Tampere
25 Apr, Thursday
3° C

Proakatemian esseepankki

Menestyvä yrittäjäKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Millainen on menestyvä yrittäjä tai mistä aineksista yrittäjä hyötyy? Millainen on menestyvä yritys ja miten menestystä voidaan mitata?  Yleisimmin yrityksen menestystä arvioidaan numeroilla, mutta yrittäjän menestyksen mittaaminen ei ole niin yksiselitteistä.

 

Yrityksen menestyksen mittaamiseen on useita mittareita, mutta näistä useimmiten käytetty on tietenkin yrityksen taloudellinen kannattavuus eli käyttökate. On todettu, että kannattavan liiketoiminnan raja kulkee noin 15 prosentissa, tosi raja voi vaihdella alakohtaisesti. (Sekki & Niemi, 2016, 9)

 

Jotkut yritykset voivat tähdätä myös kasvuun, jolloin mukana kulkee luonnollisesti myös kannattavuus. Joissakin yrityksissä taas ei haluta kasvaa vaan tavoitellaan ns. laadullista ulottuvuutta, jolloin saavutetaan yrityksen tavoitteet, yrittäjät saavat riittävän elannon ja voivat puuhailla yrityksensä pyörittämisen lisäksi muutakin, itselleen tärkeitä asioita. (Sekki & Niemi, 2016, 9)

 

 

 

Menestyvän yrittäjän ainekset

 

Yrittäjäkirjallisuudessa on yleisesti määritelty, että yrityksen käynnistämisvaihe kestää keskimäärin kahdeksan vuotta (Sekki & Niemi, 2016, 23). Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että yrityksen perustajalla on aito innostus työtään kohtaan sekä halu kehittää ammattitaitoaan. Yrityksen menestymistä on tutkittu motivaatioteorian kautta. Positiivinen motivaatio ajaa yrittäjää tekemään asioita oma-aloitteisesti ja intohimoisesti. Mikäli yritys perustetaan negatiivisesta motivaatiosta, kuten jonkun muun henkilön tai työttömyyden johdosta, ei työn parissa yleensä jaksa viettää tarpeeksi aikaa ja yrittäminen käy haasteelliseksi. (Sekki & Niemi, 2016, 22)

 

Itselleni intohimo ja tunne ovat hyvin tärkeitä myös työn teossa, sen merkityksen lisäksi. Kun intohimo tiettyä asiaa kohtaan on löytynyt, pysyn motivoituneena ja voin omistautua täysin tavoitteilleni. Periksiantamattomuus on tärkeää, enkä yleensä luovuta helposti. Tämä edellyttää sitä, että annan asialle tarpeeksi arvoa ja tunnen aitoa kiinnostusta sitä kohtaan. Sitä vastoin suorana tyyppinä saatan jättää leikin kesken jo heti alkumetreillä, mikäli projekti tai työ tuntuu jo alusta asti pakottamiselta. En pysty kauaa toimimaan venkoilemalla vasten arvojani. Tunnen tekeväni myös kanssatekijöilleni palveluksen, kun kerron asiasta rehellisesti ja vetäydyn. Yksi omistani ja mielestäni yrittäjänkin perusarvoista tulee olla rehellisyys. Asiakkaan ja työtovereiden kanssa sekä muutoinkin liiketoimintaa tehdessä tulee aina olla rehellinen tai muuten on ongelmia tiedossa.

 

 

 

Menestyvän yrittäjän koulutus

 

Entä pitääkö yrittäjän olla koulutettu? Koulutuksesta on toki aina hyötyä, mutta tutkinnon puute ei missään nimessä tarkoita, etteikö voisi menestyä yrittäjänä. Yrittäjille järjestetään korkeakoulutuksen lisäksi myös kursseja seminaareja, opintomatkoja yms., joiden opeilla voi kehittää itseään, liiketoimintaansa ja verkostoitua. Nykyään verkostojen kerääminen on helppoa, koska sitä pystyy tekemään myös virtuaalisesti. Parhaat kontaktit ovat pitkäaikaisia ja siitä hyötyvät molemmat osapuolet. Myös keskusteluita ihmisten kanssa käymällä, asiantuntijoita hyödyntämällä ja benchmarkkaamalla menestyjiä voi saada yritystoimintaansa erilaisia näkökulmia. (Sekki & Niemi, 2016, 30)

 

