Tampere
15 Jun, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen hakukoneoptimointi?Kirjoittanut: Tuija Jaatinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Hakukoneoptimointi, joka tunnetaan myös lyhenteenä SEO (search engine optimization), tarkoittaa käytännössä verkkosivujen sijoitusten nostamista hakukoneiden hakutuloksissa sekä omien hakutulosten tekemistä houkuttelevammiksi. Hakukoneet kartoittavat verkkosivuja antaakseen vastauksia niitä etsiville, jonka perusteella ne näyttävät tuloksia siinä järjestyksessä, mikä parhaiten vastaa hakua koneen mielestä. Hakukoneoptimoinnilla pyritään kaikessa yksinkertaisuudessaan parantamaan verkkosivun näkyvyyttä hakutuloksissa. Hakukoneoptimointi on tärkeää, niin sivun löytämisen helpottamisen kuin sisällön kattavuuden ja selkeyden kannalta. Jos hakukone ei löydä sivua, niin ei luultavasti asiakaskaan.

Hakukoneoptimointi on monimuotoinen kokonaisuus, joten ihan kaikkea ei tähän esseeseen mahtunut, mutta olen pyrkinyt ottamaan mukaan keskeisempiä asioita, jotka toistuvat useissa lähteissä. Olen miettinyt, mitä hakukoneoptimoinnissa ja sisällöntuotannossa täytyy ottaa huomioon ja miten sitä voi itse toteuttaa, peilaten oppimaani siihen, mitä esimerkiksi Soossin verkkosivuilla on otettu huomioon ja mitä voisi vielä parantaa.

Google ja hakukoneoptimoinnin salat

Sain ensikosketuksen hakukoneoptimointiin ”Sosiaalisen median markkinointi” online-kurssilla (CampusOnline.) Tällöin mielenkiintoni heräsi. Halusin olla mukana soossi.fi verkkosivujen teossa oppiakseni lisää myös hakukoneoptimoinnista. Hakukoneoptimointi sijoittaa siis sivuston paremmin hakutuloksissa, joista ensimmäistä tai toista klikataan useimmiten. Esimerkiksi Google luokittelee sivustot sisällöistä ja koodeista arvioiden sopivinta sisältöä asiakkaalle eli etsijälle.

Googlen hakukone perustuu käyttäjäkokemukseen, tekniikkaan, maineeseen ja sisältöön, joihin vaikuttavat linkit ja linkkien oikeinmukaisuus. Tämän takia verkkosivujen tulee näkyä kokonaan Googlelle. Käyttökokemusta mitataan poistumisprosentin avulla, sillä jos ei ratkaisua löydy henkilö poistuu sivuilta sekunneissa, jolloin Google arvioi sivun huonoksi ratkaisuksi ongelmaan. Hyvin toteutettu sivu saa siis kävijän viihtymään sivustolla pidempään. (Raittila 2020)

Verkkosivuja optimoidaan, jotta ne löytyisivät halutuilla hakusanoilla ja siten myös useampi hakija klikkaisi niitä. Optimointi on niin sivun löytämisen helpottamisen kuin sisällön kattavuuden ja selkeyden kannalta tärkeää. Jatkuva muutoksien seuraaminen ja sivujen päivittäminen uusien algoritmien mukaan on tärkeää, jotta sivu pysyisi hakutulosten kärjessä. Äänihaut ovat uusin trendi, minkä takia hakukoneoptimoinnissa on otettava huomioon, että hakulausekkeet ovat pidempiä (5–10 sanan mittaisia) ja tämän vuoksi sisällöntuotantoon on yhä tärkeämpää panostaa.

Mitä hakukoneoptimoinnissa ja sisällöntuotannossa täytyy ottaa huomioon?

Viime vuonna alkaneen pandemian aikana moni yrittäjä on siirtynyt verkkoon, perustanut verkkokauppoja ja kehittänyt palveluja, jotka ovat toimivat etänä. Samaan aikaan myös verkkoliikenne on kasvanut, mikä tietenkin johtaa siihen, että kilpailu näkyvyydestä on kovaa. Yrityksen sivujen tulisi siis saada näkyvyyttä hakukoneissa. Miten sitä sitten saadaan?

