Tampere
23 Apr, Tuesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Mikä motivoi?Kirjoittanut: Titta Keisala - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olen monesti pohtinut mistä ihmisten erilainen motivaatio johtuu huonompiin töihin. Oletettavasti töitä mistä 99% ihmisistä ei tykkää. Miksi kuitenkin joku henkilö tekee epämielekästä työtä paremmalla motivaatiolla kuin toinen henkilö? Pelkkä mielenkiinto kyseiseen työhön ei riitä mielestäni selitykseksi, koska lähtökohtaisesti on parempia töitä ja huonompia töitä. Harvalle huonompi työ on se unelmatyö, vaikka mielenkiinnon kohteet vaihtelevat ihmisillä suuresti.

 

Pohdinkin, että ihmisen persoonallisuus täytyy olla yksi suuri tekijä siihen, miten suhtaudutaan esimerkiksi työn tekoon. Esimerkiksi henkilö A tekee työnsä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti riippumatta siitä, onko työ mielenkiintoista hänelle vai ei. Kun taas henkilö B tekee työnsä hyvin ja toimii tehokkaasti ainoastaan, jos työ on hänelle mielenkiintoista.

 

Tietenkin yllä mainitussa kärjistetyssä esimerkissä voi olla muitakin taustatekijöitä. Esimerkiksi työpaikan ilmapiiri ja raha voivat motivoida erilaisia ihmisiä täysin eri tavoin. Minusta ainakin välillä tuntuu, että osa suomalaisista ei tee töitä hyvin ennen kuin kaikki työtä koskevat asiat ovat kunnossa justiin eikä melkein.

 

Tuli mieleen, olenko hieman vanhanaikainen, kun mietin etteikö raha voisi pelkästään motivoida? Ainakin hetkellisesti ennen parempaa vaihtoehtoa. Koska, ilman rahaa ei pysty elämään. Ainakaan maassa, jossa elintaso on korkealla. Eikö silloin rahan pitäisi motivoida? Jos on epämielekkäässä työssä, voi ajatella esimerkiksi, että ”huono” työ ei ole päätöspysäkki vain välietappi kohti parempaa. Ja onko sellaista olemassa edes kuin huono työ? Kaikesta oppii kuitenkin jotakin. Edes sen, että on entistä tietoisempi mikä on itselle tärkeää tai mielenkiintoista ja on saanut tutustua uusiin erilaisiin ihmisiin.

 

Ihanteellinen tilanne on, että työ olisi niin mielenkiintoista, että sitä tekisi ilman rahallista palkkiota. Tätä kai meistä jokainen havittelee. Uskon, että jotta tällaiseen tilanteeseen pääsee, sen eteen pitää tehdä töitä. Niin sanotusti mutkien kautta voittoon. Draivi- kirjassa kyseenalaistetaan muutenkin palkkiot, koska silloin ihminen keskittyy ainoastaan saamaansa palkkioon ja suorituskyky vähenee. Ehkä jopa työstä saatu ilo muuttuu paineeksi. Tämän takia Draivi- kirjassa ehdotetaan bonuksen antamista hyvästä työstä vasta jälkikäteen.

Mieleeni tuli jollain tavalla tähän sopiva esimerkki omasta elämästäni. Tykkään leipoa kotona. Oikeastaan nautin siitä, ja koen sen tilanteen mielelleni kovin rauhalliseksi. Joskus olen tehnyt tutuille leivonnaisia, joista olen saanut rahallista korvausta. Maksettu palkkio muuttaa leipomiseni luonteen täysin erilaiseksi.

 

Kyseenalaistan mielipiteitä, artikkeleita jne. missä kaivataan motivaatiota tehdä jotakin toiselta henkilöltä tai muulta taholta. Mielestäni motivaatio lähtee itsestä. Jos ulkoistaa omaa motivaatiota, niin onko se edes silloin omaa? Olin nuorena töissä paikassa, jossa vaihtui useasti myymäläpäällikkö. Yksi heistä ei ollut minulle mieleinen ja koin joskus työpaikalla olon hankalaksi. Se ei kuitenkaan ikinä vaikuttanut siihen, miten tein töitä tai kuinka palvelin asiakkaita. Draivi- kirjasta jäi mieleeni tähän liittyvä lainaus: Boss to an applicant:” If you need me to motivate you, I probably don’t want to hire you”. Lainaus on kärjistetty ja menee jopa ristiin tämän hetkisten suositeltujen työnantajien velvollisuuksien kanssa, mutta nostaa esille oman sisäisen motivaation tärkeyden.

 

Mietin, mikä voisi olla hyvä vertaus sisäisen motivaation pysymiseen. Mieleeni tuli näin joulun alla esimerkki hyvinvoinnista. Useasti juhlapyhien jälkeen aloitetaan kunnon kuntokuuri ja laihdutetaan. Sitten taas pikkuhiljaa paino nousee ja taas huomataan, että on laihdutuksen aika. Uskon, että paino ei pysy, koska ei ole oikeaa sisäistä syytä tai motivaatiota hyvän olon löytämiseksi. Jos syy on, että haluaa mahtua uuteen mekkoon seuraavalle rantalomalle, en usko syyn luovan kovinkaan pysyvää olotila. Kun taas jos miettisi asioita kuten: haluan olla terve, haluan elää pitkään, haluan tuntea oloni hyväksi sisäisesti ja ulkoisesti, haluan jaksaa tehdä asioita jne.

 

Tätä esseetä kirjottaessani pohdin asioita mitkä motivoivat minua tutkintoni suorittamisessa. Lista olisi pitkä, mutta mietin viisi tärkeintä.

  1. Haluan mielekkään ja hyvän työn.
  2. Haluan olla hyvässä taloudellisessa tilanteessa ja tuoda oman perheeni talouteen rahaa.
  3. Haluan olla esimerkillinen lapselleni.
  4. Haluan oppia opiskelemastani alasta ja olen kiinnostunut siitä.
  5. Haluan olla ylpeä itsestäni valmistuttuani.
Kommentoi