Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen Final Camp ja miksi?Kirjoittanut: Suna Mikkola - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Tämän podcast-esseen on tehnyt Suna, Helmi ja Rasmus Roimasta.

 

Johdanto

Halusimme Final Camp tiiminä reflektoida hieman tarkemmin mennyttä syksyä sekä alkuvuotta. Meidän tiimimme aloitti toden teolla Final Campin suunnittelemisen syksyllä 2023. Projekti on saanut kunnolla tuulta purjeisiin alkuvuoden 2024 aikana ja järjestelyt tulevan syksyn kohokohtaa varten on hyvässä käynnissä. Pohdimme tässä esseessä mikä oikein on Final Camp ja miksi sellainen kuuluu Proakatemian opintoihin? Olemme hakeneet tätä projektia varten apurahaa ja käymme tarkemmin läpi tässä esseessä, mikä on apuraha ja millä perustein me tätä apurahaa haimme? Teimme tämän esseen lisäksi podcastin, jossa jaamme ajatuksiamme projektista ja siitä, miten vuosi 2024 on lähtenyt projektin osalta käyntiin.

 

Mikä on Final camp?

Final Camp on Proakatemian opintoihin kuuluva niin sanottu lopputyö, joka suoritetaan viimeisen opintovuoden lopussa. Final Camp on osa Proakatemian kansainvälistymis opintoja ja Final Campin toteuttamisen muoto on usein ulkomailla tehtävä toimeksianto tai muu projekti mikä toteutetaan ulkomailla. Tiimin vastuulla on hankkia itse toimeksianto sekä järjestää kaikki matkaan liittyvät asiat itse lentolipuista asumiseen ja ruokailuun. Lisäksi tiimit kustantavat reissun itse ja tätä varten monet tiimit keräävätkin rahaa useamman kuukauden ajan ellei jopa ensimmäisestä vuodesta alkaen.

 

Final Campin järjestämiseen ei ole määritelty sen tarkempia raameja. Tiimit saavat itse päättää millaista projektia ja toimeksiantoa haluavat lähteä etsimään ja mistä kohdemaasta.  Final campin tavoitteena on mitata valmistuvan tiimin projektin hallintaa. Lisäksi tarkoituksena on mitata tiimin toimivuutta isoissakin projektissa sekä läpivientikykyä. Proakatemiaalla on toteutettu useita erilaisia Final Camp projekteja ja toimeksiantoja. Lähtökohtaisesti on haastavaa löytää projekti, jossa olisi yksi paljon töitä jokaiselle tiimin jäsenelle heidän osaamisalueensa mukaan. Markkinointiprojektit ovat yleisiä projekteja, mitä final campille lähdetään tekemään. Markkinointiprojekteissa voi olla eroavaisuuksia, mutta ne ovat lähtökohtaisesti projekteja, jotka eivät välttämättä työllistä koko esimerkiksi 17 henkilön tiimiä. Proakatemialla on useita esimerkkejä siitä, miten final Camppiin on lähdetty toteuttamaan markkinointiprojektia.  Tiimi on mennyt kohdemaahan tekemään esimerkiksi somemateriaaleja ja päivittämään kyseisen toimeksiantajayrityksen sometilejä. He ovat saattaneet tehdä myös palvelumuotoiluun liittyvää työskentelyä. Esimerkkejä on paljon.

 

Kuten podcastissa kerromme Alussa voi olla haastavaa saada mistään otetta liittyen final campin järjestämiseen. Puhumme podcastissa siitä, miten on vaikeaa konkretisoida isolle porukalle jotain niin kaukana olevaa asiaa kuten Final Camp. Final camp on mittasuhteiltaan myös yksi varmasti tiimin isoimpia projekteja. Final Camppia lähdetään suunnittelemaan usein hyvissä ajoin ja sitä varten tarvitsee kerätä melkoinen summa raha. Monet tiimit alkavatkin keräämään Final Camppia varten kassaa jo ensimmäisenä vuotena.  Lisäksi suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, sillä tiimeissä on usein erilaisia elämäntilanteita ja suhtautumisia niin rahan keräämiseen kuin myös itse reissuun lähtemiseen.  On hyvä puhua heti alussa avoimesti siitä, minkälaisin intressein kukakin yksilö on lähdössä toteuttamaan final camp projektia, joka on tiimin viimeinen iso ponnistus akatemian opintojen aikana.