Keskeisempiä huomioon otettavia asioita sivun sisäisessä hakukoneoptimoinnissa ovat sivun otsikko, metakuvaus, sivun sisältö, kuten tekstin pituus, laatu, luettavuus, sivun ulkoiset ja sisäiset linkit, avainsanat sekä kuvien alt-attribuutit.

Hakukonetuloksiin vaikuttavat myös sivuston ikä, aihepiiri ja käyttökokemus sekä avainsana domain-nimessä ja URI:ssa. Tärkeää on myös optimaalinen sivun latausaika sekä uptime eli toimintavarmuus. Muilta sivustoilta tulevien linkkien kannalta on otettava huomioon linkin lähellä oleva teksti, linkitettävän sivun teema, linkkisuosio sekä sivuille osoittavien linkkien ankkuriteksti.

Sivuston tulisi tarjota asiakkaalle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä, sillä verkkosivuilla käytettyä aikaa seurataan. Mikäli asiakas poistuu sivustolta nopeasti, tulkitaan se niin, ettei sivulta löytynyt sopivaa vastausta. Jos tätä tapahtuu usein, sivun sijoitus vastaavissa hakutuloksissa laskee. Sen sijaan sivustoilla, joilla käyttäjät viettävät pidemmän aikaa, sijoitus hakutuloksissa nousee.

Yleensä hyvällä verkkosivulla on myös kuvia, jotka kuvastavat sivun teemaa tai liittyvät tekstiin. Nimeä kuva niin, että se kertoo, mitä kuva sisältää esim. kuva juomapelistä kannattaa nimetä ”juomapeli.jpg” eikä ”kuva12393.jpg.” Myös ALT-tekstejä kannattaa hyödyntää. Anna kuvalle myös ALT-tekstiksi ”juomapeli”. ALT-teksti on teksti, joka näkyy käyttäjälle, jos kuva ei syystä tai toisesta lataudu. Myös kuvalle voi määrittää titlen. Kuvan tapauksessa title on teksti, joka näkyy, kun vie hiiren kuvan päälle. (Digimarkkinointi n.d.)

Miten toteuttaa itse hakukoneoptimointia?

Tässä on muutama peruskysymys, joita voit kysyä, kun aloitat verkkosivujen hakukoneoptimoinnin. (Google Search Central 2021.)

 1. Näkyykö verkkosivustoni Googlessa?
 2. Tarjoanko korkealaatuista sisältöä käyttäjille?
 3. Näkyykö yritykseni Googlessa?
 4. Onko sivustoni nopea ja helppo käyttää kaikilla laitteilla?
 5. Onko verkkosivustoni suojattu?

Koska nettisivujen hakukoneoptimointi tehdään asiakkaille, tärkeintä prosessissa on se paljon puhuttu asiakasymmärrys ja kohderyhmän tunteminen. Toisinaan tämä tarkoittaa jopa arvaamista siitä, millä hakusanoilla kuluttajat etsivät ratkaisuja ongelmiinsa. Yksinään oikeiden hakusanojen löytäminen ei kuitenkaan riitä nostamaan sivustoa tai blogia hakukoneissa paalupaikoille, koska esimerkiksi Googlen algoritmit (eli vähän niin kuin sivuja lukemaan ja arvostelemaan koulutetut robotit) huomaavat, mikäli sisältö ei vastaa hakusanoja. Näkyvyys heikkenee nopeasti, mikäli hakukone huomaa, että sisältö houkuttelee sivustolle vääränlaisia vieraita. Osuvuuden ja vastaavuuden täytyy olla kohdillaan. Apua tähän ongelmaan saa esimerkiksi Google Ads-kampanjoista.

