Tampere
26 May, Sunday
24° C

Proakatemian esseepankki

Merkityksiä ja supervoimiaKirjoittanut: Sanna Tahlo - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Merkitys. Merkityskeskeisyys.

”Merkityskeskeisyys on ikäänkuin uuden ajan työn tekemisen ja johtajuuden ytimessä” (Rinne).

Jokainen meistä varmasti miettii omaa merkitystään. Missä olen hyvä? Onko minulla mitään merkitystä? Mikä motivoi minua tekemään jotain? Miksi teen jotain, miksi en. Samat kysymykset voi asettaa myös tiimiyrityksille.

Luin Nina Rinteen kirjoittamaa artikkelia merkityskeskeisyydestä. Hän kirjoittaa motivaation syvemmästä tasosta – merkityksestä sekä siitä, kuinka löytää tai tunnistaa omat supervoimat.

Rinne kirjoittaa apukysymyksiä ja auttaa pohtimaan omaa merkitystä ja sen löytämistä. Jokainen meistä voi lukea kysymykset ja vastata niihin ja etsiä ydinminäänsä ja merkitystä. Minä kuitenkin harppasin ajatuksissani pidemmälle, merkitysvetoiseen kulttuuriin, mistä myös artikkelissa kerrotaan.

Tiimimme on pohtinut ja keskustellut juurikin tämän tapaisista asioita paljon ja siksi aihe puhuttelee minua edelleen. Millainen kulttuuri olisi meidän tiimiyrityksemme ihanne kulttuuri? Millaisen kulttuurin haluaisimme Hurmalle tai millainen se on nyt?

Rinne kirjoittaa edelläkävijäyrityksistä, jotka puhuvat nimenomaan merkitysvetoisesta kulttuurista. Hän kertoo, että ideaali tilanne olisi se, jos me pystyisimme kokemaan omassa työssämme vahvaa omakohtaista merkitystä, joka yhdistyisi yrityksen tavoitteisiin ja arvomaailmaan. Sellaisen kulttuurin luominen edellyttää työkaluja ja kieltä, jolla saada ihmiset yhdessä keskustelemaan ja luomaan merkitysvetoisuutta (Rinne).

Itse peukutan merkitysvetoista kulttuuria, sitä että jokainen tuntee itsensä tarpeelliseksi ja osaa hyödyntää omia supervoimiaan – eli sitä, missä on hyvä sekä missä haluaa kehittyä. Uskon, että tiimimme pyrkii tämänkaltaiseen kulttuuriin, mutta mikään ei tapahdu sormia napsauttamalla. Keskustelemme, se on ehdottoman tärkee. Olemme löytäneet yhteisiä arvoja mihin sitoutua. Laadimme yhdessä vielä tarkempia tavoitteita, jotta pystymme sitoutumaan ja tiedämme, miksi teemme jotain. Mitä muita työkaluja tarvitsemme? Niitä pohdimme koko ajan ja pyrimme ottamaan käyttöön ja kokeilemaan.

Tärkeää on löytää merkityksiä omasta itsestään ja omasta toiminnasta. Tärkeää on löytää tiimiyrityksen merkitys. Ideaalia on kokea omakohtaista merkitystä, joka yhdistyy yrityksen tavoitteisiin ja arvomaailmaan.

Hedelmällistä on luoda merkityksiä yhdessä (Rinne).

 

 

LÄHTEET

Rinne N. Löydä supervoimat itsessäsi. Sitomo.

 

Kommentoi