Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen toimeksianto?Kirjoittanut: Oona Orava - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Toimeksianto on kahden yrityksen välinen sopimus, jossa toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa jokin toimi. Yleensä toimeksisaaja tekee tämän toimen sovittua palkkiota vastaan. Nykypäivänä monilla aloilla toimeksiannot ovat alkaneet syrjäyttää perinteistä työsuhdetta. Tietyissä tapauksissa toimeksiannot ovat varsin hyviä, mutta joillain aloilla niitä on alettu käyttää täysin vastuun vapautus tarkoituksessa, ilman perusteita. Olit sitten työnantaja tai tekijä, sinun on hyvä olla tietoinen toimeksiantosuhteen ja työsuhteen eroista.

Mitä eroa on toimeksiantosuhteella ja työsuhteella?

Toimeksiantosuhteen tunnusmerkit on määritelty laissa ja niistä keskeisimpiä ovat ansaintatarkoitus, yrittäjän riskit ja vastuu. Toimeksisaajalla on myös oikeus päättää milloin ja missä työtä tehdään. Toimeksiantaja ei ole oikeutettu valvomaan toimeksisaajan työtä samalla tavalla, kuin työsuhteessa. Tällä ei ole siis niin sanottua direktio-oikeutta toimeksisaajaa kohtaan. Näiden edellä mainittujen tunnusmerkkien ei tosin kaikkien tarvitse täyttyä samanaikaisesti, jotta toimeksiantosuhde voidaan solmia.

Työsuhteessa työntekijä sitoutuu tehtävään henkilökohtaisesti ja tekee työtä työnantajan lukuun, mutta toimeksiantosuhteessa toimeksisaajalla on vapaampaa. Hänellä on esimerkiksi lähtökohtainen oikeus hankkia itselleen työntekijän tai alihankkijan suorittamaan tehtävän. Toimeksisaaja suorittaa toimen täysin omaan lukuunsa, mutta kantaa tällöin siitä myös vastuun.

Toimeksiantosuhteen määrittää ensisijaisesti toimeksisaajan ja toimeksiantajan välille solmittu sopimus. Työsuhdetta ei kuitenkaan tule naamioida toimeksiantosuhteeksi. Epäselvissä tilanteissa sopimussuhde määritetään kokonaisuuden perusteella, joka muodostuu tosiasiallisista ja muodollisista tunnusmerkeistä. Tosiasialliset tunnusmerkit ovat edellä mainitut keskeisimmät merkit. Muodollisiin tunnusmerkkeihin kuuluu muun muassa yritysmuoto ja rekistereihin kuuluminen.

Työsuhteessa tehdystä työstä maksetaan palkkaa vähintään työehtosopimuslain mukaisesti. Toimeksiantosuhteessa maksettavasta vastikkeesta suoritettuun toimeen, sovitaan sopimuksella. Toimeksisaaja voi määritellä oman vastikkeensa hinnan ja siitä voidaan käydä neuvottelua. Toimeksiantosuhteessa tehty työ laskutetaan, jota taas ei voi tehdä työsuhteessa. Toimeksianto suhteessa ei ole työntekijää ja työantajaa, vaan toimeksisaaja ja toimeksiantaja. Nämä molemmat ovat yrityksiä ja ne voivat olla osakeyhtiöitä, toiminimiä, kevytyrittäjiä tai muita yritysmuotoja.

Työsuhdetta ei voi muuttaa toimeksiantosuhteeksi vain nimikemuutoksella tai uudella sopimuksella. Työnteon ehtojen ja olosuhteiden on muututtava vastaamaan toimeksiantosuhteen määritelmää, jotta niin voidaan tehdä.

 

Millainen sopimus solmitaan toimeksiannolla tehtävästä työstä?

Toimeksiannon ehdoista sovitaan toimeksiantosopimuksella. Se eroaa työsopimuksesta sopimusehdoiltaan, termistöltään ja nimikkeeltään. Sopimus voidaan tehdä suullisesti, mutta kirjallinen on suositeltava, etenkin pitkissä toimeksiantosuhteissa. Se sisältää muun muassa ketä ovat sopijapuolet, toimeksiannon sisällön, palkkion tai sen määräytymisen perusteen, arvonlisäveron, kulujen korvaamisen. toimeksiannon aikataulun tai sopimuksen voimassaolon, maksuehdot ja erimielisyyksien ratkaisemisen. (Akavan erityisalat.) Asiantuntijan apu toimeksiantosopimusta laatiessa on varsinkin aluksi varteen otettava vaihtoehto.