Hakukonemaailman (2020) hakukoneoptimointi oppaassa mainittiin kysymys: ”Mitä kohdeyleisömme hakee ja miten voisimme sen heille toimittaa?” Tämä oli jäänyt mieleeni jo aiemmin ja sen pohjalta lähdin myös, miettimään, mitä hakusanoja ihmiset voisivat käyttää etsiessään Soossin kaltaista peliä. Sillä, useimmiten ihmiset hakevat tekemistä, tietoa tai haluavat päästä tiettyyn paikkaan netissä, kuten Facebookiin. Treffiboxi on pariskunnille suunnattu paketti, joka mahdollistaa treffit kotisohvalla. Tähän projektiin peilaten voisi kuvitella, että hakusanoja, jotka ihmiset hakevat useimmiten ovat “treffit” sekä “tekemistä pariskunnalle.” Selvitystä varten kannattaa kuitenkin tarkastella, mitä saman alan yritykset ovat kirjoittaneet sivustoilleen sekä millaisilla hauilla kohderyhmä niitä etsii. Esimerkiksi ”parturia” haetaan Tampereella useammin kuin ”kampaajaa.” Lisäksi voi tarkastella myös esimerkiksi alan suosituimpia hakusanoja kuukausittaisen hakumäärän mukaan (Google Adwords), jotta hakukoneoptimoinnissa pystyy ennakoimaan tiettyjä sesonkeja. (Hakukonemaailma 2020.)

Avainsanojen määrittelyn apukysymykset:
 1. Millaisia hakusanoja ihmiset käyttävät verkkohakuja tehdessään?
  • Vältä liian suosittujen ja kilpailtujen hakusanojen valitsemista avainsanoiksi. Vältä myös todella harvoin haettuja sanoja. Internetistä löytyy monia ilmaisia työkaluja, joiden avulla voit tehdä avainsanatutkimusta, esimerkiksi Googlen AdWordsin avainsanojen suunnittelija. Google AdWords näyttää, kuinka paljon sanoja haetaan eli ihmisten kiinnostuneisuuden aihetta kohtaan.
 2. Millä sanoilla asiakkaasi hakisivat tuotteitasi tai palveluitasi?
 3. Millä sanoilla he etsisivät sinua verkosta tai kysyisivät ratkaisua ongelmaansa?
 4. Mitkä ovat liiketoimintasi kannalta keskeiset termit, joilla sinun pitäisi löytyä verkosta?

Hakukonerobotteja ohjataan poimimaan sivustolta sisältöä, jolla sivusto haluaa tulla nähdyksi. Koska käyttäjä on saatava klikkaamaan sivustoa, pelkkä sivuston nouseminen hakutulosten kärkeen ei riitä. Sisällön tulee olla mielenkiintoista, hakuun sopivaa sekä tarjota asiakkaalle lisäarvoa. Siksi sivujen sisällöntuotannossa on tärkeää ottaa huomioon, ketkä ovat sivun kohderyhmää ja pohtia, miten heidät saadaan pysymään sivustolla. Esimerkiksi Soossin pääkohderyhmää ovat juomapelejä pelaavat nuoret aikuiset ja opiskelijat, useimmiten 18–30-vuotiaat ja jatkuvalla seurannalla olemme selvittäneet, että 75% kävijöistä on naisia. Tällä hetkellä tulisi siis miettiä, miten saamme mukaan myös nuoret miehet enenevissä määrin. He kiinnostuvat itse pelistä, mutta minkä ongelman se ratkaisee, mikä saa heidät ostamaan tuotteen ja suosittelemaan sitä myös kavereille. Tämä on avainkysymys, jota olemme pyrkineet ottamaan huomioon. Pelillinen video on tarkoitus kuvata verkkosivuille, sillä uskomme, että sillä saamme kävijät myös pysymään pidempään sivuillamme. Kukapa nyt ei haluaisi nähdä, mitä peli tuo iltoihin oikeasti.

Mitä eroa on hakukoneoptimoinnilla ja hakukonemainonnalla?