 

Säätiöt ja apurahat

 

Säätiöt on perustettu jotain tiettyä tarkoitusta varten. Jokaisella säätiöllä on oma selkeä tarkoitus, joka ohjaa sen toimintaa ja varojen käyttöä. Tämä tarkoitus voi liittyä esimerkiksi tieteen, taiteen, kulttuurin tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen. Säätiöitä perustetaan ohjaamaan varoja ja resursseja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Säätiöt ovat tärkeitä toimijoita monilla eri aloilla, jotka pyrkivät edistämään yleistä hyvinvointia ja tukemaan erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita, esimerkiksi meitä Proakatemian opiskelijoita, jotka haluavat lähteä maailmalle kansainvälistymään. (Säätiöt ja rahastot 2024).

 

Maailmanlaajuisessa ympäristössä kansainvälisen osaamisen merkitys korostuu entisestään, tarjoten sekä yrityksille että yksilöille kilpailuetua. Suomalaisen osaamisjärjestelmän on kyettävä tarjoamaan ja houkuttelemaan uuden aikakauden ammattilaisia, jotka ovat valmiita ja innokkaita toimimaan globaalissa vuorovaikutuksessa. Suomalaiset opiskelijat voivat hyödyntää ulkomailla hankittua osaamista työllistymisessä. (Opetushallitus 2024).

 

Säätiöiden toiminnan ytimessä on sen tarkoituksen toteuttaminen, ja säätiön varoja käytetään tämän tarkoituksen edistämiseen. Säätiöt eivät harjoita liiketoimintaa eikä pyri tuottamaan voittoa, vaan päämäärä on hyödyntää varoja jonkun ennalta määritetyn tarkoituksen saavuttamiseksi.

Säätiöiden hallinnossa ja päätöksenteossa on tärkeää huomioida säätiön säännöt, jotka määrittelevät sen tarkoituksen, toimintatavat ja hallintorakenteen. Säätiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat varojen huolellisesta hoidosta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Säätiöt voidaan luokitella apurahoja jakaviin ja toiminnallisiin säätiöihin riippuen siitä, miten ne toteuttavat tarkoitustaan. Apurahoja jakavat säätiöt tukevat usein kulttuuria, tiedettä ja taiteita jakamalla apurahoja ja avustuksia, kun taas toiminnalliset säätiöt tarjoavat itse palveluita esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, sivistys- ja opetusalalla sekä urheilun ja nuorisotyön aloilla. (Säätiöt ja rahastot 2024).

 

 

 

Kilroy

Kilroy on matkailualan yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman matkapalveluita, kuten lentoja, hotelleja, retkiä ja seikkailumatkoja ympäri maailmaa. Kilroy on erikoistunut räätälöityjen, ainutlaatuisten kokemuksien järjestämiseen ympäri maailman. He keskittyvät erityisesti opiskelijoihin ja nuoriin aikuisiin, tarjoten edullisia ja joustavia matkavaihtoehtoja. Kilroy tunnetaan laajasta valikoimastaan sekä asiakkailleen tarjoamastaan tuesta matkasuunnitelmien tekemisessä ja matkan aikana. He pyrkivät tekemään matkustamisesta vaivatonta ja nautinnollista asiakkailleen ympäri maailmaa. (Kilroy.fi)

Olemme olleet yhteyksissä Kilroyn matka-asiantuntijoiden kanssa ja suunnitelleet tulevaa Final Camp matkaamme. Kilroy auttaa meitä suunnittelemaan ja varaa meille esimerkiksi lennot, majoitukset ja aktiviteetteja kohdemaassa. Päätimme ottaa Kilroyn matka-asiantuntijoihin yhteyttä, että saisimme apua näin ison projektin hallintaan. Myös esimerkiksi lennot ja kuljetukset saadaan ryhmähintaan edullisemmin ja jos reissun päällä tulee ongelmia niin voimme ottaa heihin yhteyttä ja saada apua.

 

 

Avoin hakemus (Ruuskasen säätiön apuraha):

 

Arvoisa Ruuskasen säätiö,

 

Esitämme tällä hakemuksella käyttötarpeemme, perustelumme ja motivaatiomme Ruuskasen apurahan saamiseksi.

 

Olemme 17 henkilön tiimiyritys nimeltä Roima Team Osk. Opiskelemme viimeistä vuotta Tampereen Ammattikorkeakoulussa Proakatemialla Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmassa. Opintoihimme kuuluu kansainvälinen projekti, joka huipentuu viimeisenä opintovuonna ulkomailla suoritettavaan lopputyöhön (Final Camp). Projektissa on toimeksiantaja, jonka haemme itse. Suoritusajankohta on marras-joulukuussa 2024 (vk 48, 49) ja projektin kesto kohdemaassa on 7 vrk.

