitä. Silloin yrität myydä kaikille kaikkea kohdentamatta yrityksesi sanomaa oikealla tavalla oikeille asiakkaille ja ostajapersoonille (ostajapersoonista enemmän esseen edetessä). Silloin onnistumme myymään asiakkaalle tuotteen, jos asiakas kokee, että ostamalla tuotteemme tai palvelumme onnistumme ratkaisemaan hänellä olevan ongelman tai pulman. Tällöin asiakas kokee, että tuotteeseen sijoittaminen on kannattavaa ja välttämätöntä. (Folcan.fi)

 

Yrityksesi arvot ja lupaukset

Mitkä ovat yrityksesi arvot ja lupaukset, jotka lupaat kuluttajille? Millä tavalla kiinnität asiakkaan huomion ja saat asiakkaan innostumaan ja inspiroitumaan yrityksestäsi tai saada hänet kokemaan samaistumisen tarkastellessa omia arvojaan ja yrityksesi arvoja. Mieti, mitä haluat luvata mahdollisille asiakkaillesi, miten haluat, että yrityksesi nähdään kuluttajien silmissä. Haluatko, että sinut tunnetaan kotimaisuudesta tai että et tue lapsityövoimaa ja tuotat palvelusi valvotuissa oloissa Suomessa. Mieti myös, miten erotut omilla arvoillasi muista kilpailijoistasi, millä sinut muistetaan? (Folcan.fi)

 

Yrityksesi markkinoinnin tavoitteet

Mitä yritys haluaa saavuttaa tai mihin sen markkinoinnilla pyritään, mitä halutaan viestiä asiakkaalle ulospäin ja saada asiakas kiinnostumaan ja käyttämään yrityksen palveluja (Folcan.fi)

 

MVG-malli

Markkinointistrategian luomisessa hyvä työkalu on MVG-malli. MVG-malli on onnistunut  strategiaprosessi, joka syntyy hyvän markkinointistrategian luomisen avulla. Jos nämä kaikki vaiheet onnistuvat voidaan kutsua tehtyä markkinointistrategiaa onnistuneeksi. 

 

M=Market 

Meidän täytyy tietää yrityksen markkinakenttä, sen nykytilanne ja siihen liittyvät muutokset. Kuinka täynnä markkina kenties on tai mitkä trendit markkinalla vaikuttavat paljon sen kehittymiseen ja nopeaankin muuttumiseen.

 

V=Value 

Markkinan tietämisen jälkeen pystyy yrityksen arvo nousta maksavien asiakkaiden ansiosta, kun meillä on jokin valttikortti olemassa, jota kilpailijoilla ei ole.

 

G=Growth 

Jos nämä kaksi aiempaa vaihetta toteutuvat on yrityksen kasvu taattua. Tällöin olemme luoneet onnistuneen markkinointistrategian ja yrityksen kasvu ja kehittyminen on mahdollista. 

(Digimarkkinointi.fi)

 

Ole tietoinen ostajapersoonista

Yrityksen myynti määräytyy asiakkaista. Ilman asiakkaita yritys ei pyöri, koska yrityksen tulot tulevat asiakkailta. Kohderyhmän määrittäminen väärin voi johtaa karkeasti sanottuna yrityksen tuhoon, koska tällöin ei osata myydä oikealle kohdeyleisölle, jolloin rahaakaan ei ole yritykselle tulossa. 

Ostajapersoonien määritteleminen on myös markkinointistrategian kannalta erittäin tärkeää, koska markkinointi toteutettaessa sinun täytyy tietää kenellä ja ketä varten lähdet toteuttamaan markkinointia, jotta saavutat oikean kohderyhmän. Mieti siis omaa alaasi, ketkä voisivat olla asiakkaitasi ja lähde heitä varten rakentamaan omaa markkinointistrategiaasi. Mitä markkinointistrategialta haetaan, jotta se puhuttelee oikeaa kohderyhmää ja palvelee heidän arvojaan tai johonkin heidän ongelmaan ratkaisua. 

Ostajapersoonia luodessa täytyy osata määrittää, mikä saa asiakkaan ostamaan tietyn tuotteen. Tämän takia kohderyhmää määrittäessä sinun täytyy tietää hieman taustatietoa kohderyhmästäsi. Minkälaisia tuotteita he yleensä ostavat ja miksi he niitä ostavat eli mikä saa heidät tekemään ostopäätöksen. Onko se tuotteen hinta, ominaisuudet, kuinka paljon arvot vaikuttavat tuotteen ostopäätökseen. Tämän takia kyselyiden tekeminen eri asiakasryhmille on hyvä tapa lähteä liikkeelle oman kohderyhmän määrittämisessä. 

Kohderyhmä usein jakautuu viiteen eri tietoisuustasoon:

 

Täysin tietämätön → Ongelma tietoinen → Lopputulostietoinen → Tuote tietoinen → Täysin tietoinen

(Digimarkkinointi.fi)

 

Pohdinta

Esseen kirjoittamisen jälkeen koen, että tiedän markkinointistrategiasta hyvän pohjan ja vähän enemmän tietoa, kuin enne esseen kirjoittamista. Sain esseeltä paljon vinkkejä markkinointistrategian luontiin, kuten ostajapersoonien miettimisessä ja mitä markkinointia luodessa omalle yritykselle täytyy ottaa huomioon ja mitä sillä tavoitellaan. 

Otan paljon inspiraatiota esseestä omaan yritykseen tehdessä markkinointistrategiaa. Haluaisin perehtyä enemmän tulevaisuudessa ostajapersooniin ja mikä kaikki vaikuttaa tuotteen myymiseen asiakkaan näkökulmasta. 

 

Lähteet:

Hahl, E. 2.5.2022. Yrityksen markkinointistrategia. Folcan.fi. https://folcan.fi/yrityksen-markkinointistrategia/

 

Pulkka, K. Markkinointistrategia: Mikä se on, miksi se on tärkeä ja kuinka luot sellaisen. Digimarkkinointi.fi. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/markkinointistrategia

Aihetunnisteet:
Kommentoi