Tampere
25 May, Saturday
24° C

Proakatemian esseepankki

Mikä on aitoa?Kirjoittanut: Eetu Kamppuri - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kun otsikkona olevan kysymyksen esittää ihmisille, saa monenlaisia vastauksia. Aitous merkitsee ihmisille erilaisia asioita. Toisille se voi olla synonyymi sanalle ”alkuperäinen”, toisille se tarkoittaa lämpöä. Mutta millaista on aito johtaminen? Sillekin on varmasti yhtä monta mielipidettä, kuin on vastaajiakin.

Ihmisten johtaminen voi olla helppoa, jos päättää niin. Ulospäin toiminta voi näyttää kovinkin tehokkaalta ja ahkeralta. Johtaminen on helppoa, jos informaatiovirta on suora ja yksisuuntainen, ja johtajat johtavat ja alaiset tekevät annetut tehtävät. Toiminta on kuitenkin kaukana innovatiivisesta ja joustavasta. Nykymaailmassa nämä kaksi toiminnan kriteeriä ovat lähestulkoon elinehto. Proakatemialla johtamiskäyttäytyminen on jo pelkästään ympäristösyistä poikkeavaa tästä ”helposta” tyylistä. Voisi sanoa, että se on melko lähellä Hannu-Pekka Sinervän kirjassaan Iso Jii –  aito Johtaja esittelemäänsä käsitettä Aidosta Johtajasta. Tiiminjohtamisen koulutuksessa johdetaan keskivertoa itseohjautuvampia henkilöitä, mikä antaa oivan mahdollisuuden luoda tiimistä äärimmäisen tehokas. On ympäristössä haasteensakin: vahva itseohjautuvuus vaikuttaa henkilöiden johdettavuuteen, ”alaisena” olemiseen. Haasteellisuudestaan huolimatta aito johtajuus tuottaa tehokkuuden lisäksi innovatiivisen ja joustavan ympäristön. Tähän pitäisi jokaisen johtajan pyrkiä.

Aito johtaminen lähtee hieman erilaisesta näkökulmasta kuin aikaisemmat johtamisopit. Sen keskiössä ovat yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Siinä myös vihdoin ja viimein heitetään sivuun käsitykset johtajista ja alaisista, ja käsitellään heitä enemmänkin yhteistyökumppaneina, vuorovaikutteisina työtovereina. Myös ”viralliset organisaatiot” terminä heitetään syrjään ja korostetaan epävirallisten, luonnostaan syntyneiden organisaatioiden merkitystä.

 

 

1+1=3

 

Minkä tahansa kokoista yhteisöä johtaakaan, tulisi mielestäni johtamiskäyttäytymisen lähteä juurikin yksilöstä. Yksilöiden erilaiset taustat ja persoonallisuudet aiheuttavat tässä vaiheessa haasteita. Aidoksi johtajaksi päästäkseen tulisi näiden eteen silti nähdä vaivaa. Se vie toki aikaa, mutta niin vie liian pinnallisesti johdetun ryhmän tekemien virheiden selvitteleminenkin. Yksilöiden johtamiseen vaikuttaa myös johtajan itsensä temperamentti ja persoona. Temperamenttiinsa ihminen ei voi juurikaan vaikuttaa. Toiset yksinkertaisesti ärsyyntyvät tietyistä asioista herkemmin kuin toiset, eivätkä he sille mitään voi. Se, mihin jokainen voi vaikuttaa ja minkä voi opetella, on omien tunteidensa hallinta ja käsitys siitä, millä tavalla kussakin tilanteessa voi tunteensa ilmaista.

Aidoksi Johtajaksi tullakseen tulee opetella omien tunteidensa käsittelyn lisäksi johdettavien erilaisten temperamenttien käsittely ja niihin sopeutuminen. Mikäli tätä ei ota huomioon, ei ryhmän toiminta saavuta täyttä kapasiteettiaan. Tiimitoiminnan onnistuessa tiimin kokonaispotentiaali on kuitenkin enemmän kuin jäseniensä summa. Tämän saavuttamisessa on johtajalla suuri rooli. Proakatemialla tiimitoiminnassa näiden asioiden käsittely on todella tärkeää, sillä meillä on tiimeissämme mahdollisuus tutustua yksilöihin hyvinkin syvällisesti. Tämä mahdollisuus antaa Aidon Johtajuuden avaimet suoraan käteen. Tämän hyödyn käyttämättä jättämäinen olisi sanalla sanoen typerää.

