Tampere
27 May, Monday
24° C

Proakatemian esseepankki

Mikä on markkinatutkimus?Kirjoittanut: Pihla Uimonen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mikä on markkinatutkimus?

 

Markkinatutkimus on arvokas työkalu varsinkin uusille yrityksille, jonka avulla kerätään ja analysoidaan tietoa kyseisen yrityksen palvelun/tuotteen mukaan markkinoiden, kuluttajien ja kilpailijoiden käyttäytymisestä. Tällainen tieto hyödyttää yrityksiä ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja tunnistamaan mahdollisuuksia omalle tuotteelle/palvelulle sekä tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. On tärkeää tehdä markkinatutkimus, jotta hahmotetaan kannattavuus ja kysyntä. Markkinatutkimuksella pyritään lisäämään mahdollisuuksia menestyä kilpailluilla markkinoilla.

 

Markkinatutkimusta voi hyödyntää päätöksenteon prosessin tehostamisessa ja sen laadun sekä luotettavuuden parantamisessa. Lisäksi riskinoton rajaamisessa ja minimoinnissa. Sillä voidaan myös selvittää ja hahmottaa ajankohtaista tietoa markkinoista sekä liiketoiminnan mahdollisuuksista.

 

Kannattaa tutustua markkinatutkimuksia tekeviin yritykseen huolella ennen kuin teettää tutkimuksen. Jotkut yritykset voi olla erikoistuneita johonkin tiettyyn alaan, joka syventää tutkimusta. Tarpeen määrittelyyn ja strategian suunnitteluun tulee käyttää hyvin aikaa, jotta osataan ottaa kaikki mahdollinen huomioon.

 

Yleisimmin markkinatutkimus jaetaan pienempiin vaiheisiin joita ovat:

 

Tiedon tarpeen määrittely: Ensimmäisenä selvitetään, mitä tietoa tarvitaan ja yritys päättää mitä se haluaa tietää markkinoistaan, kohdeyleisöstään, kilpailijoistaan ja muista yritystä hyödyttävistä tiedoista. 

 

Tutkimusstrategian suunnittelu: Tässä kohtaa markkinatutkimuksen tekevä yritys sekä sen teettävä yritys yhdessä rakentavat hyödyllisen tutkimuskokonaisuuden. Tämä vaihe sisältää päätöksen siitä, mitä tietoa kerätään ja miten sekä kuinka suuri näytemäärä tarvitaan. Yritys valitsee myös,  että käytetäänkö kvalitatiivista tai kvantitatiivista tutkimusmenetelmää.

 

 Tietojen kerääminen: Tämä vaihe sisältää tietojen keräämisen valitun menetelmän mukaisesti. Tutkimukseen kerättävän tiedo  kerääminen voi olla aikaa vievä ja vaativa vaihe. Se vaatii usein koulutettuja tutkijoita tai tutkimusyritysten apua.

 

Tietojen analysointi: Kerätty tieto on analysoitava, jotta siitä saadaan merkityksellisiä ja kohdennettuja tuloksia yritykselle. Analysointi voi sisältää tilastollisia menetelmiä, kvalitatiivista analyysiä, grafiikan luomista ja muiden menetelmien käyttöä.

 

Tulosten raportointi: Tutkimuksen tulokset on raportoitava selkeästi ja ymmärrettävästi tutkimuksen teettävälle organisaatiolle tai muulle yritykselle. Raportti voi sisältää mm. grafiikkaa, taulukoita ja johtopäätöksiä, jotka auttavat yritystä tekemään päätöksiä.

 

Päätöksenteko: Markkinatutkimuksen lopuksi yritys hyödyntää tutkimuksen tuloksia päätöksenteon tukena. Päätöksiä voi olla mm. tuotekehitys, markkinointistrategian kehittäminen, uusien markkinoiden avaaminen tai kilpailijoiden seuranta.

 

Kilpailevat yritykset

 

On syytä tarkastella muiden alalla olevien, kilpailevien yritysten käyttäytymistä ja heidän toimintaansa. Millaisilla keinoilla he erottuvat markkinoilla ja millaisia asiakasprofiileja juuri heillä on?

 

Lopuksi

 

Innostuin aiheesta, koska se on ajankohtainen tällä hetkellä itselleni perustaessa omaa liiketoimintaa yhdessä yhtiökumppaneiden kanssa. On ymmärrettävä mikä markkinatutkimus on ja missä vaiheessa se tehdään. Sen avulla saadaan tietoa, onko liiketoiminnan aloitus järkevää ja miten se kannattaisi tehdä mahdollisimman hyvin kilpailijoista erottumalla.

 

Uskon, että onnistuneesti tehty markkinatutkimus maksaa itsensä takaisin kun liiketoiminta käynnistyy ja tulovirtaa syntyy. Sen avulla on myös helpompi määrittää yrityksen strategiaa. Tutkimuksen avulla selvitetään myös, että mitä juuri tämän alan markkinoilla tapahtuu ja miten yrityksenä on muututtava sekä kehityttävä muuttuvassa maailmassa.

 

Lisäksi markkinatutkimuksen teko on nykyaikana helppoa kun verrataan aikaan, jolloin internetiä ei vielä ollut. Toki nykyaika myös haastaa omalla tavallaan tutkimuksen tekemistä, koska tutkimuksia sivuutetaan erittäin helposti jos aihe ei ole itselle merkityksellinen.  

Lähteet:

Suomen OnlineTutkimus Oy 

https://www.onlinetutkimus.fi/markkinatutkimus?gclid=CjwKCAjwkY2qBhBDEiwAoQXK5d-SeclxtuiaX9jMa_ua5Dndl9TWiaGHkyETKAyXdlu574IeP-Q2UxoCml4QAvD_BwEKommentoi