 

Kansainvälinen loppuprojekti osoittaa, kuinka hyvin hallitsemme suuret projektikokonaisuudet ja miten liiketoimintaosaamisemme on kehittynyt opintojen aikana myös englannin kielellä. Kansainvälisen lopputyön organisointi ja toimeksiantoprojektin hankkiminen on täysin tiimiyrityksemme vastuulla ja vaatii meiltä pitkäjänteistä työtä ja määrätietoisuutta. Haemme Ruuskasen apurahaa tiimin matka- ja majoituskuluihin.

 

Meille on ollut alusta asti tärkeää edetä omien arvojemme sekä oppimisen ehdoilla. Haluamme ennen kaikkea oppia kansainvälisistä markkinoista, luoda arvokkaita verkostoja ja viedä suomalaista yrittäjyyttä- ja työkulttuuria maailmalle – sekä tuoda arvokasta oppia jaettavaksi muiden yrittäjien kesken. Haluamme osaltamme panostaa TAMKin strategian mukaisiin painopisteisiin ja olla osaltamme rakentamassa TAMKista Suomen kansainvälisintä ammattikorkeakoulua. Teemme sitä päivittäin Proakatemian kansainvälisessä yhteisössä, ja haluamme syventää osaamistamme myös kotimaan rajojen ulkopuolella.

 

Olemme tiiminä lähteneet kunnianhimoisesti ja tavoitteellisesti edistämään erilaisia projektivaihtoehtoja ja kontaktoineet eri tahoja ja toimeksiantajaehdokkaita. Tähänastisten neuvottelujen tuloksena olemme saaneet rajattua vaihtoehtoisen projektin Yhdysvaltojen Los Angelesiin. Tarkemmat tiedot kohdemaassa toteutettavasta projektista on liitteenä hakemuksessa.

BUDJETTI

 

17-henkisen tiimin matka- ja majoituskuluista syntyy kustannuksia. Projektimme alustava budjetti viikon ajalle näyttää tältä:

– juna-/bussimatkat Tre- Helsinki-Vantaa – Tre                                   40 euroa/hlö = 680€

– lentomatkat HkI – LA – HKI / Tre                                                       800 euroa/hlö = 13600€

– majoitus 7 vrk (17 henkilöä, LA )                                                       700 euroa/hlö =11900€

– lounaat 7 vrk (17 henkilöä)                                                               200 euroa/hlö =3400€

– kohteessa kulkeminen (17 henkilöä)                                                100 euroa/hlö = 1700€

 

YHTEENSÄ                                                                                            31 280 euroa

 

Tässä vaiheessa (28.3.2024) olemme keränneet osuuskuntamme projekteilla 12 000 euroa. Tavoitteemme on jatkaa projektien tekemistä niin, että pääsemme tavoitteisiimme ja projektimme toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

 

Alustava budjetti on laadittu niillä tiedoilla, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla. Majoitusvaihtoehtoja kohteessa on runsaasti, joten kustannukset budjettiin on laskettu hotellien keskiarvoisen hintatason mukaan.

 

Haemme apurahaa tämän projektin toteuttamiseen yhteensä 15 300 € eli 900 €/henkilö.

Tiimimme valmentajana toimii lehtori Tanja Verho, joka hakee myös apurahaa omiin matka- ja majoituskustannuksiinsa erillisellä hakemuksella.

 

Tavoitteemme tiiminä on tehdä lopputyöstämme jotain merkityksellistä, joka vie meitä eteenpäin ja jonka lisäämme ylpeydellä ansioluetteloihimme. Haluamme rohkeasti haastaa itseämme ja viedä suomalaista työtä maailmalle.

Ruuskasen säätiön apuraha mahdollistaisi meille tämän upean projektin toteutumisen. Olemme keränneet varoja projektia varten, ja yhdessä Ruuskasen apurahan kanssa pystyisimme kattamaan jo suurimman osan matkakuluista sekä asumiskuluista. Lopputyön toteutuminen on osa opetussuunnitelmaamme ja apuraha mahdollistaisi meille sellaisen projektin, josta olisi myös meidän urakehityksellemme sekä tulevaisuuteemme aidosti hyötyä.

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin hakemuksen ja/tai projektin osalta.

 

Pohdinta:

Onnistuimme luomaan selkeän ja vakuuttavan apuraha hakemuksen. Tämä oli mahdollista loistavan tiimityöskentelyn avulla, mukana hakemuksen kirjoittamisessa sekä sen sisältöjen pohtimisessa oli useita roimalaisia sekä Tirri. Uskon että emme olisi pystyneet kirjoittamaan tätä parempaa hakemusta tällä aikataululla sekä resursseilla.