Aito Johtaja antaa myös johdettavilleen tarpeeksi vapauksia heidän suorittaessaan tehtäviään. Oikeastaan Aito Johtaja ei edes anna johdettavalleen tehtävää, vaan lopputuloksen, johon johdettavan tulisi pyrkiä. Tehtävän ja toimintatavat johdettava loisi itse lopputulokseen päästäkseen. Aito Johtaja ei myöskään anna johdettavalleen suoria vastauksia, vaan haastaa häntä löytämään ratkaisun itse. Tämä tukee tiimioppimisen tavoitteita yrittäjyyden ja tiiminjohtamisen opinnoissa täydellisesti. Tahtoisin nähdä tätä Akatemialla jopa entistä enemmän ja aion sitä ainakin itse toteuttaa.

 

 

Kokemuksia

 

Olen itse päässyt olemaan johtamistehtävissä erilaisissa kouluprojekteissa, sekä armeijassa aliupseerikurssilla. Projektit, joissa olen ollut johtamistehtävissä, ovat olleet melko lyhytkestoisia, pisimpien ollessa hieman reilun kuukauden mittaisia. Tästä huolimatta niidenkin yhteydessä olen pystynyt arvioimaan omaa toimintaani, mikä helpotti oman käytökseni peilaamista kirjassa esitettyihin asioihin. Myönnän, että tietyllä tasolla projekteissa johtamiseni on ollut vielä hieman liikaa perinteisen johtajakuvan mukaista. Olen jakanut aktiivisesti tehtäviä ja sanellut johdettavilleni, mitä heidän tulee seuraavaksi tehdä. Toki tunnistan myös omasta toiminnastani Aidon Johtajan vivahteita: pyrin pääsemään mahdollisimman lähelle yksilötasoa, ja ottaa huomioon tiimin jäsenten vahvuudet ja heikkoudet, sekä heidän temperamenttiinsa. Armeijassa johtamiskäyttäytyminen on päällepäin hyvinkin erilaista kuin esimerkiksi yritysmaailmassa. Käskyt ovat lyhyitä ja selkeitä, ja niitä totellaan vaistonvaraisesti. Näiden kaikkien kovalla äänellä huudettujen käskyjen vaistomaiseen tottelemiseen opetteleminen perustuu puhtaasti siihen, että johdettavien on pystyttävä vastaanottamaan käsky ja toteuttaa se mahdollisimman hyvin äärimmäisen stressaavassa tilanteessa, jossa hengenvaara on suuri. Tähän toimintaan kykeneminen voi pelastaa yksilön lisäksi monen muunkin hengen. Se, mikä ei ulospäin juurikaan näy, onkin jo sitten lähes samanlaista kuin minkä tahansa ryhmän johtaminen: ihmisten johtamista. Ryhmänjohtajana pyrin jälleen kerran mahdollisimman lähelle yksilötasoa ja kohtelin ryhmän jäseniä ja keskustelin heidän kanssaan ottaen huomioon heidän erilaiset persoonallisuutensa ja temperamenttinsa.

 

 

Fiiliksiä

 

Pidän todella paljon Aidon Johtajan ajatuksesta ja siitä, että johtajan rooli ei olisi enää pelkkä käskyjen ja tehtävien jakaja ja informaation syöttäjä. Olen itse mielestäni jo oikeilla raiteilla matkallani käsitykseen siitä, mitä on Aito Johtaja ja sen viemistä käytäntöön. Kehityskohtina näen itselläni maltin säilyttämisen tekemisessäni, sillä olen kovin suoritusorientoitunut. Olen sitä ja Akatemialla ollessani harjoitellut. Tämän lisäksi minua toistaiseksi vielä mietityttää, että miten Aito Johtaja saa käytännössä ryhmästään todellakin tehokkaan ja tulosta tekevän porukan. Tähän toki vaikuttaa aika, sillä Aidoksi Johtajaksi kehittyminen ja ryhmän kehittäminen Aidon Johtajan tyylillä vievät aikaa. Se ei aivan tuosta vain onnistu. Aidoksi Johtajaksi kasvamisen haasteellisuus on todella kiehtovaa.

Kommentoi