Korkeakoulutuksesta voi olla kuitenkin suurta hyötyä sen lisäksi, että se kasvattaa itseluottamusta sekä luotettavuutta ylipäätään. Koulutuksen on todettu käynnistävän henkilökohtaisen kehittymisen, joka ilmenee tiedonhaun systemaattisuutena ja asioihin paneutumisena. Se auttaa ajattelemaan analyyttisesti mm. päätöksenteossa ja keräämään päätösten taakse faktoja. (Sekki & Niemi, 2016, 30)

 

Tiimimme valmistuu tradenomeiksi ensi jouluna ja viime aikoina onkin ollut puhetta siitä, että onko jokainen ns. pätevä tradenomi. Erityisesti aihe on huolettanut tiimistämme henkilöitä, jotka ovat mielestään tehneet muita enemmän töitä tutkinnon suorittamisen eteen ja/tai oppineet mielestään enemmän, kun taas toiset ovat heidän mielestään menneet joissakin asioissa siitä missä aita on matalin. Huoli on tietenkin sallittua, sillä täytyyhän tradenomitutkinnon suorittaneiden osaaminen olla mahdollisimman tasalaatuista. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen on erilainen, niin on myöskin oppimisen tahti ja tapa. Lisäksi koulutuksemme kokonaisuus on hyvin laaja ja oppimiamme taitoja on hankala mitata. Ne teoreettiset asiat, joiden osaamista voidaan mitata, on opettajiemme ja valmentajiemme arvioitavana, eikä yksittäisten opiskelijoiden tule kantaa siitä huolta.

 

Itse uskon, että tradenomitutkinnossa opituista taidoista suurimman osan oivaltaa vasta työelämässä, jossa oppimaansa pystyy parhaiten hyödyntämään. Lisäksi työtehtäviin kuuluva syvällisempi osaaminen opitaan suurelta osin itse työtä tehdessä. Tradenomin tutkinto kuitenkin auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia paremmin, auttaa tiedon sisäistämisessä ja sen analysoinnissa, tiimityössä ja tiimin johtamisessa, liiketoiminnan ymmärryksessä ja lukuisissa muissa asioissa.

 

 

 

Menestyvän yrittäjän tiimi

 

Yrittäminen on haasteellista ja harva lähtee pyörittämään yritystoimintaa yksin. Menestystiimissä tulee olla erilaista kokemusta, sosiaalista älykkyyttä ja kohtaavat henkilökemiat. Sopivan osaamisalueen hankkiminen on tärkeää yrityksen tämän hetkiseen tilanteeseen sekä tulevaisuuteen. Tämän panevat merkille erityisesti pääomasijoittajat. Tiimin rakentamiseen löytyy monia erilaisia sitouttamismuotoja kuten osakkuuden tai optio-oikeuden tarjoaminen. Lisäksi yrityksen toimintaan voi osallistua myös hallituksen jäsenen tai mentorin roolissa. (Sekki & Niemi, 2016, 38)

 

Menestyvää yrittäjää voi huomattavasti helpottaa tiimi, jonka kanssa työskennellä. Toisaalta taas se voi tehdä yrittämisestä vaikkapa mahdotonta, mikäli tiimi ei toimi. Tiimiin tulee pyrkiä saamaan monipuolista osaamista ja jokaiselle osaajalle oma tehtävä/vastuualue. Myös erilaisten persoonien kesken työskentely tulee saada toimimaan mahdollisimman mutkattomasti, yhteisiä päämääriä kohti. Kun yhteiset pelisäännöt sovittu ja niistä pidetään kiinni, rakentuu tiimin ilmapiiristä turvallinen. Turvallisessa tiimissä uskalletaan tuoda esille uusia ideoita ja lähteä kehittämään niitä, jolloin yritys voi uudistua ja menestyä.

 

 

 

Loppujen lopuksi, Menesty yrittäjänä -kirjasta jäi itselleni mieleen tämä tärkeä sanoma:

 

”Menestys työelämässä on vain pieni osa ihmisen onnellisuutta. Tärkeitä eivät ole numerot tai tulos. Tärkeitä ovat onnistumiset, joista muodostuu elämänhalu. Tärkeää on intohimo, joka ruokkii itsensä toteuttamista. Tärkeää on löytää oma menestyksen merkitys niin työssä kuin vapaalla.” – Mika Niemi

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet:

Sekki A., Niemi M. – Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta

Talentum Media Oy, BALTO print Liettua 2016

Kommentoi