Aloitimme hakemuksen tekemisen pohtimalla, sitä kuinka vastaamme mahdollisimman hyvin säätiön toiveisiin ja kriteereihin, jotka liittyvät apurahan myöntämiseen. Säätiön kriteereistä nousi erityisesti kansainvälisyys ja jatko-opintojen tukeminen. Lisäksi hakemuksen kirjoittamisessa tärkeää oli luoda selkeä johdonmukainen kokonaisuus, jossa tulee kaikki oleelliset faktat liittyen Final Camp konseptiin sekä toimeksiantoon. Uskoimme että säätiön on helpompi tehdä päätös hakemuksesta, jossa on selkeästi esitetty mihin käyttökohteisiin rahat menevät, kuinka paljon rahaa haemme, milloin matka tapahtuu sekä missä sijainnissa.

Tavoitteemme oli selkeästi hahmoteltu, haluamme oppia kansainvälisistä markkinoista, rakentaa verkostoja ja viedä suomalaista yrittäjyyttä maailmalle. Tällainen tavoite on sopivan kunnianhimoinen sekä myös laajemminkin merkittävä. Tämä varmasti puhuttelee säätiön päättäjiä.

Budjettiosiossa konkretisoidaan selkeästi tarve apurahalle. Olemme eritelleet selkeästi kustannuksemme, joita matkasta koituu. Budjetti erittely antaa myös ymmärrystä siitä, miten suuren taloudellisen panostuksen tiimimme tarvitsee tämän projektin toteuttamiseksi. Hakemuksemme on realistinen ja hyvin perusteltu. Sen huolellisesti laaditut kustannusarviot ja perustelut antavat vakuuttavan kuvan siitä, miksi juuri meidän tiimillemme tämä apuraha olisi tärkeä ja miten se tukisi sekä projektimme että uramahdollisuuksien etenemistä. Lisäksi huomioimme myös valmentajamme Tirrin hakemuksessa, mikä osoittaa vielä vahvemmin sitä, että kyseessä on oleellinen opintosuoritus, joka kuuluu virallisesti opintoihimme.

Yhteenvetona, hakemuksemme on kunnianhimoinen, hyvin perusteltu ja selkeästi muotoiltu. Se kuvastaa tiimimme päättäväisyyttä ja intoa sekä antaa vahvan käsityksen siitä, miten tämä projekti palvelee sekä meidän oppimistamme että laajempaa yhteisöä.

Millainen on onnistunut Final camp?

Final campin tavoite tiivistettynä on saada hieno yhteinen elämys ulkomailla, joka sisältää koko tiimiä työllistävän merkityksellisen projektin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää rahankeräyksen, toimeksiantajan hankkimisen sekä käytännön järjestelyiden onnistumisen.

Rahankeräyksen tavoite on kerätä yhteensä 47 000€ marraskuuhun mennessä. Tämän rahamäärän saavuttaminen onnistuu Roiman projektien liikevaihdosta kerrytettävällä 7,5% Roimaverolla, jonka lisäksi tarvitsemme apurahoista ja toimeksiannosta yhteensä noin 25 000€. Tällöin Roimaveroa kerryttävän liikevaihdon määrän tulisi olla noin 140 000€, kun huomioidaan jo Final camp kassasta löytyvä 12 000€. Jos toimeksiannosta saatava palkkio on alle 10 000€, niin nousee kerrytettävän liikevaihdon määrä.

Toimeksiantajan hankkiminen on tärkeä osa onnistunutta Final campiä. Ulkomailla ulkopuoliselle toimeksiantajalle suoritettava projekti on perimmäinen syy, sille miksi matkalle lähdetään, ilman kunnollista tiimiä työllistävää projektia Final camp muistuttaa enemmän vain yhteistä lomamatkaa.

Käytännön järjestelyt, kuten lentojen, kuljetuksien ja majoituksen hankkiminen koko tiimille on tietysti tärkeä osa onnistunutta Final campiä. Ilman näitä jäisimme sormi suussa taivasalle vieraassa maassa. Haasteena on kohdemaan lukkoon lyöminen, jotta kohdemaa voidaan lukita, tulee toimeksianto olla selvillä.

Näiden edellä mainittujen asioiden maaliin vieminen luo mahdollisuudet onnistuneelle Final Campille.

 

 

 

 

Lähteet:

 

Kilroy. Luettu 5.4.2024.

https://www.kilroy.fi

Säätiöt ja rahastot. Tietoa säätiöistä. Luettu 5.4.2024. https://saatiotrahastot.fi/tietoa-saatiosta/

Opetushallitus. Kansainvälinen osaaminen ja työelämä. Luettu 6.4.2024. https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansainvalinen-osaaminen-ja-tyoelama

Kommentoi