Hakukoneoptimointi pyrkii kasvattamaan yrityksesi näkyvyyttä Googlen tavallisissa hakutuloksissa. Hakukonemainonta puolestaan on Google Adwords-mainontaa. Mainoksia näytetään Googlen hakutulosten ensimmäisellä sivulla ennen tavallisia hakutuloksia ja niiden jälkeen. Mainoksiin luotetaan tavallisia hakutuloksia vähemmän ja kävijät klikkaavat yleensä mieluummin tavallisia hakutuloksia (Netello 2021.)

Itse en ostaisi hakukonemainontaa, vaan pyrkisin rakentamaan sivuston niin, että se nousee ensimmäiseksi tai toiseksi seuraavat asiat huomioon ottaen. Verkkosivun tulee olla sisällöltään informaatiorikasta tekstiä, joka on ihmisille eikä roboteille suunnattua, ilman kirjoitusvirheitä. Kannattaa lisätä hakutermi sisällön otsikkoon ja rakentaa sivun tekstit niin, että siellä esiintyy haluttu hakutermi useaan otteeseen.

Kaiken sisällön ei tarvitse olla yksittäisellä sivulla, mutta jokaisen sivuston sivun pitää sisältää vähintään yksi laadukas tekstilinkki, sillä hakukoneet eivät osaa täyttää hakulomakkeita. Linkeissä vaikuttaa niiden laatu eli kuinka sopiviksi linkit koetaan, ei määrä, mutta linkit ulkoisilta sivustoilta ovat monien ammattilaisten mielestä ehkä jopa tärkeintä hakukoneoptimoinnissa.

Tekstisisällön tulisi olla laajaa (väh. 300 sanaa), jotta sivusto näkyisi paremmin hakutuloksissa. Sisällöntuotannossa kannattaa huomioida, ettei sivustolle synny tuplasisältöä. Sivuston tekijän täytyy tarkistaa, ettei sisältö ei ole piilotettuna ”rich mediaan” kuten Flashin, Javascriptin sisälle. On myös tärkeää ymmärtää, ettei hakukone ymmärrä kuvaa tekstin lomassa, ellei sitä ole sille selitetty. (Hakukonemaailma 2020)

Yleisimmät haasteet hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimoinnista on löydettävissä muutama yleinen haaste. Sivujen otsikointiin kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomiota, sillä sama title-teksti eli otsikko joka sivulla ei ole viisasta. Mitä monipuolisempia otsikot ja hakutermit ovat, sitä helpompi on nousta ylemmäs hakutuloksissa. Vältä piilotekstejä ja piilotettuja linkkejä, jotta sivujen teksti on myös hakukonerobottien luettavissa.

Joskus sivustolla on liian paljon asioita samalla sivulla tai liian suppea sisältö – tekstisisällön tulee olla kattavaa, mutta sitä ei saa olla liikaa samalla sivulla. Hyvä minimi on 300 sanaa per sivu. Mikäli lisäät tekstisisältöä kuviin, muista kirjoittaa se myös verkkosivulle tekstimuodossa. Pidä kuitenkin huoli, ettei verkkosivustolla esiinny tuplatekstiä tai liian samankaltaisia sivuja. Kuviin voi kiteyttää tekstiin muotoiltu asia. (Raittila, A. 2020)

Myöskin liian yleiset hakusanat vaikeuttavat hakutulosten kärkeen nousemista. Verkkohauille on tyypillistä avainsanojen yhdisteleminen ja muutaman sanan mittaisten lauseiden käyttö. Pitkiä hakusanoja kutsutaan termillä long tail keywords. Ne ovat tarkkoja ja osuvia, mutta tarkkuudellaan ne voivat karsia hakukoneiden kautta sivustolle tulevaa liikennettä. Toisaalta niiden kautta sivustolle tuleva liikenne on useammin juuri sivustolle potentiaalista käyttäjäryhmää.