TOIMEKSIANTOSOPIMUS-ESIMERKKI

 

Toimeksiantaja      Toimeksisaaja

Yritys                                  (Yritys)

Nimi                                     Nimi

Finlaysoninkuja 21A            Osoite

33210 Tampere                    Postinumero ja paikka

Y-tunnus:                              Y-tunnus:

Sähköposti                           Sähköposti

 

  1. Sopimuksen kohde

******** – ****** välisenä aikana.  Tällä sopimuksella määritellään sopimusosapuolten vastuut sekä velvollisuudet ja sopimuksen kesto.

 

  1. Laskutus

***** laskuttaa Toimeksiantajalta.. tehtyjen tuntien mukaisesti. Summa laskutetaan kuukausittain. ****** laskuttaa Toimeksiantaja-yritykseltä € yhtä tuntia kohden. Summaan lisätään arvonlisävero (alv %).

 

  1. Vastuu ja velvollisuudet

 

  1. Toimeksisaaja

 

  1. Toimeksiantaja

 

  1. Sopimuksen kesto

 

Sopimus on määräaikainen.

 

Sopimus on voimassa ***** – *****

.

 

  1. Virheistä ilmoittaminen

Toimeksiantajan tulee ilmoittaa havaitsemistaan virheistä välittömästi suullisesti joko viestillä tai puhelimitse.

Toimeksisaajan on ilmoitettava välineisiin tai järjestelmiin liittyvät vikailmoitukset Toimeksiantajalle mahdollisimman pian ongelman ilmetessä tekstiviestillä tai puhelimitse.

 

  1. Sopimuksen päättäminen

Mikäli jompikumpi sopimusosapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopimusta rikkoneelle osapuolelle.

 

  1. Ristiriitatilanteet

Ristiriitatilanteet pyritään ensisijaisesti sopimaan neuvottelemalla Toimeksiantajan kanssa.

Riita-asioiden käsittely suoritetaan Tampereen käräjäoikeudessa.

 

  1. Sopimusasiakirjat

Kummallakaan sopimusosapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta muutoin kuin liiketoiminnan kokonaisluovutuksen yhteydessä.

Sopimusta voidaan muuttaa molempien osapuolien suostumuksella. Sopimuksen muuttaminen tehdään kirjallisesti erillisellä muutossopimuksella. Viimeisin asiasta laadittu sopimus on aina ensisijainen.

Sopijaosapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki tietoonsa saamat toisen sopimusosapuolen liike- tai ammattisalaisuutena pidettävät asiat sopimussuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen.

Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, ja niitä on yksi kummallekin osapuolelle. Tämä sopimus on molempia osapuolia sitova, ja se muodostaa osapuolten koko sopimuksen.

 

 

Aika ja paikka: ___________________________________

 

 

____________________               __________________________    _____________________      Nimesi                      Nimesi                          Nimesi

Hallituksen jäsen                      Hallituksen jäsen
**********

Läheet:

https://www.ukko.fi/kevytyrittajyys/toimeksiantajalle/?utm_term=toimeksiantosopimus&utm_campaign=%5BFI%5D+%5Bgroup%5D+toimeksiantajille+BROAD&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4187901536&hsa_cam=15355642301&hsa_grp=132872121529&hsa_ad=563842607011&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-468328127647:kwd-303870259599&hsa_kw=toimeksiantosopimus&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzbZNYbaCK3YMLJfOFhtTiXvwQ-eOY0NFeHFjpBSTQCuRFoC4uMG4IaAqZaEALw_wcB

https://tuki.ukko.fi/hc/fi/articles/360004986858-Onko-kyseess%C3%A4-toimeksianto-vai-ty%C3%B6suhde-

https://www.akavanerityisalat.fi/nain_vaikutamme/ammatinharjoittaja_ja_yrittaja_jasenena/toimeksiantosopimukset
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/palkka-ja-ty%C3%B6korvaus-verotuksessa/#3.2-kokonaisarvioinnissa-huomioon-otettavat-tunnusmerkit

 

 

 

Kommentoi