Vääränlaiset uudelleenohjaukset, kuten huonoon ympäristöön linkittäminen ovat myös asioita, joita kannattaa välttää. Muuttuvat URI:t eli sivujen siirtäminen uusiin verkko-osoitteisiin on ongelma silloin, jos vanhoista osoitteista ei tehdä pysyviä uudelleenohjauksia uusiin. Tällöin sivuille osoittavat linkit ja käyttäjien kirjanmerkit lakkaavat toimimasta. (Raittila, A. 2020)

Opit ja kopit

Hakukoneessa sijoittuminen on monien tekijöiden summa eikä aikaa optimoinnin alusta verkkosivun nousemiseen Googlen kärkisijoille pysty tarkkaan ennustamaan. Esseen tekeminen kuitenkin auttoi minua taas eteenpäin ja nyt tiedän, mitä teen seuraavaksi. Huomasin, että Soossin sivun latausaika ei ole optimaalinen, joten alan tekemään muutoksia, jotta se olisi nopeampi.

Hakukoneoptimointiin voi palkata myös ammattilaisen, mutta uskon, että tarpeeksi halua oppia ja tahtoa myös viedä opit käytäntöön riittää. Optimointi on kuitenkin niin sisällöllistä kuin teknistä, joten apua kannattaa ottaa vastaan, etenkin heiltä, jotka taitavat myös teknisen puolen. Soossi on jo hakusanan Soossi ykkönen, mikä on hienoa. Seuraava tavoite voisi olla Soossi kolmen kärkeen hakusanalla ”juomapeli.”

Olen ottanut käyttöön muun muassa Google Analyticsin, joka antaa tietoja mm. kävijöistä, istuntojen kestoista ja liikenteen lähteistä sekä YoastSEO-liitännäisen, joka on suosittu ja tehokas apuväline verkkosivun sisällön optimointiin. Se kertoo erityisesti aloittelevalle optimoijalle hyviä vinkkejä. Lisäksi Yoastilla on ilmaisia kursseja englanniksi, joihin olen alkanut perehtyä.

Työkaluja hakukoneoptimointiin

Google AdWords

Työkalu, joka auttaa avainsanojen suunnittelussa.

Google Analytics

Kerää dataa verkkosivustolta ja analysoi hankittua dataa. Tämän sovelluksen käyttöön on paljon erilaisia ohjeita niin Googlen omilla sivuille kuin esimerkiksi YouTubessa.

PageSpeed Insights by Google Developers

Kertoo verkkosivuston latausnopeuden, responsiivisuuden ja käyttäjäystävällisyyden. Työkalun avulla voidaan selvittää, miten Google pisteyttää verkkosivun hakukonetuloksissa. Työkalu kertoo myös teknisiä parannusehdotuksia hakukoneoptimoinnin tehostamiseksi

Yoast -plugin WordPress-alustalle

Yoast -lisäosa WordPress -sisällönhallintajärjestelmään soveltuu erityisesti hakukoneoptimoinnin aloittelijalle. Yoast kertoo hakukoneoptimoinnin perusasiat sisällöntuotannon näkökulmasta. Ilmaisen version lisäksi saatavilla on myös maksullinen versio, jossa on enemmän ominaisuuksia.

Search Console

Työkalu hakukoneoptimointiin jo aiemmin tutustuneelle. Mittaa esimerkiksi sivun käyttökokemusta ja kehitystä.

 

Lähteet:

Digimarkkinointi. N.d. Verkkosivujen sisällön optimointi. Luettu 5.5.2021.

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/verkkosivujen-sisallon-optimointi

Google Search Central. Päivitetty 3.3.2021. Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide. Luettu 7.3.2020.

https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide?hl=fi&visit_id=637507497665227915-323906276&rd=1

Hakukonemaailma. Päivitetty 2021. Hakukoneoptimointiopas aloittelijalle. Luettu 4.3.2021.

https://hakukonemaailma.com/hakukoneoptimointiopas/

Netello. 2021. Hakukoneoptimointi FAQ. Luettu 5.3.2020

https://netello.fi/ukk-hakukoneoptimointi#kysymys3

Raittila, A. 2020. Hakukoneoptimointi lyhyesti. Luettu 7.3.2020

http://nettibisnes.info/hakukoneoptimointi/

 

 

Kommentoi